Zamknij
REKLAMA

Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych! Niezwykła oferta od ZSCKR w Różańcu. Pokazują co jest dziś przyszłością

08:44, 26.07.2022 | ZSCKR w Różańcu
Skomentuj

Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych, za Wami pierwszy etap rekrutacji do szkoły średniej. Jeśli nadal się zastanawiacie nad wyborem dalszego kierunku kształcenia, to mamy dla Was w swojej ofercie następujące:

-Technik Weterynarii,
- Technik Rolnik,
- Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki,
- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych,

oraz z szkole branżowej:
- Kucharz,
- Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Każda z naszych propozycji zawodu pozwoli Wam zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia wymarzonej pracy i rozwijania się w danej dziedzinie. Posiadamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną i nowoczesne pracownie tematyczne. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, zapewniający wysoki poziom kształcenia, co znajduje wyraz w wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wynikach konkursów międzyszkolnych i ogólnopolskich, olimpiadach tematycznych czy rywalizacji sportowej.

Swoim uczniom zapewniamy możliwość zamieszkania w internacie szkolnym, zaś mieszkających bliżej dowozimy codziennie do szkoły.

Najlepsi uczniowie za swoją wytężoną pracę otrzymują stypendia ministra. Ponadto organizujemy wyjazdy na praktyki zawodowe do Grecji oraz Włoch.

Dostęp do szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych, wpływa na jakość edukacji i rozwijanie najróżniejszych zainteresowań.

Od lat kształcimy kolejne pokolenia młodych ludzi, którym edukacja w naszej szkole pozwala na dalszy rozwój, dajemy możliwość zdobywania licznych certyfikatów zawodowych w ramach udziału w szkoleniach i kursach zawodowych.

Nasi uczniowie są laureatami wielu konkursów przedmiotowych, olimpiad wiedzy rolniczej czy też konkursów sportowych. Kolejnym, czym możemy się pochwalić są bardzo wysokie wyniki zdawalności matur oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Szkoła dysponuje prawie 30 hektarowym gospodarstwem rolnym, a także nowoczesnym parkiem maszynowym, dzięki czemu nasi uczniowie są świetnie przygotowani pod względem merytorycznym, jak i praktycznym do realizowania się w wybranych zawodach. Swoim uczniom oferujemy m.in. bezpłatne kursy na prawo jazdy kategorii B i T, możliwość zamieszkania w internacie z opłatą jedynie za wyżywienie, praktyki zawodowe w Grecji oraz Włoszech.

Naszą misją jest rzetelne kształcenie przyszłych pokoleń kompetentnych i ambitnych polskich rolników! Czekamy na Was i zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów!

Historia powstania Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu sięga 1957 roku. Od tego czasu wielokrotnie zmieniała się jego nazwa oraz organ prowadzący. Obecnie jest nim Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dzięki któremu doszło do ogromnego rozwoju szkoły.

Za sprawą wsparcia finansowego powyższego resortu oraz przychylności i akceptacji podejmowanych przez nas działań i projektów, narodziła się myśl o utworzeniu Centrum Edukacji Ekologicznej, które będzie doskonałym miejscem do wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy rolnikami, a światem nauki.

Istotą prowadzenia Centrum Edukacji Ekologicznej ma być wsparcie dla naszych uczniów, absolwentów, rolników i organizacji okołorolniczych. Wspólnie z naszymi partnerami, czyli instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa, chcemy rozpowszechniać wiedzę na temat polskiego rolnictwa ekologicznego. Planujemy także stworzenie Laboratorium do kompleksowego badania zasobności gleby oraz składu produktów rolniczych, które będzie mieściło się w remontowanej obecnie, a od lat niewykorzystywanej powierzchni internatu szkolnego. Chcielibyśmy, aby Centrum Edukacji Ekologicznej przede wszystkim stale wspierało środowisko związane z rolnictwem.

Obecnie ZSCKR w Różańcu posiada bardzo duży, nowoczesny park maszynowy, który jest bazą dydaktyczną do kształcenia w zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz w zawodzie Rolnik w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego realizowanego w formie zaocznej.

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udało się nam również zbudować specjalistyczny park maszynowy do rolnictwa ekologicznego. Ponadto prowadzimy poletka doświadczalne w celu przeprowadzania na nich prób uprawowych, które są traktowane jako przestrzeń służąca do nawiązywania kontaktów ze społeczeństwem, a także informowania o różnych zagadnieniach rolniczych.

Naszą misją, jako pedagogów kształcących pokolenia rolników jest budowanie rolnictwa przyszłości, świadomego swoich wyborów, postaw oraz zachowań proekologicznych, dzięki którym będzie możliwa produkcja żywości wysokiej jakości, przetwórstwo oraz dystrybucja. Organizowane przez nas konferencje i wykłady zapewniają rolnikom możliwość zapoznania się z obowiązującymi przepisami, planowanymi zmianami, dotyczącymi zagadnień Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Prowadzimy uprawy pradawnych zbóż, tym samym w myśl idei "od pola do stołu”, która zapoczątkuje nową erę dla producentów, przetwórców i konsumentów żywności, planujemy stworzyć linię technologiczną do produkcji mąki, tak bardzo cenionej na całym świecie. Wiąże się to z tym, że drugim wiodącym zawodem, w jakim kształcimy naszych uczniów jest Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, również z bardzo bogatą bazą dydaktyczną.

Jesteśmy bardzo dumni ze zorganizowania na terenie naszej szkoły "Witosowych Dni Pola", gdyż wiele osób, firm oraz jednostek skorzystało z naszego zaproszenia i zaszczyciło swoją obecnością, co wpłynęło pozytywnie na ich odbiór, a w konsekwencji przyczyniło się do pomysłu na cykliczne organizowanie tego wydarzenia. Napłynęło do nas mnóstwo głosów ze środowiska zewnętrznego, które jednogłośnie oznajmiały, iż uroczystość, jaką zapoczątkowaliśmy jest potrzebna, aby móc poszerzać swoją wiedzę o nowości technologiczne, czy też zaznajamiać się z doświadczeniem i obserwacjami w omawianych kwestiach z innymi rolnikami.

Zapraszamy wszystkich uczniów do kontaktu:
tel. 84 689 93 82
e-mail: [email protected]

www.zsarozaniec.pl

www.instagram.com/zsckr_rozaniec

www.facebook.com/zsarozaniec

(Artykuł promocyjny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%