Zamknij
REKLAMA
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zakresu przedmiotu-geografia
StPr/22/0733
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 079 do 4 224 PLN

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zakresu przedmiotu-matematyka
StPr/22/0734
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 079 do 4 224 PLN

-prowadzenie prawidłowej działalności w zakresie eksploatacji oczyszczalni i przepompowni ścieków -nadzór nad pracami remontowymi i konserwacyjnymi maszyn i urządzeń będących w eksploatacji oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz w usuwaniu awarii na urządzeniach oczyszczalni i przepompowni ścieków -zaopatrzenie w materiały niezbędne do prawidłowej eksploatacji urządzeń będących na wyposażeniu oczyszczalni i przepompowni ścieków -nadzór na podległymi pracownikami
StPr/22/0690
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki, wspieranie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych
StPr/22/0691
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 256 do 360 PLN

wykonywanie komputerowych rysunków budowlanych i kosztorysów inwestorskich, opracowywanie dokumentacji technicznej, sporządzanie, projektowanie i drukowanie map
StPr/22/0693
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Szycie odzieży damskiej Obsługa stębnówki i overlocka.
StPr/22/0672
data rozpoczęcia pracy od 03.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania matematyki
StPr/22/0663
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 1 710 do 2 347 PLN

Nauczanie teoretycznych przedmiotów zawodowych - budowlanych.
StPr/22/0655
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 4 224 PLN

Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb.
StPr/22/0656
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 4 224 PLN

praca przy obróbce metalu godziny pracy 6-14, 14-22 wynagrodzenie 3600 + premia
StPr/22/0618
data rozpoczęcia pracy od 21.07.2022
wynagrodzenie od od 3 600 PLN