Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Wojewoda nie chce już zmiany nazwy ulicy w Biłgoraju

Dodał: red Data: 2021-05-12 08:34:28 (czytane: 2138)

Wojewoda lubelski, Lech Sprawka w marcu br wystąpił do burmistrza Biłgoraja z pismem o zmianę nazwy ulicy Romana Gesinga. W opinii IPN, którą otrzymał wojewoda, wynikało iż utrzymanie tego patrona ulicy wpisuje się w propagowanie komunizmu, co jest niezgodne z polskim prawem. Ostatecznie po wyjaśnieniach władz miasta, Lech Sprawka wycofał swe stanowisko.

Biuro Geodezyjne s.c. A. Myszkowiak, J. Piechota
www.biuro-geodezyjne.com.pl,geodezja, biuro geodezyjne, dom, Biłgoraj, pomiary, pomiary geodezyjne, grunty, doradztwo, mapy geodezyjne, rozgraniczanie nieruchomości,

Plac Wolności 8. 23-400, Biłgoraj

JP BUDOWNICTWO
www.jpbudownictwo.pl,termo-modernizacja, doceplanie biłgoraj, malowanie, tynkowanie, remonty, renowacje, ocieplanie, adaptacja, adaptacja poddasza, adaptacja piwnc, tynkowanie biłgoraj, malowanie biłgoraj, adaptacja biłgoraj, remont biłgoraj

ul. E Orzeszkowej 25. 23-400, Biłgoraj

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , TereszpolJak wyjaśnia rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka, 11 marca br. organowi nadzoru została doręczona opinia Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 4 marca 2021 roku dotycząca niezgodności nazwy ulicy Romana Gesinga w Biłgoraju z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

bilgoraj.jpg

Pismem z dnia 15 marca 2021 r. organ nadzoru przekazał powyższą opinię burmistrzowi Miasta Biłgoraja i przewodniczącemu Rady Miasta, zwracając się o zajęcie stanowiska. W stanowisku, wyrażonym w piśmie zastępcy burmistrza Biłgoraja z dnia 22 kwietnia br., podkreślono zasługi i osiągnięcia Romana Gesinga w jego działalności na rzecz ochrony przyrody. Podkreślono, że Roman Gesing w roku 1942 był aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, następnie przewieziony do Oranienburga, Sachsenhausen i Buchenwaldu. Wskazano także, iż w Biłgoraju funkcjonuje do dziś założone przez Gesinga Technikum Leśne, będące wizytówką miasta. Do pisma dołączone zostało stanowisko Komisji Sportu Rady Miasta Biłgoraja, która wyraziła negatywną opinię co do zmiany nazwy ulicy Romana Gesinga w Biłgoraju.

Reklama.

W świetle przepisów ustawy dekomunizacyjnej wojewoda jest władny wydać zarządzenie zastępcze nadające nazwę ulicy w przypadku ustalenia, że nazwa dotychczasowa upamiętnia osobę symbolizującą komunizm lub inny ustrój totalitarny w celu propagowania takiego ustroju. -Z wyjaśnień władz samorządowych Miasta Biłgoraj złożonych w niniejszej sprawie nie wynika jednak, aby nazwa ta postrzegana była przez lokalne władze, jak i społeczność Miasta Biłgoraja jako jednoznacznie symbolizująca czy też propagująca komunizm. Organ nadzoru uznał, że brak jest dostatecznych podstaw do wydania zarządzenia zastępczego w przedmiotowej sprawie - informuje Agnieszka Strzępka.

Zobacz także: Wojewoda chce zmiany nazwy jednej z biłgorajskich ulic. Chodzi o jej patrona Romana Gesinga

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: wojewoda lubelski   zmiana nazyw ulicy   uica romana gesinga   biłgoraj

Zobacz także

Biłgoraj broni swojego lasu na Garażówce

Dodane: 2021-06-14 10:01 - Komentarze  (6)  czytane (863)

TAGI: biłgoraj broni swojego lasu, garażówka, nadleśnictwo biłgoraj, prostestKomentarze (16)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.238.249.157

zaciekawiony (2021-05-13 19:43:25)

Nie mogę zgadnąć na czyj wniosek....... Wystarczą mi pierwsze litery. Kto pomoże ?

(2021-05-13 16:22:50)

Konkretny przegląd obiektów przemysłowych, od strony techniczno-produkcyjnej, istniejących w Polsce w 1989 r., dokonało czterech wybitnych autorów w książce : Jak powstawały i upadały zakłady przemysłowe w Polsce [2]).

W 1988 r. istniało w Polsce ogółem 8600 przedsiębiorstw państwowych, w tym 6 233 zakładów przemysłowych, w tym ponad 1 615 całkowicie od nowa zbudowanych po wojnie. Te nowsze dawały 51,6 % wartości produkcji krajowej przy 38,1 % zatrudnienia ogółem.

Z analizy autorów wynika, że tylko około 15 % zakładów zbudowanych po wojnie kwalifikowało się do likwidacji /właściwie do przebudowy i modernizacji, a nie do zniszczenia obiektów/, ze względu na stare, nieefektywne wyposażenie, technikę i małą rentowność.

Natomiast zdumiewa i oburza fakt, że w procesach transformacji pozbyto się i zniszczono aż 40 % tych dobrych i stosunkowo nowoczesnych zakładów produkcyjnych.

W latach 1990-1994 całkowicie zlikwidowano wraz z obiektami zakładowymi 2270 przedsiębiorstw państwowych, co dopiero ten autor ujawnia społeczeństwu w swojej pracy. A ile ich zniszczono w następnych latach – może dowiemy się z następnych prac tego autora, na jakie oczekujemy.

Jakie procesy i siły wpłynęły na te niszczycielskie zmiany, w jakim celu i w jaki sposób – to dopiero przybliża „Czarna Księga” dr. Ryszarda Ślązaka. Autor nie ograniczył się tylko do samych finansów prywatyzacji, ale przybliża znacznie szerszą problematykę, także ideologiczno-polityczną „polskiej transformacji”.

Wymienia z 10 różnych sposobów i kombinacji prawno-finansowych przemian „prywatyzacji” : zawłaszczania, uwłaszczania, przejmowania, wydzierania i niszczenia. Tam logika finansowo-własnościowa odgrywała co najwyżej drugorzędną rolę.

Na początku książki, w rozdz. 1, autor przybliża mało znaną prawdę o dobrym, narodowym programie z lat 1988-1989 przebudowy polskiej gospodarki, uspołecznienia i otwarcia na światową gospodarkę konkurencyjną, z odpowiednią przebudową krajowego systemu finansowego.

Program ten kierował się ogólną zasadą prospołecznych przekształceń własnościowych [3]). Już w latach 1986-1988 nad tym programem pracowała komisja rządowa, z udziałem m. in. prof. W. Baki i prof. Z. Sadowskiego. Niestety, po Okrągłym Stole w 1989 r. program ten po cichu wyrzucono, działając pod dyrektywą polityczno-ideologficzną szybkiej, powszechnej prywatyzacji.

Analiza i konkretne dane w książce dotyczą 314 przedsiębiorstw państwowych, sprywatyzowanych w pierwszym okresie transformacji do 1994 r. Ale niejako z za zasłony tej, częściowo niszczycielskiej (w dużym zakresie złodziejskiej) prywatyzacji, książka ukazuje szerokie tło procesów likwidacji, upadku i zniszczenia w tym samym czasie dalszych 1239 przedsiębiorstw.

O nich nie udało się autorowi uzyskać pełniejszych informacji, ale istotnie stwierdza, że ich likwidacja nie przyniosła żadnych wpływów do budżetu państwa. Kogo więc wzbogaciła ? Szczegółowe dane dotyczące prywatyzacji po 1994 r. przyniesie następna książka tego samego autora.

Dużą uwagę autor poświecił, w rozdziale V, sprawie doradztwa prywatyzacyjnego poszczególnych zakładów, kompletując konkretne, szczegółowe dane w tablicach; niektóre są szokujące. Do doradztwa prywatyzacyjnego angażowano z reguły drogie firmy zagraniczne, podsuwane przez zagranicznych nabywców, którym płacono bardzo wygórowane wynagrodzenia. (Autor podaje wysokość tych wynagrodzeń).

Znacznie tańsze firmy krajowe zatrudniano jedynie marginesowo (np. w 1994 r. firmy zagraniczne zatrudniono za 134 mln $, a firmy polskie za 1,1 mln $ – dolarów USA). Częstokroć prywatyzacji towarzyszyło fizyczne zniszczenie polskich, konkurencyjnych zakładów przemysłowych przez nowych zagranicznych właścicieli i to pokazuje albumik zdjęć zamieszczonych w książce.

Przy okazji autor stwierdził, że Państwo Polskie już dawno, w latach powojennych wypłaciło dwunastu państwom odszkodowania za majątek zagranicznych właścicieli, pozostawiony i przejęty na terenie Polski. W tym wypłacono również odszkodowania za wszystkie zgłoszone nieruchomości pożydowskie.

Natomiast Polska i Polacy nie otrzymali dotychczas prawie żadnych odszkodowań za polskie mienie pozostawione i przejęte poza naszymi granicami. Nie otrzymaliśmy też żadnych odszkodowań wojennych.

Do tego należy dodać, że Polska, jako jedyny kraj postkomunistyczny, nie dokonała zwrotu prywatnego mienia bezprawnie zabranego swoim obywatelom. Zasadne jest pytanie – kto wszedł w posiadane majątku, który powinien być reprywatyzowany?

„Terapia szokowa” lat 1989-1992 i sztuczne zamieszanie we wszelkich dziedzinach życia stwarzało dogodne warunki aby „zabezpieczyć” i zawłaszczyć różne składniki majątku narodowego przez miejscowych działaczy partyjnych i dyrektorów oraz nowych kombinatorów (powszechnie nazywano to uwłaszczeniem nomenklatury).

Również nowi, zagraniczni nabywcy majątku narodowego korzystali z wielu zachęt i ułatwień. Były to przede wszystkim znacznie zaniżone wyceny majątkowe, często bez właściwej wyceny otrzymywanych, najbardziej wartościowych, uzbrojonych terenów przemysłowych, różnych budynków, a nawet osiedli mieszkalnych i ośrodków wczasowych.

Należności za sprzedany majątek rozkładano niekiedy na raty i przyjmowano często w złotych, zamiast w dewizach. Były przypadki niepłacenia tych rat. Do tego dochodziły paroletnie zwolnienia podatkowe, w praktyce przedłużane bez końca.

Za zagranicznymi nabywcami stały wspierające ich władze państwowe, banki, biura prawne, a nawet interwencje dyplomatyczne.

Do przygotowania i realizacji transakcji z reguły nie dopuszczano polskich specjalistów i rzeczoznawców, aby nie przeszkadzali i nie psuli interesu zagranicznym „inwestorom”. W całym procesie przekształceń własnościowych odradzająca się przedsiębiorczość krajowa była dyskryminowana. Z reguły nie dopuszczano jej do poważniejszych przetargów i zleceń, obciążano natomiast w pełni podatkami, a często i dodatkowymi domiarami i procesami sądowymi.

Książka podaje szereg konkretnych przykładów najbardziej nieracjonalnych działań prywatyzacyjnych; warto się z nimi zapoznać. Przykładowo: sprywatyzowano, a faktycznie oddano w zagraniczne ręce prawie cały ówczesny eksport, to jest 49 central handlu zagranicznego, z którymi współpracowały Biura Radcy Handlowego przy polskich ambasadach w ponad 60 państwach świata.

W sposób wyjątkowo nieracjonalny, wprost barbarzyński, dokonano w latach 1991-93 administracyjnej likwidacji wszystkich 1665 państwowych gospodarstw rolnych, pozostawiając na wsi około 1,5 mln obywateli bez pracy i własności, a często także bez mieszkań i pomocy socjalnej.

Kluczowe znaczenie dla procesu zawłaszczania i niszczenia gospodarki narodowej miała prywatyzacja polskich banków i przejęcie ich prawie w całości przez kapitał zagraniczny. W międzyczasie doprowadzono też do upadku 106 małych banków spółdzielczych oraz wszystkich 55 nowo powstałych polskich banków branżowych. To banki zagraniczne przejęły większość polskich lokat, kapitały obrotowe i obsługę rozliczeniową gospodarki narodowej, a ponadto podjęły na szeroką skalę kreację własnego kredytu, omijając monopol państwa w zakresie emisji pieniądza. Wszystko to przynosi im ogromne zyski czerpane z kraju i wyprowadzane za granicę. Przejęły też tak istotną i drażliwą sprawę finansowych przepływów międzynarodowych, często anonimowych i nie zawsze legalnych.

*

Przybliżenie i konkretne udokumentowanie tych spraw nadaje książce szczególną wartość, rozjaśnia też ważny, a prawie nieznany okres najnowszej historii Polski. Autorowi trzeba wyrazić wielkie podziękowanie za lata trudnej, społecznej pracy (bez wynagrodzenia) i przygotowanie tego dzieła. Będziemy też oczekiwać na dalsze Jego publikacje dotyczące następnych lat transformacji.

prof. Włodzimierz Bojarski

kronikarz (2021-05-13 14:48:46)

Ogromny koszt utrzymania, buble, wprowadzane wojewody w błąd. czy będą konsekwencje. Czy IPN pofatygował się na rozmowy z burmistrzem, mieszkańcami osiedla itd. Jak można tak postępować?

kto to ? (2021-05-13 08:17:33)

No właśnie. Też chciałbym się dowiedzieć. Może jakieś pierwsze litery nazwiska. ? Reszty się domyślimy.

do poniżej (2021-05-13 07:39:12)

Kto to taki?

(2021-05-12 16:27:45)

Zgadnijcie na czyj wniosek lokalnego drania omal nie doszło do kolejnego błędu. Ten sam chory z nienawiści znowu szczuje , a taki na pokaz modlący.

(2021-05-12 16:25:21)

Bardzo dobrze, że obecny wojewoda jednak się zreflektował.

(2021-05-12 13:50:54)

W Polsce nie było KOMUNIZMU był SOCJALIZM Po socjalizmie miał byc KOMUNIZM IPN I i instytut pamieci niczyjej nie wie ze nie było komunizmu był SOCJALIZM

(2021-05-12 13:37:15)

Nie jestem w żadnej partii, lecz używanie epitetów powszechnie uważanych za obraźliwe jest niczym innym jak mową nienawiści. Po ostatnim wystąpieniu w mediach w podobnym stylu osoby publicznej, nie wymaga większego wysiłku intelektualnego skojarzenie tych wypowiedzi z kimś, kto uważa się za istotę ponadprzeciętną !?

do poniżej (2021-05-12 13:31:42)

(2021-05-12 11:24:20)

Aż trzeba było wykładu na nieuków z IPN przez Burmistrza.Taki jest PiS!I wara wam od nazw ulic w mieście nieuki!.

do IPN (2021-05-12 10:51:23)

Po tym co wyrabiają. popieram.

IPN (2021-05-12 10:45:07)

Uczeni już tam nie pracują zostali zastąpieni przez neiuków, Ta instytucja (IPN) tez powinna być zlikwidowana a pieniądze przekazane do uczelni na prawdziwe badania.

Dr B. (2021-05-12 09:43:06)

Gratulacje dla burmistrza! I dla wojewody w sumie też, za wycofanie się z głupiej decyzji do której został nakłoniony przez biłgorajskich aparatczyków z PIS.

(2021-05-12 09:38:09)

Co na to Instytut Pamięci Narodowej. Nie doczytali ,że był w obozie ? Tacy uczeni ?

cyrku ciąg dalszy (2021-05-12 09:29:25)

Pewnie dlatego , że teraz jest sojusz PIS - SLD.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe KE Elżbieta Pyszniak - rozliczenia podatkowe, rozliczenia roczne, księgowość

Ul. Przemysłowa 36, 23-400 Biłgoraj

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Klaruje się koncepcja rozbudowy i modernizacji szpitala powiatowego w Biłgoraju

W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się kolejne spotkanie...

Dzień Polskiego Folkloru (FOTO)

Dzień Polskiego Folkloru to podroż po różnych regionach i zakątkach...

Wsparcie gmin popegeerowskich. Są wyniki naboru wniosków na środki z RFIL

Gminy, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa...

Odpowiedź Zarządu Spółki Arion Szpitale na list otwarty wiceministra Marcina Romanowskiego

Odpowiedź Zarządu Spółki Arion Szpitale na list otwarty wiceministra...

Pochówek dzieci utraconych

Dziś po raz pierwszy w Biłgoraju odbył się pochówek dzieci utraconych....

Jak dbać o włosy przetłuszczające się?

Masz włosy tłuste, które się świecą i pokryte są tłustą warstwą...

Ogłoszenia