Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Kwarantanna narodowa od 28 grudnia do 17 stycznia

Dodał: red Data: 2020-12-17 19:06:17 (czytane: 5308)

Uwaga! Od 28 grudnia br. do 17 listopada 2021 roku kwarantanna narodowa. Zapoznaj się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa i ograniczeniami. Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19.

Usługi fotograficzne Foto-Mikado Marek Ziemichód
www.fotografiaslubnabilgoraj.pl,fotografia ślubna, fotograf ślubny, zdjęcia Biłgoraj, reportaż, fotografia portretowa, studyjna, fotomikado, Ziemichód, fotograf Lublin, zdjęcia plenerowe, fotograf na wesele, fotograf lubelskie, fotograf podkarpackie

ul. Narutowicza 88 a. 23-400, Biłgoraj

Biuro Geodezyjne s.c. A. Myszkowiak, J. Piechota
www.biuro-geodezyjne.com.pl,geodezja, biuro geodezyjne, dom, Biłgoraj, pomiary, pomiary geodezyjne, grunty, doradztwo, mapy geodezyjne, rozgraniczanie nieruchomości,

Plac Wolności 8. 23-400, Biłgoraj

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, BiłgorajOGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5 metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 •     rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 •     osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 •     osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

  narodowa_kwarantanna.jpg
ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m. in.:
 •     na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 •     w autobusie, tramwaju i pociągu,
 •     w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 •     w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Wprowadzenie tej zasady zależy od decyzji pracodawcy,
 •     w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 •     w kinie i teatrze,
 •     u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 •     w kościele i szkole, na uczelni
 •     w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.
Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem. W zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB
Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, w weekendy.

Seniorzy
Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:
 •     wykonywaniem czynności zawodowych,
 •     zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
 •     sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.
WYDARZENIA KULTURALNE - OGRANICZENIA
Działalność placówek kultury w tym min. teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, jest zawieszona.

Ważne! Od 28 listopada, działalność bibliotek jest możliwa przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów. Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 roku.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi: 50% liczby miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 roku.

Reklama.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
W kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 roku.

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Obowiązuje zakaz organizowania spotkań i imprez niezależnie od ich rodzaju - z wyjątkiem imprez i spotkań organizowanych w domu, w których bierze udział do 20 osób.

Od 28 listopada w imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób- do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
Obowiązuje zakaz organizacji tego typu wydarzeń. Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 roku.

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA
Obowiązuje zakaz działalności takich miejsc. Wyjątkiem są: sportowe kluby taneczne. Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 roku.

TARGI, WYSTAWY, KONGRESY, KONFERENCJE
Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line. Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 roku.

EDUKACJA
Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.

Ważne! Przedszkola funkcjonują bez zmian. Obowiązuje do: 3 stycznia 2021 roku.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Dzieci pracujących rodziców mogą uczęszczać do żłobków lub przedszkoli. Organy prowadzące te placówki mogą je prowadzić, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

GRANICE POLSKI
W Polska obowiązuje ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Oznacza to, że można podróżować i przekraczać granice wewnętrzne UE. Podróżni mają prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie muszą odbywać kwarantanny. Planując podróż zagraniczną, należy uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju sąsiednim.

Ograniczenie dotyczy przekraczania zewnętrznej granicy UE przez cudzoziemców. Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto może wjechać do Polski.

RUCH LOTNICZY
Ograniczenie dotyczy lotów międzynarodowych. Do 31 grudnia obowiązuje zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium:
1) Bośni i Hercegowiny;
2) Czarnogóry;
3) Gruzji;
4) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;
5) Republiki Armenii;
6) Republiki Kosowa;
7) Republiki Macedonii Północnej;
8) Republiki Serbii;
9) Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.
Zakaz nie obowiązuje lotów wyczarterowanych przed 8 grudnia 2020 roku.

Zakazu lotów nie stosuje się także do państw, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie z negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Wykaz takich państw ogłasza w obwieszczeniu minister do spraw zagranicznych.

Zarówno w przypadku lotów międzynarodowych jak i krajowych jest obowiązek: zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie samolotu, dezynfekcji statku powietrznego:
- raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
- po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
- przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;

przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart - w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową, żeby udać się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.

MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY
Obecnie funkcjonuje międzynarodowy ruch kolejowy w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Ograniczenie dotyczy podróży pociągami relacji międzynarodowych poza granice zewnętrzne UE.

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE
Zostaje ograniczone funkcjonowanie galerii handlowych i parków handlowych. Otwarte pozostają tylko niektóre punkty usługowe, które mają istotne znaczenia dla życia codziennego (np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne) oraz apteki, punkty apteczne, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, toaletowymi oraz środkami czystości, artykułami remontowo - budowlanymi, artykułami dla zwierząt, gazetami lub książkami.

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów:
    1 os/10 m2 - w sklepach do 100 m2;
    1 os/15 m2  - w sklepach powyżej 100 m2.

Uwaga! Od 28 listopada, w ścisłym reżimie sanitarnym otwarte zostaną galerie handlowe i parki handlowe. Wyjątek stanowi działalność sal zabaw, których funkcjonowanie zostaje zawieszo
ne.
Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 roku.

GODZINY DLA SENIORÓW
Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Uwaga! 24 grudnia nie obowiązują godziny dla seniorów. Obowiązuje do:  27 grudnia 2020 roku.

GASTRONOMIA

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie. Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 roku.

Restauracje hotelowe
Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko w dostarczaniu posiłków dla gości hotelowych do pokoi. Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 roku.

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, TATUAŻU
W całym kraju salony urody, tatuażu, fryzjerzy, a także kosmetyczki działają w reżimie sanitarnym. Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 roku.

HOTELE
Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej. Hotele są dostępne tylko dla:

 •     gości przebywających w podróży służbowej,
 •     dla sportowców w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,
 •     dla osób, które wykonują zawód medyczny - w związku z tzw. „Hotelem dla medyka”
 •     pacjentów oraz ich opiekunów, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej (np.: pacjenci onkologiczni i dializowani oraz mali pacjenci przebywający pod opieką osób dorosłych).
Dopuszczona jest również działalność hoteli pracowniczych. Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 roku.

SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FITNESS, BASENY ORAZ AQUAPARKI
Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem tych, które:
 •     działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
 •     są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
 •     są przeznaczone dla studentów i uczniów - w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 roku.

SPORTOWE KLUBY TANECZNE
Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne. Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 roku.

TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE
Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży. Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 roku.

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE
W całym kraju współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

W zajęciach, wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 roku.

Ważne! Do dnia 27 grudnia 2020 roku zakazuje się organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu, chodzie sportowym lub jeździe na rowerze.

/gov.pl/

Tagi: kwarantanna narodowa   od 27 grudnia do 17 stycznia   kwarantanna   covid

Zobacz także

Naprawa telefonów Warszawa tylko w miejscu godnym zaufania

Dodane: 2021-04-27 10:45 - Komentarze  (0)  czytane (894)

TAGI: naprawa telefonów, serwis telefonów, smartfon, telefon komórkowyKomentarze (8)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.210.184.142

(2020-12-19 16:24:09)

czy aby na pewno Kwarantanna Narodowa ma trwać do 17 listopada 2021r ??? - jak w tytule

(2020-12-18 19:33:53)

Trzęsienie ziemi i inne kataklizmy niestety zdarzają sie co pewien czas, zwykle są ofiary. Tak było , jest i pewnie będzie , w niektórych rejonach świata to się powtarza.

(2020-12-18 19:29:31)

Kolejny koniec świata, heh.

losie!!! (2020-12-18 13:21:24)

j67 (2020-12-18 11:34:28)

Wczoraj we Włoszech miało miejsce "najsilniejsze od 500 lat" trzęsienie ziemi. Kilka dni wcześniej zaś uaktywnił się wulkan Etna. Czy to znak końca czasów, o którym wspominał o. Czesław Klimuszko?

- Wstrząs miał magnitudę 3,9. Drżenie ziemi było odczuwalne w całym mieście i wywołało niepokój. Krajowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii poinformował, że to najsilniejszy wstrząs sejsmiczny od pięciu wieków w tej okolicy - czytamy na polsatnews.pl.

Mieszkańcy miasta silnie odczuli wstrząs. Tym razem jednak nikomu nic się nie stało.

Epicentrum znajdowało się na głębokości około 56 km. Wstrząs był "pochodzenia alpejskiego".

Niepokoju sytuacji dodaje fakt, że to kolejna aktywność sejsmiczna, która zbiega się w czasie z wieloma innymi. W nocy z 13 na 14 grudnia doszło do erupcji Etny we Włoszech.

Czy zbliża się koniec świata? Franciszkanin Czesław Klimuszko widział "wielką tragedię" we Włoszech właśnie przez trzęsienie ziemi i wulkan.

- Jakaś wielka tragedia spotka Włochy. Część buta włoskiego znajdzie się pod wodą. Wulkan albo trzęsienie ziemi? Widziałem sceny jak po wielkim kataklizmie. To było straszne - mówił o. Klimuszko.

j (2020-12-18 11:33:14)

Na długo przed „pandemią” mówiło się, że PiS to jest taka partia, która potrafi z każdego zwycięstwa zrobić PR–ową porażkę. Jednych to niesamowicie drażniło inni uznawali to za wielką zaletę. Naturalnie ocena zależy od punktu widzenia, jeśli uznać, że PR to po prostu propaganda zastępująca realne działania, to z kiepskiego PR–u należy się tylko cieszyć. Gorzej, gdy działań nie ma albo są wyjątkowo głupie, a na to nakłada się jeszcze bardziej idiotyczny PR. Dokładnie tak to wygląda po wczorajszych decyzjach Niedzielskiego i Horbana ogłoszonych na wspólnej konferencji. Wiem, że to bardzo trudne, bo sam mam ochotę nie tylko krzyczeć, ale wziąć drąga i walić po tych pustych łbach, niemniej spróbujmy się wszyscy wyciszyć i przyjrzeć sprawom na chłodno.

O co w tym wszystkim chodzi? Gdy nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o szczepionkę. Polacy mają być tak zamęczeni kolejnymi absurdalnymi decyzjami i tak mieć wszystkiego dość, że będą błagać o szczepionkę, byle się to wreszcie skończyło. Uda się? W żadnym wypadku i z bardzo prostego powodu, im bardziej na chama wciska się cudowną „szczepionkę”, tym bardziej Naród czuje, że to okrutnie śmierdzi. Poza tym nie da się poważnie traktować ludzi, którzy łamią własne zasady i podejmują decyzje całkowicie sprzeczne z przedstawionym planem działań. Nie było żadnych podstaw do zaostrzenia restrykcji przeczących wcześniej przedstawionym założeniom. „Geniusze” stworzyli w Power Poincie tak zwaną „infografikę”, gdzie pokazali kiedy będą strefy zielone, czerwone i w końcu „narodowa kwarantanna”. Swoją drogą przymiotnik „narodowy” niedługo będzie dodawany na obraz i podobieństwo Wojewódzkiego, do psiej kupy, ale wróćmy do sedna. Z tej „infografiki” wyraźnie wynika, że w tej chwili nie tylko nie jesteśmy w strefie „narodowej kwarantanny”, ale brakuje zaledwie kilka punktów, aby zejść do strefy zielonej. I co się w takich warunkach dzieje?

Wychodzi Niedzielski z Horbanem i krzyczą, że jest tragicznie, dlatego musimy wprowadzić „narodową kwarantannę”. Jest to podwójnie idiotyczny komunikat społeczny, po pierwsze stworzony przez MZ termin dotyczy zupełnie innych restrykcji, jest to po prostu pełen lockdown, czyli znacznie dalej idące obostrzenie, niż te zapowiedziane. Po drugie, w ogóle trzeba było siedzieć cicho i nie wspominać o strefach, tylko wprowadzić korektę dotyczącą „wyjazdów służbowych”. Tak postąpiłby początkujący PR-owiec, ale nie „fachowcy” z PiS, którzy dziś od rana prostują kompromitującą konferencję Niedzielskiego. Idźmy dalej. Jaki był sens używania terminu „godzina policyjna”, co się w Polsce kojarzy fatalnie i jaki w ogóle był sens wprowadzania tego obostrzenia? Przypomnę, że działa zakaz zgromadzeń i organizowania imprez masowych, wystarczyło zrobić konferencję i powiedzieć, że 31 stycznia policja będzie bardzo ostro traktować łamiących zakazy i wlepiać mandaty po 1000 zł. Tym bardziej jest to proste, że przecież było wielokrotnie przerabiane, na przykład w ramach „zero tolerancji”. Zakaz wyjścia z domu dodatkowo nazwany „godziną policyjną”, to jest wybitne dzieło PR-owego kretyna i to takiego ostatniego z ostatnich. matka kurka

j67 (2020-12-18 11:16:13)

Logan bardzo dobrze

Logan (2020-12-17 21:20:22)

Jak zwykle nieuki rządowe wprowadzają bałagan prawny. Żeby ograniczyć przemieszczanie się np w Sylwestra, trzeba ustawy, w przeciwnym wypadku jest to niezgodne z konstytucją, można odmówić odpowiedzi na pytania służb porządkowych o cel przemieszczania się, a każdy sąd z urzędu odrzuci wniosek służb o ukaranie. Szkoda tylko tych funkcjonariuszy, którzy muszą wykonywać głupie rozkazy głupków ze stolicy.....

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe KE Elżbieta Pyszniak - rozliczenia podatkowe, rozliczenia roczne, księgowość

Ul. Przemysłowa 36, 23-400 Biłgoraj

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Powszechny Punkt Szczepień w Tarnogrodzie rozpoczął działalność (VIDEO)

Dziś swą działalność rozpoczął pierwszy w powiecie biłgorajskim...

Jest decyzja Sądu w sprawie upadłości Arion Szpitale Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,...

Odpowiedź Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj na list otwarty burmistrza Miasta Biłgoraj

Pragnę na wstępie zapewnić, że wszystkim działaniom leśników...

Trąba powietrzna szalała nad Tereszpolem. Uszkodziła domy, zniszczyła budynki gospodarcze (FOTO)

2 maja nad miejscowością Tereszpol - Zygmunty w gminie Tereszpol...

Jak dbać o włosy przetłuszczające się?

Masz włosy tłuste, które się świecą i pokryte są tłustą warstwą...

Przedszkole Niepubliczne Smerfy prowadzi zapisy

Można zapisać dziecko w wieku od 2,5 roku do lat 6, do Przedszkola...

Ogłoszenia