Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Inwestycje Gminy Łukowa

Dodał: ania Data: 2009-02-04 10:39:47 (czytane: 2029)

Inwestycje planowane do realizacji w 2009 roku.

Biuro Geodezyjne s.c. A. Myszkowiak, J. Piechota
www.biuro-geodezyjne.com.pl,geodezja, biuro geodezyjne, dom, Biłgoraj, pomiary, pomiary geodezyjne, grunty, doradztwo, mapy geodezyjne, rozgraniczanie nieruchomości,

Plac Wolności 8. 23-400, BiłgorajPrzyjęte przez Radnych Uchwałą Nr XX/107/08 Rady Gminy Łukowa z dnia 30 grudnia 2008 roku: 
1. Remont Ośrodka Zdrowia w Łukowej.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chmielek I i Chmielek II.
3. Przebudowa drogi gminnej Łukowa – Kolonia.
4. Termorenowacja i remont budynków dydaktycznych i sal gimnastycznych w Szkołach. Podstawowych w Łukowej i Chmielku.
5. Remont drogi gminnej Nr 109 475 L na odcinku  od drogi powiatowej Nr 2943 L w m. Łukowa III.
6. Remont budynku dawnego "Aresztu" na Izbę Pamięci Regionalnej z przebudową ciągu komunikacyjnego.
7. Przebudowa drogi powiatowej Księżpol – Obsza.
8. Budowa parkingu samochodowego z kładką przez rzekę "Mucha" i ciągiem pieszym w Łukowej II.
9. Remont pomieszczeń należących do jednostki OSP Łukowa.


Charakterystyka poszczególnych inwestycji przedstawia się następująco:
1. Remont Ośrodka Zdrowia w Łukowej.
W ramach tego zadania przewidziany jest kompleksowy remont budynku. W roku 2008 wykonany został I etap prac remontowych, nowy dach łącznie z więźbą dachową, ocieplenie stropu, dodatkowe wejście do budynku z podnośnikiem i sanitariatem dla osób niepełnosprawnych.
W roku przyszłym planowane jest zrealizowanie II – go etapu prac remontowych tj.:
- wykonanie chodnika do wejścia głównego oraz do wejścia do osób niepełnosprawnych,
- wymiana kotłowni węglowej na olejową,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie elewacji zewnętrznej i ocieplenie budynku.
Koszt tych robót wg kosztorysu to kwota 380 000,00 zł. Planuje się pozyskanie środków w formie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 250 000,00 zł. Pozostałe środki to środki własne gminy jest to kwota  130 000,00 zł.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chmielek I i Chmielek II
Planowane rozpoczęcie tej inwestycji w 2008 r. nie nastąpiło ponieważ nie uruchomiony został Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z którego planowano pozyskanie środków na realizację. Rozpoczęcie naboru wniosków do tego programu nastąpi w 2009 roku. Gmina planuje złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania w wysokości 75% kosztów inwestycji. Aby wykorzystać środki z tego programu , inwestycja nie może być rozpoczęta wcześniej – przed wstępnym zaakceptowaniem projektu do dofinansowania. Po złożeniu wniosku planujemy rozpoczęcie tego zadania. Inwestycja ta realizowana będzie w cyklu 2 – 3 letnim. W 2009 roku planuje się wykonanie I – go etapu (od skrzyżowania w kierunku Łukowej). Koszt I – go etapu wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 2 600 000,00 zł. Na rok 2009 na realizację inwestycji planuje się kwotę 650 000,00 zł. w tym:
- środki z WFOŚiGW 600 000,00 zł.
- środki własne 50 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Łukowa – Kolonia.
W roku przyszłym planuje się wykonanie kolejnego (ostatniego) etapu tej drogi o długości 381 mb. – łączna długość drogi po zrealizowaniu tego etapu wyniesie 1 683 mb. Przrewidywany koszt tego odcinka to kwota 200 000,00 zł.- właściwą wartość inwestycji określi przetarg. Na 2009 rok w budżecie gminy przewidziano środki w kwocie 170 000,00 zł. Planuje się pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

4. Termorenowacja i remont budynków dydaktycznych i sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych w Łukowej i Chmielku
Inwestycja ta rozpoczęta w roku 2008 dotyczy Szkoły Podstawowej w Chmielku w zakresie:
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
- ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych
- wykonania elewacji
- remontu instalacji centralnego ogrzewania
- wykonaniu nowej wykładziny typu TARKET w salach lekcyjnych.
Wartość powyższych robót wyniosła wg umowy  262 203,12 zł.
Ponadto wykonano inne konieczne dla prawidłowego funkcjonowania roboty dodatkowe:
- demontaż istniejącej lamperii z płyt pilśniowych
- dodatkowe wyrównanie posadzek w salach lekcyjnych
- wymieniono wewnętrzną stolarkę drzwiową
- wzmocniono i uzupełniono tynki wewnętrzne w salach lekcyjnych
- pomalowano ściany, sufity, rury instalacji c.o., grzejniki oraz wykonano nową lamperię w klasach
- ocieplono i zabudowano rury instalacji c.o.
- ułożono wykładziny TARKET oraz pomalowano pomieszczenie obok Sali gimnastycznej
- zamontowano nowe drzwi aluminiowe od strony południowej i wyremontowano murek oporowy przed tymi drzwiami – dotyczy nowego skrzydła budynku szkoły.
Wartość tych robót wyniosła  61 854,32 zł. Razem wydatkowano kwotę 324 057.44 zł.
Powyższą kwotę sfinansowano:
- środki własne - 224 057,44 zł,
- środki WFOŚiGW -  100 000,00 zł.
Drugi etap tej inwestycji dotyczy budynku Szkoły Podstawowej i Sali gimnastycznej w Łukowej. W 2008 roku wykonane zostaną następujące roboty:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły i sali gimnastycznej
- docieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu.
Koszt tych robót, to kwota 279 215,22 zł. Sfinansowana zostanie w sposób następujący:
- środki własne gminy - 79 215,22 zł.
- środki WFOŚi GW - 200 000,00 zł.
Pozostałe roboty jak, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wykonanie elewacji oraz opaskę wokół budynku wykonane zostaną w 2009 roku. Koszty tych robót wyniosą 329 736,47 zł. Zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych takich jak podmurowanie otworów okiennych w budynku szkolnym, wykonanie nowych parapetów, wykonanie naświetli w części piwnicznej od strony południowej oraz innych drobnych robót towarzyszących. Roboty te rozliczone zostaną kosztorysem powykonawczym wg nośników kosztów z przetargu. Wartość tych robót ocenia się wstępnie na kwotę 70 000,00 zł. Wszystkie prace wykonane wraz z kosztami nadzoru w roku 2009 sfinansowane będą z budżetu gminy. W roku 2009 na ten cel w budżecie gminy zarezerwowano środki w kwocie 406 000,00 zł.

5. Remont drogi gminnej Nr 109 475 L na odcinku od drogi powiatowej Nr 2943 L
w m. Łukowa III
Zakres robót obejmujący to zadanie to remont nawierzchni na odcinku od drogi powiatowej (wjazd do szkoły w Łukowej) do drogi gminnej obok pawilonu „Delikatesy Centrum”. Remont polegać będzie na frezowaniu obecnej nawierzchni, wzmocnieniu podbudowy kruszywem oraz betonem asfaltowym i ułożeniu nowej nawierzchni o grubości 5 cm. Łączny koszt tych robót wg kosztorysu wynosi 1 228 560,31 zł.
W budżecie gminy rezerwuje się kwotę 650 000,00 zł. tj. 50 % inwestycji plus nadzór inwestorski. Pozostałe 50% środków planuje się pozyskać z programu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

6. Remont budynku dawnego „Aresztu” na Izbę Pamięci Regionalnej z przebudową ciągu komunikacyjnego.
W zakres tego zadania wchodzi:
- remont budynku z przeznaczeniem na Izbę Pamięci Regionalnej,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku,
- wykonanie drogi dojazdowej.
Łączny koszt tego zadania wyniesie 455 000,00zł.
Na realizację tego zadania planuje się pozyskanie środków z RPO „Odnowa i rozwój wsi”.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku możliwe jest pozyskanie środków finansowych w wysokości 75% kosztów inwestycji. Na dzień dzisiejszy gmina dysponuje kompletną dokumentacją budowlaną. Realizacja tego zadania uzależniona będzie od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o środki finansowe ze wspomnianych funduszy. Gmina na udział własny zarezerwowała środki finansowe w kwocie 114 000,00 zł.

7. Przebudowa drogi powiatowej Księżpol – Obsza.
Inwestycja ta dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku Księżpol – Łukowa długości ponad 15 km. Realizowana będzie wspólnie z gminą Księżpol i Starostwem Powiatowym – jako inwestorem głównym. Obecnie opracowywana jest koncepcja przebudowy tej drogi. Starostwo Powiatowe planuje pozyskać środki na realizację tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku z RPO Starostwo zleci opracowanie projektu budowlanego. Na rok przyszły w budżecie gminy przewidziano kwotę 811 890,00 zł na częściowe sfinansowanie I – ego etapu tej inwestycji w km 0 + 000 – 11 + 431,75.

8. Budowa parkingu samochodowego z kładką przez rzekę Mucha” i ciągiem pieszym w Łukowej II
W zakres tego zadania wchodzi:
- budowa parkingu dla samochodów osobowych (53 stanowisk) z kostki brukowej,
- budowa kładki przez rzekę „Mucha”,
- budowa chodnika łączącego parking zespołem boisk sportowych,
- oświetlenie parkingu.
Łączny koszt tego przedsięwzięcia wynosi wg kosztorysu inwestorskiego 306 137,61 zł.
Realizacja tego zadania uzależniona będzie od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie w wysokości 75% ze środków U.E w ramach programu RPO „Odnowa i rozwój wsi”. Gmina na dzień dzisiejszy dysponuje konkretną dokumentacją budowlaną oraz pozwoleniem na budowę. Niezbędne środki budżetu gminy to kwota 76 535,00 zł. tj. 25% - udział własny.

9. Remont pomieszczeń należących do jednostki OSP Łukowa
Zakres robót to, przebudowa pomieszczeń gospodarczych obok garażu i nad garażem samochodowym jednostki OSP Łukowa z przeznaczeniem jako zaplecze techniczne.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę  3 283 425,00 zł. tj. 29,51% planowanych wydatków.

źródło:  www.lukowa.pl

Zobacz także

Powiat biłgorajski: 3 nowe przypadki zakażeń

Dodane: 2021-05-07 17:25 - Komentarze  (9)  czytane (1769)

TAGI: pandemia, dane, covid-19, koronawirusKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.210.184.142

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

W Tarnogrodzie ruszył Punkt Szczepień Powszechnych

Biłgoraj. Uroczystości w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Będą u nas dwa punkty organizacji Punktów Szczepień Powszechnych

Zebranie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z epidemią koronawirusa

Miliony pozyskane na kształcenie zawodowe

Z budżetu powiatu 130 tys. zł wsparcia dla jednostek OSP

Konkursy

Zobacz więcej Dodaj

Promocje

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ukochane Barwy

2 maja - dzień flagi narodowej. Flaga, godło narodowe i hymn to obok tradycji, historii, kultury i języka podstawa świadomości narodowej...