Strona startowa

Patronat

BIŁGORAJ: Rodzinny rajd rowerowy Tour de Lubelskie

Data:25 07 2021
godz. 13:00
Miejsce: Biłgoraj, plac MDK, ul. Bartoszewskiego 10

W sierpniu br., powiat biłgorajski gościł będzie najlepszych kolarzy, którzy rywalizować będą w wyścig „Tour de Pologne”. By promować sam wyścig oraz walory turystyczne województwa lubelskiego, odbędzie się rodzinny rajd rowerowy szlakami Ziemi Biłgorajskiej. Rodzinny rajd rowerowy odbędzie się 25 lipiec 2021 r. Zbiórka uczestników o godzinie 13:00, na placu przy Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10.

PROGRAM:
godzina 13.00 - zbiórka na placu przy MDK, zapisy na rajd, odbieranie koszulek,
godzina 14.00 - start rajdu na trasie: Biłgoraj - Wola Mała - Wolaniny - Bukownica - zbiornik przy Smólniku - Brodziaki - Biłgoraj (ok. 30 km)
godzina 17.00 - posiłek regeneracyjny i festyn na placu przy Młodzieżowym Domu Kultury (konkursy z nagrodami, stoiska regionalne, występy lokalnych zespołów).

 

rajd_rowerowy_powiat_bilgorajski.jpg

REGULAMIN RAJDU „TOUR DE LUBELSKIE”

TERMIN: 25 LIPIEC 2021 r.
MIEJSCE: plac przy Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj

ORGANIZATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Oddział PTTK w Biłgoraju, Grupa Rowerowa Oddziału PTTK, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy, Serwis Rowerowy EW-BIKE.

CEL RAJDU: Rajd Rowerowy pod hasłem: TOUR DE LUBELSKIE ma na celu promocję wyścigu kolarskiego TOUR DE POLOGNE, który odbędzie się w sierpniu 2021r. i będzie przebiegał m.in. przez Powiat Biłgorajskim, a także promocję Województwa Lubelskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Rajd jest nieodpłatny
Mogą wziąć w nim udział:
- wszyscy, którzy posiadają rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (bardzo ważne są sprawne hamulce oraz kask),
- dzieci i młodzież do lat 18 po przedstawieniu stosownego zezwolenia rodziców i pod opieką pełnoletniego opiekuna.

Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest przybycie na start rajdu na godz. od 13.00 do 14.00 na plac przy Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju, ul. Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj i wpisanie się na listę z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Rajdu.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
- opiekę w trakcie przejazdu trasy rajdu,
- serwis techniczny w miarę możliwości na trasie rajdu,
- smaczny posiłek regeneracyjny i napoje chłodzące,
- pamiątkowa koszulka,
- przewodnictwo krajoznawcze na trasie rajdu.
Telefony: 667 045 112 - Andrzej Czacharowski, 602 572 607 - Paweł Kusy.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU:
- zapisanie się na listę uczestników rajdu,
- zapoznanie się z Regulaminem rajdu,
- podporządkowanie się poleceniom organizatorów rajdu w trakcie przejazdu,
- przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, w szczególności art. 32:
- liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15,
- odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m,
- jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
- zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od rajdu w trakcie przejazdu,
- przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przeciwpożarowych oraz zasad przebywania w lasach,
- odpowiedzialność za udział w rajdzie młodzieży (do 18 roku życia) ponoszą opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w rajdzie.

Uczestnicy Rajdu mogą ubezpieczyć się wpisując się na listę w dniu rajdu przy zapisach na rajd.
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę pod warunkiem braku przeciwwskazań ze strony SANEPIDU.

SPONSORZY: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe  w Biłgoraju.

Biorąc udział w rajdzie TOUR DE LUBELSKIE i imprezach towarzyszących temu rajdowi upoważniam Organizatorów do rozpowszechniania mojego wizerunku i wizerunku niepełnoletnich towarzyszących mi, wypowiedzi utrwalonych w ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności: zdjęciowych, audio, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatorów lub osoby trzecie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w ramach imprezy.

patronat_medialny_bilgorajcompl.jpg

Imprezy

Patronat
2021-06-20 - 2021-07-30

ZAMOŚĆ: 46. Zamojskie Lato Teatralnego

2021-06-27 - 2021-08-08

BIŁGORAJ: Warsztaty rolkowe

2021-07-01 - 2021-07-31

ALEKSANDRÓW: Wakacje w bibliotece

2021-07-02 - 2021-08-31

BIŁGORAJ: Wakacje z szachami

Patronat
2021-07-04 - 2021-07-28

BIŁGORAJ: Terenowe akcje poboru krwi

2021-07-11 - 2021-09-12

GORAJ: Lato z kulturą

Patronat
2021-07-24 - 2021-07-25

BIŁGORAJ: Chillout Festiwal 2021

2021-07-25

WOLA DEREŹNIAŃSKA

2021-07-25

BISZCZA: Charytatywnie ze strażakami dla Kubusia Pawęzki

2021-07-25 - 2021-07-26

GORAJ: Festiwal Singera

Patronat
2021-07-25

BIŁGORAJ: Rodzinny rajd rowerowy Tour de Lubelskie

Konkursy