Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Zasłużeni na polu powiatowej kultury (FOTO, LISTA WYRÓŻNIONYCH)

Dodał: red Data: 2016-10-27 11:28:24 (czytane: 3603)

-Na miarę naszych możliwości wpieramy Państwa działalność w różnej formie. Wiem, że są oczekiwania duże, ale mamy tę satysfakcję, że kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie przeznaczamy na wsparcie działań i wydarzeń kulturalnych - mówił Starosta Biłgorasjki.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, Biłgoraj

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , Tereszpol27 października br. - już po raz 10 - zostały wręczone okolicznościowe statuetki „Powiatowy Twórca Kultury 2016”, przyznawane za działalność artystyczną, wkład w tworzenie współczesnej kultury i kultywowanie tradycji na terenie Powiatu Biłgorajskiego. Uroczystości odbyły się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

powiatowy_dzien_tworcy_kultury.JPG


Powiatowy Dzień Twórców Kultury to nasze doroczne święto obchodzone wspólnie z tymi wszystkim, którzy angażują się w działalność kulturalną na terenie gmin Powiatu Biłgorajskiego, a przez to wpisują się w kulturę naszego Powiatu, Województwa, a także kraju. W uroczystościach udział wzięli działacze kultury, dyrektorzy i przedstawiciele domów i ośrodków kultury oraz władz samorządowych.

powiatowy_dzien_tworcy_kultury_bilgoraj.JPG


Zebranych gości przywitał Marian Tokarski. Starosta podkreślał także znaczenie kultury dla życia społecznego Powiatu Biłgorajskiego, mówił: -Tradycją w Powiecie Biłgorajskim stało się już, że każdej jesieni w sposób szczególnym pragniemy podziękować osobom zaangażowanym w rozwój naszej kultury i schylić głowę przed ich pracą, poświęceniem i podejmowanym trudem. To oddanie i zaangażowanie społeczne wielu osób, ich pasja, ciężka praca i podejmowany trud owocuje przekazywaniem kolejnym pokoleniom tego co w naszej kulturze najcenniejsze.

Reklama.

Lista wyróżnionych:
GMINA ALEKSANDRÓW
Anna Torba - członkini KGW w Aleksandrowie Pierwszym, animator kultury. Pani Anna Torba jest osobą bardzo zaangażowaną we wszystkie wydarzenia kulturalne realizowane na terenie gminy Aleksandrów. Zdolności organizatorskie, zmysł estetyczny oraz prawdziwa, niekłamana pasja stawia ją w gronie liderów działaczy kultury lokalnej społeczności. Dzięki takim osobom jak  pani Ania Torba, społeczność Aleksandrowa Pierwszego, którą pani Ania reprezentuje, wyróżnia się aktywnością co widać w licznej reprezentacji mieszkańców tego sołectwa na każdym wydarzeniu kulturalnym  w których uczestniczą.
Renata Miarowska - mieszkanka i członkini KGW w Aleksandrowie Czwartym, animator kultury. Wspaniała organizatorka, całym sercem zaangażowana w działalność społeczną na rzecz lokalnej społeczności. Pracuje społecznie i do tej pracy potrafi zaangażować innych. Jest osobą odpowiedzialną, słowną a jednocześnie bardzo kreatywną. Wiele wydarzeń kulturalnych było wzbogacone jej pomysłami. Pani Renia była inicjatorką i organizatorką wyjazdu Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Aleksandrowiacy” na spotkanie wielkanocne pt. „Tradycje ludowe  Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy w Polsce”, które odbyło się w Zamościu. Z zamiłowaniem kultywuje tradycje kulinarne naszego regionu co miało wyraz wielokrotnie podczas wyjazdów, których celem było między innymi promowanie regionalnej, tradycyjnej „kuchni” powiatu biłgorajskiego.

gmina_bilgoraj.JPG


GMINA BIŁGORAJ
Celina Skromak - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju za całokształt działalności i wieloletnie zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności i organizację licznych imprez o charakterze lokalnym promujących historię i kulturę regionu.
Krystyna Różańska - sołtys i założycielka zespołu śpiewaczego „Sąsiadeczki”, który we wspólnej pasji śpiewania i społecznej działalności połączył mieszkanki dwóch sąsiednich miejscowości Korczowa i Okrągłego. Zespół założony i kierowany przez panią Krysię, ubrany w stylizowane stroje sitarskie, działa już 14 lat ubarwiając swoim śpiewem uroczystości lokalne i gminne oraz reprezentując swoje miejscowości na zewnątrz. Przez lata swojej działalności stale się rozwijał i zbierał kolejne nagrody i wyróżnienia. Oprócz śpiewu ludowego panie zajęły się również teatrem obrzędowym z powodzeniem reprezentując Gminę Biłgoraj na Międzywojewódzkim Sejmiku Teatru Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Zespół jest organizatorem wydarzeń kulturalnych dla społeczności lokalnej, a pani Krystyna jest najbardziej zaangażowaną osobą w organizowanym co roku, już od lat 12 lat, Turnieju Wsi w Okrągłym. Jej zaangażowanie wiąże się z podwójną działalnością – pomocą w organizacji imprezy a także przygotowania swojej miejscowości do rywalizacji w konkurencjach turniejowych i w konkursie na stoisko z potrawami regionalnymi. W tym roku zespół „Sąsiadeczki” włączył się również bardzo aktywnie w przyjęcie z prawdziwie polską gościnnością pielgrzymów i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. Ponadto pani Krystyna od lat udziela się w Chórze Kościelnym CantateDeoParafii Św. Marii Magdaleny. Pani Krysia swoim uśmiechem i optymizmem zjednuje sobie ludzi, a jej zaangażowanie w działalność społeczno -kulturalną udziela się innym mieszkańcom.
Maria Raduj - wieloletnia sołtys swojej miejscowości, obecnie Radna Gminy Biłgoraj. Zaangażowana w życie społeczno – kulturalne swojej miejscowości i Gminy Biłgoraj. Jest założycielką i kierownikiem zespołu śpiewaczego „Zorza” w Dereźni, który działa od 2006 roku. Dzięki staraniom pani Marii zespół został doposażony w stroje sitarskie. Zespół „Zorza” angażuje się w oprawę mszy świętych w kaplicy w Dereźni, a swoją miejscowość z dumą reprezentuje na uroczystościach gminnych i powiatowych. Z inicjatywy pani Marii zespół był organizatorem potańcówek karnawałowych, Festiwalu Piosenki Miłosnej dla gminnych zespołów śpiewaczych, Spotkania Sąsiedzkiego zespołów śpiewaczych i mieszkańców Dereźni, a w tym roku zaangażował się w organizację Dożynek Gminno – Parafialnych w Dereźni. Kultywując piękne tradycje dożynkowe zespół „Zorza” zdobył w tym roku I nagrodę w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” oraz reprezentował Gminę Biłgoraj na Dożynkach Powiatowych w Biłgoraju. Zaangażowaniepani Marii oraz chęć wspierania dobrych inicjatyw sprawiło, że zespół „Zorza” bardzo aktywnie i z wielką gościnnością włączył się w przyjęcie w Biłgoraju pielgrzymów z Litwy i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży.
Krystyna Kufera - z potrzeby serca śpiewa i pisze wiersze oraz teksty piosenek dla Biłgorajskiej Kapeli Podwórkowej „Wygibusy”, w której występuje już od kilku lat. Ponadto od 5 lat nieodpłatnie śpiewa w Kapeli Ludowej „Krążałka”. Życzliwa, zawsze pogodna i uśmiechnięta jest dobrym duchem kapeli i zjednuje jej kolejnych fanów. Kapele te uświetniają uroczystości gminne i miejskie. Na zaproszenie innych organizatorów występują gościnnie w całej Polsce oraz biorą udział w konkursach i przeglądach, gdzie reprezentując Ziemię Biłgorajską osiągają kolejne sukcesy zdobywając coraz to nowe nagrody i wyróżnienia.
Kapela Ludowa „Krążałka” promuje w Polsce i poza jej granicami Ziemię Biłgorajską poprzez wykonywanie ludowego repertuaru z okolic Biłgoraja oraz występowanie w strojach biłgorajsko – tarnogrodzkich.

miasto_bilgoraj.JPG


MIASTO BIŁGORAJ
Zespół Tańca Ludowego „Tanew” - za promocję folkloru oraz kultywowanie polskich tradycji narodowych i regionalnych. Od ponad 30 lat zespół prezentuje swój dorobek w kraju i za granicą. Posiada bogaty repertuar taneczny i wokalny oraz interesujące układy choreograficzne. W 2015r zespół reprezentował Polskę i Biłgoraj na Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcym w Bułgarii, Festiwalu Amerykańsko – Polonijnym w Stanach Zjednoczonych oraz brał udział w nagraniu teledysku w ramach promocji regionu na Światowe Dni Młodzieży. W 2016 roku promował naszą kulturę regionalną i narodową na Zjeździe Polonii Francuskiej w Osny pod Paryżem. Zespół prowadzi pani Ewa Chuchro.
Małgorzata Małek - bibliotekarka z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Uczestniczy w seminariach, szkoleniach, kursach dedykowanych pracy w bibliotece o zasięgu powiatowym, wojewódzkim jak i ogólnopolskim. Środowisko, w którym pracuje  daje Jej możliwość rozpowszechniania słowa drukowanego wśród różnych grup czytelniczych:  dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy.
W swojej pracy na pierwszym miejscu stawia  zawsze książkę , która  jest podstawą do organizowania: lekcji bibliotecznych, pogadanek, konkursów, spotkań literackich.
Od lat  współpracuje  z kołem literackim Biłgorajskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Taka współpraca   ma odzwierciedlenie w promocji ważnych   rocznic literackich:  Rok św. Jana Pawła II, Rok Sienkiewicza czy też  udział w Narodowym Czytaniu. Współuczestniczy przy organizacji spotkań autorskich w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Promowała cykl spotkań autorskich w ramach  projektu „Trzy Kwadranse w Bibliotece”. Aktywnie uczestniczy  w charytatywnej akcji o zasięgu powiatowym  Biblioteki Dzieciom. Promuje działalność biblioteki poprzez udział w Nocy Bibliotek, biłgorajskiej Nocy Kultury, , Tygodniu Bibliotek, Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom oraz w konkursie czytelniczym: Radość czytania i konkursie cyklicznym: Pielęgnując przeszłość, tworzymy przyszłość, Tydzień Zakazanych Książek. Odpowiada za całokształt prac związanych z prawidłowym kierunkiem gromadzenia, ewidencji, opracowania i  udostępniania zbiorów bibliotecznych w systemie komputerowym Mak+. Poprzez aktywne  śledzenie rynku  wydawniczego, udział w targach książek, przeglądach nowości wydawniczych, rynku przyznawanych nagród w dziedzinie literatury np. Literacka Nagroda Nobla, Nagroda Literacka NIKE, Paszporty Polityki, wychodzi naprzeciwko różnorodnym wyborom  czytelników. Pani Małgorzata preferuje pracę „u podstaw”, bezpośrednio z czytelnikiem: rozmowy na temat książek  z różnych  dziedzin wiedzy oraz promując możliwość z korzystania z nagranych książek w systemie książki cyfrowej dla niewidomych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. Henryka Ruszczyca w Warszawie, które znajdują się w zasobach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju. Współpracuje już z kolejnym pokoleniem czytającym książki.W społeczności lokalnej cieszy się poważaniem i szacunkiem  użytkowników i czytelników biblioteki.
Wanda Buczek - bibliotekarka z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju. Pani Wanda Buczek pracę w Bibliotece rozpoczęła w 2002 roku. Początkowo pracowała w czytelni. Odpowiedzialna była za przysposobienie czytelnicze  uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych Miasta Biłgoraj. Prowadzone przysposobienie czytelnicze oraz  lekcje biblioteczne tematycznie nawiązywały do ważnych wydarzeń z  historii książki i piśmiennictwa, świata literatury i kultury. Prowadziła dokumentację informacji związanych z regionem biłgorajskim, na bazie czasopism, książek, folderów, wydawnictw okolicznościowych. Od kilku lat  pracuje jako instruktor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju. Pod opieką merytoryczną ma 32 biblioteki w Powiecie Biłgorajskim. Współpracuje nie tylko z bibliotekarzami, ale także z: Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Biblioteką Narodową w Warszawie oraz bibliotekami szkolnymi,  samorządami, organizacjami, stowarzyszeniami z powiatu biłgorajskiego. Współuczestnicy w  projektach na rzecz bibliotek: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Infrastruktura Bibliotek, Kraszewski. Komputery dla bibliotek, Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnianie książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących w najnowszym standardzie cyfrowym przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. Henryka Ruszczyca w Warszawie. Koordynuje akcje o zasięgu powiatowym: Biblioteki- Dzieciom, Malowane Poezją,  Radość Czytania, Pielęgnując Przeszłość Tworzymy Przyszłość, Oblicza mojej miejscowości w obiektywie. Inicjuje i organizuje szkolenia i seminaria dla bibliotekarzy, podnoszące wiedzę i umiejętności: wdrażanie systemu komputerowego MAK +, media społecznościowe w pracy bibliotek, ewidencja dokumentów życia społecznego w bibliotekach. Opracowuje analizy i sprawozdania z pracy bibliotek. Z Jej inicjatywy zgłaszane są propozycje do nagród dla wyróżniających się  bibliotekarzy w pracy z dziećmi i młodzieżą im. Anny Platto. Prowadzi kronikę bibliotek Powiatu Biłgorajskiego, dokumentującą ważne wydarzenia. W środowisku bibliotekarskim cieszy się szacunkiem i uznaniem za zaangażowanie w rozwój bibliotekarstwa.

gmina_biszcza.JPG


GMINA BISZCZA
Państwo Urszula i Jan Bartosiewiczowie z Bukowiny - właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego ,,Kary mustang” w Bukowinie. Współinicjatorzy spotkań Granicznych, które odbywają się na terenie gospodarstwa państwa Bartosiewiczów . Uczestniczą aktywnie w imprezach gminnych ,biorą czynny udział w życiu kulturalnym , chętnie organizują spotkania w zakresie kultywowania tradycji ludowych.
Krzysztof Łokaj z Biszczy - założyciel i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Biszczy, Dowódca szwadronu  im.3 Pułku Ułanów Śląskich,  wspólnie z członkami stowarzyszenia  reaktywowali szwadron ułanów i pozyskali środki na renowację mundurów . Uczestniczą w życiu kulturalnym gminy  włączając się w organizacje święta 3 Maja, Dnia Niepodległości, Dnia Miodu i Pieroga, dożynek. Organizują wyjazdy i reprezentują gminę na zewnątrz. Jak mówi sam prezes głównym celem stowarzyszenia jest skupianie mieszkańców, promowanie regionalnych walorów i uczestniczenie w życiu gminy.
Jadwiga Siek - pracownik GOK w Biszczy, prowadzi świetlicę Środowiskową „Iskierka” w Biszczy. W swojej długoletniej pracy podejmuje nowatorskie inicjatywy z zakresu animacji kulturalnej mieszkańców gminy Biszcza.
Józefa Tryka - śpiewa w Zespole "Jubilatki", wspiera wiele przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Biszczy udziela się przy organizacji imprez kulturalnych.

gmina_frampol.JPG


GMINA FRAMPOL
Halina Iwańczyk z Korytkowa Małego - aktywnie spędza wolny czas angażując się w życie kulturalne swojej miejscowości i gminy. Od 2006 roku jest członkinią KGW oraz  działającego przy nim zespołu śpiewaczego „Żurawina”. Już od trzech lat pełni funkcję kierownika tegoż zespołu. Dzięki jej zaangażowaniu zespół aktywnie uczestniczy w różnych uroczystościach środowiskowych, gminnych  i powiatowych. Ostatnio dużym osiągnięciem było zajęcie  VIII miejsca w plebiscycie na najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 2016 województwa lubelskiego. Działalność w zespole to hobby p. Haliny. Mieszkańcy Korytkowa Małego docenili jej pracę   i zaangażowanie i  w styczniu 2015 roku wybrali ja na sołtysa wsi, a w 2014r. na radną parafialną. Na co dzień pracuje, jest matką trójki dzieci i wraz z mężem prowadzi niewielkie gospodarstwo rolne. Jest kobietą uczciwą, pracowitą z poczuciem humoru oraz otwartą na nowe wyzwania.
Anna Oleszczak - absolwentka Kulturoznawstwa UMCS, instruktor rekreacji ruchowej - specjalność: taniec. Tancerka Grupy Folklorystycznej „Pokolenia” i Klubu Tańca Towarzyskiego JUMP Janów Lubelski. Z Gminą Frampol i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury związana od września 2013 roku. Tu jako instruktor ds. tańca pracuje z dziećmi i młodzieżą, którym stara się przekazać jak najwięcej  ze swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego. Cztery grupy działające przy Ośrodku Kultury czynnie uczestniczą podczas okolicznościowych imprez i koncertów na terenie naszej gminy, biorą udział w warsztatach tańca z innymi instruktorami oraz uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i tanecznych na terenie powiatu. Reprezentują także miasto  i placówkę na wojewódzkich i ogólnopolskich festiwalach - przeglądach tanecznych. Tworzą nową, małą społeczność zarażoną tą samą pasją - tańcem.

gmina_goraj.JPG


GMINA GORAJ
Marta Miszczak - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju za całokształt działalności i wieloletnie zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności i organizację licznych imprez o charakterze lokalnym promujących historię i kulturę regionu.
Stowarzyszenie Kobiet Goraja „Kobieta Aktywna”. Stowarzyszenie powstało w 2007 roku Panie ze stowarzyszenia aktywnie działają nie tylko na polu lokalnym, ale również regionalnym i krajowym. Są zawsze uśmiechnięte, pracowite i uczestniczą w wielu działaniach kulturalnych. Działają na rzecz aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców. Pielęgnują tradycje regionalne, i dziedzictwo narodowe, biorą udział w imprezach okolicznościowych takich jak: Gorajskie Kolędowanie, Festiwal Muzyki Ludowej im. Anny Malec, Święto Cebuli w Goraju, Festiwal Maryjny w Górecku Kościelnym, występują na różnego rodzaju eventach, przeglądach, spotkaniach Forum Kobiet Aktywnych. Na swoim koncie mają też liczne sukcesy, ostatni z nich to II miejsce na II Powiatowym Festiwalu Muzyki Ludowej w Biłgoraju. Stowarzyszenie promuje również produkty lokalne w całym kraju. W 2011 roku panie zatwierdziły zupę cebulową jako lubelski produkt regionalny. Zupa stała się wspaniałą wizytówką regionu i wciąż jest doceniana przez różnych krytyków kulinarnych. W tym roku w Bełżcu  panie ze stowarzyszenia zdobyły I miejsce w Konkursie kulinarnym „Na Kresowym Szlaku Smaku”. Warto też nadmienić, że zajęły I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w Lublinie. W skrócie mówiąc to babeczki: i do tańca i do różańca.
Monika Misa - dobry duch i przyjaciel Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju. Dziewczyna, która całkowicie wolontarystycznie uczestniczy i pomaga w organizacji wydarzeń kulturalnych gminy. Od dwóch lat  społecznie pełni rolę koordynatora projektów ( Programów FIO Lubelskie oraz w tym roku Programu z Działaj Lokalnie IX) których celem jest praca nad wydaniem kalendarza stylizowanego na obrazy wielkich mistrzów malarstwa oraz kadry z filmów. Od 5 lat fotografuje, pozuje do zdjęć oraz pracuje nad stylizacją modeli w kalendarzu. Od 5 lat również jest współorganizatorem Gry Ulicznej, Nocy Świętojańskiej, Gorajskiego Kolędowania. Przez ostatnie lata była również aktywnym uczestnikiem projektów z Programu „Młodzież w działaniu” czy też „Działaj Lokalnie” realizowanych przez Nieformalną Grupę „Cebularze” z Goraja m.in.: współorganizowała Bieg Cebularza, pracowała nad kalendarzami stylizowanymi, nad grą planszową, nad konkursami wiedzy dla młodzieży, itp. Monika Misa jest zawsze obecna przy różnych przedsięwzięciach.

gmina_obsza.JPG


GMINA OBSZA
Józefa Zwolak - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Olchowczanki” z Olchowca. Od lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym swojej miejscowości i gminy. Bierze udział w większości gminnych uroczystości, a część z nich także współorganizuje promując miejscowy folklor i tradycje związane z życiem codziennym, religią oraz polskością. Zawsze chętna do działania daje przykład  aktywności społecznej.
Tadeusz Kubów - muzyk, multiinstrumentalista. Prowadzi ognisko muzyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy oraz scholę „Aniołki” działającą przy Parafii w Obszy. Uczy śpiewu, gry na instrumentach, a także akompaniuje podczas licznych występów prowadzonych przez siebie grup, które uświetniają lokalne uroczystości,  oraz reprezentują Gminę Obsza na konkursach i festiwalach na różnorodnych szczeblach.

GMINA JÓZEFÓW
Janina Lal - długoletnia przewodniczącą Klubu Seniora działającego przy MOK w Józefowie a zarazem solistkę zespołu "Czeremszyna" działającego przy Klubie Seniora, która z oddaniem i zaangażowaniem funkcję tę pełni od 18 lat. Drugą osobą jest Pani Krystyna Świstek, emerytowana bibliotekarka, która zajmuje się rękodziełem artystycznym. Swoją pasję realizowała nie tylko w pracy zawodowej ale także poza nią i to do chwili obecnej. Jej domeną są kwiaty z papieru i pisanki, tworzy też różne kompozycje dekoratorskie. Współpracuje z MOK w Józefowie i Caritas przy parafii NPNM w Józefowie.

gmina_ksiezpol.JPG


GMINA KSIĘŻPOL
Wanda Kuczma - jest wieloletnim kierownikiem Zespołu Ludowego z Majdanu Starego. Dzięki Jej zaangażowaniu w kultywowanie kultury ludowej(pieśni,widowiska obrzędowe) zespół działa i ma się dobrze od wielu, wielu lat. Pani Wanda wraz  z zespołem uświetnia niemalże wszystkie uroczystości i imprezy organizowane przez GOK. Jej talent, wiedza i bogaty zbiór pieśni są nie do przecenienia. Pani Wanda jest wzorem godnym do naśladowania dla młodszych działaczy dla których działalność w zakresie kultury ludowej jest ważna. Pani Wanda dzięki swoim cechom charakteru determinacji i otwartości scala zespół i niezmiennie utrzymuje jego wysoki poziom
Jolanta Kida - jest kierownikiem Zespołu Muzycznego HARFA z Rakówki. Pani Jolanta obdarzona wspaniałym głosem, koordynuje działalność zespołu, jest jego dobrym duchem. Wraz z zespołem uczestniczyła i uczestniczy we wszystkich imprezach kulturalnych organizowanych przez GOK. Wspólnie z koleżankami współpracuje również z Parafią w Księżpolu.Panią Jolantę cechuje empatia, jest osobą otwartą na współpracę, niezwykle miłą i sympatyczną, jej pozytywna energia udziela się otoczeniu.

gmina_lukowa.JPG


GMINA ŁUKOWA
Wiesława Kubów - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej za całokształt działalności i wieloletnie zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności i organizację licznych imprez o charakterze lokalnym promujących historię i kulturę regionu.
Henryk Kryń - kierownik Chóru Mieszanego z Chmielka. Henryk Kryń jest osobą odpowiedzialną za opracowanie muzyczne utworów wykonywanych przez Chór Chmielecki i koordynację Jego całej działalności. Pod  kierownictwem p. Krynia Chór bierze czynny udział we wszystkich  imprezach gminnych, parafialnych i powiatowych oraz przedsięwzięciach podejmowanych przez GOK. Poziom prezentowanych pieśni, zwłaszcza bożonarodzeniowych, pasyjnych i dożynkowych świadczy o dużych zdolnościach muzycznych Henryka Krynia i jego talencie organizacyjnym.
Maria Działo - redaktor Zeszytu Osuchowskiego wydawanego przez GOK w Łukowej. Maria Działo dotarła do nielicznych już żyjących uczestników bitwy osuchowskiej rozsianych po całym naszym kraju, odwiedzając partyzantów, gromadząc wspomnienia, dokumenty i informacje bezpośrednio od nich samych lub ich rodzin.
Zeszyt Osuchowski cieszy się ogromną popularnością zwłaszcza podczas corocznych ogólnopolskich uroczystości rocznicowych w Osuchach. Wydawany prze GOK w Łukowej dostępny jest także w wersji elektronicznej na stronie lukowa.pl

gmina_potok_gorny.JPG


GMINA POTOK GÓRNY
Kapela ludowa "Ziomki" - działająca przy GOK w Potoku Górnym. Kapela występuje  na wszelkiego rodzaju imprezach i uroczystościach. Występujący w kapeli są również członkami orkiestry dętej działającej przy GOK w Potoku Górnym. Skład kapeli: Jan Gołąb - kierownik kapeli, Waldemar Popik, Józef Bastrzyk, Wojciech Zabłotni, Ryszard Łoś, Michał Maksimek. Kapela występuje na wszelkiego rodzaju imprezach i uroczystościach. Występujący w kapeli są również członkami orkiestry dętej działającej przy GOK w Potoku Górnym.

gmina_tarnogrod.JPG


GMINA TARNOGRÓD
Danuta Wancisiewicz - emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie. Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego, włącza się w organizację uroczystości patriotycznych na terenie Miasta i Gminy Tarnogród, recytatorka.
Józefa Pograniczna - kierowniczka Zespołu Śpiewaczego KGW, który powstał w 1990 roku w Różańcu Pierwszym w Gminie Tarnogród. Zespół bierze aktywny udział w życiu społeczności lokalnej, uczestniczy w imprezach kulturalnych oraz uroczystościach. Panie wykonują stare, czasami zapomniane pieśni ludowe. Obecnie liczy 10 osób. Występują na Przeglądach i imprezach gminnych. Ponadto Zespół bierze udział w imprezach organizowanych na terenie powiatu i województwa lubelskiego. Panie koncertowały w Krasnobrodzie, Przysusze, Pyrzycach, Radawie a w 1993 roku zdobyły | miejsce na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

gmina_tereszpol.JPG


GMINA TERESZPOL
Maria Skóra - animator kultury z terenu Gminy Tereszpol. sekretarz Gminy Tereszpol. Inicjatorka i organizatorka spotkań integracyjnych z Kołami Gospodyń Wiejskich
i twórcami kultury. Na terenie swojej gminy daje duży wkład i poświęcenie
w organizowaniu imprez kulturalnych. Aktywnie uczestniczy w różnych formach promowania twórczości ludowej. Kultywuje dożynki gminno-parafialne i powiatowe oraz chętnie włącza się w organizowanie dożynek a także innych imprez związanych z prowadzeniem tradycji regionalnych. Co roku organizuje reprezentację Zespołu wieńcowego na dożynki powiatowe. Prowadzi w ramach wolontariatu księgowość w Stowarzyszeniu Miłośników Chóru „Oaza” w Tereszpolu - Zaorendzie.
Małgorzata Lewandowska - twórca ludowy z terenu Gminy Tereszpol. Jej pasją jest rękodzieło artystyczne. Wykonuje wyroby artystyczne ze słomy- pająki, ze skóry - obrazy, stroiki świąteczne, palmy wielkanocne a także wieńce dożynkowe. Swoją pasją dzieli się z dziećmi i rodzicami na różnych warsztatach i zajęciach prowadzonych w szkołach nie tylko na terenie gminy. Wieńce dożynkowe reprezentowała w konkursach „Dożynki szkół rolniczych” pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

gmina_turobin.JPG


GMINA TUROBIN
Elżbietę Nawrocką - jest przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Guzówce Kolonii. Z wielkim zaangażowaniem włącza się w aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego. Prowadzone przez nią Koło Gospodyń Wiejskich kultywuje miejscowe tradycje i zwyczaje, zarówno świeckie, jak i religijne, biorąc udział we wszystkich uroczystościach gminnych i parafialnych. Pani Elżbieta jest inicjatorką spotkań, typu Andrzejki, kusaki, opłatek, Dzień Kobiet i inne. Ponadto aktywizuje lokalną społeczność do działania i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno - kulturalnym gminy Turobin.
Koło Gospodyń Wiejskich z Rokitowa. Koło funkcjonuje od kilkudziesięciu lat. Przewodniczącą Koła jest Pani Sabina Ogorzałek, która prowadzi także zespół śpiewaczy. Panie często same tworzą tekst piosenek i wierszy, prezentowanych podczas różnych gminnych i parafialnych uroczystości. Kultywują rodzime tradycje i zwyczaje. Zespół tworzą: Sabina Ogorzałek - przewodnicząca KGW, Maria Matyjaszek, Stefania Flak, Alfreda Zdybel, Hermenegilda Oleszek, Marianna Król, Teodozja Wieleba, Krystyna Urbala, Grażyna Skiba i Lucyna Bochniak.

/bilgoraj.com.pl/

Zdjęć w galerii: 47

Tagi: powiatowy dzień twórcy kultury   powiat biłgorajski   lista wyróżnionych twórców kultury   kultura ziemi biłgorajskiej

Zobacz także

Kobiecy wieczór w "Medyku"

Dodane: 2019-12-07 19:36 - Komentarze  (0)  czytane (86)

TAGI: kobiecy wieczór, medyczne studium zawodowe, biłgoraj, kinga dudzińskaKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.231.229.89

Dog (2016-10-28 23:43:08)

A ten Piskorski co tam robi to i wf też był po tem na zakończenie.

Wyborca (2016-10-28 09:06:38)

To są wszystkie przodowniczki-PSL-u. Dlatego ich Maryjan nagradza. Niedługo głosy będą potrzebne.

do "Grzegorza" (2016-10-28 08:02:08)

Pan Koman to jeden z najmądrzejszych, dobrych i życzliwych ludzi jakich znam, przysłowiowe zęby zjadł na oświacie, ma totalną wiedzę w tym zakresie, dla wielu młodszych, który go znają i mogą lub mogli z Nim pracować jest po prostu autorytetem, a Twój komentarz, drogi Grzegorzy, jest żenujący i świadczy tylko i wyłącznie o Tobie

(2016-10-28 00:27:44)

Wiadomo, że po znajomości nagrodzeni. Śmiechu warte niektóre postacie zasłużonych działaczy. Hi hi!

WB - do Grzegorz (2016-10-27 21:32:05)

Św. Jan Paweł II był siwy, zgarbiony a był największym autorytetem na całym świecie. O mądrości człowieka nie świadczy jego wygląd. Przyjdzie czas, że i Tobie ktoś wystawi odpowiednią notę hejterze - niekoniecznie po wyglądzie. "Człowiek - to brzmi dumnie" w twoim przypadku tylko brzmi.

(2016-10-27 16:43:00)

Szacunek ludziom kultury się należy, pozdrowienia dla wszystkich, docenionych w tej uroczystości.
Nie przejmujcie się Państwo złośliwym hejterstwem, które żyje jadem.

HA (2016-10-27 14:01:12)

A wież Z SOLI TO CO ?

(2016-10-27 13:11:13)

Z pełnym szacunkiem, ale nagradzani powinni być tylko ci, którzy krzewią kulturę społecznie, albo podejmują liczne działania poza godzinami pracy. Bo jaka nagroda należy się za pracę na etacie? Czyż tą nagrodą nie jest stała i płacona na czas pensja z budżetu państwa, a więc z podatków osób, które wypracowują ten budżet?

(2016-10-27 12:33:46)

Wszytskim Państwu zasłużonym w kulturze należą się gratulacje i najlepsze życzenia.

Grzegorz (2016-10-27 12:19:36)

patrzcie jak ten Koman wygląda i taka ma być ta nasza oświata?

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


więcej

Restauracje

więcej

Pizzerie

więcej

Placówki artystyczne

XVIII Dzień Jesiennego Liścia (FOTO)

Już po raz XVIII w Szkole Podstawowej Nr 5 w Biłgoraju odbył się Dzień Jesiennego Liścia. Tegoroczna odsłona charytatywnego wydarzenia odbyła się pod honorowym patronatem pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Wydarzenie jednoczy społeczność szkolną i lokalną w niesieniu pomocy. Co roku organizatorzy pomagają jednemu konkretnemu dziecku z Ziemi Biłgorajskiej. więcej»

Konkursy

Polecamy

Nie będzie wzrostu podatków (AUDIO)

Stawki dotyczące podatków od nieruchomości pozostaną na niezmienionym...

Od przyszłego roku mieszkańcy zapłacą więcej za śmieci

Rada Miasta przyjęła podwyżki za gospodarowanie odpadami. Od przyszłego...

Roraty gregoriańskie w Biłgoraju (FOTO, AUDIO)

Rozpoczął się Adwent, okres szczególnego przygotowania do Uroczystości...

Piotr Majcher został członkiem "Porozumienia" Jarosława Gowina

Były Przewodniczący Rady Powiatu, obecnie jej wiceprzewodniczący...

Fotografia ślubna: Jak uwiecznić wyjątkową chwilę?

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Przygotowujemy...

PSL domyka listy wyborcze. Z naszego Powiatu kandydować mają Genowefa Tokarska i Wiesław Różyński (AUDIO)

Polskie Stronnictwo Ludowe podpisało porozumienie z Kukiz15....

Ogłoszenia