Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Wybory kandydatów na członków Biłgorajskiej Rady Seniorów (KANDYDACI)

Dodał: red Data: 2022-05-20 10:15:20 (czytane: 2004)

Na podstawie §4 ust. 7 - 10 Statutu Biłgorajskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIV/366/2022 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie powołania Biłgorajskiej Rady Seniorów, Burmistrz Miasta Biłgoraja ogłasza wybory kandydatów na przedstawicieli Biłgorajskiej Rady Seniorów.

Usługi fotograficzne Foto-Mikado Marek Ziemichód
www.fotografiaslubnabilgoraj.pl,fotografia ślubna, fotograf ślubny, zdjęcia Biłgoraj, reportaż, fotografia portretowa, studyjna, fotomikado, Ziemichód, fotograf Lublin, zdjęcia plenerowe, fotograf na wesele, fotograf lubelskie, fotograf podkarpackie

ul. Narutowicza 88 a. 23-400, Biłgoraj

JP BUDOWNICTWO
www.jpbudownictwo.pl,termo-modernizacja, doceplanie biłgoraj, malowanie, tynkowanie, remonty, renowacje, ocieplanie, adaptacja, adaptacja poddasza, adaptacja piwnc, tynkowanie biłgoraj, malowanie biłgoraj, adaptacja biłgoraj, remont biłgoraj

ul. E Orzeszkowej 25. 23-400, BiłgorajWybory zostaną przeprowadzone według następujących zasad:
- głosowanie na kandydatów do Biłgorajskiej Rady Seniorów odbędzie się w terminie od 20 maja do 2 czerwca 2022 roku.

Do głosowania uprawnione są podmioty, które:
- zrzeszają osoby starsze powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Miasta Biłgoraja;
- działają na terenie Miasta Biłgoraja i zgodnie ze swoim statutem realizują zadania na terenie Miasta Biłgoraja.

Można wskazać maksymalnie 15 popieranych kandydatów na członków Biłgorajskiej Rady Seniorów poprzez postawienie znaku X przy ich imieniu i nazwisku na karcie do głosowania. Głos jest ważny, jeśli na karcie znak X postawiono przy - od I do 15 kandydatów. Wszystkie inne GLOSY - O skreśleń lub I 6 i więcej są głosami nieważnymi.

Druk karty wyborczej będzie udostępniony w Urzędzie Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, pokój nr 8 oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Biłgoraja https://www.bilgoraj.pl/ od dnia 20 maja 2022 roku. Wypełnioną kartę wyborczą w zamkniętej kopercie składa się w urnie wyborczej wystawionej w Urzędzie Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, sala obsługi interesanta - parter, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek i piątek od godzinach 7:30 - 15:30, wtorek od godzinach 8:00 - 16:00).

Karty do głosowania, które wpłyną po określonym terminie lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione nie zostaną uwzględnione. Wynik głosowania ustala powołana przez Burmistrza Komisja złożona z dwóch przedstawicieli Bunnistrza, dwóch przedstawicieli Rady Miasta Biłgoraja dwóch przedstawicieli środowiska senioralnego.

Komisja Wyborcza po weryfikacji kart wyborczych i zliczeniu głosów, sporządza listę kandydatów według uzyskanej liczby głosów. Kandydaci z największą liczbą uzyskanych głosów stanowią Biłgorajską Radę Seniorów. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie przeprowadzane przez członków Komisji Wyborczej.

Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów, uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacja o osobach, które zostały wybrane do Biłgorajskiej Rady Seniorów. Burmistrz ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miasta Biłgoraja i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biłgoraja, w terminie 7 dni od dnia zakończenia głosowania.

bilgoraj_rada_seniorow.jpg

Kandydaci:
1. Mieczysław Król - Fundacja Gaudium et Spes. Organizator wydarzeń dla seniorów w Fundacji Gaudium et Spes w Biłgoraju. Wolontariusz. Zaangażowany w działalność Centrum Aktywności Obywatelskiej „pomoc” realizująca działania na rzecz seniorów. Inicjator i pomysłodawca wielu wydarzeń organizowanych przez seniorów dla dzieci z Katolickiego przedszkola im. św. Jana Pawła II w Biłgoraju.
2. Bogdan Kukiełka - Polski Czerwony Krzyż Oddział Terenowy w Biłgoraju. Z PCK związany jest od 30 lat. Honorowy dawca krwi. Angażuje się w działania na rzecz seniorów w Klubie Seniora RAJ przy PCK w Biłgoraju. W Klubie Seniora pełni funkcję koordynatora grupy pomocowej w zakresie fachowej naprawy sprzętu AGD, RTV i remontach.
3. Andrzej Miazga - Polski Czerwony Krzyż Oddział Terenowy w Biłgoraju. Członek Zarządu Klubu Seniora RAJ. Odpowiada za organizowanie dla seniorów działań w zakresie turystyki i rekreacji, wycieczek, rajdów rowerowych, wypoczynku na świeżym powietrzu. Były Dyrektor Zwierzynieckiego Domu Kultury. Lokalny aktywista działacz na rzecz upowszechniania kultury.
4. Jan Obszański - Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Biłgoraju. Długoletni członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Aktywista Związku - przez wiele lat pełni funkcje członka komisji rewizyjnej na szczeblu wojewódzkim. Były Członek Rady Powiatowej OPZZ w Biłgoraju z ramienia ZNP. Aktywista, działacz, społecznik wśród mieszkańców Biłgoraja. Członek Zarządu Emerytów i Rencistów ZNP w Biłgoraju.
5. Jan Kowal - Biłgorajskie Towarzystwo Literackie. Studiował budownictwo i architekturę na Politechnice Śląskiej. Przedsiębiorca, publicysta felietonów w mieście Biłgoraj pt.„Biłgorajskie Tematy” poruszających m.in. żywotne tematy biłgorajskich seniorów. ce Przewodniczący Rady Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego dzieci Zamojszczyzny, V-ce Prezes w Zarządzie UTW.
6. Jerzy Kozłowski
- Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Biłgoraju. Aktywny uczestnik Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju. Społecznik znający środowisko senioralne. Inicjator szeregu działań i warsztatów rękodzielniczych w Dziennym Domu Pomocy. Kreuje szereg ciekawych działań angażując w nie seniorów m.in. warsztaty w tworzeniu budek lęgowych dla ptaków. Posiada ogromną wiedze historyczną na temat Biłgoraja i okolic. Chętnie dzieli się nią z pozostałymi uczestnikami Dziennego Domu.
7. Jerzy Mazur - Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Biłgoraju. Członek Związku Inwalidów Wojennych od 1975 roku. W chwili obecnej wiceprezes Związku Inwalidów Wojennych Zarządu Oddziału w Biłgoraju. Aktywny społecznik znający środowisko inwalidów, weteranów wojennych. Działa na rzecz upowszechniania postawy patriotycznej, pamięci o działaczach Związku i dbałości o tradycje i historię. Współpracuje z różnymi instytucjami i reprezentuje organizację na zewnątrz.

8. Marta Izabela Fusiarz - Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk”. Od lat współpracuje z organizacjami w Biłgoraju i  Klubami Seniora.  Członek komisji rewizyjnej przy UTW w Biłgoraju, Klubu Seniora Raj. Zasiada we władzach Senior Klubu utworzonego przy Fundacji Bliżej Pasji, członek PCK w Biłgoraju oraz Zespołu Teatralnego „Inspiracje” przy UTW, kierowniczka sekcji turystycznej działającej przy UTW. Wolontariusz na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy.
9. Izydor Waga - Fundacja Bliżej Pasji. Posiada doświadczenie pracy społecznej na rzecz seniorów, angażując się w działaniach organizacji pozarządowych. Od 2018 roku jest aktywnym członkiem UTW w Biłgoraju ponadto Klubu Seniora „Raj” utworzonego przy PCK w Biłgoraju oraz członkiem Rady Mieszkańców na swoim osiedlu. Należy do chóru Retrospekcje oraz Zespołu Teatralnego „Inspiracje” działającego w ramach UTW. W latach 2019 - 2020 pełnił funkcję przewodniczącego Senior Klubu przy Fundacji Bliżej Pasji.
10. Marian Zenon Maziarz - Fundacja Bliżej Pasji. Aktywista, społecznik, działacz na rzecz biłgorajskiej społeczności lokalnej. Aktywny Członek Biłgorajskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zespołu Teatralnego „Inspiracje”, Fundacji Bliżej Pasji, Koła Rowerowego przy PTTK w Biłgoraju, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajski. Współorganizator wielu inicjatyw obywatelskich, kulturalnych związanych z aktywnością fizyczną dla mieszkańców Biłgoraja.
11. Krzysztof Żbikowski - Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski. Aktywista, działacz, społecznik na rzecz profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeństwa w mieście Biłgoraj. Współzałożyciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Biłgoraju. Były Radny Rady Miasta Biłgoraja oraz V-ce Przewodniczący Rady Miasta   Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajki w latach 2016-2020, aktualnie V-ce Prezes Stowarzyszenia. Współzałożyciel: Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu, Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową w Warszawie, Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych w Warszawie (obecnie wiceprzewodniczący), Członek Rady Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie (reprezentant organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia).
12. Danuta Idzik - Stowarzyszenie Biłgorajskie Uniwersytet III Wieku. Aktywny Członek Biłgorajskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 2018 roku. Wykształcenie wyższe. Zawód nauczyciel. Współtwórca Zespołu Teatralnego „Inspiracje”. Wieloletni wolontariusz działacz na rzecz osób starszych, aktywista społeczny.
13. Teresa Wołoszyn - Stowarzyszenie Biłgorajskie Uniwersytet III Wieku. Aktywny Członek Biłgorajskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 2011 r. Były sekretarz Zarządu Stowarzyszenia. Od 2014 r. Członek Zespołu Artystycznego „Retrospekcje” oraz od 2021 Członek Zespołu teatralnego „Inspiracje”. Społecznik, działacz, aktywista na rzecz osób starszych.
14. Kazimiera Skubis
- Biłgorajskie Stowarzyszeni Amazonek. Aktywny Członek Biłgorajskiego Stowarzyszenia Amazonek. Prowadzi punkt wsparcia dla osób z chorobą nowotworową. Organizatorka akcji profilaktycznych, Współorganizator corocznej pielgrzymki Amazonek do Częstochowy.

15. Krystyna Grzybowska - Biłgorajskie Stowarzyszeni Amazonek. Aktywny Członek, Działacz Biłgorajskiego Stowarzyszenia Amazonek. Sprawuje opiekę nad siedzibą Stowarzyszenia. Współorganizator corocznej pielgrzymki Amazonek do Częstochowy. Współprowadzi punkt wsparcia dla osób zmagających się z chorobą nowotworową. Organizator akcji profilaktycznych.
16. Kazimierz Oleszek - Towarzystwo Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej „ECHO” w Biłgoraju. Wieloletni członek Towarzystwa Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej „ECHO” w Biłgoraju. Pracował w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Były Prezes Powiatowej Rady Nadzorczej Wydział Rolnictwa Biłgoraj. Uczestnik Honorowego Komitetu Poparcia Kandydata na Prezydenta Andrzeja Dudy.
17. Tadeusz Siwiela - Towarzystwo Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej „ECHO” w Biłgoraju. Wieloletni członek Towarzystwa Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej „ECHO” w Biłgoraju oraz Chóru „Belferki” przy Biłgorajskim Centrum Kultury. Wykształcenie wyższe, ukończone prawo karne i prawo sądowe na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończona Szkoła Oficerska w Szczytnie. Czynny Członek Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.
18. Andrzej Gęborys - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy z siedzibą w Biłgoraju. Czynny Członek Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy z siedzibą w Biłgoraju, Przewodniczący Komisji rewizyjnej przez cztery kadencje. Odznaczony złotą odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Związku. Kurator młodzieży w latach 1982 - 1987. Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Członek Rady Osiedla Nadstawna prze 4 kadencje. Prezes Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. 400-lecia m. Biłgoraj.
19. Andrzej Krukowski - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy z siedzibą w Biłgoraju. Aktywny Członek Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy z siedzibą w Biłgoraju. Emerytowany nauczyciel szkoły średniej. Współorganizator imprez turystycznych i kulturalnych w Związku. Społeczny aktywista.
20. Tadeusz Tetrycz - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju. Od 2015 roku Zastępca Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju. Aktywny członek i współorganizator rożnych imprez, spotkań profilaktycznych dla osób zmagających się z cukrzycą.
21. Krystyna Różaniecka - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju. Od 2010 roku Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju. Główny inicjator spotkań Koła oraz organizator imprez, wydarzeń o charakterze profilaktycznym dla osób zmagających się cukrzycą ponadto jak walczyć i zapobiegać cukrzycy. Radna Miasta Biłgoraja. Społecznik i działacz lokalny.

Karta do głosowania >>KLIKNIJ<<

/bilgoraj.com.pl/

Reklama.

Tagi: biłgorajska rada seniorów   rada seniorów biłgoraj   wybory rady seniorów   seniorzy biłgoraj

Zobacz także

Plac budowy pod halę przy Jedynce i stadionu przy Trójce przekazany

Dodane: 2022-07-05 11:26 - Komentarze  (1)  czytane (959)

TAGI: plac budowy, hala sportowa przy szkole podstawowej nr 1, stadion lekkoateltyczny przy szkole podstawowej nr, biłgoraj inwestycjeKomentarze (8)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.235.78.122

(2022-05-21 17:30:57)

Na pewno była na czele rady swojego osiedla, to jest super kandydatka, kulturalna nie to co łaps, który ją tu atakuje.

(2022-05-21 16:14:20)

Ty gdzie Idzikowa i kiedy była radną coś ci sie przewidziało.Pomyśl najpierw a póżniej pisz i nie wprowadzj ludzi w błąd.

(2022-05-21 10:06:54)

Bo jest ok ta kandydatka, była radna, osoba inteligentna, elokwentna, społecznie aktywna.

(2022-05-21 08:49:33)

No to dowaliłeś Idzikowej.że jest ok

(2022-05-20 17:56:34)

Pani Danuta Idzik ok.

(2022-05-20 16:21:26)

Na zdjeciu tego artykulu pokazuja palcami pozdrowieniw szatana Palec wskazujacy Prawie wszyscy sportowcy sa na uslugach szatana Maja z tego kase a co maja emeryci wstyd

Hu (2022-05-20 11:03:17)

Żbikowski to już pokazał co robił z dziadkami w domu kombatanta

(2022-05-20 11:01:24)

Aktywista społeczny Danuta I. ludzie trzymajcie mnie.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe KE Elżbieta Pyszniak - rozliczenia podatkowe, rozliczenia roczne, księgowość

Ul. Przemysłowa 36, 23-400 Biłgoraj

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Zgubiona paczka - gdzie zgłosić?

Zagubienie przesyłki to zawsze bardzo drażliwa kwestia. Firmy...

Darmowy transport dla osób pełnoletnich w powiecie biłgorajskim

Powiat biłgorajski od roku realizuje już usługę bezpłatnego transportu...

Protest związkowców DPS-ów pod Starostwem Powiatowym. Z protestującymi spotkał się starosta i etatowy Członek Zarządu (FOTO)

Syreny, trąbki, transparenty i mnóstwo emocji. Tak wyglądał protest...

XI Biłgorajska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę (FOTO)

Parafia pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju już po raz XI organizuje...

Mord partyzantów na Rapach. 78. rocznica niemieckiej zbrodni na polskich żołnierzach (FOTO)

Biłgorajski Katyń, ostatni tragiczny akord Bitwy pod Osuchami,...

Wynajem samochodów dostawczych w firmie - to się opłaca

Na rynku wynajmu samochodów ostatnio dekady przyniosły bardzo...

Ogłoszenia