Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Samorządy, Urzędy, Instytucje > Urzędy skarbowe

ZAKRES I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW
 
Bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Skarbowym w Biłgoraju odbywa się na sali obsługi znajdującej się na parterze budynku:

  • w poniedziałki od godz. 8.00 do godz.18.00
  • wtorek – piątek od godz. 7.00 do godz.15.00.


Na sali obsługi znajdują się następujące stanowiska pracy:

Stanowisko Nr 1

– Ewidencja i identyfikacja podatników NIP, (tel. 84 6868732)
Stanowisko Nr 2 i Nr 3
- Informacja podatkowa CIT, PIT, VAT (tel. 84 6868731)
- Zaświadczenia VAT-25
- Kasy rejestrujące

Stanowisko Nr 4
- wydawanie zaświadczeń (tel. 84 6868741)

Stanowisko Nr 5
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC (tel. 84 6868741)

Na sali obsługi udzielane są informacje oraz przyjmowane deklaracje, zeznania i inne pisma a także wydawane druki i formularze podatkowe.
Obowiązujące wzory druków i formularzy dostępne są stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mofnet.gov.pl
Sprawy z zakresu podatku od spadków i darowizn załatwiane są w pokoju nr 8 i 9 na parterze budynku, tam też wydawane są odpowiednie druki i formularze.
Dział Egzekucji Administracyjnej mieści się w pokojach nr 4, 5 i 6, tutaj można załatwić sprawy związane z prowadzoną egzekucją należności podatkowych i niepodatkowych.

Sekretariat Urzędu znajduje się na II piętrze w pokoju nr 28.

Numery kont

podatek dochodowy od osób prawnych:
55101013390224772221000000

podatek od towarów i usług:
05101013390224772222000000

podatek dochodowy od osób fizycznych:
52101013390224772223000000

dochody państwowych jednostek budżetowych:
49101013390224772225000000

pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
46101013390224772227000000
Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 27245Data ostatniej weryfikacji: 2013-02-04

Kategorie