Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Upamiętnienie św. Jana Pawła II na Ziemi Biłgorajskiej

Dodał: red Data: 2020-05-18 20:37:43 (czytane: 1992)

Dziś, obchodzimy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Jubileusz jest wg. mnie okazją do ukazania miejsca pamięci życia Wielkiego Papieża Polaka w przestrzeni Ziemi Biłgorajskiej. Niewątpliwie najważniejsze, aby ta pamięć była w nas, w naszych sercach, umysłach, sposobie życia ale pomocne mogą być nam w tym widome jej znaki.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, Biłgoraj

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , TereszpolReklama.

Znaki
Te znaki zapisane są zapisane w obiektach kultu religijnego czy instytucjach. O to właśnie postarało się wielu ludzi, którzy budowali kościół św. Jana Pawła II w Biłgoraju, stawiali pomniki papieskie, obierali za patrona placówek oświatowych Wielkiego papieża. Próbując opisać ogólnie znane obiekty upamiętniające św. Jana Pawła II na Ziemi Biłgorajskiej ograniczyłem się w niniejszym artykule jedynie do nielicznych, jedynie tych, które dostępne są dla oka każdego z nas. Dlatego też pojawi się w nim kilka informacji o kościele i parafii p. w. św. Jana Pawła II w Biłgoraju, Parku św. Jana Pawła II w Radzięcinie, kilku pomnikach papieskich oraz szkołach, które przyjęły imię tego Wielkiego Papieża Polaka.

Czytaj także: Wystawa na setną rocznicę urodzin Papieża Polaka (FOTO)

Kościół i parafia pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju
Najważniejszym upamiętnieniem pontyfikatu papież Polaka na Ziemi Biłgorajskiej jest budowa kościoła pw. w. św. Jana Pawła II, która zaczęła się we wrześniu 2005 roku w kilka miesięcy po śmierci Papieża. Wielkim orędownikiem pomysłu wybudowania pomnika - świątyni był od początku ks. kanonik dr. Józef Flis wówczas proboszcz parafii św. Trójcy i Wniebowzięcia Najświętsze Panny Marii. Projekt świątyni wykonał Roman Orlecki z Rzeszowa. Pierwsza Msza Święta została odprawiona w Boże Narodzenie 2009 r.. 30 IV 2010 r. został zamontowany posąg Jana Pawła II nad wejściem w nowo budowanej świątyni. W kościele znajdują się relikwie św. Jana Pawła II (włos papieża oraz kropla jego krwi). Konsekracji dokonał 8 czerwca 2013 biskup zamojsko-lubaczowski, ks. dr Marian Rojek. Na suficie świątyni w ozdobnych kasetonach upamiętnione są najważniejsze pielgrzymki papieskie do Polski. Na ośmiu obrazach przedstawione są wybrane wydarzenia z życia papieża. W kościele od kilku lat w kaplicy Przenajświętszego Sakramentu trwając całodzienne adoracje. Parafia tętni zżyciem religijnym. Funkcjonują różnego rodzaju wspólnoty religijne, miedzy innymi: Legion Maryi, Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla Królów Pana Panów przy Parafii Św. Jana Pawła II w Biłgoraju, Wspólnota Apostołów Miłosierdzia Bożego Jana Pawła II, Rycerze Jana Pawła II, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Totus Tuus, Skauting Europejski. Przy parafii dzisła też fundacja, której celem jest prowadzenie działań promujących myśl i przykład życia św. Jana Pawła II. Godnym podkreślenia jest fakt, że jest to jedyna świątynia w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, której patronem jest św. Jan Paweł II.

kosciol_jpii_bilgoraj.jpg

Park św. Jana Pawła II w Radzięcinie
Historia parku zaczęła się od posadzenia w 2005 roku dębów upamiętniających papieża Jana Pawła II, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i zamordowanego przez Niemców dyrektora szkoły w Wólce Abramowskiej, Jakuba Ciuryska. Potem zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Parku. Powstał projekt założenia parkowego na 2 ha z czterema kręgami różańcowymi i główną aleja pontyfikalną z 27 bukami czerwonymi symbolizującymi ilość lat panowania Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej. Komitet z zebranych składek zakupił około 500 sadzonek drzew i krzewów do parku i w społecznej pracy pod kierunkiem firmy florystycznej wysadził sadzonki jesienią 2005 roku. Większość drzew i krzewów została oznaczona numerowanymi tabliczkami, których odwołania można odczytać na rewersie tablicy przed wejściem do parku od strony kościoła. Obok numeru podana jest polska i łacińska nazwa drzewa lub krzewu, krótka charakterystyka botaniczna, wydarzenie lub dokument z życia Jana Pawła II i na koniec fundator drzewa. Na awersie tablicy ukazane jest całe założenie architektoniczne parku z oznaczonymi skrótami botanicznymi i numerami roślin.

park_jpii_radziecin.jpg

Wszystkie zgromadzone tam drzewa i krzewy odwołują się do najważniejszych wydarzeń z pontyfikatu papieża. Pomysłodawcy parku zdecydowali obsadzić teren rozlicznymi egzotycznymi i rodzimymi drzewami i krzewami, chcąc zapewne ukazać otwartość Papieża, który w swojej misji ewangelizacyjnej odwiedził wszystkie kontynenty, ale często też w swojej posłudze pielgrzymował do swojego ojczystego kraju. Dlatego w parku odnajdziemy bogactwo wielu odmian drzew, tych egzotycznych, wywodzących się z innych kontynentów, jak choćby: jodła kalifornijska, koreańska, tulipanowiec amerykański, klon pensylwański, robinia Małgorzaty, wiśnia piłkowana, miłorząb dwuklapowy, ambrowiec amerykański, wiąż holenderski, brzoza pożyteczna, magnolia, sosna Banksa, czarna, wejmutka, metasekwoja chińska, świerk biały, kłujący, daglezja zielona, kaganka syberyjska, czy rodzimych lub tych, które zadomowiły się u nas na stałe, jak: sosna pospolita, modrzew europejski, buk pospolity, klon pospolity, jawor, jesionolistny klon platan, dąb szypułkowy, jarzębina zwyczajna, robinia akacjowa, brzoza brodawkowata, wiąz czy lipa drobnolistna. Całość założenia parkowego obsadzona jest berberysem.

Czytaj także: Światło dla św. Jana Pawła II w 15. rocznicę śmierci

Wymienione powyżej gatunki drzew i krzewów mają przywoływać w pamięci najważniejsze wydarzenia z życia Jana Pawła II: katechezy wygłaszanie podczas modlitwy Anioł Pański, pięć cykli katechez środowych, objawienia fatimskie. Pielgrzymki: wszystkie do Polski, do Skandynawii, Ukrainy, Grecji, Syrii na Maltę, na Kubę, do krajów Nadbałtyckich, do Libany, Czech, USA, do Lourdes, Chorwacji, Bośni, Egiptu, Rumunii, Sarajewa, Brazylii, Niemiec, Turcji, Ameryki Środkowej, do Dominikany, na Daleki Wschód. Wśród tych do Polski, upamiętniona jest pielgrzymka do Zamościa i Lubaczowa, Upamiętnione są również inne ważne zdarzenia z życia Papieża Polaka, jak choćby uroczysta inauguracja pontyfikatu, Światowe Spotkanie Młodzieży w Częstochowie, W sumie 157 różnych dzieł Ojca Świętego Jan Pawła II, wydarzeń i pielgrzymek.

Pomniki papieskie
Pierwsi w formie pomnika na Biłgorajskiej Ziemi upamiętnili Jan Pawła II parafianie w Górecku Kościelnym. Okazją dla wzniesienia pomnika w formie rzeźby Jana Pawła II było uczczenie 2000 roku, Jubileuszu Chrześcijaństwa. Na placu po przytułku i dawnej szkole pod zachowanym jeszcze wtedy przewodzie kominowym w formie arkady obok cmentarza grzebalnego wybudowano pomnik papieża Jana Pawła II. Fundacja pomnika była podziękowaniem parafian za dar relikwii Św. Stanisława z 1968 roku przez ówczesnego arcybiskupa Krakowa, Karola Wojtyłę. Kolejne pomniki powstawały zaraz po śmierci papieża.

tablica_jpii_bilgoraj.jpg

W samym Biłgoraju Jan Paweł II został upamiętniony w formie płaskorzeźby na ścianie budynku Urzędu Miasta Biłgoraja w 2005 roku. Płyta została wykonana przez jednego z kamieniarzy józefowskich. We Frampolu w lipcu 2005 roku w 300-letnia rocznicę powstania miasta z fundacji rodziny państwa Miazgów z Dzierżoniowa został wybudowany Pomnik Jan Pawła II na placu kościelnym we Frampolu. W tej samej parafii i w tym samym 2005 r. w Woli Kąteckiej stanął również pomnik papieski w formie odlewu. Po lewej stronie, zaraz za bramą placu kościelnego stoi na cokole rzeźba Wielkiego Papieża. Podobnie zlokalizowany jest pomnik papieża przy kościele p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipinach Dolnych, który pierwotnie wykonany był z piaskowca.

Społeczność Tarnogrodu uhonorowała Wielkiego Polaka pomnikiem wykonanym z brązu w 2006 roku w samym centrum miasta przy skrzyżowaniu głównych szlak komunikacyjnych miasta i tej części powiatu.

tarnogrod_jpii.jpg

W 2014 r. społeczność miasta Józefowa ufundowała pomnik w formie rzeźby z piaskowca, który stanął na palcu kościelnym. W Potoku Górnym w 2015 roku stanął pomnik św. Jana Pawła II przed kościołem p, w, św. Jana Chrzciciela. W Radzięcinie obok drzew i krzewów na początku istnienia parku ustawiono w centralnej jego części obelisk ze sławnym fragmentem modlitwy wypowiedzianej w czasie I pielgrzymki papieża na Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 roku: Niech zstąpi Duch Twój z wizerunkiem Papieża, a od kilu lat odwiedzających park wita pomnik Jana Pawła II.

Papieskie placówki oświatowe na Ziemi Biłgorajskiej
Ważną formą upamiętnienia Wielkiego Papieża Polaka jest obieranie Jana Pawła II za Patrona przez placówki oświatowe. Na ziemi Biłgorajskiej jest ich kilka. Pierwszą z nich była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zamchu, która już w 1992 r. przyjęła imię Jana Pawła II, kolejną Samorządowa Szkoła w Goździe Lipińskim w 1997 r. Trzecią z kolei na Biłgorajskiej Ziemi szkołą papieską zostało Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II przy Sanktuarium św. Marii Magdaleny 1999 r. Następne szkoły papieskie powstawały już po śmierci Jana Pawła II.

W 2006 roku trzy szkoły z naszego regionu przyjęły imię papieskie: Pierwszy był Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu - Zaorendzie, następnie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II W Łukowej i Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła Ii w Dereźni.

radziecin_jpii.jpg

W 2007 roku na corocznym spotkaniu szkół papieskich w Góździe Lipińskim z inicjatywy dyrektor Bernadety Cichorz ówczesny biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Wacław Depo powołał do życia diecezjalną Rodzinę Szkół Jana Pawła II. Do powołanej Rodziny dołączyła w 2008 roku Szkoła Podstawowa w Woli Radzięckiej, następnie Szkoła Podstawowa w Księżpolu oraz w 2014 roku Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim. W międzyczasie w 2012 roku z inicjatywy księdza dr. Józefa Flisa przy parafii św. Jana Pawła II w Biłgoraju zostało utworzone Katolickie Przedszkole im. św. Jana Pawła II.

Wszystkie te miejsca i obiekty przypominają Dzieło wielkiego Papieża. Gromadzą się w nich lub przy nich ludzi organizujących wspólne akcje, imprezy, seminaria, konkursy, wycieczki, których wspólną troską jest kontynuacja nauki, działalności i świadectwa życia Jana Pawła II.

Pontyfikat św. Jana Pawła II odcisnął piętno na całym świecie. Jego świadectwo życia, nauki, pielgrzymki zmieniły sposób widzenia otaczającej rzeczywistości, stały się kluczem do nowej interpretacji dziejów świata, Europy i Polski. Pozostawił po sobie wielki testament Wielkiego Człowieka, Kapłana, Papieża, który miejmy nadzieję wspomniane obiekty będą pielęgnowały i utrwalały w społecznościach Ziemi Biłgorajskiej.

/Andrzej Czacharowski/

Tagi: 100-lecie urodzin jana pawła II   serne urodziny karola wojtyły   pomniki ku czci jana pawła ii   andrzej czacharowski

Zobacz także

Ubezpieczenie turystyczne na ferie zimowe – dlaczego warto?

Dodane: 2021-01-21 13:16 - Komentarze  (0)  czytane (509)

TAGI: ubezpieczenie podróżne, ferie zimowe, ubezpieczenie turystyczne, biłgorajKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.238.70.175

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


więcej

Hotele i pensjonaty

więcej

Biura podróży

Podróże

Roztocze - tutaj naturalnie wypoczywam

29 grudnia br. odbyła się wideokonferencja, w której wzięli udział wicemarszałek Michał Mulawa, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Paweł Wójcik oraz dyrektor Dorota Lachowska. Podczas spotkania zostały przedstawione efekty realizowanego projektu „Roztocze - tutaj naturalnie odpoczywam" oraz oficjalne ogłoszona lista certyfikowanych Miejsc Marki Roztocze. więcej»

Zmarła Stanisława Dzikoń

Dziś, po ciężkiej chorobie zmarła Stanisława Dzikoń, zasłużony działacz biłgorajskiego Oddziału PTTK, propagator historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej, pracownik i współtwórca Punktu Informacji Turystycznej w Biłgoraju. Miłośniczka turystyki. Miała 61 lat. więcej»

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Zestawy ratownicze - specjalne torby z gotowym wyposażeniem trafiły do jednostek OSP (FOTO)

Zakupione przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zestawy...

Biłgoraj uczcił 158. rocznicę wybuchu powstania styczniowego (FOTO, AUDIO)

Uroczystości religijno - patriotyczne, 158. rocznicy wybuchu...

Ubezpieczenie turystyczne na ferie zimowe – dlaczego warto?

W okresie ferii zimowych wiele rodzin decyduje się na zimowe...

Zimowe obowiązki właścicieli posesji

Chodnik, który położony jest wzdłuż posesji, powinien zostać...

Zarejestruj umowę o dzieło w ZUS

Od 2021 roku o zawartych umowach o dzieło trzeba będzie informować...

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie biłgorajskim (TERMINY i MIEJSCA DYŻURÓW)

Na terenie całej Polski funkcjonuje ponad 1 500 punktów darmowej...

Ogłoszenia