Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Twórczość literacka Stanisława Mazura

Dodał: red Data: 2017-09-07 12:15:17 (czytane: 927)

Twórczość literacka Stanisława Mazura ściśle łączyła się z jego przeżyciami i wydarzeniami jakie towarzyszyły mu w życiu. Można powiedzieć, że wrodzona wrażliwość stała się bodźcem do ukazania jej kształtu w formach literackich i utrwalania w publikacjach. Jakie formy stosował Mazur? Z przeglądu jego twórczości znajdujemy trzy formy: prozę, publicystykę i poezję.

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , TereszpolWydawałoby się – formy podstawowe - jakże jednak bogate w swej treści i ekspresji emocjonalnej. Próżno szukać w utworach Mazura fikcji literackich. Był realistą. Największym sukcesem w prozie wspomnieniowej jest książka „Wspomnienia z tamtych lat”. Pisał wiele artykułów do miejscowej prasy, szczególnie do pisma „Tanew” i rocznika BTL „Aspekty”, okazjonalnie też do branżowego pisma „Energolinia”. Wiersze publikował w „Aspektach”, BGS „Tanew” i wydawnictwach własnych niskonakładowych.  Tematyka jego utworów wiązała się z historią Biłgoraja, okresem walki o wolność z hitlerowskim okupantem, działalnością Armii Krajowej i Podziemnego Państwa Polskiego.

marek_szubiak.JPG
Marek Szubiak

Poezja
Zainteresowanie literaturą okazał już w 1945 roku w celi biłgorajskiego więzienia, zaangażował się jako autor i współredaktor pisemka więziennego „Jednodniówka więźniów politycznych” . Tak pisał o tym wydaniu: -Wydanie jednodniówki więźniów politycznych w biłgorajskim wiezieniu UB - NKWD, to zapewne rzadki, jeśli nie jedyny przypadek redagowania i przekazywania poza mury sowieckiego więzienia, konspiracyjnego pisma (Biłgorajski Almanach Literacki 2001 rok). W jednodniówce umieścił swój pierwszy wiersz, pt. „Ojczyzna”, rozpoczynający się od słów:
Ojczyzna moja – To ta ziemia stara.
To dawne czasy, to niezłomna wiara.
To te pola, łąki… Czynem myśl poczęta.
To ta przyszła Polska i jej wolność święta.


Do tego wiersza Stanisław Mazur wracał i dopisywał dalsze zwrotki. Słowa te świadczyły o uczuciach i tęsknotach młodego patrioty. W podobnym klimacie znalazł się też wiersz Stanisława Parnickiego ps. „Amor” mówiący o tęsknocie do ludzi, do życia poza murami więzienia, do dziewczyny. Publikowali swoje artykuły inni więźniowie - Tadeusz Iwanowski ps. „Ney”, Tadeusz Gumiński ps. „Mruk”. Warto dodać, że Stanisław Mazur wykonał szatę graficzną i rysunki, a jednodniówka ukazała się w dwóch egzemplarzach. Pierwszy wiersz pt. „Komendancie” – poświęcony Józefowi Piłsudskiemu, opublikowany został w miesięczniku „Tanew” w roku 1999. W almanachu BTL „W półblaskach w półcieniach” ukazał się wiersz pt. „Po cóż tyle pytań” napisany w 1950 roku. Kolejne dwa wiersze poświęcone kobietom ukazały się w I numerze „Aspektów” w roku 2004. Jeden z nich pt. „Oczekiwanie”,  zaczynał się wprost – „Ewelino!” Zapewne kierowany był do małżonki. Kolejne wiersze ukazywały się  w „Aspektach”. Autor zajął się w nich tematyką współczesną: „Niech trwa ten sen”,  „Wyznanie”, „Pozdrowienia znad Soliny”, „Nałęczów”, „Ona w trójkącie miast”, „Wspomnieniem bądź”. W wydanej w roku 1999, własnym nakładem książce pt. „Wspomnienia z tamtych lat, prozą i poezją pisane”, znalazły się inne wiersze: pełny tekst  wiersza „Ojczyzna”, „Droga do wolności” (napisany dla upamiętnienia uwolnienia więźniów politycznych z wiezienia w Biłgoraju w styczniu 1945 roku), Wiersz „Wyznanie” inspirowany wydarzeniami we Lwowie w 1998 roku, „Żołnierski apel”, napisany dla uczczenia 55. rocznicy bitwy „Pod Osuchami”r. Wiersz „Powrót do radości życia” napisany w sierpniu 1998 roku - autor pisze w nim o swoim młodym życiu związanym z rodzinnym miastem. Wiersz kończy słowami:
Jednak z woli Boga
Przetrwałem tamte czasy – dziś nie ma tu wroga.
Dzisiaj Polska inna – wolna w wolnym świecie.
A ja wciąż jej wierny – biłgorajskie… już teraz nie dziecię.

Reklama.

Publicystyka
Przechodząc do publicystyki, trzeba powiedzieć, że tą formę twórczości Stanisłąw Mazur realizował w dwu kierunkach: publicystyce prasowej i wystąpieniach publicznych.  Większość publikacji wiązała się ze wspomnieniami okresu okupacji niemieckiej i tuż po wyzwoleniu. Przykładem tego są artykuły: „Biłgoraj w ogniu” – o walce o Biłgoraj w 1939 roku („Aspekty” 2, 2005 rok), „Marszem do wolności” – o konspiracji w okresie okupacji („Aspekty” 3, 2006 rok), „Podziemna Rzeczpospolita” – o powstaniu Podziemnego Państwa Polskiego („Aspekty” 4, 2007 rok). Wystąpienia publiczne Stanisława Mazura wiązały się z pełnieniem funkcji prezesa Zarządu Rejonowego ŚZZAK w Biłgoraju. Wygłaszane były przy okazji świąt państwowych i rocznic znaczących wydarzeń w historii naszego kraju. Przez wiele lat poruszał w swych przemówieniach głównie tematykę historii wybuchu i przebiegu II wojny światowej, ruchu oporu w kraju i poza krajem, sytuacji międzynarodowej przed wybuchem i po wojnie, a nade wszystko działalności AK i prowadzonych walk wyzwoleńczych. Wspomnieć w tym miejscu należy też o prelekcjach wygłaszanych na spotkaniach z młodzieżą o podobnej tematyce.

Proza - wspomnienia
Najważniejszym w twórczości Stanisława Mazura jest tom wspomnień pt. „Wspomnienia z tamtych lat”. W książce tej, wydanej w roku 1997, autor ujmuje obszerne wspomnienia z okresu okupacji niemieckiej i tuż po wyzwoleniu. W przedmowie do tej książki, Ludmiła Sołtysiak napisała: -Wspomnienia z tamtych lat” ukazują przeżycia młodego chłopca, żołnierza AK, który pokonując własny strach bierze czynny udział w walce o wolność kraju. Utwór ukazuje, jak w tych nieludzkich czasach, w atmosferze niepokoju, lęku i ciągłego zagrożenia, kształtuje się odwaga, hart ducha, solidarność i męstwo młodych ludzi.
 
W tej książce, autor ukazał cały swój kunszt pisarski. Aby głębiej wniknąć w istotę tej prozy niezbędne jest ukazanie, choćby fragmentaryczne, wybranych aspektów wartości ideowych i artystycznych, czasami charakterystycznych dla prozy beletrystycznej. Stanisław Mazur wstępując do AK przyjął pseudonim „Wrzos” i przydzielono mu  obowiązki łącznika. Wykonywał je sumienne z odwaga i pełnym poświęceniem. O służbie tej pisał następująco: -(...) Jeżeli kiedyś wpadnę i wróg odnajdzie przy mnie pocztę, meldunki lub inne konspiracyjne materiały, to nic innego nie pozostaje jak tylko ucieczka, ucieczka „na siłę”, bez względu na warunki i okoliczności. Nawet jej niepowodzenie daje wynik pozytywny, przyspieszy tylko to , co jest nieuniknione – ale za to w sposób łagodny i bezbolesny. Natomiast tortury w czasie przesłuchania mogły spowodować zdradę. Bałem się tego. Byłaby to hańba dla mnie, rodziny i otoczenia. Nie lekceważyłem własnego życia, ale czy jedno moje życie w okresie wojny, mogło być więcej warte, niż życie tych, co mi zawierzyli, dali broń i pozwolili być żołnierzem Polski Podziemnej.
 
Inny fragment dotyczy barwnego i emocjonalnego opisu powitania partyzantów w Biłgoraju. Był to czas, kiedy w kraju trwała akcja AK - „Burza”, której celem było opanowanie terenu opuszczonego przez Niemców i jako gospodarze - powitanie Sowietów. Wyjątkowym wydarzeniem było wkroczenie oddziałów AK do miasta 24 lipca 1944 roku.  Stanisław Mazur był tego świadkiem: -Na powitanie oddziałów wyszedł, kto tylko mógł. Zgromadzony tłum czekał na rynku u wylotu ul. Radzięckiej (obecnie Stanisława Moniuszki - przyp. autora), wśród zgromadzonych ludzi czekałem i ja. Było późne popołudnie, gdy od strony Bojar pojawili się ONI. Szli powoli zwartą kolumną, zmęczeni, zakurzeni z karabinami na ramionach  i automatami na piersiach. Towarzyszył im rytm kroków wybijanych na „kocich łbach” ulicy. Co chwila w promieniach zachodzącego słońca, niczym rozrzucone skry, połyskiwała broń. Na czele tej niemałej, bo liczącej około 200 żołnierzy, kolumny kroczył jej dowódca - Józef Sokołowski ps. „Sęp”. W pewnej chwili zerwały się okrzyki, wyleciały pod niebo wiwaty:
- Niech żyje Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie – jedyna siła wałczącego narodu!
- Niech żyje  niezwyciężone Wojsko Polskie!
- Niech żyją nasi obrońcy! Niech żyją!
- Mój Boże... To nasi!... nasze wojsko - płakała jakaś starsza kobieta. Przepuście mnie, niech ich zobaczę z bliska, niech nasycę swój wzrok widokiem tych, na których tak długo czekałam.


Moim zdanie jest to bodajże najpiękniejszy pod względem literackim, opis tego historycznego wydarzenia. Takich opisów świadczących o literackim talencie autora jest znacznie więcej. „Wspomnienia z tamtych lat” pisane były przez dłuższy okres  czasu z notatek i z pamięci. Ze względu na treść, książka nie miała szans publikacji w okresie cenzury PRL, choć nie znajdujemy w niej propagandy antykomunistycznej, mimo, że zawiera bardzo cenne opisy działań nowej władzy i sowieckich sojuszników.  „Wspomnienia” oparte są na faktach i to ma dzisiaj ogromną wartość poznawczą, szczególnie dla młodzieży. Obok tej publikacji Stanisław Mazur był autorem książki „Nim odzyskaliśmy niepodległość” wydanej w 2001 roku.

Wystąpienie moje ujmuje twórczość Stanisława Mazura w zarysie, natomiast analizując, bardzo zwięźle tą twórczość, nieodparcie dochodzi się do wniosku, że była ona ściśle związana z osobowością autora i ideami jakie wyznawał przez całe życie - wielki patriotyzm, honor, życzliwość, wrażliwość i humanizm. Stanisław Mazur, w roku 2007 został uhonorowany nagrodą literacką - statuetką - „Łabędzie pióro”. Kończąc dwa słowa o osobowości Stanisława Mazura, która ściśle łączyła się z jego twórczością. Kiedy w 1998 roku, powstało Biłgorajskie Towarzystwo Literackie, Stanisław Mazur był jednym z pierwszych członków - założycieli. Uczestnictwo w Stowarzyszeniu traktował bardzo poważnie, wielokrotnie był wybierany na członka Zarządu. Był dla nas wzorem sumienności i zdyscyplinowania. Nigdy nie opuścił żadnego zebrania, aż do poważnej choroby. Był człowiekiem służącym społeczeństwu wiedzą, talentem, życzliwością. Był jednym z niewielu już biłgorajskich dżentelmenów, wzorem dobrego wychowania, zachowania i inteligencji. Był mężczyzną z klasą, jak mówiło jego wielu znajomych. Przy tym bardzo miłym, serdecznym człowiekiem, pełnym humoru i pogody ducha. Będzie nam Go bardzo brakowało. 

/Marek Szubiak/Zobacz także:

Działalność konspiracyjna mjr Stanisława Mazura ps. 'Wrzos'

Wspominali majora Stanisława Mazura (FOTO)


/bilgoraj.com.pl/

Tagi: marek szubiak   stanisław mazur   twórczość literacka stanisława mazura   sesja wspomnieniowa

Zobacz także

Podróżuj po świecie bezpiecznie

Dodane: 2018-06-15 22:24 - Komentarze  (0)  czytane (154)

TAGI: ubezpieczenia, podróże, polisa, biłgorajKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.80.247.119

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

Zakończyły się Dni Biłgoraja

Festyn Prozdrowotny "Czas na zdrowie"

Boże Ciało

Wieczór uwielbienia

Parada motocykli - Spontaniczna Motomajówka 2018

XV Międzyprzedszkoly Festiwal Piosenki Dziecięcej (część I)

Konkursy

BIŁGORAJ: Kabaret JURKI w Biłgoraju
Zobacz więcej Dodaj

Promocje

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Rocznica sowieckiej agresji na Polskę (FOTO)

"Tych dni historia nie zapomni, gdy stary ląd w zdumieniu zastygł. I święcić będą nam potomni, po pierwszym września - siedemnasty....