Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Samorządy, Urzędy, Instytucje > Organizacje pożytku publicznego

Od 1992 roku, koło terenowe Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Biłgoraju stara się realizować cele statutowe tak, aby osoby niepełnosprawne, na miarę swoich możliwości mogły włączyć się i być aktywni w szeroko pojmowanym życiu społecznym.

Dzięki Stowarzyszeniu osoby niepełnosprawne mają możliwość samorealizacji w instytucjonalnym systemie stworzonym przez społeczeństwo, uwzględniającym m. in. tworzenie zaplecza oraz bazy do prowadzenia działalności merytorycznej. W ramach Ośrodka funkcjonuje także przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych.

OŚRODEK TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W ramach Oddziału terapii dziennej dzieci mają zapewniony dostęp do kompleksowej rehabilitacji leczniczej, diagnozy i terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, specjalistycznej opieki lekarskiej oraz socjalizacji.

W ramach Ośrodka prowadzone są zajęcia z zakresu hipoterapii, metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej - Dennisona, Knill, muzykoterapii i terapii Intergracji Sensorycznej.

PRZYCHODNIA REHABILITACJI

Przychodnia świadczy usługi z zakresu wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, specjalistycznej diagnostyki, poradnictwa i opieki lekarskiej. Dzieci mają zapewniony dostęp do kompleksowej rehabilitacji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztaty terapii zajęciowej powstały w 1999 roku. Ich głównym założeniem jest maksymalne usamodzielnienie uczestników poprzez przechodzenie od form pomocy do form doradztwa. Idea Warsztatów realizowana jest poprzez zajęcia w 9 pracowniach. Prowadzone są także treningi, m. in. przygotowania do pracy zawodowej, umiejętności społecznych.

Ważną formą rehabilitacji osób niepełnosprawnych są imprezy integracyjne, wycieczki krajoznawcze, ogniska, kuligi czy zawody sportowe.Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 9357Data ostatniej weryfikacji: 2014-10-13

Kategorie