Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Kultura, Muzyka i Sztuka > Organizacje, Fundacje i Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Tanew "Pokolenia" powstało w 2002 roku z inicjatywy byłych nauczycieli i członków zespołu Tanew.

Głównym celem, jaki przyświecał założycielom Stowarzyszenia była integracja wielu pokoleń młodzieży i ich nauczycieli na kanwie wspólnych działań, wspierających zespół Tanew. To, co było i jest ważne dla inicjatorów i założycieli stowarzyszenia, to uświadomienie obecnym i przyszłym członkom zespołu i jego nauczycielom, że współtworzą historię i tradycję, wypracowaną przez pokolenia nauczycieli i młodzieży. Tradycję, którą będą kontynuować kolejne pokolenia, a których zadaniem jest zachowanie w dobrej pamięci jego poprzedników, obyczajów i kultury zespołu. Dlatego nazwa naszego stowarzyszenia nie jest przypadkowa.

Główne zadania statutowe Stowarzyszenia to:

- promowanie tradycji regionalnych i kultury narodowej
- edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych.
- upowszechnianie tradycyjnej kultury tanecznej i muzycznej
- otaczanie opieką uzdolnionej artystycznie młodzieży.

Stowarzyszenie swoim działaniem wspiera Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Tanew, który jest niewątpliwym ambasadorem kultury naszego regionu w kraju i za granicą.

 Zarząd
Wiesław Hasiec - Prezes Zarządu
Jan Gliwa - Z-ca Prezesa
Kraczowska Anna - Sekretarz
Chuchro Ewa - Skarbnik
Lech Kapica - Członek zarząduFormularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 7981Data ostatniej weryfikacji: 2013-02-04

Kategorie