Strona startowa

Wiadomości - Polityka

Starosta podsumowuje miniony rok

Dodał: TF Data: 2010-04-28 15:13:53 (czytane: 3858)

Publikujemy wystąpienie starosty biłgorajskiego wygłoszone przed głosowaniem absolutoryjnym. Zobacz co mówił do radnych Marek Onyszkiewicz.

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , Tereszpolmarek_onyszkiewicz.jpgPanie Przewodniczący, Szanowni Radni, Drodzy Goście
Kolejny rok pracy za nami. Pozwólcie, że przypomnę co zrobiliśmy w 2009 roku w naszym powiecie.

Zacznę od dróg
Budżet Zarządu Dróg Powiatowych w 2009 roku zamknął się kwotą prawie 10 mln zł. Powstał nowy odcinek drogi o długości 3,1 km, wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne na długości 13,5 km, utwardzono drogi gruntowe na długości 1,1 km, wykonano remont 8 przepustów oraz 1 mostu, oraz położono 1,6 km nowych chodników i wykonano nowe rowy odwodnieniowe na długości 11 km. Ponadto wykonano cząstkowe remonty bieżące na całej sieci dróg powiatowych. Efekty pracy naszych powiatowych drogowców były możliwe na taką skalę, dzięki ogromnemu zaangażowaniu samorządów gminnych. To dzięki ich hojności Zarząd Dróg Powiatowych mógł wybudować i zmodernizować kolejne kilometry dróg we wszystkich gminach naszego powiatu. Warto tu wspomnieć o wybudowanym w roku ubiegłym ponad 3 km odcinku drogi łączącej Bidaczów Stary i Wólkę Biską. Na to zadanie złożyły się Gmina Biłgoraj, Gmina Biszcza, samorząd Powiatu Biłgorajskiego, Nadleśnictwo Biłgoraj i budżet państwa. Koszt tej inwestycji to 2 mln 407 tys. zł. Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kolejnym bardzo istotnym i pozytywnym efektem pracy Powiatu jest zapewnienie o dofinansowaniu, a tym samym realizacji w 2010 r., dogi łączącej Księżpol z Łukową. Przypomnę: Zarząd Województwa Lubelskiego pod koniec ubiegłego roku zapewnił o przyznaniu dofinansowania na I etap tego zadania. Chodzi dokładnie o 14 mln  294  tys. zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Pozwoli to na wykonanie prac na odcinku 6,71 km w gminie Księżpol i 4,72 km w gminie Łukowa. Wartość kosztorysowa I-go etapu wyniesie 16 mln 816 tys. zł. Drugi etap realizowany będzie w ramach tzw. megaprojektu. Chodzi o kolejne 7 mln 415 tys. zł. Do wykonania jest odcinek o długości 3,92 km w Gminie Łukowa. Środki na ten cel pochodzą z RPO, z gmin Księżpol i Łukowa oraz z Powiatu.
Na oba etapy ZDP przeprowadza procedury przetargowe. Na początku maja odbędzie się na wyłonienie inspektora nadzoru. Oba przetargi z uwagi na zakres dofinansowania z RPO podlegają procedurom unijnym. Chcę zaznaczyć, ze ta ogromna inwestycja realizowana jest dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób, często anonimowych. O dofinansowanie do tych dwóch odcinków starali się mieszkańcy gmin Księżpola i Łukowy z wójtami na czele, radni powiatowi ze wszystkich stron politycznych a także osoby dobrze nam życzące w województwie lubelskim. Chciałbym, żeby to był sukces tych dwóch gmin, oraz wszystkich mieszkańców naszego Powiatu.
W roku ubiegłym złożyliśmy też wniosek na remont dwóch odcinków dróg w gminie Turobin. W tym roku odczujemy już namacalne efekty tych działań. Wykonany zostanie 6 km nowej nakładki bitumicznej. Pieniądze na tę inwestycję pochodzą z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a także od gminy Turobin oraz z Powiatu.
Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że znacząca część robót drogowych wykonana została dzięki pomocy rzeczowo – finansowej samorządów gminnych (pomoc finansowa z gmin to 2 mln 657 tys. zł); dzięki dotacji z Administracji Lasów Państwowych i dzięki środkom z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych a także z Przedsiębiorstwa Poszukiwań Nafty i Gazu.
Na potrzeby ZDP kupiliśmy nową wywrotkę marki Iveco, która kosztowała 236 tys. zł oraz nową kosiarkę bijakową za 36 tys. zł. Nowe auto wykorzystywane jest w sezonie letnim oraz zimowym do prac przy utrzymaniu dróg, a kosiarka jest cennym nabytkiem do utrzymania poboczy drogowych.
Rok ubiegły charakteryzował się również działaniami w zakresie przygotowania robót na 2010r. Przeprowadzono procedury przetargowe na letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz podjęto prace przygotowawcze na wykonaniu w Biłgoraju między innymi przebudowy ul. Kochanowskiego, czy budowy odcinka ul. Korczaka. Zadania te ujęto już do realizacji w budżecie roku 2010.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
Rok 2009 przebiegał pod hasłem inwestycji w oświacie
We wszystkich szkołach podległych powiatowi wykonano konieczne remonty i prace naprawcze. Ich wartość to 1 mln 180 tys. 928 zł.
Oprócz tego na inwestycje oświatowe wydatkowano w roku ubiegłym dokładnie 1 mln 120 tys. 464 zł.
Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się:
Zakończona termomodernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Wartość zadania (łącznie z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz zmianą pokrycia dachu) to 619 tys. zł. Inwestycja zrealizowana została ze środków własnych i dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sierpniu przekazaliśmy do użytku instalację solarną dla krytej pływalni w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Instalacja służy do podgrzewania wody basenowej i wody użytkowej w szkole. Zainstalowanych zostało 36 kolektorów. Ich wartość to 199 tys. zł. W całości zapłaciliśmy za to ze środków własnych. Już po pierwszych miesiącach działalności instalacji, oszczędność wynosi ponad 20 %, po pierwszym zimowym sezonie. A trzeba dodać, ze sezon ten okazał się wyjątkowy na wyjątkowo mroźną i śnieżną zimę. Dlatego przypuszczam, że w przyszłości należy się spodziewać większych oszczędności.
W listopadzie zakończyła się budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju. Jego wartość to 538 tys. 249 zł Na tę budowę złożyły się Powiat, Miasto Biłgoraj, oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dyrekcja szkoły zwróciła się do nas z wnioskiem o przeznaczenie pozostałej kwoty (powstała z oszczędności poprzetargowych) na modernizację boiska do piłki siatkowej, przylegającego do boiska wielofunkcyjnego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na takie rozwiązanie przeznaczając na ten cel dodatkowo kwotę 30 tys. 444 zł. Łączny koszt budowy boiska wielofunkcyjnego zamknął się kwotą 61 tys. 319 zł.
W połowie października Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej zakończyło inwestycję pn. „Zmiana konstrukcji pokrycia dachowego z dociepleniem” w należącym do szkoły internacie, w którym siedzibę mają też jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego. Zadanie kosztowało 478 tys. zł, z czego 160 tys. zł pochodzi ze środków Ministra Edukacji Narodowej, a reszta z budżetu powiatu.
W roku ubiegłym zakończono również wymianę pokrycia dachowego na Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turbinie. Na remont pieniądze dało Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz powiat. Gmina Turbin natomiast sfinansowała wymianę okien w tamtejszych obiektach oświatowych.
W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju wykonano remont placu szkolnego. Ułożono nowy dywanik asfaltowy. Kosztowało to ponad 60 tys. zł. Powyższe zadanie zostało sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Wyremontowane też zostało wspólne wejście do LO im. ONZ, Wydziału Edukacji Starostwa i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Ponadto przygotowane zostały wstępne materiały do ujęcia w Planie Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Biłgoraja obiektów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących: hali sportowej oraz boisk (za 4 mln 819 tys. zł) i budynku dydaktycznego (szacunkowa wartość prac to 1 mln 250 tys. zł).

(Inne inwestycje)
W połowie 2009 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę o przystąpieniu Powiatu Biłgorajskiego do Związku Partnerskiego Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego w celu wspólnej realizacji zmiany oświetlenia z tradycyjnego na diodowe. We wrześniu podpisaliśmy umowę o przystąpieniu do Porozumienia Partnerskiego. Wstępne szacunki, możliwych do uzyskania oszczędności finansowych w wyniku realizacji projektu, w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Biłgorajskiego opiewają na kwotę ok. 1 mln zł rocznie.
Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce uzyskał dotację z budżetu państwa dla zadania pod nazwą: „Zakup inwestycyjny urządzeń na potrzeby pralni, kuchni, pomieszczeń do rehabilitacji i rewalidacji w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce”. W związku tym wyposażono pralnię, kuchnię oraz jedną z sal dydaktycznych, a także salę rehabilitacyjną i fizykoterapii. Koszt tego przedsięwzięcia to 70 tys. zł. Połowę tej sumy przekazała Wojewoda. Reszta pochodziła z budżetu powiatu.
Otrzymaliśmy pozytywną, pod względem formalnym, ocenę wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce”. Koszt projektu wynosi – 2 mln 644 tys. zł, z czego planowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego to 1 mln 999 tys. zł.
W roku ubiegłym przeprowadziliśmy też rozbudowę i nadbudowę budynku byłego szpitala położonego przy ul. Kościuszki w Biłgoraju. Budynek wykonany został w stanie surowym zamkniętym wraz z pokryciem dachowym. Jest to obiekt trzykondygnacyjny wraz z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Teren budowy jest ogrodzony, a obiekt na czas przerwy w realizacji inwestycji został zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Wartość robót budowlano-montażowych wykonanych dotychczas na obiekcie wynosi brutto: 2 mln 733 tys. 973 zł. Wykonany został też budynek garażowy. Jest to nowy obiekt parterowy z czterema boksami garażowymi.
Dla naszej straży pożarnej dołożyliśmy do zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego prawie 80 tys. zł, a na system powiadamiania ratunkowego kolejne 70 tys. zł pochodziło z budżetu wojewody lubelskiego.
Zagospodarowanie poscaleniowe gminy Potok Górny wynosiło prawie 6 mln zł.
Ze środków unijnych korzystały również jednostki nam podległe. PUP realizował zadania za 735 tys. zł, oprócz tego urząd pracy z Europejskiego Funduszu Społecznego na działania w ramach projektów systemowych na przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizację rynku pracy pozyskał 4 mln 200 tys. zł.
Oprócz tego ze środków unijnych na różnego rodzaju programy korzystało: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej pozyskało 152 tys. zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykorzystało 130 tys. zł.

Łącznie do budżetu powiatu w 2009 roku wpłynęło 11 mln 474 tys. zł z tego na inwestycje wydaliśmy 8 mln 550 tys. zł.

Przejdę teraz do tematyki związanej ze szpitalem

Trwa procedura jego wydzierżawiania. Dwa pierwsze przetargi nie pozwoliły na wyłonienie dzierżawcy. Przed nami etap negocjacji.
Przypomnę tylko, że zadłużenie SP ZOZu w Biłgoraju wynosi obecnie ok. 43 mln zł.
Szanowni Państwo. Tak bardzo krytykuje się dziś obecne władze powiatu, obciążając nas wprost odpowiedzialnością za ten dług. I kto to robi najgłośniej: ci radni, którzy pracowali w dwóch poprzednich kadencjach, mało tego, ci którzy w poprzednich kadencjach stanowili koalicję w radzie powiatu. Niech teraz wezmą również odpowiedzialność za to, co działo się z tym szpitalem przez lata tych dwóch poprzednich kadencji. Przypomnijmy: wraz z powstaniem powiatu szpital przeszedł pod jego opiekę z wyzerowanym kontem. Już na koniec pierwszej kadencji było ponad 18 mln długu, na koniec drugiej kadencji ten dług urósł do kwoty ponad 35 mln zł. Gdzie były tamte dwie rady? Gdzie byli radni, którzy wtedy decydowali o przyszłości tego szpitala? Większość z nich, zamiast dzisiaj wziąć odpowiedzialność za tamte decyzje, próbuje wmówić wszystkim dookoła, że oto ta rada i ten zarząd ponosi odpowiedzialność za stan w jakim dzisiaj jest nasza służba zdrowia.

Drodzy Radni
Przed nami kolejny czas wytężonej pracy. Jest to też ostatni rok pracy Rady Powiatu w takim składzie. Wszak na jesieni wybory. Życzyłbym jednak sobie i Państwu, aby ten fakt, nie zdominował naszej pracy, i abyśmy umieli się skupić na rzeczach ważnych dla rozwoju tego powiatu. Jednak mam nieodparte wrażenie, że to tylko moje pobożne życzenia. Mam głównie na myśli radnych opozycyjnych, którzy powoli osiągają szczyty w próbach krytyki działań Zarządu oraz Rady Powiatu. Przykładowo radny Łukasz Borowiec wykorzystuje NOWą gazetę biłgorajską do rozgrywek politycznych i za główny cel stawia sobie obrzucanie błotem różnych osób. Ten nasz lokalny tabloid przechodzi już wszelkie granice moralności i przyzwoitości, nie mając pojęcia o rzetelności dziennikarskiej. Trudno polemizować z gazetą. Tylko wiecie Państwo, mieliśmy już w kraju ostatnio przykład, jak media mogą oczerniać i pomawiać, jak specjalnie psuć wizerunek niektórych osób. Trzeba było aż ich śmierci, żeby naród dowiedział się, że byli to wspaniali Polacy, patrioci, że byli to ludzie, których najwyższym celem było dobro tego narodu. Wiem, że wielu nie spodoba się ta analogia, ale czy czasem nie jest i tak u nas? Że niektóre media mają tylko jedne cel – bez względu na to co robi Zarząd, jakie decyzje podejmuje Rada to i tak trzeba to skrytykować, przedstawić w złym świetle, trzeba nas oczernić.

Wysoka Rado
Na zakończenie jeszcze raz życzę nam wszystkim dobrych efektów naszej pracy oraz mniejszego przywiązywania uwagi do roku związanego z wyborami.
Dziękuję za uwagę.

/Marek Onyszkiewicz/

 

Zobacz także

Covid-19. Najnowsze sprawdzone dane

Dodane: 2020-07-08 12:35 - Komentarze  (2)  czytane (4287)

TAGI: koronawirus, biłgoraj, powiat biłgorajski, covid-19Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.236.8.46

-Wyborca (2010-05-21 21:32:28)

Brakuje mi danych: ile wyniosły pobory P. Onyszkiewicza i p. Schodzińskiego za trzy lata ich urzędowania brutto. Bo czego dokonali to wiadomo.

-KLEMENS (2010-05-17 21:38:48)

Panie Starosto a co zrobiono w sprawie ulic Cegielniana i Partyzantów przecież to są ulice powiatowe? Zero zaangażowania starosty. Jeśli Burmistrz chce robić drogę
po połowie kosztów to dlaczego pan nie dojdzie z nim do zgody. Czyżby przeszkadzała panu lubaczowska mentalność? Jeśli nie podejmie pan

-czarna dziura (2010-05-01 13:05:14)

Starosta reprezentuje sam siebie

-xyz (2010-05-01 07:37:56)

Bronią antylewicowców,jest zarzucanie każdemu co ma lewicowe poglądy fanatyzmu.Komuna odeszła,ale przyszły czasy pogardy dla zwykłego człowieka i stawiania na piedestale pieniądza,a wszystko w sosie bogoojczyźnianego patriotyzmu.Nie doprowadzi to do niczego dobrego,a lewica ma i będzie miała z czym

-es_fler (2010-05-01 00:40:17)

Do xyx. Strasznie mącisz na tym forum. Po twoich wypowiedziach widać, że jesteś strasznie lewicowy wręcz fanatyczny. Wszystkimi siłami próbujesz udowodnić swoje racje nie cofając się od prób ośmieszania tylko, dlatego ze ktoś może mieć inne poglądy. Co najważniejsze nie kierujesz się sprawami ważnym

-Jeżeli (2010-04-30 21:54:48)

Jeżeli Starosta reprezentuje prawicę, to ja nie chcę takiej prawicy
w Biłgoraju.

-xyz (2010-04-30 10:41:44)

Taki apel do redakcji :wiadomo wszem i wobec o sympatii redakcji do prawicy,ale przyzwoitość nakazywałaby przedstawić stanowisko opozycji a nie tylko starosty.Coś mi się wydaje,że prawdy głoszone przez niego nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości i zostałyby bezlitośnie wypunktowane.
Redak

-frustat (2010-04-30 09:34:02)

..."Trzeba było aż ich śmierci, żeby naród dowiedział się, że byli to wspaniali Polacy, patrioci, że byli to ludzie, których najwyższym celem było dobro tego narodu."... tak się wykorzystuje tragedię ludzką do gry wyborczej

-telewidz (2010-04-29 19:03:59)

Jarek kłamliwie pisze o kablówce, gdzie pracują profesjonalni redaktorzy, co widać. To jedna z najlepszych telewizji kablowych w kraju. Co widać na ekranie.

-czytelnik (2010-04-29 18:59:59)

Myli się Jarek. Kwartalnik "Tanew" , jest pismem na wysokim poziomie, z tekstami m.in. Myśliwskiego, Brylla i w ogóle super autorzy tam publikują.

-xyz (2010-04-29 17:49:59)

Do kola:może i śmieszny jestem,ale nie zarzucaj mi szczekania,gdyż parafrazując słowa powiedziane przez Juranda ze Spychowa - ubliżasz tym,co nie znajdują merytorycznych argumentów na te szczekanie a uważają się za mądrych i wykształconych.

- (2010-04-29 17:11:26)

Panie starosto, jedyna inwestycja starostwa w Biłgoraju czyli budowa swojej nowej siedziby została rozgrzebana i porzucona? Co dalej z nią?

-Kolo (2010-04-29 15:11:31)

Do xyz: Czy ty ,,Wielokrotna niewiadoma xyz" powiesz mi ile kosztuje utrzymanie i pobory tych co tworzą gazetę TANEW w mieście? Powiesz mi ile osób pracuje w TV kablowej i ile programu tworzą na tydzień w przeliczeniu na etaty i minuty, czy wreszcie powiesz mi coś konkretnego o rzetelności gazety ,,

-xyz (2010-04-29 13:14:56)

Patrzcie!!!Znalazł sie wielbiciel gazetki parafialnej-niejaki Jarek.Czyżby to redaktorka Gazety Powiatowej???

-stańczyk (2010-04-29 12:32:21)

krzyk jest cechą ludzi małych(nie mylić z niskim !)....ktoś boi się krytyki i korzystając ze stołka który już się "kończy" wywija bacikiem....śmieszne i dziecinne.Prawdę trzeba głośno mówić i trzeba mieć odwagę aby powiedzieć głośno to o czym wszyscy w powiecie wiedzą...szkoda ze nasz starosta nie

-zzoska (2010-04-29 12:15:12)

No to żeście nawykładali kasy-ha ha z 65 mln- 8 mln- reszta poszła na wasze pobory?
Pyta sie Pan gdzie byli poprzedni radni w/s szpitala- rozejrz sie Pan dookola masz pan w zarządzie wszystkich- i co -......Pomroczność jasna ?????

- (2010-04-29 12:08:58)

-jabol (2010-04-29 09:41:50)

Bardzo trafnie ktoś napisał - "Jaki starosta takie wystąpienie...." i takie "sukcesy"...........dno.

-xyz (2010-04-29 07:39:49)

Ta tak zwana Gazeta Powiatowa,to skrzyżowanie gazetki parafialnej z biuletynem PiS.To że wydaje ją Starostwo,woła o pomstę do nieba.W praworządnym Państwie ci co zadecydowali o jej wydawaniu obciążeni byliby całkowitymi kosztami.

- (2010-04-29 01:25:35)

Też bym tak chciał, ale niestety w naszym regionie to niemożliwe. Znowu będziemy mieli żałosne rządy Schodzińskiego, Onyszkiewicza, albo kogoś innego tego typu.

-antyPIS (2010-04-29 00:13:29)

Mam nadzieje że w przyszłych wyborach wygra PO i pozamiata te bandy pisowsko-lperowskie

-mieszkaniec powiatu (2010-04-29 00:03:34)

Kto wie ile pieniędzy z KIESZENI PODATNIKA wydaje Onyszkiewicz na utrzymanie bzdetu (brukowca) Gazety Powiatowej?
Za taka niegospodarność powinno się beknąć przed Sądem

-znawca tematu POLITYKA PiS (2010-04-28 23:06:42)

Ten człowiek został Starosto tylko przez przypadek.....oszukał innych działaczy politycznych a teraz twierdzi ze polityki się brzydzi, to skąd się zwiło.

-:-\ (2010-04-28 19:12:57)

Niezłe zakończenie wystąpienia: "... mniejszego przywiązywania uwagi do roku związanego z wyborami." Czyżby nasz(?) starosta się czegoś obawiał?

- (2010-04-28 19:00:44)

MAC, droga do Łukowej to sukces, ale nie starosty i powiatu. Byli tacy co sie postarali. Inwestycje drogowe, szkoły i te inne to tragedia. Większość wykonane za pieniądze gmin. A pan Marek - szkoda gadać. Reszta zarządu też. W porównaniu z Rosłane, czy częścią wójtów to tragedia. Widać lekkie skrzyw

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

Osuchy 1944. Droga Krzyżowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Osuchach

Program chodnikowy powiatu biłgorajskiego

Wsparcie dla samorządów powiatu biłgorajskiego z tarczy antykryzysowej 4.0

Raport o stanie powiatu biłgorajskiego za 2019 rok

#ChalengePomagam biłgorajskich krwiodawców

Marszałek Elżbieta Witek w Biłgoraju

Konkursy

Zobacz więcej Dodaj

Promocje

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ukochane Barwy

2 maja - dzień flagi narodowej. Flaga, godło narodowe i hymn to obok tradycji, historii, kultury i języka podstawa świadomości narodowej...