Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Stanowisko posła Piotra Olszówki w sprawie spotkania samorządowców Województwa Lubelskiego w Biłgoraju

Dodał: red Data: 2018-01-09 15:29:42 (czytane: 3156)

8 stycznia br. - informowaliśmy o tym w artykule pt. Samorządowcy Województwa Lubelskiego w Biłgoraju zaprotestowali przeciw zmniejszeniu środków przez rząd na drogi lokalne - w Biłgoraju spotkali się samorządowcy Lubelszczyzny w sprawie obcięcia środków na drogi lokalne. Publikujemy stanowisko posła Olszówki w tej sprawie, które trafiło do naszej Redakcji.

Biuro Geodezyjne s.c. A. Myszkowiak, J. Piechota
www.biuro-geodezyjne.com.pl,geodezja, biuro geodezyjne, dom, Biłgoraj, pomiary, pomiary geodezyjne, grunty, doradztwo, mapy geodezyjne, rozgraniczanie nieruchomości,

Plac Wolności 8. 23-400, BiłgorajReklama.

Szanowni Państwo,
8 stycznia br. w Urzędzie Miasta Biłgoraj odbyło się spotkanie zorganizowane przez samorząd Miasta Biłgoraj, a poświęcane realizacji "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”, edycja 2018. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych Województwa Lubelskiego, w dużej mierze tych samorządów, które nie otrzymały dofinansowania na inwestycje drogowe na drogach gminnych i powiatowych z rządowego programu na rok 2018.

Miałem osobiście uczestniczyć w tym spotkaniu, by uspokoić samorządowców i odpowiedzieć na ewentualne uwagi, zastrzeżenia czy zarzuty pod kierunkiem rządu Zjednoczonej Prawicy. Niestety, wydarzenia niezależne ode mnie spowodowały, że w spotkaniu nie mogłem wziąć udziału. Ta drogą pragnę więc zarówno część mieszkańców naszego Województwa jak i samorządowców uspokoić. Szanowni Państwo, działania rządu, w tym zapisy w budżecie państwa, nie są wymysłem czy fanaberią Prezesa Rady Ministrów, Ministrów czy większości sejmowej, ale są przejawem odpowiedzialności i dbałości o finanse państwa, kondycję budżetu i zabezpieczenie potrzeb jakie stoją przed państwem.

Rząd Zjednoczonej Prawicy słucha Polaków i zna potrzeby, nie tylko wielkich aglomeracji miejskich, ale także mniejszych miejscowości i gmin. Znane są nam - jako partii rządzącej - zapóźnienia m. in. w infrastrukturze drogowej, których przez 8 lat rządów nie udało się zlikwidować koalicji PO - PSL. Jest to tylko jeden z obszarów, gdzie poprzednie ekipy władzy, nie sprostały zadaniom stawianym im przez obywateli.

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej został przyjęty Uchwałą Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 roku i jest kontynuacją dwóch edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ustanowionych przez Rade Ministrów w październiku 2008 roku oraz wrześniu 2011 roku. Zmniejszenie środków przez rząd nie wynika, z czyjegoś kaprysu. W tym temacie kontaktowałem się z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, niestety, na tem moment nie mamy możliwości zwiększyć środki na drogi lokalne. Pozostaje kwota 800 mln zł na całą Polskę. Jednakże, oprócz tej kwoty, w dyspozycji Ministra Rozwoju pozostaje suma 300 - 400 mln zł rezerwy, która może być przeznaczona na potrzeby społeczności lokalnych, w tym na drogi. Dlatego podkreślam, że oprócz 800 mln zł na drogi gminne i powiatowe, rząd PiS ma inne formy wsparcia.

Jestem w stanie zrozumieć rozczarowanie niektórych samorządów, że złożone przez nich projekty nie otrzymają dofinansowania w roku 2018, lub otrzymają je w mniejszej puli środków. Jednakże składając wnioski do naboru, każdy samorząd liczy się z tym, że po ocenach przeprowadzonych przez komisję, jego wniosek może nie zakwalifikować się do dofinansowania, także z racji określonej kwoty środków, która na konkretne zadania jest przeznaczona. Pan wiceburmistrz Michał Dec podczas spotkania, mimochodem, ale bardzo słusznie zauważył, że podana, przez Wojewodę Lubelskiego, w sierpniu 2017 roku kwota, przeznaczona na dotacje na drogi gminne i powiatowe była deklaracją. Ja pragnę dodać, że ta deklaracja w kontekście prac nad budżetem państwa na rok 2018 uległa zmianie.

O ile zrozumieć mogę rozczarowanie samorządowców, o tyle nie mogę zrozumieć działań posłów opozycji, tj. pani poseł Genowefy Tokarskiej i pana posła Stanisława Żmijana. Mam nadzieję, że to nie jest próba zbicia kapitału politycznego na ewentualnym rozczarowaniu mieszkańców części naszego Województwa, faktem, że środki z budżetu centralnego zostały skierowane na inwestycje drogowe w innych samorządach Lubelszczyzny. Pragnę przypomnieć pani poseł z PSL i panu posłowi z PO, że to rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Lubelskiego uciął w 2013 roku fundusze na budowę dróg lokalnych. Czy poseł Żmijan i posłanka Tokarska wiedzieli, jak czuli się wówczas mieszkańcy mniejszych miejscowości w naszym kraju. Przypomnę, rząd PO - PSL wówczas zdecydował o zmniejszeniu dotacji na budowę dróg lokalnych (na lata 2012 - 2015) z 2,7 mld zł do 1,95 mld zł, a więc o 750 mln zł, tj. o prawie 30%. Nie słyszałem wówczas słów krytyki pod kierunkiem ministrów z PO i PSL z ust posła Żmijana. Przypomnę posłowi, że decyzją rządu PO - PSL z końca listopada 2012 roku, w 2013 roku na program przeznaczono 500 mln zł, a nie 1 mld zł. Poseł Żmijan z tego co pamiętam, nie uczestniczył wówczas w spotkaniach i nie popierał stanowisk krytykujących działania jego rządu. Nie było słychać także głosów krytyki ze strony samorządowców związanych z Platformą Obywatelską i Polskim Stronnictwem Ludowym. Problem ten znany był poseł Genowefie Tokarskie, to ona bowiem w 2013 roku zaproponowała zwiększono akcyzy na piwo o 10 - 15%, a pozyskane z tego środki miały trafić na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych. Mimo zapewnień posłów opozycji na spotkaniu w Biłgoraju, że każda władza w Polsce zdaje sobie sprawę, że program współfinansowania inwestycji na drogach gminnych i powiatowych jest niezbędny, to w 2013 roku pomysł podwyższenia akcyzy na piwo nie poparła większość sejmowa PO - PSL. W mojej ocenie wypowiedzi posłów z 8 stycznia br. stoją w sprzeczności, co do działań jakie ich środowiska polityczne podejmują.

piotr_olszowka_pis_bilgoraj.jpg

Jako rząd Zjednoczonej Prawicy nie głosimy populistycznych haseł, ale konsekwentnie realizujemy nasz program wyborczy i nasze zapowiedzi, do których należy także program zrównoważonego rozwoju. Chcemy zrównoważonego rozwoju, w tym rozwoju Polski Wschodnie, tej części Polski, o której w skandalicznych słowach wypowiadał się pochodzący ze Wschodniej Polski, z Lubelszczyzny ówczesny minister skarbu Włodzimierz Karpiński z PO. Pragnę także przypomnieć, że sztandarowym projektem komunikacyjnym dla ściany wschodniej jest polski odcinek Via Carpatia, biegnący od Białegostoku do Rzeszowa. Ta międzynarodowa inwestycja ma łączyć kraje wschodnio - południowej Europy i wzmocnić cywilizacyjne znaczenie wielu mocno zapóźnionych dotąd rejonów m. in poprzez poprawienie ich konkurencyjności. To także trasa kolejowa Rail Baltica.

Szanowni Państwo, w dziedzinie komunikacji, troska naszego rządu to drogi, tory i transport publiczny. Jako jedyna partia polityczna mamy Program Samorządowy na kadencję 2018 - 2022. W tym programie potencjał rozwojowy naszego Województwa upatrujemy m. in. w komunikacji, transporcie i logistyce. Pomimo korzystnego usytuowania geopolitycznego Województwa sprzyjającego rozwojowi handlu międzynarodowego i logistyki obecny stan sieci transportowej wpływa negatywnie na szanse i tempo rozwoju naszego Regionalnego. Stan techniczny dróg Lubelszczyzny jest wciąż daleki od potrzeb społeczeństwa i gospodarki - zdajemy sobie z tego sprawę. W ciągu ostatnich lat na drogach krajowych i wojewódzkich zrealizowano stosunkowo niewiele dużych inwestycji drogowych; dominowały prace remontowo - modernizacyjne, co w połączeniu ze wzrastającą liczbą przewozów powoduje obniżanie płynności ruchu i przepustowości dróg. Ta sytuacja zaczęła się szczęśliwie zmieniać po przejęciu władzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Szybka i wygodna komunikacja to nasz priorytet, dlatego:
- podejmiemy działania na rzecz uatrakcyjnienia połączeń z lotniska w Świdniku;
- będziemy wspierać rozwój regionalnej i ponadregionalnej infrastruktury transportu kołowego i torowego. Oczekujemy, iż Rząd Rzeczypospolitej wspierając rozwój naszego Regionu podejmie działania w zakresie budowy i modernizacji następujących dróg i przejść granicznych, tj. autostrady A2 na odcinku Siedlce - Biała Podlaska - Terespol - granica państwa; drogi ekspresowej S12 na odcinku Puławy - Dorohusk; drogi ekspresowej S17 na całym jej przebiegu; drogi ekspresowej S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski - Kock - Lubartów - Lublin - Kraśnik - Janów Lubelski - Nisko; drogi krajowa Nr 74 na odcinku Annopol - Kraśnik - Janów Lubelski - Frampol - Zamość - Hrubieszów - Zosin - granica państwa; przejścia granicznego (drogowego) Zbereże (PL) - Adamczuki (UA); przejścia granicznego (kolejowego) Orchówek (PL) - Tomaszówka (BY). Za szczególnie pilne uznajemy wybudowanie obwodnic miast regionu.

Doprowadzimy do przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich kluczowych dla usprawnienia połączeń komunikacyjnych wewnątrz województwa i z województwami sąsiednimi oraz granicą państwa. Będą to przede wszystkim:
- rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 816 na odcinku Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin;
- rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa;
- rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 812 na odcinku Biała Podlaska - Włodawa;
- rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 830 na odcinku Lublin - Nałęczów - Bochotnica (wraz z obwodnicą Nałęczowa);
- rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 844 na odcinku Hrubieszów-Dołhobyczów - granica państwa;
- rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 850 i 852 na odcinku Tomaszów Lubelski - Dołhobyczów - granica państwa;
- rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 865 na odcinku Bełżec - granica państwa.

Będziemy wspierać rozwój i modernizację infrastruktury drogowej kluczowych dla rozwoju regionu miejskich ośrodków wzrostu. Działaniami, na które chcemy położyć nacisk, będą:
- budowa dróg dojazdowych do obwodnicy Lublina;
- przebudowa modernizacji sieci dróg wojewódzkich w miastach prezydenckich Regionu.

Deklarujemy wsparcie dla powstawania centrów logistycznych w głównych ośrodkach miejskich oraz przy drogach prowadzących do przejść granicznych z Białorusią i Ukrainą. Centra te będą świadczyły usługi logistyczne o wysokim standardzie dla rosnących przewozów w relacji Wschód – Zachód. Zamierzamy wspierać poprawę stanu infrastruktury drogowej istotnej dla społeczności lokalnych. Przede wszystkim przewidujemy pomoc w modernizacji dróg powiatowych - łączących ośrodki powiatowe ze stolicami gmin i zapewniających odpowiedni dostęp do usług publicznych (zwłaszcza oświaty i ochrony zdrowia). Będziemy oddziaływać w kierunku poprawy stanu technicznego infrastruktury kolejowej o znaczeniu ponadregionalnym. Modernizacja infrastruktury kolejowej ułatwi funkcjonowanie społeczności regionalnej i poprawi atrakcyjność Lubelszczyzny w wymiarze biznesowym i turystycznym. Za szczególnie ważne uznajemy następujące także działania w zakresie modernizacji linii E7 Warszawa - Lublin; modernizacji kolejowych przejść granicznych w Dorohusku i Hrubieszowie; przywrócenie połączeń kolejowych z Zamojszczyzną oraz poprawę skomunikowania północnych terenów Lubelszczyzny z Lublinem i Warszawą.

Szanowni Państwo, jak widać - w przeciwieństwie do naszych oponentów - mamy jasny i klarowny program samorządowy dla Województwa, mamy determinację do jego realizacji i mamy cele, których realizacja zaowocuje poprawą jakości życia w naszym Regionie. Bardzo bym chciał by dyskurs o rozwoju i przyszłości naszej Małej Ojczyzny odbywał się w oparciu o rzetelne argumenty, konkretne rozwiązania i programy, a nie tylko polegał na populizmie. Liczę więc, że poseł Genowefa Tokarska (PSL) i poseł Stanisław Żmijan (PO) przedstawią programy samorządowe swych ugrupowań i konkretne rozwiązania „na bolączki” naszego Regionu. W innym przypadku ich wystąpienia uznać będzie można za demagogię i "bicie politycznej piany"

Tagi: stanowisko posła piotra olszówki   drogi lokalne   miasto biłgoraj   spotkanie samorządowców województwa lubelskiego

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.233.219.101

nemrod 44 (2018-01-11 12:44:37)

Ble,ble,ble trudno tego sluchac a jeszcze trudniej czytac.Zajmijmy sie swoim podworkiem.Tokarscy na aut wraz ze swoim psl-em.Emeryci na emeryture!!!Schmidt dyr BCK wiek 75iat tosamo Klecha dyr ogolniaka stare repy ktorzy za nic biora dyze pieniadze dosyc bilgorajskich klik -praca dla mlodych-repy stare won !!!nie macie wstydu dosyc bilgorajskich klik wez sie za to Olszowka choc tyle dobrego zrobisz!!!!!!!!!!!!!!Roslan patrzy na swoich.!!!!!!

Jan (2018-01-11 10:48:13)

Tokarska - gdzie byłas, jak powinnaś działać. Dośc bicia piany.

Anna (2018-01-11 10:03:30)

Ale bzdura. Pani Tokarska i walka o kurort (uzdrowisko).
Z tego co wiem, to ona nie wie na jakim to jest etapie.
TO PAN WÓJT PYCZKO WYPRÓWA SOBIE ŻYŁY, ABY DO TEGO DOPROWADZIĆ.
TRZYMAM ZA NIEGO KCIUKI - JESTEM PEWNY ŻE MU SIĘ TO UDA.
PANIE WÓJCIE - TAK DALEJ.

ola (2018-01-10 20:52:37)

czemu są trudności z komentarzem,cenzura

ola (2018-01-10 20:51:25)

czemu są trudności z komentarzem,cenzura

(2018-01-10 17:13:07)

a bez zdjęcia by się nie obeszło?

my (2018-01-10 17:03:55)

Ty się pośle do roboty weż a nie czytaj pism które ci pisze były posel

(2018-01-10 15:45:48)

to przekaz dnia dla posłów ściany w.

mieszkaniec2 (2018-01-10 10:41:30)

Panie pośle, kto to panu pisze bo na pewno nie pan sam

Dd (2018-01-10 06:12:07)

Bo drogi są dla wszystkich a nie tylko jak to określiłeś dla komuchów. Też po nich jeździć będziesz.

(2018-01-10 04:55:49)

Zrrób gościu chociaż 10 % tego co Tokarska i zmijan i nie obrażaj innych zachowaj się jak człowiek i nie powtarzaj tego wierszyka waszego ugrupowania tylko powiedz coś od siebie a nie przygotowane treści przez tego od kota

(2018-01-09 23:27:28)

Ludzie trzymajcie mnieee! (powiedział by Pawlak Kazimierz)

tyty (2018-01-09 22:35:55)

Niby czemu PiS ma dawac komuchom?

Ble, Ble, Ble (2018-01-09 22:01:55)

Ble, ble, ble a kasy mniej. Po co te głupoty pisać? Trzeba powiedzieć, że kasa z Unii na rozwój partyjnych celów musi pójść.

Michał (2018-01-09 21:28:57)

Panie Olszówka na tym spotkaniu z PO i PSL obecny był wójt z Obszy - Andrzej Placek. Pan jako poseł był z nim często widywany. Co pan na to teraz?

(2018-01-09 19:33:14)

Ale ci Płyta napisał. He he.

mieszkaniec (2018-01-09 19:06:10)

Cos mi się wydaje że to oświadczenie jest odgórne. Mieszkańcom nie chodzi o drogi gdzieś w Polsce, my potrzebujemy dróg tu na miejscu. Ile osób z Biłgoraja będzie jeździ tymi drogami krajowymi czy Via Baltica, czy drogą z Białej Podlaskiej do Włodawy. A tymi drogami gminnymi i powiatowymi to jeździ setki mieszkańców tych terenów - pewnie i Pan Poseł i lepiej mu się jedzie np. ulicą Poniatowskiego teraz niż przed przebudową.

He (2018-01-09 19:03:12)

I co z twoimi obietnicami. Podaj proszę choć jedną dotrzymaną. Ludzie wierzcie więcej takim.....

CzAd (2018-01-09 18:39:06)

Drogi "mieszkancu"...
Problem w tym, ze glosuje na PIS "od zawsze".
Daleko mi do opozycji I nie krytykuje dzialan posla, gdyz tych brak.
Posel Olszowka I podobni do Niego, jest natomiast balastem skutecznie odstraszajacym przy wyborczej urnie.

mieszkaniec (2018-01-09 18:09:56)

Ale atak opozycji na osobę posła i jego działania, oj komuś to nie w smak. Niech pan tak dalej trzyma panie pośle

(2018-01-09 18:06:00)

Posła Olszówkę znam z "komputera", ale gościo mi nie imponuje, gdyż omija sprawy trudne i ważne dla rejonu. To przykre, ale nic po sobie pozytywnego nie jest w stanie pozostawić. Umówmy się, że "nasi" posłowie nie błyszczą na tle sejmowych tuzów, ale przydałoby się odrobinę siły przebicia. Poseł Tokarska robi co może, by z Biszczy zrobić kurort - temat dziwny, ale może się ziści, a pozostali co? Zastanówcie się (połowa kadencji minęła) co po Was pozostanie, co zmieniłoby radykalnie miasto, czy powiat? Panie Olszówka nie trzeba odgrzewać kotleta - 835, ponadto co mnie obchodzi droga w Sławatyczach, czy w Kodniu! Ja jestem stąd!!!!!

CzAd (2018-01-09 16:39:45)

Deklarujemy, bedziemy, doprowadzimy....
Czy posel Olszowka, posel z Polski "wschodnio - poludniowej" potrafi cos oprocz publikowania kolejnych wypocin, szumnie nazywanych "stanowiskami w sprawie...?'

(2018-01-09 15:52:30)

No nie... No po prostu ten poseł zrobi wszystko... Kraj mlekiem i miodem płynący będziemy mieli...

(2018-01-09 15:40:50)

Kiedy komentarz w sprawie prawa jazdy,wyborcy czekają

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

"Bieganie bez smogu". grupa Biłgoraj Biega zaprasza na bieganie po lesie

Bieganie - podobnie jak spacerowanie - jest podstawową formą...

Ile w poszczególnych Gminach Powiatu Biłgorajskiego płaci się za śmieci?

Postanowiliśmy sprawdzić obowiązujące obecnie w poszczególnych...

Lekarz z Biłgoraja pokieruje szpitalem w Radecznicy

Zarząd Województwa Lubelskiego powierzył pełnienie obowiązków...

V Senioriada w Biłgoraju (FOTO)

Dziesięć drużyn złożonych z seniorów z terenu Powiatów Biłgorajskiego...

Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego w Biłgoraju

Wiemy ile dzieci urodziło się w 2019 roku, ile zawarto małżeństw...

Przez Goraj przeszli Trzej Królowie (FOTO)

Ulicami Goraja przeszedł w tym roku po raz pierwszy Orszak trzech...

Ogłoszenia