Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za 2020 rok

Dodał: red Data: 2021-02-27 11:22:37 (czytane: 1102)

Podczas lutowej sesji Rady Powiatu w Biłgoraju, radni przyjęli sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za 2020 rok. Oprócz podstawowej działalności jaką jest gromadzenie i prezentowanie zbiorów, Muzeum organizowało wiele wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

JP BUDOWNICTWO
www.jpbudownictwo.pl,termo-modernizacja, doceplanie biłgoraj, malowanie, tynkowanie, remonty, renowacje, ocieplanie, adaptacja, adaptacja poddasza, adaptacja piwnc, tynkowanie biłgoraj, malowanie biłgoraj, adaptacja biłgoraj, remont biłgoraj

ul. E Orzeszkowej 25. 23-400, BiłgorajReklama.

Dużą część stanowiły lekcje muzealne, warsztaty i prelekcje historyczne oraz kameralne koncerty. Pandemia koronawirusa spowodowała, że udało się w Muzeum przeprowadzić lekcje muzealne na żywo tylko w trzech pierwszych miesiącach roku w związku z zamknięciem szkół. Natomiast w późniejszym okresie zadanie to realizowane było w formule tematycznych prezentacji multimedialnych.

W 2020 roku z oferty Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju skorzystały łącznie 3 838 osoby, w tym 1 223 osoby odwiedziły muzeum, 2 383 osoby odwiedziły Zagrodę Sitarską, oprócz tego 232 skorzystały z dodatkowej oferty (lekcje muzealne i warsztaty). Wejścia indywidualne osiągnęły liczbę 991 (Muzeum)) i 2 202 (Zagroda Sitarska), natomiast grupy zorganizowane 419 (Muzeum) i 226 (Zagroda Sitarska). W ogólnej liczbie zwiedzających wejść bezpłatnych było - 973 (Muzeum), 945 (Zagroda Sitarska). W okresie sprawozdawczym uzyskano łączną kwotę 9 838 zł, ze sprzedaży biletów wstępu, z tego 1 839 zł do muzeum i 7 999 zł do Zagrody Sitarskiej.

Począwszy od maja ubiegłego roku zostały wprowadzone zmiany otwarcia Muzeum i Zagrody Sitarskiej w zakresie czasowym, dając możliwość zwiedzania obiektów w godzinach popołudniowych w okresie sezonu turystycznego. I tak Muzeum w każdy piątek czynne w godzinach 9:00 - 17:00, w weekendy  w godzinach 12.00 - 17.00, a Zagroda Sitarska otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:.30 - 17:00, natomiast w dni weekendowe Zagroda zaprasza zwiedzających w godzinach 12:00 - 17:00.

W okresie sprawozdawczym w salach wystawowych w siedzibie Muzeum przy ulicy Kościuszki 87 prezentowane były następujące wystawy czasowe:
- "Ziemia Biłgorajska na starych mapach. Planszowa wystawa prezentująca reprodukcje starych map oraz planów Biłgoraja i okolic" (cały rok) - kurator wystawy: Tomasz Brytan;
- "Partyzancka broń Wystawa zorganizowana w związku z 75 rocznicą bitwy pod Osuchami i egzekucji na Rapach" (styczeń) - kurator wystawy: Tomasz Bordzań;
- "Prahistoria i średniowiecze w regionie biłgorajskim. Wystawa zorganizowana ze zbiorów własnych i Muzeum w Tomaszowie Lubelskim" (styczeń) - kurator wystawy: Daniel Tereszczuk;
- "Nasze biłgorajskie. Wystawa zorganizowana ze zbiorów własnych i Ośrodka Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu" (styczeń - czerwiec) - kurator wystawy: Dorota Skakuj;
- „Ku chwale Ojczyzny i sławie oręża”. Działania wojenne w regionie biłgorajskim we wrześniu i październiku 1939 roku. Wystawa zorganizowana ze zbiorów własnych z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej" (styczeń - luty) - kurator wystawy: Tomasz Bordzań;

Muzeum zorganizowało w 2020 roku następujące wystawy czasowe:
- „Historia i rowery kołem się toczą – kolekcja Pana Andrzeja – na wystawie prezentowano rowery z okresu II Rzeczypospolitej, które są częścią kolekcji Pana Andrzeja Zabłotnego" (luty - maj) - kurator wystawy: Tomasz Bordzań;
- „Militaria średniowieczne z Puszczy Solskiej odkryte w trakcie badań w 2019 roku oraz znaleziska luźne średniowiecznych elementów uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego ze zbiorów Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju” - na wystawie prezentowano elementy uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego pochodzącego ze średniowiecza a odkrytego na terenie Puszczy Solskiej w obrębie powiatu biłgorajskiego (luty – listopad) - kurator wystawy: Daniel Tereszczuk;
- „Rekonstrukcja munduru i ekwipunku żołnierzy Wojska Polskiego z lat 1935 – 1945. Dioramy” - na wystawie prezentowano rekonstrukcje mundurów pochodzących z prywatnej kolekcji ks. Andrzeja Mizury, proboszcza Parafii Popkowice, który swoją pasję realizuje już od wielu lat i są one uzupełnieniem organizowanych przez niego widowisk historycznych z udziałem grup ekonstrukcyjnych. (czerwiec - grudzień) - kurator wystawy: Tomasz Bordzań;
- Wystawa pokonkursowa prac plastycznych „Strój biłgorajski w oczach dzieci i młodzieży” (czerwiec - wrzesień) - kurator wystawy: Tomasz Brytan;
- "Wojna z Bolszewikami – Bitwa warszawska 1920 – wystawa planszowa wypożyczona ze zbiorów IPN"  (wrzesień - grudzień) - kurator wystawy: Dorota Skakuj.

W 2020 roku pozyskano do zbiorów Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju następujące ilości eksponatów zapisanych w księgach inwentarzowych, w tym:
- do działu archeologii - 50 jednostek inwentarzowych. Łączna liczba zawierających się w grupach inwentarzowych wynosi 445.
- do działu militariów - 3,
- do działu historii - 3,
- do działu etnografii - 17.

muzeum_ziemi_bilgorajskiej_w_bilgoraju_1.JPG

Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej:
W roku 2020 z informacji uzyskanych w Punkcie oraz możliwości zakupu publikacji i gadżetów regionalnych skorzystało około 2 000 osób (turystów i mieszkańców). Promowano walory turystyczne, bazę noclegową oraz atrakcje turystyczne powiatu biłgorajskiego poprzez udzielanie kompleksowej i jak najszerszej informacji o naszym regionie osobom odwiedzającym ośrodek. Informacje udzielane były bezpośrednio w budynku przy ul. Kościuszki 87 (gdzie PIKiT od września 2019 roku ma swoją siedzibę), jak również za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej, a także umieszczane w gablocie znajdującej się na zewnątrz przy ul. Kościuszki 87. Kompleksowe informacje będące zadaniami PIKiT umieszczane są na bieżąco na naszej stronie internetowej.
Prowadzono sprzedaż:
- wydawnictw turystycznych, map, planów miast i przewodników dotyczących naszego regionu, województwa, kraju i zagranicy;
- dukata lokalnego - 4 przetaki Cietrzew (żeton mosiężny) oraz pamiątek związanych z regionem (pocztówki, kubeczki, magnesy, naklejki z herbem miasta Biłgoraja itp.);
- rękodzieła artystycznego miejscowych twórców i rzemieślników: sita, obrazy, wyroby garncarskie, rzeźby.

Działalność gospodarczo - organizacyjna
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej ubiegało się o dofinansowanie z pięciu programów, z czego trzy wnioski zostały zaakceptowane przez instytucje i zrealizowane przez Muzeum:
1. Projekt z programu „Wspieranie działań muzealnych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zadanie pn. „Organizacja wystawy stałej „Nad Tanwią i Ładą - dzieje Biłgoraja i okolic”; dofinansowano ze środków finansowych Ministra w kwocie 30 492,91 zł, ze środków Powiatu Biłgorajskiego w kwocie 8 593,71 zł.
2. Zadanie w ramach Programu EtnoPolska 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pn. „I Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego”; dofinansowano ze środków NCK w kwocie 14 000 zł, ze środków Powiatu Biłgorajskiego w kwocie 3 000 zł, środki Muzeum 1 000 zł,
3. Projekt z programu „Ochrona zabytków” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadanie pn. „Spichlerz, Biłgoraj (XIX w.): budowa schodów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie systemów alarmowych, dofinansowano ze środków finansowych Ministra w kwocie 34 500 zł, ze środków Powiatu Biłgorajskiego w kwocie 36 558,00 zł, środki Muzeum to 3 402 zł.

Łącznie pozyskano na realizację wyżej wymienionych projektów środki w kwocie 127 144 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania na prowadzenie prac przy Zespole Młyńskim (wykonanie systemów alarmowych oraz budowa schodów zewnętrznych i wewnętrznych) podjęto decyzję o usunięciu kilku sztuk drzew, których stan fizjologiczny był zły oraz poprzez które to groziło uszkodzeniem zabytkowych zabudowań. Po opracowaniu ekspertyzy dendrologicznej, wyrażeniu zgody na usunięcie drzew przez Zarząd Powiatu oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków usunięto 5 szt. drzew gatunku wierzba krucha. Mając na uwadze przygotowanie Spichlerza do właściwego funkcjonowania Zarząd Powiatu na wniosek dyrektora Muzeum Ziemi Biłgorajskiej wyraził zgodę na wytyczenie geodezyjne działek przylegających do tegoż Spichlerza według obowiązujących map. Jest duża szansa, iż na nowo wytyczone działki powiększą zakres użytkowanego przez Muzeum terenu.

Zatrudnienie
Na dzień koniec grudnia 2020 roku zatrudnienie w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju wyglądało następująco: dyrektor - 1 etat, kierownik administracyjny - 1 etat, kustosz
2 i ½ etatu, adiunkt - 1/3 etatu, edukator muzealny - 1 etat, przewodnik muzealny - 1 etat, opiekun ekspozycji - 3 etaty, informatyk - 2/5 etatu, archiwista - 1 etat, rzemieślnik - 1 etat, dozorca - 3 etaty, główny księgowy - 3/8 etatu. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk. Wykształcenie wyższe - 12 osób, średnie - 4 osoby, zawodowe - 2 osoby.

Finanse
W 2020 roku Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju otrzymało z budżetu Powiatu Biłgorajskiego dotację na działalność bieżącą w wysokości 1 138 073 zł, dotację podmiotową z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków 30 493 zł , dotację podmiotową z Narodowego Centrum Kultury 14 000 zł, dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 34 500 zł, wpływy ze sprzedaży: biletów wstępu do Muzeum i Zagrody Sitarskiej wyniosły 9 838 zł, wydawnictw i gadżetów 12 107,50 zł.

/Na podstawie sprawozdania dyrektora Muzeum/

Tagi: muzeum ziemi biłgorajskiej w biłgoraju   sprawozdanie z pracy muzeum   dyrektor muzeum   mzb w biłgoraju

Zobacz także

ZUS przez internet - szkolenie

Dodane: 2021-04-13 08:46 - Komentarze  (0)  czytane (4)

TAGI: zus, internet, szkolenie, platfomra usług elektronicznychKomentarze (9)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.237.20.246

(2021-03-03 19:54:18)

Emerytów zwalniać! Młodszych na ich miejsce zatrudnaić!

(2021-03-02 18:58:40)

Może dożyjesz emerytury to sobie pomyślisz o takiej głupiej logice.

(2021-03-02 10:18:11)

Z każdej nominacji emerytów eliminować z miejsc pracy, którą zajmują młodszym. Skandal to jest!

Do wpisu z 15.53,59 (2021-03-02 08:29:54)

Tak, tak. Wszyscy emeryci z nominacji "z tzw. opozycji". Tak mówią.......

(2021-03-01 15:53:39)

Wszyscy emeryci powinni zostać zwolnieni, mają emeryturę więc mają za co żyć. Wiele młodych ludzi mimo wykształcenia wciąż szuka pracy. Jak ktoś nie ma tzw. pleców, ten bez odpowiedniej pracy, tymczasem emeryci z układami politycznymi wciąż na posadach, tak dłużej być nie może.

Goraj (2021-03-01 11:48:55)

Emeryt w muzeum dyrektorem? To młodych nie ma w powiecie?

do oli (2021-02-28 10:01:26)

Np. w Krusie w Biøgoraju masz to samo. ,,Dobra zmiana,, Głosujcie tak dalej na pis.

fredia (2021-02-28 09:54:16)

A przecież słynny działacz PSL startujacy z list PSL w wyborach samorzadowych,bezwzględny działacz PSL do końca przy sztandarze PSL i przyjety do grona jedynie słusznych,wbrew strategii PIS ,coś tu pachnie i jeszcze emeryt . Ale zmiana dobra , robi ,co innego mówi a co innego robi,

oli (2021-02-28 00:26:16)

Pan majewski jako emeryt dyrektor z układu ma emeryture ponad 43.000 zł rocznie i z turobina jezdzi do biłgo,a tyle osób nie ma pracy,czy władza starostowa nie wie o tym ,wyraznie popiera układ nie do zaakceptowania jako normalność,panie kaczynski walczysz z układem a tu stworzyli niesłychany układ,co na to? pobieranie emerytury i praca na umowe o prace to tak wwinno,wielu przeszło na emeryta a tu emeryta przyjęto do pracy,fatalne to zjawisko,

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

Zebranie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z epidemią koronawirusa

Miliony pozyskane na kształcenie zawodowe

Z budżetu powiatu 130 tys. zł wsparcia dla jednostek OSP

Ku czci Żołnierzy Wyklętych

Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Konrad Berdzik zbiera na protezę bioniczną

Konkursy

Zobacz więcej Dodaj

Promocje

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dane dotyczące Covid-19 na koniec lutego

Nadal trwa epidemia związana z koronawirusem. Codziennie publikować będziemy najnowsze i sprawdzone dane dotyczące liczby zakażeń...