Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Sport i Rekreacja > Kluby Sportowe

Rekreacyjno - Wypoczynkowy Klub Sportowy "SPARTA"

jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym 24.06.2004 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000210757 w Sądzie Rejonowym w Lublinie. Potwierdzeniem naszej działalności na rzecz społeczeństwa jest uzyskanie w dniu 28.04.2007 statusu organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy klubem, który jest przygotowany do wszelkiego rodzaju działalności(nasz NIP 918-198-59-54, REGON 951214437).

Od dnia rejestracji aktywnie działamy na terenie miasta Biłgoraja jak i powiatu biłgorajskiego. Staramy się systematycznie organizować Biłgorajską Ligę Koszykówki oraz Turniej Koszykówki Ulicznej. Posiadamy drużynę piłkarska, którą tworzą nasi członkowie. Jednak naszym priorytetowym celem jest utworzenie w Biłgoraju prawdziwej sekcji pływackiej. Dlatego też szkolimy dzieci. Stan na dzień 26.03.2008 to 127 dzieci z rocznika 1998 i 1999.

Już po trzech latach działalności odnosimy pierwsze sukcesy na arenie województwa lubelskiego. Jednak nasze aspiracje sięgają jeszcze dalej. Chcąc dawać dzieciom większą możliwość rozwoju organizujemy obozy pływackie, sportów wodnych i zimowe.


Celem działalności Klubu jest:

1. Prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
2. Prowadzenie działalności rekreacyjnej.
3. Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych.
4. Wspieranie młodego pokolenia w życiu sportowym.
5. Rozwój świadomości i aktywności sportowej dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego trybu życia.
6. Wspieranie i organizowanie działań zmierzających do poniesienia świadomości zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, w szczególności:
a) poprzez ochronę środowiska,
b) przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania się,
c)informowania o zagrożeniach dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego.
7. Budowanie nowych obiektów sportowych.
8. Wykonywanie nowych urządzeń na istniejących obiektach.
9. Utrzymywanie oraz konserwacja istniejących obiektów i urządzeń.
10. Rozwijanie zainteresowania aktywnym wypoczynkiem na co dzień w społeczeństwie.
11. Działalność na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu.
12. Dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
13. Ochrona i promocja zdrowia.
14. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców okolicznych wsi, a w szczególności poprzez propagowanie i wspieranie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach samochodowych.

Zarząd Klubu SPARTA
    Adam Osuch - Prezes Zarządu
    Leszek Borowiec - z-ca Prezesa Zarządu
    Agnieszka Iwanek - Sekretarz
    Paweł Lis - Skarbnik
    Stanisław Bąk - Członek Zarządu
    Marcin Łukaszczyk - Członek Zarządu
    Paweł Adamek - Członek Zarządu

reklame_sponsoruje_bilgorajcompl.jpgFormularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 19185Data ostatniej weryfikacji: 2013-02-07

Kategorie