Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Powiatowy Dzień Twórców Kultury 2013 (LISTA WYRÓŻNIONYCH, FOTO)

Dodał: red Data: 2013-10-30 12:15:53 (czytane: 11769)

30 października br. w Biłgoraju odbył się Powiatowy Dzień Twórcy Kultury, czyli uroczyste uhonorowanie osób zasłużonych dla lokalnej kultury. Starosta Biłgorajski wręczył dyplomy i wyróżnienia pracującym na polu kultury naszego Powiatu.

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , Tereszpol

JP BUDOWNICTWO
www.jpbudownictwo.pl,termo-modernizacja, doceplanie biłgoraj, malowanie, tynkowanie, remonty, renowacje, ocieplanie, adaptacja, adaptacja poddasza, adaptacja piwnc, tynkowanie biłgoraj, malowanie biłgoraj, adaptacja biłgoraj, remont biłgoraj

ul. E Orzeszkowej 25. 23-400, BiłgorajUroczystego otwarcia Powiatowego Dnia Twórców Kultury dokonał działający przy Młodzieżowym Domu Kultury Zespół "Zawierucha", który przywitał wszystkich utworami muzyki tradycyjnej i ludowej. Spotkanie prowadziła Renata Socha, dyrektor MDK przywitała przedstawicieli kultury z poszczególnych gmin Powiatu Biłgorajskiego oraz Starostę Biłgorajskiego Mariana Tokarskiego, Wicestarostę Stanisława Schodzińskiego oraz Adama Olsztę radnego rady Powiatu w Biłgoraju. Gościem specjalnym był Artur Sępoch dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

dzien_tworcow_kultury_marian_tokarski.JPG

Uhonorowanie naszych powiatowych twórców stało się już tradycją. Każdego roku, reprezentanci samorządu powiatowego spotykamy się z ludźmi kultury. -Dziś spotykamy się z przedstawicielami różnych zawodów i stanów wywodzących się z przeróżnych kręgów społecznych i kulturowych. Ale wszystkich Państwa łączy jedno - praca i poświęcenie na rzecz naszego dziedzictwa jakim są nasze obyczaje i tradycja. Wszystko co czynicie przeważnie społecznie, pełni poświęceń, nie oglądając się na zapłatę, a wręcz często angażując własne środki, własny czas i wysiłek. Chcę dzisiaj podkreślić i zauważyć to poświęcenie i ten trud. Bo proszę sobie wyobrazić czym byłoby społeczeństwo, co znaczylibyśmy gdyby nie nasza tożsamość kulturowa i narodowa. Bez kultury, której wy jednocześnie jesteście twórcami i propagatorami znaczylibyśmy niewiele. Ona wzbogaca wszystkie obszary naszego życia - mówił Marian Tokarski. Starosta Powiatu Biłgorajskiego i dyrektor WOT w Lublinie życzyli wszystkim wyróżnionym - dziękując za ich ciężką pracę - wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz nowego zapału w pracy na niwie działalności kulturalnej.

Osoby wyróżnione i krótka charakterystyka ich dokonań:

Gmina ALEKSANDRÓW
1. Kazimiera Bielak - nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie. Jest osobą szczególnie zaangażowaną w działalność społeczną na rzecz lokalnej społeczności naszej gminy, m.in. poprzez promocję kultury ludowej, co przejawia się m.in. we współpracy z miejscowymi artystkami ludowymi. Współpraca ta zaowocowała wieloma wystawami organizowanymi na terenie naszej gminy oraz nagrodami w konkursach na szczeblu wojewódzkim. Ściśle współpracuje również z organizacjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego inicjując oraz współuczestnicząc w działaniach na rzecz jego rozwoju kulturalnego, z uwzględnieniem potrzeb oraz zainteresowań jego członków reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Pani Bielak bierze aktywny udział przy organizacji wszystkich ważniejszych uroczystości na terenie naszej gminy. Społecznie pracuje również z młodzieżą utalentowaną plastycznie, dzięki czemu wśród mieszkańców Aleksandrowa mamy wielu uczniów i absolwentów szkół plastycznych oraz studentów i absolwentów wydziałów artystycznych wyższych uczelni oraz ASP. Wkład pracy Pani Kazimiery w życie kulturalne naszej gminy jest olbrzymi i nieoceniony. Pani Bielak w swojej pracy zawodowej wykazuje się pasją i talentem pedagogicznym. Jest inicjatorką wielu ciekawych i wartościowych działań mających na celu rozbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży, kreatywne kształtowanie ich wrażliwości artystycznej oraz zaangażowanie do twórczej pracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury_aleksandrow.JPG

2. Ewa Maciocha – inspektor ds. kultury i sportu, społecznik, animator kultury. W latach 1994-2001 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Aleksandrowie, od 2002 r. (po likwidacji GOK) – do chwili obecnej – inspektor ds. kultury i sportu Urzędu Gminy Aleksandrów. Swoje działania opiera na współpracy ze wszystkimi organizacjami społecznymi działającymi na terenie Aleksandrowa.
Współpracuje z miejscową Gminną Orkiestrą Dętą, Ludowym Zespołem Śpiewaczym „Aleksandrowiacy”. Upowszechnia poezję wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowuje do udziału w konkursach recytatorskich. Aktywizuje lokalną społeczność, inicjuje, wspiera i koordynuje wszystkie działania kulturalne na terenie Gminy Aleksandrów.

3. Ks. dr Leszek Oberda – proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Aleksandrowie, autor książki o Aleksandrowie i Słudze Bożym ks. Błażeju Nowosadzie.

Gmina BIŁGORAJ
4. Tadeusz Małysza z Bukowej, twórca ludowy, od wielu lat kultywuje rodzinne tradycje uprawiając ginące rzemiosła. Od 20 lat zajmuje się wyrobem dranic
i łubiarstwem oraz wykonuje woskowe gromnice tradycyjną metodą toczenia. Swoją wiedzą dzieli się z innymi, a zwłaszcza przekazuje ją młodemu pokoleniu podczas okolicznościowych imprez jak też cyklicznych warsztatów w Muzeum Wsi Lubelskiej i Zagrodzie Sitarskiej w Biłgoraju.
Ponadto jest członkiem zespołu śpiewaczo - obrzędowego „Jarzębina” z Bukowej. Zespołu o 40-letniej historii działalności uznanego i utytułowanego w dziedzinie śpiewu oraz obrzędowości teatralnej i promującego Ziemię Biłgorajską na imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich. Zespołu, który ma na swoim koncie kilkanaście widowisk obrzędowych, nagradzanych na ogólnopolskich sejmikach teatrów wsi polskiej.

5. Antoni Frączek z Bukowej, jest na terenie Gminy Biłgoraj jedynym czynnym dziś łyżkarzem. który wyrobem łyżek i wrzecion tkackich zajmuje się już ponad
30 lat, bo od 1980r. Nauczył się fachu od swojego ojca i kultywuje to piękne rzemiosło, wykonując łyżki tradycyjną metodą dłubania. Antoni Frączek może wykonać dziennie około 12 łyżek, pracując głównie jesienią i zimą. Wyrabia trzy rodzaje łyżek: małe służące do jedzenia, „warzochy” do mieszania potraw oraz łyżki cedzakowe. Swoich łyżek pan Antoni nie zdobi. Wrzeciona obecnie wykonuje na zamówienie, dla celów pamiątkarskich. Upowszechnia te rzemiosła podczas pokazów na okolicznościowych imprezach i cyklicznych warsztatach w Muzeum Wsi Lubelskiej i Zagrodzie Sitarskiej w Biłgoraju.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury_gmina_bilgoraj.JPG

6. Katarzyna Zygmunt z Korytkowa Dużego od lat zajmuje się wykonywaniem tradycyjnych pisanek biłgorajskich oraz palm wielkanocnych. Pisanki wykonuje metoda batikową. Stosując tradycyjne wzory biłgorajskie, różne kompozycje jodełek, spirali, meandrów, drzewek życia, jednocześnie umiejętnie łączy je z własnymi motywami – stylizowanymi kwiatami, gałązkami, elementami pasmowymi. Bogata kolorystyka jej pisanek, mimo stosowania farb syntetycznych, nawiązuje do barw tradycyjnych (brązowe, żółte, zielone, czerwone, granatowe i czarne). Ta znana w regionie pisankarka i palmiarka wywodzi się z rodziny, gdzie od pokoleń zajmowano się tym rzemiosłem. To przy babce Emilii Iwańczyk, znanej i cenionej twórczyni ludowej i ciotce Władysławie Kłodnickiej, laureatce wielu ogólnopolskich i regionalnych konkursów, pani Katarzyna uczyła się tej pięknej sztuki pisania pisanek i wykonywania palm wielkanocnych. Wychowana w domu, gdzie twórczość artystyczna była codziennością bardzo wcześnie spróbowała swoich sił i szybko doszła do dużej wprawy w zdobieniu jajek. W 1989r. wysłała swoje pisanki na Wojewódzki Konkurs Palm i Pisanek w Zamościu i zdobyła pierwszą nagrodę. Sukces ten od tamtej pory stał się jej udziałem rokrocznie. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieli się z młodzieżą podczas warsztatów wielkanocnych wykonywania palm i zdobienia pisanek w szkołach, bibliotekach, muzeach czy ośrodkach kultury.

7. Jan Lisiecki – przedstawiciel Stowarzyszenia „Więź” w Soli – organizator uroczystości patriotyczno – religijnych oraz konferencji naukowo – przyrodniczych.

8. Katarzyna Strzęciwilk - poetka ludowa. Rodowita solanka, Do 1939 r. ukończyła 4 klasy szkoły powszechnej, ale wojna przerwała jej dalszą edukację. Po wojnie podjęła dalszą naukę, ucząc się systemem przyśpieszonym w biłgorajskim liceum i zdając tzw. małą maturę . Marząc o pracy nauczyciela kończy kursy pedagogiczne i podejmuje pracę nauczycielki. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, w której pracuje, a następnie jako rodzic w tej do której uczęszczają jej dzieci.Pierwsze wiersze pani Katarzyna tworzy przy pracy na polu, jako układanki w pamięci i śpiewane na melodię piosenek. Dopiero później zaczyna je zapisywać i to jest początek jej pasji i przygody z poezją. Przez swoją wrodzoną skromność długo ukrywa się ze swoją twórczością w obawie, by jej nie wyśmiano. W końcu, za namową koleżanki przełamuje swoją nieśmiałość i po raz pierwszy recytuje swoje wiersze podczas przedstawienia w remizie strażackiej. Po udanym debiucie zaczyna pisać wiersze i teksty piosenek na lokalne uroczystości i jubileusze. Od tej pory występuje na każdej solskiej uroczystości. Oprócz wierszy okolicznościowych, pisze wiersze osobiste oraz tematycznie związane z przyrodą i zajęciami wiejskimi. W swoich wierszach opiewa piękno Soli i jej okolic.
W 2009r. ukazuje się jej Tomik Poezji opracowany i wydany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju z/s w Soli.

9. Jolanta Kurzyńska – nauczycielka, autorka scenariuszy i reżyserka przedstawień pt. „Wypominki Narodowe”, przedstawicielka kapeli „Krążałka”.

Gmina BISZCZA
10. Książek Stefania – mieszkanka wsi Gózd Lipiński – Poetka ludowa. Autorka różnego rodzaju wierszy i tekstów przyśpiewek do popularnych melodii ludowych. Współpracuje z zespołem obrzędowo-kabaretowym „Baby Goździeńskie”, dzięki czemu jej teksty można usłyszeć podczas różnych imprez kulturalnych na terenie Gminy Biszcza i nie tylko. Za swoje wiersze otrzymała wyróżnienie podczas wieczoru poetyckiego „Piękno Ziemi Biszczańskiej” organizowanego przez GOKSiR w Biszczy.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury_biszcza.JPG

11. Klecha Irena – mieszkanka Bukowiny – Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Bukowinie. Skupia wokół szkoły życie kulturalne. W swojej działalności ściśle współpracuje z samorządem gminnym oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Biszcza. Ma wiele ciekawych pomysłów dzięki czemu jest inicjatorką wielu przedsięwzięć kulturalnych i patriotycznych w które angażuje nie tylko uczniów ale również dorosłych mieszkańców Bukowiny

12. Stanisława Żuk – jest wieloletnią członkinią zespołu Rutyna który aktywnie bierze udział w uroczystościach religijno – patriotycznych na terenie gminy oraz powiatu.

13. Wiesław Misztal – wieloletni organista, pracujący w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy. Czynnie uczestniczy w lokalnych wydarzeniach religijnych, społecznych, kulturalnych i patriotycznych.

Gmina FRAMPOL
14. Emilia Karwat poetka ludowa zam. Karolówka. Milka. Tak mówią o Niej w Karolówce - podbiłgorajskiej wiosce, w której mieszka, położonej wśród piaszczystych pól i bezkresnych borów, na skraju Puszczy Solskiej. Jest lubiana i szanowana w całej oko­licy. Urodziła i wychowała pięcioro dzieci, już dzisiaj dorosłych: czte­rech synów i córkę. Pracowała i pracuje, jak niemal każda kobie­ta wiejska, w domu, w zagrodzie i na piaszczystym polu. Czynnie uczestniczy w lokalnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Kocha ludzi i miejsce, w którym żyje. Obdarzona dużą wrażliwością, potrafi wyrażać swoje przeżycia i spostrzeżenia pięknymi, prostymi słowami poezji.Od czasu do czasu - jak sama powiada - odczuwa wewnętrzną, silną potrzebę utrwalenia swoich przeżyć i spostrzeżeń. Pisze wiersze ukazujące urodę małej ojczyzny, w której żyje i tworzy.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury_frampol.JPG

15. Ludwika Dolina pracownik MGOK we Frampolu. Pani Ludwika Dolina działa w teatralnym ruchu amatorskim od szkoły średniej. Jest wieloletnią wychowanką Pani Reżyser Haliny Prochowskiej . Współpracowała z Powiatowym a później z Biłgorajskim Domem Kultury. Wszędzie gdzie pracowała prowadziła zespoły teatralne lub grupy recytatorskie.Za działalność w ruchu żywego słowa otrzymała brązową, a potem srebrną odznakę recytatora. Obecnie współpracuje z Biłgorajską Plejadą Literacką, która wspiera organizowany przez MGOK we Frampolu Konkurs Recytatorski Literackiej Twórczości Regionalnej promujący twórczość rodzimych pisarzy. Przez 12 lat prowadziła Dziecięcy Zespół Teatralny „Urwisy” a od 4 lat Zespół Teatralno -Kabaretowy przy Klubie Seniora we Frampolu.

16. Antoni Małek - Pan Antonii mieszka w niewielkiej wsi Rzeczyce pod Frampolem. Najbardziej znany ośrodek sitarstwa w Polsce rozwinął się właśnie w okolicach Biłgoraja, Frampola (tereny Puszczy Solskiej) Od lat Pan Antonii zajmuje się wyrobem sit oraz drewnianych łyżek. Fachu nauczył się jako młody chłopak od dziadka i od rodziców. Sita wykonuje z łuby oraz obecnie kupowanej siateczki która niegdyś wykonywana była z końskiego włosia na krosienkach. U Pana Antoniego można zakupić różnej wielkości sita, a także robione z drewna przy pomocy dłuta łyżki, oraz specjalne starodawne drewniane miarki.

Reklama.

>Gmina GORAJ
17. Diana Adamska - Animator kultury – instruktor do spraw upowszechniania muzyki w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju oraz dyrygent Chóru Parafialnego w Goraju Parafii pw. Św. Bartłomieja. Diana Adamska od 13 lat prowadzi Chór Bel Canto. Z mała przerwą prowadzi Dziecięcy Zespół Wokalny, zajęcia z nauki gry na instrumentach (gitara i pianino). Chór Bel Canto posiada różnorodny repertuar muzyczny: religijny, patriotyczny, ludowy i rozrywkowy. Ma na swoim koncie liczne sukcesy m.in.: I miejsce w VIII Rejonowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Legionowej - Biłgoraj 2003r., I miejsce na Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek - Biszcza 2006r., I miejsce w Kategorii "Pieśń - Piosenka Chóralna" na VI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni - Piosenki Patriotycznej- Ludowej i Tańca Ludowego - Warka 2006r., II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek - Biszcza 2008r., II miejsce w XV Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej w Rzeszowie, w 2011 roku. Dziecięcy Zespół Wokalny – to grupa dzieci w wieku 10-13 lat, która została utworzona przez Dianę Adamską w lutym 2010 r. W swoim dorobku ma oprawy przedstawień oraz uczestnictwo w przeglądach i festiwalach muzycznych. Kolejny chór prowadzony przez Dianę Adamską to Chór Parafialny pw. Św. Bartłmieja w Goraju – istnieje od września 2009 r. Uświetnia uroczystości kościelne, gminne oraz reprezentuje parafię na festiwalach i przeglądach chóralnych. Ma na swoim koncie również ważne sukcesy m.in.: III miejsce w kategorii chórów mieszanych na XVII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie w 2012 r. oraz II miejsce na tym samym festiwalu w 2013 roku.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury_goraj.JPG

18. Janina Pydo - twórca ludowy. Pani Janina Pydo śpiewa od dzieciństwa. Zna bogaty repertuar ludowy pieśni weselnych, pogrzebowych, religijnych, świeckich. Swoim talentem muzycznym dzieli się z mieszkańcami min. poprzez odprawianie „majówek”, różańców żałobnych oraz innych uroczystości kościelno-obrzędowych. Śpiewa również podczas imprez gminnych i powiatowych. Od wielu lat jest aktywną członkinią KGW w Zastawiu. Na swoim koncie ma różne nagrody i wyróżnienia z przeglądów pieśni w Lublinie, w Janowie, w Biłgoraju i w Kazimierzu Dolnym. W 2011 roku podczas XXXVI FESTIWALU FOLKLORU - eliminacji do 45 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu wywalczyła III miejsce za pieśni pogrzebowe w Janowie Lubelskim. W tym roku pani Janina wywalczyła III miejsce w kategorii solistów śpiewaków XX Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „POWIŚLAKI” w Maciejowicach. Ponadto pani Janina włożyła duży wkład w stworzenie „Śpiewnika folkloru wiejskiego i miejskiego gminy Goraj”, który został wydany przez Gminny Ośrodek Kultury w Goraju. Pani Janina zajmuje się również wyrobem oleju lnianego we własnej, tradycyjnej olejarni. Podtrzymuje to ginące zajęcie i jest jedną z nielicznych osób w powiecie biłgorajskim, która wyrabia ten produkt.

Gmina JÓZEFÓW
19. Mariannę Kulpa - animatora kultury z 30 letnim stażem pracy, zajmującą się upowszechnianiem sztuki teatralnej wśród dzieci i młodzieży.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury_jozefow.JPG

20. Mariannę Żmuda związaną z ludowym zespołem śpiewaczym "Hamernianki" z Hamerni, która od młodości zajmuje się twórczością ludową literacką na potrzeby swojego zespołu. Jest żywym przykładem bezinteresownego zaangażowania w rozwój kultury ludowej.

Gmina KSIĘŻPOL
21. Janina Janda - Pani Janina jest osobą o wielu pasjach, jedną z nich zdaje się najważniejszą jest potrzeba tworzenia w grupie, dzielenia się doświadczeniem i pomysłami, nieustanne nabywanie nowych umiejętności, niwelowanie barier społecznych i wreszcie czynne włączanie się w nurt życia społecznego. Owe pasje Pani Janina realizuje w Stowarzyszeniu >INICJATYWA< w Zaniach oraz a może przede wszystkim w Klubie Seniora działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Księżpolu, do którego Pani Janina regularnie dojeżdża rowerem, pokonując łączną trasę 12 km.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury_ksiezpol.JPG

22. Teresa Fus - Pani Teresa projektuje i tworzy przepiękne elementy dekoracyjne z użyciem wyłącznie surowców naturalnych. Specjalizuje się również w koronkarstwie, hafcie krzyżykowym i bibułkarstwie. Jest stałą, niezwykle aktywną i kreatywną uczestniczką warsztatów artystycznych organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Księżpolu.

Gmina ŁUKOWA
Zespół Śpiewaczy z Łukowej IV. Skład Zespołu:
23. Lidia Dudeczka – szefowa zespołu
24. Danuta Dzikoń
25. Maria Herda
26. Halina Kowalik
27. Marzanna Kuśmierz
28. Marianna Paczwa
29. Józefa Szewczyk
Zespół Śpiewaczy z Łukowej IV został założony w 1987 roku Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowej. Jego repertuar, czyli łukowskie prastare pieśni weselne, pasyjne i kolędy znaleźć można na płytach CD i książce „Mała Ojczyzna. Pieśni korzeni” wydawanych przez GOK w Łukowej oraz płycie z przyśpiewkami wydanej przez „Stowarzyszenie Miłośników Gminy Łukowskiej”.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury_lukowa.JPG

„Staramy się kultywować dawne pieśni ludowe z zachowaniem archaicznej gwary. Wyszukujemy je z różnych źródeł. Naszym celem jest dużo śpiewać i dobrze śpiewać”- twierdzą śpiewaczki.
Zespół bierze czynny udział w imprezach gminnych i regionalnych takich jak: dożynki, przeglądy kolęd, przeglądy pieśni pasyjnych czy tytoniaki. Niekiedy reprezentuje gminę Łukowa na spotkaniach regionalnych, powiatowych i wojewódzkich. Po raz pierwszy zespół znalazł się w finale Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 2002 roku zdobywając II miejsce. I miejsce Panie wyśpiewały w Kazimierzu w roku 2009. W tym roku Zespół Śpiewaczy z Łukowej IV był jednym z całej Lubelszczyzny w swej kategorii finalistą Ogólnopolskiego Festiwalu w Kazimierzy.

Gmina OBSZA
30. Leokadia Mucha - członkini zespołu śpiewaczego i folklorystycznego Zamszanki z Zamchu. Pani Leokadia podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w roku 2013 zdobyła II nagrodę w kategorii solistów.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury_obsza.JPG

31. Padiasek Krystyna - bibliotekarka biblioteki Publicznej  w Obszy. założycielka koła teatralnego, oraz klubu dyskusyjnego działającego przy bibliotece Publicznej. Animator wielu zajęć dla młodzieży szkolnej, oraz zajęć świetlicowych dla najmłodszych.

32. Marianna Grzymała - Chrzanowska - autorka książek – „Leć głosie po rosie” i „A orkiestr grało mi wiele’ opisująca życie mieszkańców wsi Babice oraz stosunki polsko – ukraińskie.

Gmina POTOK GÓRNY
33. Ks. Grzegorz Szlązak – wikariusz parafii Potok Górny, nauczyciele religii w gimnazjum w Szyszkowie. Prowadzi grupę „Oazową” oraz scholę parafialną akompaniując na gitarze. Co roku młodzież korzysta w wyjazdowych rekolekcji. Udziela się społecznie, wspiera wiele przedsięwzięć  kulturalnych organizowanych na terenie gminy.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury_potok_gorny.JPG

34. Stefan Stepniowski - zajmuje się stolarstwem artystycznym. Wykonuje kwietniki, obudowy studni, kapliczki, huśtawki itp. Dużym zainteresowaniem cieszy się samochód FIAT 126 p w obudowie drewnianej, domek na kółkach oraz sanie dopinane do tego pojazdu. Wszystkie prace są zdobione malowidłem i rzeźbą. Wyroby te prezentowane są na różnego rodzaju i imprezach kulturalnych.

35. Wiesław Pułapa – rzeźbiarz, tworzy w drewnie, mieszka i pracuje w Lipinach Dolnych.

Gmina TARNOGRÓD
36. Anna Kuziak - nauczycielka historii, wolontariuszka Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego. Autorka scenariuszy i przygotowania uroczystości patriotycznych na terenie miasta i gminy Tarnogród.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury_tarnogrod.JPG

37. Gabriel Korniak - animator kultury, muzyk, akompaniator zespołów pracujących przy TOK, wieloletni członek Tarnogrodzkiej Kapeli Ludowej, wolontariusz Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego.

Gmina TERESZPOL
38. Dorota Dobosz - animator kultury z Gminy Tereszpol. nauczyciel muzyki w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu - Zaorendzie. Założycielka i kierownik chóru „OAZA”, który od 2013 r. zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwa Stowarzyszenie Miłośników Chóru „Oaza”. Pani Dorota wraz z chórem koncertuje na różnych uroczystościach, festiwalach i przeglądach nie tylko gminnych i powiatowych ale również krajowych (m.in. na Krzeptówkach w Zakopanem, w Sanktuarium w Łagiewnikach).
Pani Dorota pracuje również z młodzieżą – wyławia i rozwija muzyczne talenty wśród dzieci i młodzieży, prowadząc chóry szkolne i zespoły instrumentalne. Uczniowie pod jej kierunkiem udanie uczestniczą w różnych konkursach śpiewaczych i imprezach środowiskowych w gminie i w regionie. Chór „Oaza” co roku przygotowuje wieniec dożynkowy na dożynki gminne i powiatowe.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury_tereszpol.JPG

39. Magdalena Marzec – twórca ludowy z Gminy Tereszpol dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol. Jej pasja to rękodzieło. Swoją pasją z zakresu plastyki dekoracyjnej takiej jak bombki choinkowe ze wstążki, stroiki, choinki z szyszek modrzewiowych i makaronu, aniołki z włókien naturalnych i sztucznych oraz różnych kolorowych koralików, kartki świąteczne dzieli się z dziećmi i rodzicami na różnych warsztatach i zajęciach prowadzonych
w bibliotece gminnej i w szkołach na terenie Gminy Tereszpol.

Gmina TUROBIN
40. Maria Trumińska, Pani Maria Trumińska aktywność zawodową rozpoczęła w 1954 roku. Przez kilka lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego, najpierw w Orchowcu (Gmina Gorzków), a następnie w Rokitowie, w Gminie Turobin. Poza pracą stricte pedagogiczną aktywizowała lokalną społeczność organizując amatorskie zespoły teatralne. W 1978 r. podjęła pracę w Klubie Spółdzielczym w Turobinie na stanowisku Kierownika. W klubie prowadziła zajęcia z amatorskimi zespołami teatralnymi dla dorosłych i dla dzieci, stworzyła zespół taneczny, zdobywający prestiżowe nagrody
w przeglądach i konkursach wojewódzkich, ściśle współpracowała z Kołami Gospodyń Wiejskich. Przez wiele lat prowadziła zwieńczone sukcesem starania o utworzenie w Turobinie Gminnego Ośrodka Kultury, w którym przez kilka lat była Dyrektorem, a następnie instruktorem. W tym okresie, dzięki jej wielkiemu zaangażowaniu prężnie działały zespoły teatralne, kabaretowe i śpiewacze. Starała się dotrzeć do najodleglejszych zakątków gminy, by integrować lokalną społeczność do działania na rzecz rozwoju kultury. Pracę zawodową i swoją pasję – kultywowanie zwyczajów i tradycji ludowych - łączyła z wychowywaniem dzieci. Swój talent i doświadczenie przekazywała młodszym ludziom, ucząc ich kultywowania rodzimych tradycji i zwyczajów. Słowa pisanych przez nią tekstów, (piosenek i kabaretów) do dziś znają mieszkańcy gminy, do dziś niektóre są śpiewane podczas różnych uroczystości: Dożynki, Dzień Działacza Kultury. Przez całe życie pracowała nad upowszechnianiem kultury, zwłaszcza kultury ludowej. Mimo, że od wielu lat jest emerytką, wciąż wspiera dobrą radą i wiedzą, ciesząc się uznaniem wśród lokalnej społeczności.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury_turobin.JPG

41. Marianna Stadnicka - Pani Marianna Stadnicka przed kilkoma laty wróciła do Turobina i od razu włączyła się w aktywizowanie lokalnej społeczności. Przez pewien czas była sołtysem miejscowości Turobin, obecnie pełni funkcje radnej i aktywnie działa w Komisji Kultury Rady Gminy Turobin. Pani Marianna jest osoba niezwykle energiczną. Jest członkiem zespołu partycypacyjnego ogólnopolskiego programu „Decydujmy Razem”, w ramach którego powstał Gminny Program Wspierania Rozwoju Kultury :”Zapamiętane wczoraj, kluczem do sukcesu jutro”. Jest członkinią Gminnego Zespołu Śpiewaczego i współorganizatorką gminnych imprez kulturalnych i uroczystych obchodów świat państwowych i lokalnych. Duży nacisk kładzie na nie tylko na rozwój kultury ale też sportu. Jest gminną organizatorką corocznego Rajdu Jastrzębia Zdebrz. Bierze czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach mających na celu integrowanie lokalnej społeczności, często sama jest inicjatorem różnego rodzaju przedsięwzięć. Cieszy się szacunkiem i uznaniem.

Miasto BIŁGORAJ
42. Małgorzata Jabłońska - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju - starszy bibliotekarz - odpowiedzialna za całokształt prac związanych z prawidłowym kierunkiem gromadzenia, ewidencji, opracowania i udostępniania zbiorów bibliotecznych. Poprzez aktywne śledzenie rynku wydawniczego, udział w targach książek, przeglądach nowości wydawniczych, rynku przyznawanych nagród w dziedzinie literatury np. NOBEL, NIKE, wychodzi naprzeciwko różnorodnym wyborom czytelniczym. Dba o zaspokajanie potrzeb czytelniczych wszystkich grup społecznych z powiatu biłgorajskiego, ze szczególnym uwzględnieniem doboru wartościowej lektury, niosącej wysokie walory humanistyczne.

43. Alicja Janik - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju, Filia Biblioteczna Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży - starszy bibliotekarz - aktywna i ambitna propagatorka czytelnictwa wśród najmłodszych i młodych czytelników Biłgoraja. W swojej pracy postawiła także na środowiskową współpracę na rzecz promocji dobrych i wartościowych idei niesionych przez słowo drukowane. Współpracuje między innymi z: Warsztatami Terapii Zajęciowej, Zespołem Szkolno-Rewalidacyjnym w Biłgoraju, Biłgorajskim Towarzystwem Regionalnym. Aktywnie uczestniczy w akcjach: „ Radość czytania”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”. Prowadzi Dyskusyjny Klub Książki /DKK/, który kreuje modę na czytanie oraz daje możliwość spotkań autorskich ze znanymi pisarzami dla dzieci i młodzieży.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury_bilgoraj.JPG

44. ks. Krzysztof Maj – kapelan Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” działającego przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju.

45. ks. Kan. Henryk Stec – były proboszcz kościoła Chrystusa Króla w Biłgoraju, budowniczy nowego kościoła, pielęgnujący Kult Chrystusa Króla.

46. ks. Leszek Boryło – wikariusz parafii pw św Jerzego w Biłgoraju, autor i reżyser inscenizacji Misterium Męki Pańskiej.

47. Bogdan Ciosmak – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizator Przeglądów Twórczości Muzyczno – Teatralnych Osób Niepełnosprawnych.

MUZEUM ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ
48. Tomasz Brytan - animator kultury Pan Tomasz Brytan od wielu lat współpracuje z Muzeum, działa także w Biłgorajskim Towarzystwie Regionalnym, zajmuje się też popularyzacją dziejów powstania styczniowego. Jest autorem licznych publikacji o charakterze regionalnym, jego ostatnia książka to „Borowe Młyny”.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
49. Edyta Buczek – nauczyciel MDK w Biłgoraju, animator kultury z wieloletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą. Stworzyła własną imprezę ,,Taniec i Poezja” na podwalinach tańca współczesnego, którą cyklicznie realizuje. Impreza oryginalna oparta co roku na nowym i ciekawym scenariuszu. Spektakle taneczne ,,Taniec i Poezja” prezentowane są oprócz koncertu inauguracyjnego, również dla uczniów szkół z gimnazjów i szkół średnich. Pani Edyta Buczek poza tym organizuje wiele innych przedsięwzięć artystycznych jak koncerty z okazji Dnia Mamy i Taty czy Dnia Babci i Dziadka. Jednocześnie jest znakomitym nauczycielem grup tanecznych. Prowadzi zajęcia z dziećmi – grupy uczące się podstaw tańca ludowego ,,Sitareczka” oraz grupy tańca współczesnego ADA. Zespoły odnoszą sukcesy na festiwalach w kraju ale także poza jego granicami. Ostatnio na Festiwalu ,,Słońce Radość Piękno” w Bułgarii w 2013r.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury.JPG

50. Ewa Chuchro – nauczyciel MDK w Biłgoraju, twórca kultury ludowej poprzez prowadzenie Zespołu Tańca Ludowego ,,Tanew”. Pani Ewa Chuchro prowadzi Zespół Tańca Ludowego ,,Tanew” grupa młodsza i grupa zaawansowana. Wspólnie z zespołem tworzy nowe układy taneczne, przeprowadza warsztaty podnosząc w ten sposób umiejętności taneczne swoich wychowanków, dba o wzbogacenie i renowację strojów ludowych dla zespołu. Aktywnie działa również w Stowarzyszeniu Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca TANEW ,,Pokolenia”, poprzez które pozyskuje środki finansowe na wsparcie działalności zespołu. Organizuje koncerty i wyjazdy na festiwale i uroczystości zagraniczne jak na przykład Spotkanie Polonii Francuskiej w Osny pod Paryżem w 2012r oraz I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu "Słońce Radość Piękno”
w Bułgarii w 2013 r. Zespół TANEW zawsze prezentuje się na dożynkach powiatowych oraz innych uroczystościach prezentując rodzimą kulturę ludową.

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: powiatowy dzień twórców kultury   powiat biłgorajski   nagrody   twórcy ludowi

Zobacz także

Ruszył "Festiwal kultur" (FOTO, VIDEO)

Dodane: 2020-08-07 21:27 - Komentarze  (1)  czytane (262)

TAGI: festiwal kultur, biłgoraj, warszawa singera, jarmark sitarskiKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.236.59.154

- (2013-10-31 21:43:15)

czy to dobry kolor nosa starosty ?

-Jan (2013-10-30 20:14:42)

Wybory zbliżają się milowymi krokami. Starosta i jego wice-Stanisław w pocie czoła organizują imprezy z wręczaniem dyplomów i ględzeniem pochwał aby się tylko przypodobać gawiedzi wyborczej. Bo to są cwaniaki, oni wiedzą dobrze, że w wyborach głos durnia i człowieka wykształconego a nawet profesora liczy się tak samo. Przed wyborcą wykształconym i znającym bilgorajską komitywę PSL-owską i eks-PIS-owską to oni nie mają się czym popisać. Za to ludziom zacofanym, w świecie nieobytym wystarczy dać laurkę albo piwo wiejskim żulom postawić i już ma się ich głosy. Dlatego na uroczystość przyszli obaj /tzn przywiózł ich służbowy samochód/ Ważny Maniek i trochę mniej Nieważny Stasio, co homilię głosi dla prostego ludu. A po korytarzu interesanci chodzą i o starostę pytają. Ale oni to mają w d..e. parę dni temu byli na otwarciu salki w gimnazjum katolickim gdzie o poparcie w wyborach proboszcza błagali i wszelką urzędową pomoc dla parafii obiecywali. To ja was się pytam samorządowe obiboki-kiedy wy interesantów w swoich gabinetach przyjmujecie i sprawy urzędowe załatwiacie?

-Do ciekawego (2013-10-30 17:40:46)

Parcia na szkło nie ma kochanieńki, tylko ludzi do roboty brak bo ich w pień wycieli. Już tylko jeden lata po mdk z uśmiechem, a reszta zastraszona wiadomo przez kogo... Oj kłuje cie w oczy nasza dyrektorka. Ciekawe dlaczego?

-gratulacje dla wszytskich osób wyróżniowych, robicie rzeczy niezwykłe!! (2013-10-30 14:56:38)

wiele jeszcze osób czeka na docenienie, wiedzcie że wasza praca nie idzie na marne. starostwu należą się pochwały za takie działania

-ciekawy (2013-10-30 12:47:52)

To juz w mdk nie ma kto sie zajac prowadzeniem takich imprez? gdzie jakis organizator imprez ? chyba ze ktos ma parcie na szklo jak nie ma sie gdzie pokazac to chociaz tyle przykre.
Wyroznionym Gratuluje

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


więcej

Restauracje

więcej

Pizzerie

więcej

Placówki artystyczne

Konkursy

Polecamy

BTR chce by dawną siedzibę Gestapo, budynek PCK i pawilony przed Urzędem Miasta objąć ochrona konserwatorską

Zarząd Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego zwrócił się do Burmistrza...

Biłgorajanie ruszyli na pątniczy szlak do Jasnogórskiej Matki (FOTO, AUDIO)

Dziś na pielgrzymi szlak XXXVIII Pieszej Pielgrzymka Zamojsko...

Biłgorajski Cross Duathlon 2020 (FOTO, WYNIKI)

64 zawodników z Polski wystartowało dziś w Biłgorajskim Cross...

Promowali abstynencję i zdrowy styl życia piknikiem rodzinnym (FOTO)

Nad zalewem Bojary, Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości "Iskra"...

Wynajem maszyn czyszczących - oto co powinniśmy wiedzieć

Przemyślana ekspozycja, intuicyjna strona internetowa, wyszkoleni...

Fotografia ślubna: Jak uwiecznić wyjątkową chwilę?

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Przygotowujemy...

Ogłoszenia