Strona startowa

Wiadomości - Kultura, rozrywka

Powiatowy Dzień Twórców Kultury - 2012

Dodał: red Data: 2012-10-23 12:57:18 (czytane: 11144)

W Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju w obecności członków Zarządu Powiatu oraz Burmistrzów i Wójtów odbył się Powiatowy Dzień Twórców Kultury. Z rąk Starosty Biłgorajskiego nagrody i wyróżnienia otrzymały osoby zaangażowane w podtrzymywania i kultywowanie tradycji lokalnych.

Biuro Geodezyjne s.c. A. Myszkowiak, J. Piechota
www.biuro-geodezyjne.com.pl,geodezja, biuro geodezyjne, dom, Biłgoraj, pomiary, pomiary geodezyjne, grunty, doradztwo, mapy geodezyjne, rozgraniczanie nieruchomości,

Plac Wolności 8. 23-400, BiłgorajUroczystość swym występem uświetnił Zespół "Zawierucha" działających przy MDK oraz Zespół z Łukowej I, laureat m. in. kazimierskich baszt oraz nagród na przeglądach i festiwalach regionalnych i ogólnopolskich.

-Powiatowy dzień Twórców Kultury organizowany jest by uhonorować Państwa twórczość i docenić ogromny wkład na rzecz tożsamości kulturowej naszej Małej Ojczyzny. Tworzenie rodzimej  kultury n a rzecz społeczności lokalnej jest odzwierciedleniem Państwa zamiłowania do sztuki i utożsamienie się z naszą Ziemią  Biłgorajską. Dziś pragniemy docenić Państwa poświęcenie i zaangażowanie na rzecz promowania rodzinnego folkloru, tradycji i dziedzictwa kulturowego - mówił do wyróżnionych twórców Marian Tokarski. Wyróżnieni zostali:

Gmina Aleksandrów


Kazimiera Bielak (animator kultury)- nauczyciel plastyki. Inicjatorka wielu ciekawych i wartościowych działań mających na celu rozbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży. Zaangażowana w prace społeczną. Ściśle współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego. Bierze aktywny udział przy organizacji wszystkich ważnych uroczystości na terenie gminy Aleksandrów. Pani Kazimiera współpracuje również z miejscowymi artystami ludowymi.
Tadeusz Bździuch (artysta ludowy) rzeźbiarz – zaangażowany w pracę społeczną na rzecz środowiska lokalnego. Aktywnie współpracuje z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Aleksandrowa i bierze czynny udział w imprezach organizowanych na terenie gminy oraz powiatu, gdzie wielokrotnie prezentował swoje prace.

tworcy_kultury_bilgoraj.JPG

Miasto Biłgoraj

Mirosława Sachar (dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju) – Pani Stanisława aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami miasta i powiatu, co korzystnie wpływa na pracę bibliotek i znacznie poszerza ich krąg działalności. Pani dyrektor dba o odpowiedni wizerunek bibliotek miasta. Wdrażana komputeryzacja bibliotek, posiadana strona www, znacznie przybliżają „prace z książką” na różnych płaszczyznach takich jak: spotkania autorskie z regionalistami, poetami, pisarzami, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawy. Pani Stanisława Sachar wychowała kilka pokoleń bibliotekarzy, którzy z pasją wykonują swoją pracę.
Maria Stefania Szeliga (bibliotekarz) – 1 kwietnia 1999 roku rozpoczęła pracę jako instruktor-bibliotekarz, który do dziś konsekwentnie dba o odpowiedni wizerunek 35 bibliotek publicznych na terenie powiatu biłgorajskiego. Poprzez stały i systematyczny kontakt korzystnie wpływa na pracę bibliotek w lokalnych społecznościach. Biblioteki powiatu biłgorajskiego są rozpoznawalne poprzez swoją aktywna działalność na terenie województwa lubelskiego. Pani Maria od lat prowadzi Kronikę Bibliotek Publicznych odnotowując ważne wydarzenia zarówno dla samych bibliotekarzy, bibliotek jak i czytelników.

Gmina Biłgoraj

Stanisław Portka (artysta ludowy) – członek zespołu śpiewaczo – obrzędowego „Jarzębina”
z Bukowej. Zespół posiada blisko 40-letnią historię działalności, występuje na scenie w zredukowanych strojach sitarskich, kultywując nasze regionalne dziedzictwo kulturowe. Pan Stanisław Portka jest skarbnicą wiedzy, przypomina zapomniane stare pieśni oraz obrzędy i zwyczaje wiejskie, wzbogacając nimi repertuar zespołu i ocalając te skarby naszej kultury od zapomnienia. 
Zespół z Bukowej może poszczycić się wieloma sukcesami : 13 nagrodzonych widowisk na Ogólnopolskich Semikach Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie, występ w Brukseli i w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz nagranie i wyemitowanie widowiska przez Program II Telewizji Polskiej, a także wiele innych nagród zdobytych na przeglądach gminnych i ponadlokalnych.
Bronisława Koziara (artysta ludowy) – od kilkunastu lat jest członkinią Zespołu Śpiewaczego z Rudy Solskiej. Zespół zaangażowany w kultywowanie naszych rodzimych tradycji poprzez strój biłgorajsko - tarnogrodzki i tradycyjne pieśni biłgorajskie. Pani Bronia wzbogaca repertuar zespołu przypominając, często już zapomniane stare pieśni, obrzędy i wiejskie zwyczaj, ocalając w ten sposób  skarby naszej kultury  od zapomnienia.powiatowy_dzien_tworcow_kultury__2_.JPG

Gmina Biszcza

Wiesław Szkoda  (artysta ludowy) – społecznik, aktualny prezes stowarzyszenia Przyjaciół Orkiestry Dętej „Złota Nuta” w Biszczy. Współzałożyciel orkiestry, gra na tubie basowej, gra również na instrumentach perkusyjnych w kapeli działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Biszczy. Chętnie występuje także z zespołami śpiewaczymi KGW.
Krystyna Makuch (artysta ludowy) – aktywna członkini KGW Bukowina i zespołu śpiewaczego „Krzewina”. Autorka licznych przepisów kulinarnych. Jej autorskie wypieki można spróbować podczas dożynek gminnych. Pierogi biłgorajskie upieczone przez Panią Krystynę zajmują niezmiennie wysokie lokaty podczas powiatowego konkursu na „Najsmaczniejszy pieróg biłgorajski”

Gmina Frampol

Janina Radomska (artysta ludowy) – poetka, jej pisarstwo rozpoczęło się w latach sześćdziesiątych, kiedy to dla zespołu ludowego pisała skecze, wiersze okolicznościowe i przyśpiewki. Ośmielona powodzeniem tych tekstów zaczęła pisać liryki osobiste, religijne i wiersze dla dzieci. Poetka pisze o swojej wsi, okolicy i przyrodzie. Jest to poezja z serca płynąca, prosta i śpiewna. Os 1984 roku Pani Janina uczestniczyła w wielu konkursach poetyckich m.in. w Lublinie, Włocławku, Chełmie, Zamościu i Krakowie. Wiersze Pani Janiny pojawiły się niebawem m w prasie, audycjach radiowych i antologiach poezji ludowej. W 1993 roku ukazał się pierwszy zbiorek autorski poetki „Dary ziemi”, II tomik poezji „Z rody i z potu” ukazał się w 2000 roku , a III tomik prozy „Powracające wspomnienia” został opublikowany
w roku 2006.
Bolesław Korgul – (artysta ludowy) gra w orkiestrze od 1950 roku. Prowadząc orkiestrę dętą w Radzięcinie ukończył kurs kapelmistrzowski. W 1970 z jego inicjatywy powstała kapela ludowa akompaniująca zespołowi śpiewaczemu w Radzięcinie. Orkiestra dęta od 2002 roku pod batuta Pana Bolesława czynnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach kulturalnych Gminy Frampol oraz regionu Lubelskiego. Orkiestra realizuje oprawę muzyczną świąt państwowych i rocznic historycznych.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury.JPG

Gmina Goraj

Paweł Kuraś – (animator kultury) – absolwent europeistyki i stosunków międzynarodowych od kilku lat aktywnie i społecznie pracuje na rzecz rozwoju gminy Goraj. Przez kilka lat ściśle współpracował ze Stowarzyszeniem Kobiet Goraja „Kobieta Aktywna”, przy którym pisał projekty i pozyskiwał fundusze europejskie. Wspólnie ze stowarzyszeniem w 2011 roku zorganizował Wieczór Poezji Cebulowej w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Jest pomysłodawcą i inicjatorem Biegu Cebularza również realizowanego w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Jest również inicjatorem  i „szefem” Nieformalnej Grupy Cebularze działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju od września 2011 r. W ramach działań przy tej grupie przewodniczył m.in. takim przedsięwzięciom jak: nagranie krótkiego filmu do konkursu „Opowiedz o Projekcie” o wyżej wspomnianym projekcie, film zajął  II miejsca na szczeblu powiatowym. Paweł Kuraś jest również inicjatorem konkursów o tematyce europejskiej, które odbyły się w lutym i marcu 2012 dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum w Goraju oraz dla mieszkańców gminy, pod patronatem Leny –Kolarskiej Bobińskiej. Wspólnie z jednostką straży OSP pracuje na rzecz uporządkowania cmentarza z okresu I wojny światowej w Zastawiu. Ponadto Paweł Kuraś od maja 2012 r. jest koordynatorem  i twórcą dwóch projektów: „Zdrowo, bezpiecznie, aktywnie i zabawowo” w ramach programu „Działaj Lokalnie” oraz „Europo daj się poznać” programu „Młodzież w działaniu”. W pierwszym projekcie realizowane są zajęcia z ratownictwa medycznego i p.poż dla dzieci i młodzieży, w lipcu odbyła się gra terenowa „Z Dymitrem w tle”, we wrześniu druga edycja Biegu Cebularza ulicami  Goraja. W ramach drugiego projektu od maja do końca września odbywają się zajęcia dla młodzieży mające na celu przybliżyć kraje europejskie: zajęcia taneczne, filmowe, kulinarne, gry i zabawy, karaoke, wydanie kalendarza stylizowanego. Warto podkreślić, iż wszystkie działania podejmuje bezinteresownie i bez wynagrodzenia finansowego. Jest człowiekiem uczynnym i bardzo pracowitym.
Zbigniew Gorzkowski to nietuzinkowa postać Goraja, która zajmuje się malarstwem i rzeźbiarstwem. Maluje i rzeźbi nie tylko motywy ludowe. Jego obrazy przepełnione są tajemniczością, baśniowością i pięknymi widokami z okolic gminy Goraj. Zbigniew Gorzkowski rzeźbi: w drewnie, wcześniej w kamieniu. Jeszcze kilka lat temu wykonywał rzeźby nagrobne. Na cmentarzu znajduje się kilka jego nagrobków, w parafialnym kościele rzeźba Chrystusa, w bramie przy jego budynku mieszkalnym widnieją rzeźbione ptaki, stylizowane na ludowo. Pracował również przy rzeźbie dla szkoły w Turobinie oraz zdobił Kronikę Gorajską (pięknie dekorowana księga opisująca dzieje Goraja od początku istnienia do teraźniejszości). Rzeźbi również postacie Chrystusa frasobliwego, krzyże, szopki. Z kolei w malarstwie zajmują go pejzaże z okolic Goraja, budynki, postacie. Ulubioną techniką pana Zbigniewa są farby olejne. Obrazy wykonuje na deskach lub płytach. Obecnie jest na emeryturze. Nie lubi afiszować się swoją twórczością, ale wolne chwile spędza na malowaniu i rzeźbieniu.

Reklama.

Gmina Księżpol

Danuta Kowal – jest założycielem Zespołu Folkowego „Konwalia” z Księżpola. Jest to zespół śpiewaczy, który uświetnia imprezy i uroczystości na terenie gminy Księżpol oraz na terenie powiatu. Pani Danuta jest najwierniejszą i najbardziej zaangażowaną uczestniczką zespołu folkowego w Księżpolu. Zespół pod kierownictwem Pani Danuty jest wciąż otwarty na wszelkie propozycje, systematycznie uczestniczy w życiu kulturowym gminy. Pani Danuta jest tez niezwykle kreatywna oraz niestrudzonym animatorem, organizatorem i twórca kultury
w gminie.
Małgorzata Gromadzka (animatorka kultury) – jest współinicjatorką i założycielką wcześniej nieformalnej grupy „Jedność wsi” – obecnie stowarzyszenia o tej samej nazwie w Korchowie Drugim. Jest osobą niezwykle kreatywną i dyspozycyjną, efektem tego była organizacja środowiskowych imprez interdyscyplinarnych o charakterze profilaktycznym. Pani Małgorzata dzięki swym autorskim pomysłom i komunikatywności nieustannie zmierza do integracji środowisk aktywnych i twórczych zarówno w swej miejscowości jak też w gminie.

Gmina Łukowa

Sylwester Surmacz (animator kultury) – organista, wieloletni kierownik Chóru Kościelnego „Łukowianie” i Chóru Męskiego „Opoka”. Chóry prowadzone przez Pana Sylwestra biorą udział we wszystkich uroczystościach organizowanych na terenie parafii i gminy Łukowa. Nowo powstały chór męski gościnnie wystąpił na ogólnopolskim festiwalu w Kazimierzu Dolnym w 2011r.
Zespół Śpiewaczy z Łukowej I – w tym roku zespół zdobył czwartą Złotą Basztę w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Jedyny w Polsce taki zespół, który może poszczycić się taką ilością głównych nagród. Panie prezentują pradawne pieśni łukowskie w sposób możliwie najwierniejszy (gwara, czyste i równoczesne śpiewanie melodii). GOK w Łukowej wydał książkę i 4 płyty z pieśniami tego zespołu i innych łukowskich zespołów wyróżniających się. Członkinie zespołu: Maria Groniewska, Janina Bździuch, Maria Gaca, Józefa Majkowska, Janina Stelmach, Krystyna Regiel, Eugenia Turczyniak, Kazimiera Rybak.

powiatowy_dzien_tworcow_kultury__3_.JPG

Gmina Obsza

Stanisława Gierczak  (artysta ludowy) – członkini zespołu folklorystycznego Zamszanki
z Zamchu. Jest to najstarsza członkini tego koła. To za sprawą Pani Stanisławy zostało odtworzone m.in. starodawne wesele Zamechskie gdzie Pai Stanisława Grała jedną z głównych ról.
Wojciech Baszkiewicz (animator kultury) – kapelmistrz Orkiestry Dętej z Obszy, która została założona w 2006r. Pan Wojciech był pierwszym nauczycielem gry na instrumentach w gminie Obsza. Pod jego batutą orkiestra zaczęła koncertować i promować gminę na przeglądach i konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich zdobywając bardzo wysokie miejsca.

Miasto i Gmina Józefów

Halina Zaśko (artysta ludowy) – zainteresowanie sztuką ludową pojawiło się u niej już
w wieku szkolnym, początkowo tworzyła dla siebie i znajomych, później zaangażowała się w działalność Caritasu parafii Józefów, z którym współpracuje od 4 lat. Jej pasją jest rękodzieło i bukieciarstwo – tworzy z tego, co daje natura. Jej prace, na co dzień można podziwiać w Szkole Podstawowej w Stanisławowie gdyż tam ma siedzibę Stanisławowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, w którym pracuje od 2 lat.
Tomasz Kukiełka (animator kultury) – z wykształcenia nauczyciel w-f, ale jego pasją jest działalność na niwie kultury. Zaangażowany zarówno w szkole jak i poza nią. Tworzy piosenki, reżyseruje spektakle szkolne, organizuje imprezy. Obecnie pracuje w szkole Podstawowej w Józefowie.

Gmina Potok Górny

Danuta Deryło (artysta ludowy) – zajmuje się rękodziełem artystycznym, wykonuje różnego rodzaju serwety, bombki, kurczątka itp. Jest emerytowaną nauczycielką, bardzo często udziela się społecznie. Jej prace można obejrzeć na wystawach podczas imprez gminnych.
Mariola Socha (artysta ludowy) – wykonuje bukiety sztuczne z bibuły, wspiera wiele przedsięwzięć kulturalnych na terenie gminy. Udziela się społecznie pracując z dziećmi w kołach zainteresowań.

Miasto i Gmina Tarnogród

Antonina Łupicka (artysta ludowy) – od 75 lat występuje w  Tarnogrodzkiej Kapeli Ludowej, działa w Klubie seniora, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy.
Adam Pogorzelec (animator kultury) – aktywizuje środowisko lokalne sołtys wsi Luchów Dolny, animator życia kulturalnego oraz działań świetlicowych, aktywnie włącza się w turnieje wsi, organizacje dożynek gminnych i innych imprez kulturalnych.

Gmina Tereszpol

Teresa Nizio (animator kultury, bibliotekarz) – organizuje kursy Quislingu, orgiami, robienia kwiatów z krepiny, filcowania biżuterii, ozdób świątecznych ze wstążki i szyszek sosnowych. Zajmuje się prowadzeniem lekcji bibliotecznych w szkołach na terenie gminy Tereszpol, organizuje spotkania z twórcami ludowymi, wystawy twórców ludowych i konkursy.
Maria Wójcik (artysta ludowy) – wykonuje różnego rodzaju ozdoby z zakresu plastyki dekoracyjnej (bibułkarstwo, papieroplastyka, ozdoby z filcu, papierowa wiklina). Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z dziećmi i rodzicami na zajęciach artystycznych organizowanych w szkole. Aktywnie uczestniczy w różnych formach promowania twórczości ludowej na terenie naszej gminy. Jest świetną dekoratorką wnętrz i sal imprezowych.

Gmina Turobin

Jadwiga Tomaszek (animator kultury) – od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym gminy aktywując lokalną społeczność. Współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną przy organizacji różnego typu imprez. Jest członkiem zespołu partycypacyjnego działającego w gminie Turobin w ramach projektu „Decydujmy razem”. Pani Jadwiga jest Radną Gminy Turobin i członkiem Komisji Kultury.
Aleksandra Lenart (artysta ludowy) – pasjonuje się haftem tworząc w stylu Ludowym Polskim i w stylu Richelieu. Przez długi czas była Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w nowej Wsi. Prace Pani Aleksandry były wielokrotnie wystawiane m.in. w Wojewódzkim Domu Kultury w Zamościu, w Krasnymstawie, Sitnie i Lublinie, w Nadrzeczu u aktorskiej pary Szmidtów i w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turobinie. Ponadto podczas corocznych dożynek gminno – parafialnych i innych uroczystości lokalnych.

ewa_chuchro_mdk_bilgoraj.JPG

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

Ewa Chuchro (nauczyciel tańca ludowego) – z pasją i poświęceniem prowadzi 2 grupy, starszą i młodszą Zespołu Tańca Ludowego „TANEW”. Wspólnie z zespołem uczestniczy
w wielu przedsięwzięciach artystycznych, festiwalach, konkursach i wydarzeniach o tematyce folklorystycznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach dla nauczycieli tańca ludowego. Dba o bardzo dobry wizerunek zespołu w środowisku. Jest również członkiem stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego „Tanew” „Pokolenia”, wspierając merytorycznie i finansowo zespół.
Artur Kimak (nauczyciel zajęć szachowych) – prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą rozbudzając pasję grania w królewską grę, jaką są szachy. Organizuje wiele turniejów o zasięgu miejskim i powiatowym. Jest organizatorem Powiatowego Turnieju Szachowego organizowanego w MDK w Biłgoraju. Jednocześnie jako nauczyciel MDK w Biłgoraju, jest współorganizatorem Akcji Lato, pełni tez funkcję opiekuna podczas wyjazdów artystycznych, a także kolonii przez nas organizowanych.


Ponadto:
- prof. UMCS Roman Tokarczyk, zamieszkały: Karolówka autor książek regionalnych monograficznych o ludziach Powiatu Biłgorajskiego, a także naukowych i prawniczych.
- Jan Salik, zam. Smólsko Duże, twórca Związku Strzeleckiego w Smólsku, organizacji społeczno wychowawczej, remont budynku dla siedziby „Strzelca”, kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.
- ks. Julian Brzezicki proboszcz Parafii Trzęsiny organizacja diecezjalnych obozów, asystent KSM , zgrupowania sportowo – wychowawcze obejmujące Smoryń i Ignatówkę, działalność w kapitule Dziedzictwo Narodu Święta Sprawa.
- ks. Franciszek Kościelski z Rakówki – działania patriotyczno - wychowawcze i religijne, wydawca i autor książek.
- ks. kan. Władysław Trubicki dziekan, proboszcz parafii Turobin, konserwacja obiektów sakralnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie Powiatu Biłgorajskiego.
- Edward Górski –wydawca i autor książki „Życiorys syna partyzanta”
- Grażyna Kmieć – poetka, publikacje w Kwartalniku Tarnogrodzkim „Fraszki Grażki”, działacz wychowawczo – społeczny.
- Tadeusz Maciocha – zam. w Aleksandrowie, nauczyciel, wychowawca, członek PTTK, organizator konkursów krajoznawczych, jego drużyna w konkursie krajoznawczym otrzymała 1 miejsce w kraju, regionalista.
- Maria Szado – nauczyciel, wychowawca, redaktor „Niedzieli” i „Nowej Biłgorajskiej”, regionalista, pisze artykuły kształtujące nasze wychowanie patriotyczno – religijne.
- ks. dr Krzysztof Kłos – organizator konferencji naukowej na temat Radzięcina – odkrywanie jego historii, opieka nad utrzymaniem zabytków Ziemi Biłgorajskiej.
- Andrzej Fus – prezes Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny, organizator konferencji, opieka nad zabytkami – kościołem w bukowinie, regionalista.
- Tadeusz Bazan – historyk, regionalista, autor książki monograficznej o gminie Potok Górny.
- Adam Sikorski - pasjonat historii, tworzy programy promujące historię regionalną, chcąc ocalić od zapomnienia wydarzenia i miejsca związane m.in. z Ziemią Biłgorajska.
- Wiesława Sadłos – żona śp. Mariana Sadłos pomysłodawcy projektu posadzenia 1000 dębów w Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej pomników nazywanych Dębami Papieskimi.

magda_koman_mdk_bilgoraj.JPG

Dyrektorzy GOK-ów:

- Miasto Biłgoraj – Renata Socha, Iwona Myszak
- Gmina Biłgoraj – Celina Skromak
- Frampol – Kazimierz Oszust
- Józefów – Beata Zaśko
- Tarnogród – Renata Ćwik
- Aleksandrów – Ewa Maciocha
- Biszcza – Jarosław Oleszczak
- Goraj – Marta Miszczak
- Księżpol – Stanisława Budzyńska
- Łukowa – Wiesława Kubów
- Obsza – Bożena Bednarczuk
- Potok Górny – Ryszard Łoś, Stanisława Bucior
- Tereszpol – Maria Skóra
- Turobin – Elżbieta Trumińska

Młodzież:
-Paweł Hadacz i Sylwia Gorczyca (para)             
- Adrian Hadacz i Emilia Maciocha (para)                                          
- Magda Koman
- Katarzyna Maciocha
- Piotr Dudko
- Kinga Kobel
- Delfina Kotowska
- Karolina Kaczor

/bilgoraj.com.pl/

Zobacz także

Realizacja zadania publicznego przez Oddział ZNP w Biłgoraju

Dodane: 2021-07-24 18:07 - Komentarze  (0)  czytane (331)

TAGI:Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.235.60.144

twórczy (2012-10-26 16:44:07)

Dla niezorientowanych: wyróżnienia są bez gratyfikacji finansowej. Tym bardziej miło, że za słowo "dziękuję" lub nie wysokie wynagrodzenie chcą pracować. Poświęcają, często swój prywatny czas dla innych. Starosta to docenił, doceńmy więc i my skoro sami nie umiemy lub nie chcemy robić czegoś dla innych.

Do kulturalnych obywateli (2012-10-26 09:03:51)

Brawo, brawo i jeszcze raz brawo. Dobrze, że wśród ludzi "kulturalnych" istnieją Twórcy Kultury, dzięki którym coś w tym mieście i powiecie coś się dzieje.Cierpliwości, wytrzymałości psychicznej i pasji do tworzenia tego co kochacie na następne lata !

(2012-10-26 08:11:24)

Najlepiej być myszką w norce i nie pokazywać się kotu.

(2012-10-25 21:36:48)

Szacunek wyróżnionym ludziom kultury się należy a nie opluwanie przez wiecznie niezadowolonych komentatorów i zawistnych, cierpiących z zawiści.

DO' UDERZ W STÓŁ' (2012-10-25 19:02:47)

coby nie pisali i coby nie robili to krytyka jest niekiedy wskazana lecz czy w tym wypadku to nie wiem ,ale jeżeli robi coś pożytecznego to poco wzniecać niepotrzebne dyrdymały.

X (2012-10-25 15:10:59)

Do "uderz w stół"
Po co trzy słowa. Może wystarczy tylko jedno "twórca..." To jest ewidentne czepianie się.Zainteresowani wiedzą, że Ten Pan nie mógł założyć Związku jako takiego bo to było dawno temu.Można natomiast założyć koło, stowarzyszenie, oddział ...Ważne, że jest się czego przyczepić i kogo oszkalować. Parę słów za dużo lub za mało i afera gotowa

beret (2012-10-25 12:15:31)

Oj nie ładnie ,nieładnie po szmatkach chodzić.

Zbychu (2012-10-25 10:34:40)

Ej - ostojo kultury - może byś się przedstawił.Do wszystkich "etatowych narzekaczy" - może poderwiecie tyłek z krzeseł i sami coś zrobicie.Co by się w tym mieście nie wydarzyło - wy zawsze macie coś budującego do powiedzenia - oczywiście anonimowo. Dla takich ludzi naprawdę szkoda co kolwiek robić. Żenada.
Zbychu R.

(2012-10-25 07:36:05)

Tej instruktorce tańca to woda sodowa do głowy uderzyła. W RCEZ zachowuje się jak piąty dyrektor a kultury to za grosz nie uświadczysz!!!

(2012-10-24 19:31:18)

więcej nagród dla pan z biblioteki biłgorajskiej one to zsluguja za wzrost kultury w miescie bilgoraj takich to tylko nagradzac panie burmistrzu panie starosto dla tych pan zasluzonych dla kultury miasta bilgoraj NAGRODY CO MIESIAC a najlepiej pieniężne za tak wielka pracę na rzecz tworzenia kultury bi

R (2012-10-24 13:14:38)

Jak chcesz to też możesz zostać moją koleżanką, tylko będę wymagać od ciebie tyle samo co od innych uczących tańca. Jeśli myślisz że to takie łatwe i proste to zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną, bo nie wiem skąd ta zawiść. Czyżbyś za mało na korepetycjach dostawała?

do Ewy Ch. (2012-10-24 13:01:51)

Widać jak to dobrze mieć koleżankę dyrektorem, to można w dwóch firmach pracować a nawet nagrody łowić. A kiedy ma czas na doskonalenie się jak całymi dniami pracuje, chyba podczas nauki poloneza za który żądała 800zł. Daliśmy sobie radę bez niej.

ciekawy (2012-10-24 07:36:00)

Jestem bardzo ciekawy kto typował te osoby do nagród a szczególnie z Tarnogrodu.Kapela Ludowa istnieje już 75 lat tzn. działała już przed i w wojnę?

A JA IDĘ JUŻ SPAĆ (2012-10-24 03:35:50)

do bezrobotny (2012-10-24 03:32:41)

podobno Janusz ma takie tworzyć.

(2012-10-24 03:25:21)

hmm? piłsudski ten co zabijał swoich.

bezrobotny (2012-10-23 23:55:00)

widzę, ze są wśród nas ludzie robiący coś dla ogółu bezinteresownie, fajnie, gratuluje wszystkim wyróżnionym, szkoda tylko ze takich nagród nie rozdaje się w dziedzinie "twórcy zakładów pracy" i dzięki temu miejsc pracy

Uderz w stół (2012-10-23 22:08:19)

Polonistka a może sam zainteresowany obrusza się nie mając podstaw?
Jeżeli ktoś pisze trzy słowa: ... "TWÓRCA Związku Strzeleckiego" -to następne słowo nie ma znaczenia.! Ten Pan nie był i nie jest twórcą tego związku. Jak ktoś z internautów zauważył ten pan mógł założyć stowarzyszenie, koło itp. tej znanej paramilitarnej organizacji, która w czasach jej powstania miała nie tylko kultywowanie tradycji patriotycznych.

(2012-10-23 20:29:33)

dlaczego miasto Biłgoraj zawsze wyróżnia na Powiatowym Dniu Twórcy Kultury bibliotekarzy z biblioteki powiatowej , co oni mają wspólnego z "Twórczością ludową", chyba tylko to że ich widać cały czas na twórczych "deptakach po sklepach"

polonistka (2012-10-23 16:51:17)

czytaj całym zdaniem :"twórca Związku Strzeleckiego w Smólsku przecinek" a więc odpowiada ten pan jedynie za utworzenie punktu tej organizacji na naszym terenie, bo twórcą Związku był Marszałek Piłsudski, jak wszyscy wiemy z lekcji historii - a tak w ogóle to wygląda mi to na zwykłe "czepianie się", przeczytajmy lepiej dokładnie cały artykuł a zobaczymy, że są jeszcze wśród nas ludzie bezinteresowni, skromni,udzielający się dla innych, kreatywni - co jak najbardziej wiąże się z pojęciem kultury

(???) (2012-10-23 15:09:58)

Jan Salik nie jest twórcą Związku Strzeleckiego, a co najwyżej założycielem (i chyba prezesem?) Stowarzyszenia ZS "Strzelec" w Smólsku, a to duża różnica!

(2012-10-23 15:06:51)

twórca Związku Strzeleckiego

bibliotekarka (2012-10-23 13:48:52)

Gratuluje Pani Marii Szelidze, ktora wiele robi dla naszych bibliotek

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

Autodrom odzyskany

Dobry Start tylko przez internet i na konto

Podsumowanie 2,5 roku VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Urwanie chmury nad gminą Turobin

Raport o Stanie Powiatu za 2020 rok

Koncert: Jan Paweł II - Prorok naszych czasów

Konkursy

Zobacz więcej Dodaj

Promocje

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dziewczęta i chłopcy wstępujcie do Strzelca

Ruszają zapisy do Jednostki Strzeleckiej Strzelec, która działa na terenie naszego Powiatu. Jest to organizacja społeczno - wychowawcza...