Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Podsumowanie I etapu pilotażowego programu leśno - samorządowego w Powiecie Biłgorajskim (FOTO)

Dodał: red Data: 2016-12-07 14:27:01 (czytane: 4676)

Od uroczystej sesji Rad Gmin Potok Górny i Biszcza, która odbyła się 7 grudnia br. w Urzędzie Gminy Potok Górny rozpoczęło się podsumowanie I etapu pilotażowego programu leśno - samorządowego w Powiecie Biłgorajskim. Program zakłada wspólną realizację zadań drogowy przez Lasy Państwowe i samorządy.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, Biłgoraj

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , TereszpolObecni na sesji byli posłowie na Sejm RP Agata Borowiec i Piotr Olszówka, Ministra Środowiska Jana Szysko reprezentował członek gabinetu politycznego Ministra Paweł Pliszka, Wojewodę Lubelskiego reprezentował kierownik delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu Witold Marucha, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Finansowej oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi Krzysztof Janeczko i  naczelnik Wydziału Infrastruktury GDLP Piotr Młynarczyk, dyrektor RDLP Jerzy Sądel oraz starostowie, wójtowie i burmistrzowie samorządów oraz radni naszego Regionu, w tym gospodarze spotkania Wójtowie Potoka Górnego i Biszczy - Edward Hacia i Zbigniew Pyczko.

program_lesno_samorzadowy.JPG


Podsumowanie rozpoczęła poseł Agata Borowiec: -Szanowni Państwo to dla mnie wyjątkowa chwila, dzięki owocnej współpracy z Lasami Państwowymi mamy dziś możliwość otwarcia pierwszej drogi z pilotażowego programu leśno - samorządowego. Z kwoty 17,2 mln zł, które Lasy Państwowe przeznaczyły na inwestycje drogowe w naszym Powiecie na ten rok, po kilu miesiącach udaje nam się otworzyć i oddać pierwszą drogę. Dzisiejsza uroczystość pokazuje do czego doprowadzić może dobra współpraca. Chciałabym - korzystając z okazji - podziękować Ministrowi Janowi Szyszko, dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych Konradowi Tomaszowskiemu, wicedyrektorowi Krzysztofowi Janeczko, naczelnikowi Piotrowi Młynarczyku. dziękuję dyrektorowi RGLP w Lublinie, dziękuję samorządowcom Zbigniewowi Pyczko, Edwardowi Hacia i Marianowi Tokarskiemu oraz dyrektorowi ZDP w Biłgoraju Marii Góralskiej. Dziękuję także Nadleśnictwu Biłgoraj z nadleśniczym Piotrem Mrozem.

agata_borowiec.JPG


Poseł przypomniała także drogę, jaką należało przebyć by program został wprowadzony w życie, podkreślała, że nie byłoby to możliwe bez życzliwości Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych oraz asystentów, którzy wspierali działania Agaty Borowiec. -Starania odnośnie tego programu rozpoczęły się rok temu, od rozmowy z dyrektorem GDLP o potrzebach Powiatu Biłgorajskiego. Po rozmowie powstał raport potrzeb Ziemi Biłgorajskiej, który był wynikiem moich rozmów z Burmistrzami i Wójtami Powiatu Biłgorajskiego. Powstała m. in. lista dróg, których realizacja może być współfinansowana ze środków Lasów Państwowych i z punktów Lasów Państwowych są ważne Zgłoszono 24 drogi, które omówione zostały z dyrektorem Konradem Tomaszewskim. W konsekwencji tych rozmów odbyła się w Biłgoraju, 21 marca br., konferencja pt. "Las bliżej nas", w której uczestniczył dyrektor Konrad Tomaszewski i na której o możliwości wsparcia na inwestycje drogowe rozmawiano z samorządowcami i leśnikami. 25 kwietnia wicedyrektor Krzysztof Janeczko ogłosił, że na drogi w Powiecie Biłgorajskim przeznaczona zostanie kwota ponad 17 mln zł. Wytypowano także 11 dróg, w tym drogę Gózd Lipiński - Potok Górny, której realizacja kosztowała ponad 1,8 mln zł w tym wsparcie z Lasów Państwowych to około 1,2 mln zł - podkreślała poseł Borowiec.

lasy_panstwowe_bilgoraj.JPG


W spotkaniu nie mógł uczestniczyć dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski, za pośrednictwem swego zastępcy przesłał wystąpienie VIDEO, w którym podkreśla, iż zdaje sobie sprawę, że nie może być mowy o rozwoju terenów niezurbanizowanych, jeśli te tereny nie są udrożnione i nie może być mowy o rozwoju Lasów Państwowych, jeżeli nie będzie możliwości wywozu drogami publicznymi - głównie drogami lokalnymi - surowca drzewnego do zakładów przemysłu drzewnego, które są zwiastunem rozwoju terenów niezurbanizowanych w oparciu o przemysł drzewny. -Szanowna pani poseł, szanowni samorządowcy, wszyscy zebrani na tej uroczystości. Cieszę się ogromnie, że na przykładzie Powiatu Biłgorajskiego mogliśmy urzeczywistniać to, co jest naszym obowiązkiem, a więc wspomaganie administracji publicznej i samorządowej w realizacji jej obowiązków w funkcjonalnym powiązaniu z realizacją naszych obowiązków. To na przykładzie Powiatu Biłgorajskiego mogliśmy zacząć realizować taki wieloletni program wspomagania przez Lasy Państwowe budownictwa drogowego samorządowego w powiązaniu z budownictwem drogowym leśny. Wkład pani poseł w ten program jest nie do przecenienie, za to jej zaangażowanie serdecznie dziękuję - mówił Tomaszewski.

Reklama.

-Rok 2016 dla Powiatu Biłgorajskiego był rokiem bardzo dobrym jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Obfitował on w wiele zadań. Te wszystkie zadania pozwoliły zmodernizować i wyremontować 80 km dróg powiatowych, w roku 2015 było to 45 km. Tych zadań było ponad 20 i realizowane były w każdej gminie. Dla przykładu w Gminie Potok Górny było to 17 km dróg powiatowych, a w Gminie Biszcza 14 km. Skorzystaliśmy z każdego dostępnego dla Powiaty Biłgorajskiego programu. By to osiągnąć potrzebna jest współpraca i wsparcie oraz partnerów. Takimi wypróbowanymi partnerami są samorządy gminne, nasi posłowie oraz jednostki podległe samorządu powiatowego i  Lasy Państwowe czego przykład mamy dziś. W tym miejscu serdecznie za tą współpracę dziękuję pani poseł Agacie Borowiec, panu posłowi Piotrowi Olszówce, kolegom samorządowcom oraz Lasom Państwowym za program współpracy leśno - samorządowej za tą ogromną pomoc, w imieniu Zarządu Powiatu wyrażam wdzięczność i chylę czoła - mówił Starosta Biłgorajski Marian Tokarski. Starosta przypomniał także najważniejsze zadania realizowane na drogach powiatowych w ostatnich dwóch latach (Więcej, zobacz Drogi to priorytet dla Powiatu Biłgorajskiego).

tokarski_marian.JPG


Jak informuje dyrektor ZDP w Biłgoraju Maria Góralska remont drogi Gózd Lipiński - Potok Górny kosztował łącznie ponad 1,8 mln zł, w tym 1,12 mln zł to wsparcie Lasów Państwowych blisko 350 tys. zł to środki Powiatu Biłgorajskiego i odpowiednio 234 tys. zł pochodzi z budżetu Gminy Biszcza i 113 tys. zł z budżetu Gminy Potok Górny. Z okazji podsumowania I etapu realizacji programu leśno - samorządowego do zebranych list wystosował Minister Jan Szyszko. -Oddana dziś do użytku inwestycja to dowód na to, że Lasy Państwowe to nie tylko sprawny zarządca i obrońca jednego z naszych największych dób narodowych, ale także instytucja blisko współpracująca z lokalną społecznością. Jest to szczególnie istotne na takich terenach jak Powiat Biłgorajski, gdzie lesistość wynosi ponad 38%. Lasy Państwowe są tutaj naturalnym partnerem dla samorządu w wykonywaniu codziennych zadań, a także wspieranie tych regionów, które nie znajdują się w obszarze oddziaływania wielkich aglomeracji. Rozwój terenów niezurbanizowanych jest niezwykle ważny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju - napisał w liście Jan Szyszko.

program_lesno_samorzadowy__2_.JPG


7 grudnia br. otwarto także wyremontowaną drogę powiatową Harasiuki - Naklik w miejscowości Lipiny Górne i Lipiny Borowina realizowaną z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej. Koszt tej inwestycji to około 3 mln zł z czego 50% wartości zadania to środki zewnętrzne. Zmodernizowano w tym przypadku blisko 14 km drogi. -Mamy ogromna satysfakcję, że nasza praca i nasze zabiegi znalazły uznanie i ich finałem jest otwarcie dziś tych dwóch dróg. Łączą one Gminy Potok Górny i Biszcza ale także łączą Powiat Biłgorajski z Powiatem Niżańskim. Te inwestycje ważne sa nie tylko z punktu widzenia społeczności lokalnych ale całego Regionu, posłużą do rozwoju rolnictwa, gospodarki i leśnej i ułatwią komunikację mieszkańcom Ziemi Biłgorajskiej i Niżańskiej. Tak jak powiedział Starosta jesteśmy - Gmina Potok Górny i Biszcza - w tym roku liderami jeśli chodzi o łączną długość wyremontowanych wspólnie z Powiatem kilometrów dróg - zaznacza w rozmowie z bilgoraj.com.pl Wójt Edward Hacia. -Jeśli chcemy rozwijać się także turystycznie w turystyce upatrywać źródła dochodów mieszkańców, a co za tym idzie i Gminy, musimy inwestować w infrastrukturę drogową - dodaje Zbigniew Pyczko Wójt Gminy Biszcza.

goralska_maria.JPG


Na zakończenie spotkania poseł Agata Borowiec podsumowała także rok swej obecności w Sejmie RP. Przypomniała jeszcze raz 17,2 mln zł pozyskane na drogi z programu leśno - samorządowego, mówiła o 21,8 mln zł jakie Ministerstwo Środowiska przeznaczy na RIPOK w Korczowie (wartość zadania to niespełna 40 mln zł), a także o pilotażowym programie GOZ, który ma być realizowany w Biłgoraju, swej działalności w Forum Leśno - Samorządowym i interwencjach poselskich.

/bilgoraj.com.pl/

Zdjęć w galerii: 52

Tagi: program leśno - samorządowy   agata borowiec   gmina potok górny   inwestycje drogowe

Zobacz także

Chcemy wspierać organizacje pozarządowe (AUDIO)

Dodane: 2019-11-17 16:03 - Komentarze  (0)  czytane (560)

TAGI: fundacja fundusz lokalny ziemi bilgorajskiej, piotr krygiel, wsparcie dla organizacji pozarządowych, narodowy fudnusz instytutu wolnościKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 35.172.195.49

z boku (2016-12-11 11:08:08)

Widoczny brak poszanowania munduru. Czy to było spotkania towarzystwa wzajemnej adoracji?. Na spotkaniach oficjalnych pasowałoby zapiąć guziki i usiąść porządnie.

(2016-12-08 23:49:00)

kopiuj wklej

pl (2016-12-08 10:26:52)

Olszowki ojciec pochodzi z gozdu gmina Biszcza Tokarski z Takarska z gminy Biszcza . Przez tyle lat nic nie zrobili żeby w Gozdzie była droga co grosze tylko przeszkadzaja . A tu młodą posłanka z Aleksandrowa drogi im robi. Panowie kończcie i wstydu oszczedzcie. W Japonii takim jak w daje się nuż i wiedza co mają zrobić ale tam honor coś znaczy a u was nic

Stołek (2016-12-08 09:24:45)

ZUS drogę budował?
Jakie to ośmieszające. Trzeba było lepiej do konkursu przygotować się i nie być pełniącym obowiązki dyrektora a nie po otwarciach dróg jeździć.

(2016-12-08 04:33:37)

Olszowka to załatwić sam się może tylko załatwić

tchórze z Bilgoraja (2016-12-08 00:39:14)

Polityczny żul, menda spoleczna, bezczelny cham ..i jeszcze zgnoil koniec kadencji starosty PO dno, nie ma odwaznego zeby dac po mordzie, niemcow trzeba zeby wytepic polska zgnilizne bo nie dokonczyli

Maria (2016-12-07 22:49:43)

Gorzej niż za komuny bo wtedy tylko sekretarz i miejscowe komuszki kawałek drogi otwierały. Tutaj spęd jakby drogę z Biłgoraja do Zakopanego otwierali.

Brawo (2016-12-07 22:39:23)

Brawo Pani Poseł! Brawo leśnicy!

Sofija (2016-12-07 20:52:26)

Dziękujemy Za remont drogi!! Mam nadzieję, że czekają na nas też inne działania sprzyjające dobre warunki dla mieszkańców naszych gmin :)

Henryk (2016-12-07 19:30:51)

Brawa i podziękowania dla Poseł Borowiec! My mieszkańcy Gozdu jesteśmy szczęśliwi ze udało się tę drogę zrobić

A co robi olszówka? (2016-12-07 19:14:56)

O i nasz poseł jest co jeszcze nic nie załatwił brawo-chociaż tupet ma i brak wstydu ze przyszedł! Podobno nie był nawet proszony!

> (2016-12-07 19:08:39)

Cóż tam robi pan Wasąg z ZUS, także miał wkład w budowę drogi?

jolka (2016-12-07 19:07:45)

to dały lasy panstwowe a załatwił to poseł Piotr Olszówka mieszkancy biszczy i potoka sa wdzieczni

bielski (2016-12-07 18:38:44)

Ludzie Ruski to Wam w głowie porobił dobrze - tylko wstegi, zebrania, chwalenie się , catering, i tak w kółko. Polak robi robotę dla Kraju - więcej skromości nie łaźcie na te zbiegowiska na których śmietane spija tylko ten co niewiele własnemi ręcymi zrobił - KOMUNA !!!!!

Potok (2016-12-07 17:30:11)

Dziękujemy posłowi Olszówka.

Ewa (2016-12-07 16:26:30)

Popatrzcie na zdjęcia. Jest zdjęcie Borowiec i ona całkiem inaczej wygląda niż na zdjęciu na wyborach. Tak postarzała się czy tamto zdjęcie to foto shop?

Marian (2016-12-07 16:15:46)

Popatrzcie 1,2 miliona na drogę a do wstęgi kilkanaście osób. To jakby autostradę wybudowali to stanęłoby ich 300 osób do przecinania wstęgi.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Pułkownik z Biłgoraja, powalczy o mandat posła. Bogdan Kiełbasa startuje z list "Lewicy" (AUDIO)

Pułkownik rezerwy Bogdan Kiełbasa będzie walczył o mandat poselski. Jego kandydaturę zgłosiła biłgorajskie struktury Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ogłoszenie, że Bogdan Kiełbasa będzie startował z list "Lewicy, odbyło się dziś wieczorem podczas specjalnej konferencji. -Po ponad 34 latach zawodowej służby wojskowej powróciłem do Biłgoraja i tu na swojej drodze spotkałem otwartych i przyjaznych ludzi. Chcę im służyć - przyznaje kandydat. więcej»

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Motowypominki 2019 (FOTO)

W kościele Trójcy Przenajświętszej, Wniebowzięcia Najświętszej...

Podsumowanie ligi strzeleckiej i mały jubileusz Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni

Dziś w Nadrzeczu koło Biłgoraja odbyło się podsumowanie ligi...

20 lat Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (FOTO)

Biłgorajska Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej świętuje...

Sąd utrzymał wyrok w sprawie Michała F.

Dziś przed Sądem Okręgowym w Zamościu zapadł wyrok w sprawie...

Fotografia ślubna: Jak uwiecznić wyjątkową chwilę?

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Przygotowujemy...

Prezydent RP w Biłgoraju. Było o historii i teraźniejszości (FOTO, AUDIO, VIDEO)

Kancelaria Prezydenta RP i Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, zorganizowali...

Ogłoszenia