Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Opinia Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie pomnika Józefa Dechnika

Dodał: red Data: 2018-06-23 16:45:05 (czytane: 4496)

Publikujemy opinię Instytutu Pamięci Narodowej, na którą w swym wezwaniu o natychmiastowe usunięcie pomnika Józefa Dechnika powołuje się Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek...

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, Biłgoraj

Biuro Geodezyjne s.c. A. Myszkowiak, J. Piechota
www.biuro-geodezyjne.com.pl,geodezja, biuro geodezyjne, dom, Biłgoraj, pomiary, pomiary geodezyjne, grunty, doradztwo, mapy geodezyjne, rozgraniczanie nieruchomości,

Plac Wolności 8. 23-400, BiłgorajReklama.

Instytut Pamięci Narodowej został poinformowany, że na terenie miasta Biłgoraj znajduje się pomnik upamiętniający Józefa Dechnika.Uprzejmie informuję, że w opinii Instytutu Pamięci Narodowej rzeczony obiekt jest niezgodny z art. 5a Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. 2016 poz. 744 z późniejszymi zmianami).

Na wstępie należy zaznaczyć, że Józef Dechnik był funkcyjnym działaczem Polskiej Partii Robotniczej (w okresie 1944 - 1947 pełnił funkcję I sekretarza w Komitecie Powiatowym w Biłgoraju,  a w latach  1947 - 1948 I sekretarza  w Komitecie  Powiatowym  w Zamościu) w pierwszym okresie narzucania władzy komunistycznej społeczeństwu polskiemu, w którym doszło do bratobójczej walki oraz z Armią Czerwoną o ustrój państwa po II wojnie światowej. Okres ten, określany przez historyków w najnowszej historii Polski - stalinowskim, charakteryzował się stosowaniem terroru politycznego wobec obywateli. Wiele osób zostało wówczas niesłusznie skazanych, wywiezionych, umieszczonych w obozach pracy, a nawet zamordowanych. Wśród ofiar były też osoby uwięzione bez wyroku i zmarłe w więzieniach z powodu  stosowanych  metod  śledczych,  czy  też  wycieńczenia i  chorób. Zasiadanie we władzach partyjnych w tym okresie wiązało się z akceptacją takiego stanu rzeczy. W latach 1948 - 1954 Józef Dechnik należał do Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej przy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 1949 - 1956 był członkiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie, a w latach 1953 - 1956 w Komitecie Wojewódzkim w Olsztynie. Pełnił również Funkcję I sekretarza w Komitecie Powiatowym PZPR w Biłgoraju. Przez niemal dekadę w latach 1959-1968 był zastępcą członka w Komitecie Centralnym PZPR, a od 16.11.1968 r. do 15.02.1980 r. członkiem KC PZPR. Zasiadał również w egzekutywie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie w okresie 1967-1971. Na uwagę zasługuje fakt, że Józef Dechnik już w latach trzydziestych ubiegłego wieku był członkiem Komunistycznej Partii Polski. Był dwukrotnie aresztowany i skazany przez Sąd Okręgowy w Zamościu na 4 lata więzienia.

Niejednokrotnie można spotkać się z opiniami, że Józef Dechnik jest osobą zasłużoną dla miasta Biłgoraj, ponieważ działał na rzecz jego rozwoju. Trzeba jednak skonfrontować te opinie z faktem, że Józef Dechnik był członkiem Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na wysokim szczeblu. A zatem można założyć, iż różnego rodzaju jego inicjatywy mogły mieć pozytywny finał dla miasta właśnie ze względu na przynależność Józefa Dechnika do partii, której kadry były zaangażowane we wprowadzenie, a następnie utrzymanie reżimu komunistycznego w Polsce. Pragnę zauważyć, że generalnie rozwój miast i wsi po utracie przez Polskę niepodległości był hamowany przez władze zaborcze, a następnie przez okupantów ziem polskich. Okres międzywojnia był zbyt krótki, aby dokonać znaczącej poprawy w sferze gospodarki na ziemiach polskich. Dlatego też sytuacja społeczno-gospodarcza Biłgoraja po II wojnie światowej była podobna do wielu innych miast Polski. Rozwój gospodarczy po zakończeniu działań wojennych mógł być realizowany przede wszystkim dzięki dłuższemu okresowi czasu bez działań wojennych, jak również dzięki postawie społeczeństwa, które chciało podnieść kraj ze zgliszczy wojennych. Powszechnie wiadomym jest, że system gospodarczy PRL okazał się niewydolny i nie zaspakajał często podstawowych potrzeb obywateli.

jozef_dechnik.JPG

Z Pana pisma, datowanego na 03.04.2018  r., wynika, że Urząd Miasta Biłgoraj po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Biłgoraj dokonał zmiany tablicy umieszczonej na pomniku Józefa Dechnika i zastąpił słowa: „Budowniczy Polski Ludowej” na „Zasłużony dla miasta Biłgoraj”. Należy docenić starania władz lokalnych w próbie nadania pomnikowi innego charakteru, który wprost nie propaguje komunizmu, jednakże pragnę zauważyć, że już inicjatorzy powstania pomnika pod koniec lat 80 ubiegłego wieku, a więc po doświadczeniach związanych z wprowadzeniem stanu wojennego uznali, że należy określić Józefa Dechnika, jako budowniczego Polski Ludowej. Zresztą nie mogło stać się inaczej, ponieważ wieloletnie zaangażowanie Józefa Dechnika w struktury partyjne bezsprzecznie sytuuje go w gronie osób, które dążyły do utrzymania w Polsce władzy komunistycznej. W 1990 r. po wielu próbach zrzucenia przez Polaków jarzma komunizmu, zdecydowano o budowaniu państwa suwerennego. W tym kontekście proponuję rozważyć, czy zaproponowany napis „Zasłużony dla Miasta Biłgoraj” nie jest obejściem faktów z życiorysu Józefa Dechnika. Przeredagowanie napisu nie zmienia tego, że pomnik nadal upamiętnia tę samą osobę, a więc działacza partii komunistycznej. Każdy odbiorca, który zetknie się z tym upamiętnieniem ma prawo zapytać, czy też sprawdzić biografię osoby upamiętnianej. Uhonorowanie danej osoby lub wydarzenia nie powinno wiązać się z ukrywaniem informacji z jej życiorysu lub z przebiegu danego zdarzenia. Szczególnie aspekty te są istotne przy kształtowaniu wiedzy historycznej oraz postaw narodowych i obywatelskich młodego pokolenia.

Program Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, powstałej w 1948 r. na skutek wchłonięcia Polskiej Partii Socjalistycznej przez Polską Partię Robotniczą, preferował ideologię komunistyczną w jej stalinowskiej wersji. Po 1948 r. polski ustrój polityczny upodabniał się do systemu istniejącego w ZSRR. Kluczową rolę w tym ustroju odgrywała partia komunistyczna. Historycy oceniają, że system polityczny pod koniec lat 40 uległ totalitaryzacji. Partia posiadała kierowniczą rolę w państwie. Odpowiada więc ona za masowe aresztowania więźniów politycznych, których kierowano do na przykład do pracy w kopalniach węgla. Szacuje się, że łączna liczba osób represjonowanych wynosiła pod koniec lat 40 ponad 100 tysięcy osób. W obozach pracy po 1950 r. przetrzymywano młodzież oskarżoną o działalność polityczną (osoby w wieku 16 - 21 lat). Osoby były zatrzymywane za prowadzenie tzw. „wrogiej propagandy”, w tym nawet za opowiadanie dowcipów politycznych.  Polityka ta miała za zadanie wytworzyć w społeczeństwie atmosferę zastraszenia oraz przekonanie, że winnym może stać się każdy. Podziemie poakowskie, które nie zgodziło się na zamianę władz okupacyjnych z niemieckich na sowieckie skazane było na represje i wyroki śmierci wydawane w imieniu państwa ludowego.

Zgodnie ze słownikowym rozumieniem (Słownik Współczesnego Języka Polskiego, red. prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Warszawa 1996, s. 1182) „upamiętniać” znaczy „zachowywać dla pamięci potomnych, czynić pamiętnym; utrwalać w pamięci”. Dedykowanie zatem pomnika Józefowi Dechnikowi ma w sposób oczywisty zachować dla potomnych pamięć o nim, czyli stanowi jego upamiętnienie i uhonorowanie.

Zatem w świetle przytoczonych faktów historycznych oraz słownikowego rozumienia słowa „upamiętniać” należy stwierdzić, że rzeczony pomnik upamiętnia osobę przynależną do organizacji symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy istniejący w Polsce w latach 1944 - 1989.

W korespondencji proszę każdorazowo powoływać się na znak naszego pisma.

Z poważaniem
dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa
Adam Siwek


Zobacz także:

Komentarz Wojewody Lubelskiego odnośnie wezwania do usunięcia pomnika Józefa Dechnika

IPN chce usunięcia pomnika Józefa Dechnika, Rada Miasta Biłgoraj go broni (AUDIO)

Wojewoda nakazał usunięcie pomnika Józefa Dechnika

Ktoś oblał farbą pomnik Dechnika

Historii nie można zakłamywać, nie można podawać tylko wygodnych faktów

Radni podjęli uchwały w sprawie tytułów honorowych. Nie byli jednogłośni (AUDIO)

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: pomnik józefa dechnika   opinia ipn   józef dechnik   usunięcie pomnika józefa dechnika

Komentarze (14)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 18.204.227.117

s (2018-06-25 09:54:47)

Feliks Dzierżyński też był miłym i kulturalnym człowiekiem. Prywatnie szalenie sympatyczny. :-)

Ryjek (2018-06-24 14:31:20)

Usunięcie pomnika pomoże PiS w ich głupotach ,jak usunięcie zęba na chorobę psychiatryczną . Nikt im nie zabroni postawić pomnika Kaczyńskiego, niech nie ruszają tego.

Grzegorz z Chetyna (2018-06-24 11:57:58)

A może by tak powołać Komisję Śledczą?

Seba (2018-06-24 10:44:04)

J.Dechnik oszukiwal bo kazala partia!!! to sa fakty!!! Za komuny COŚ budowano ... gdyby nie komuna lat 38-2012 bylibysmy teraz na równi z niemcami ...

(2018-06-24 08:57:39)

Obcy Won od Biłgoraja, miasta, w którym tylko nieliczne miernoty nie mają szacunku dla zasług Józefa Dechnika, postarał się on o lepsze życie dla tysięcy ludzi, o pracę,szkoły i mieszkania. Ci, de facto nieliczni pieniacze, jak widać nie mają pojęcia o Pakcie Jałtańskim, o tym, że tam zadecydowano o losach Polski [po II wojnie światowej. Ale i w tamtych realiach tacy ludzie jak Dechnik, potrafili wiele dobrego uczynić dla Biłgoraja i okolic i żadne opluwanie go przez złych, zazwyczaj nieuków bądź ltego nie zmieni. Społeczeństwo postawiło ten pomnik, i nikt nie ma prawa tego zmienić, gdyż złe prawo nieważne jest i tymczasowe. Przekonacie się. Zajmijcie się raczej dawnymi działaczami PZPR, którzy dziś przy żłobie obecnej władzy i to wam nie przeszkadza?

Ryiek (2018-06-24 08:32:39)

Usunięcie pomnika,pomoże na wszystkie bolączki Pisowskiej polski, tak jakby usunięcie zęba, pomogło na bule reumatyczne. Ale jak nie można społeczeństwu dać pracy i chleba to wystarczą igrzyska.

IPN (2018-06-23 23:48:11)

Brawo IPN. Precz z komuną. good night left side.

(2018-06-23 23:02:05)

To nie fajnie rybka sprzętu AGD tylko komputerów miała być. Ha ha

figlarz (2018-06-23 23:01:38)

Bardzo dobre rozwinięcie postaci tow. Józefa Dechnika, należy przy tym zauważyć ile złego dokonał tow. J. Dechnik wobec innych miejscowości powiatu biłgorajskiego, chociażby w Tarnogrodzie pod koniec lat 60 ubiegłego stulecia, zablokował budowę fabryki sprzętu AGD. W innych miejscowościach powiatu zniszczył rozwijający się przemysł terenowy, nie dla uwieczniania komunistycznych działaczy.

zx (2018-06-23 22:50:30)

Bardzo trafne rozwinięcie postaci tow. Józefa Dechnika, należy tu przytoczyć ile złego dokonał swoim działaniem innym miejscowościom powiatu biłgorajskiego, chociażby zablokował pod koniec lat 60 ubiegłego stulecia budowę fabryki sprzętu AGD w Tarnogrodzie.

ciekawy (2018-06-23 20:29:50)

Fanatyk????

tom (2018-06-23 20:06:23)

ręce precz od pomnika pisowskie kanalie. Niczego nie zbudowaliście, wszystko burzycie, dzielicie polaków, karmicie zdemoralizowany kler i kradniecie na potęgę!

Kazik (2018-06-23 18:29:53)

Bardzo dobra decyzja IPN. Usunąć pomnik. PiS wygra wybory i będzie pomnik Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Silk (2018-06-23 18:03:08)

Acha, idąc tym tokiem rozumowania przedstawionym powyżej, wystarczy zostać np. księdzem, a wówczas będzie się po za wszelkimi podejrzeniami. Można wtedy dopuszczać się wszelkich wykroczeń i przestępstw (np. pedofilii), a i tak wszystko ujdzie bezkarnie. No cóż, róbta tak dalej... Zobaczymy jak daleko to zajdzie... :(

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Pieczęć Boga

Kiedy celebrujemy uroczystość Zesłania Ducha Świętego w dniu...

Oświadczenie biłgorajskiego szpitala w związku z potwierdzeniem przypadków koronawirusa wśród personelu

Dyrektor Arion Szpitale Sp. z o. o. Zespół Opieki Zdrowotnej...

BCK wraca do pracy. Wznowione zostają zajęcia dla grup, wraca także kino

Pierwsze zajęcia - oczywiście w reżimie sanitarnym - wracają...

Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP (FOTO)

Dziś w Komendzie PSP w Biłgoraju odbyło się uroczyste pożegnanie...

Biłgoraj. Nowe terminy I Komunii świętej

Tradycyjnie I Komunie święte w poszczególnych parafiach odbywają...

Rewitalizacja Placu Wolności w Biłgoraju. Film i zdjęcia z lotu ptaka (FOTO, VIDEO)

Trwają prace związane z rewitalizacją śródmieścia Miasta Biłgoraja....

Ogłoszenia