Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Samorządy, Urzędy, Instytucje > Organizacje pożytku publicznego

Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz jest organizacją pozarządową, o zasięgu ogólnopolskim, stworzoną dla realizacji celów statutowych. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków Stowarzyszenia.

Celem stowarzyszenia jest:

-  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności na rzecz Miasta Biłgoraja i Regionu Roztocza w zakresie: podnoszenia atrakcyjności turystycznej Miasta i Regionu, ochrony tradycji oraz promocji kultury i sztuki, sportu, kultury fizycznej i rekreacji, rozwoju gospodarczego, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, integracji mieszkańców Miasta Biłgoraja i Regionu Roztocza;
- podejmowanie działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, ochrony i promocji zdrowia,
- popularyzowanie historycznych, kulturowych i turystycznych walorów Miasta Biłgoraja i Regionu Roztocza
- upowszechnianie nowoczesnych technologii sprzyjających ochronie środowiska i rozwojowi regionalnemu
- działanie w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
- świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie działań statutowychFormularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 6483Data ostatniej weryfikacji: 2013-02-07

Kategorie