Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Odpowiedź posła Olszówki na stanowisko posła Żmijana

Dodał: red Data: 2018-01-12 16:26:51 (czytane: 2720)

11 stycznia br. opublikowaliśmy stanowisko posła Żmijana, jako odpowiedz na stanowisko posła Olszówki odnośnie spotkania samorządowców Lubelszczyzny, które w Biłgoraju odbyło się 8 stycznia. Teraz publikujemy odpowiedz posła Olszówki na stanowisko posła Żmijana.

Biuro Rachunkowe BIURGAW Jan Gawda - rozliczenia podatkowe, księgowość, doradztwo, podatki
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, BiłgorajReklama.

Szanowni Państwo, Szanowny panie Pośle.

Z uwagą przeczytałem pana stanowisko odnośnie mojego wystąpienia poświęconego spotkaniu samorządowców Lubelszczyzny, które w dniu 8 stycznia 2018 roku, miało miejsce w Biłgoraju. Czuję się także w obowiązku by odpowiedzieć na pana stanowisko i sprostować podane przez pana informacje.

Szanowni Państwo, Szanowny panie Pośle. W moim wystąpieniu, opublikowanym przez media w żadnym punkcie nie popoddaję pod wątpliwość sensu spotkania samorządowców zarówno Ziemi Biłgorajskiej jak i Województwa Lubelskiego w sprawie zmniejszenia środków na drogi lokalne w ustawie budżetowej na rok 2018. Wprost przeciwnie. Już na wstępie swojego wystąpienia zaznaczam, iż miałem osobiście uczestniczyć w tym spotkaniu, by uspokoić samorządowców i odpowiedzieć na ewentualne uwagi, zastrzeżenia czy zarzuty pod kierunkiem rządu Zjednoczonej Prawicy. Niestety, wydarzenia niezależne ode mnie spowodowały, że w spotkaniu nie mogłem wziąć udziału, a za pośrednictwem pisemnego stanowiska i lokalnych mediów, pragnąłem zarówno część mieszkańców naszego Województwa jak i samorządowców uspokoić. Panie poślę Żmijan, zapewniam, że przedstawione przeze mnie tezy, wynikają ze zrozumienia procesu inwestycyjnego na drogach zarówno lokalnych jak i krajowych oraz ich finansowania ze środków budżetu państwa i budżetów samorządów. Myślę,  także że ten proces inwestycyjny znany jest panu, jako człowiekowi z doświadczeniem w branży drogowej. Obaj wiemy, wiedzą to także samorządowcy, że realizacja inwestycji wymaga ich przygotowania, ogłoszenia przetargów i uzyskania stosownych pozwoleń. Pisałem, że jestem w stanie zrozumieć rozczarowanie niektórych samorządów, że złożone przez nich projekty nie otrzymają dofinansowania w roku 2018 i zapewniałem, że kontaktowałem się w tej sprawie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, niestety przynajmniej na chwilę obecną środki na drogi lokalne w 2018 roku to kwota, taka jaka przeznaczona została na ten cel w roku 2017, czyli 800 mln zł. Jestem zwolennikiem dialogu i rozmów, i w żaden sposób nie poddaję w wątpliwość żadnych spotkań, tym bardziej tych, które skupiają się wokół rozwoju naszego Regionu.

Zgadzam się z panem posłem, że w kontekście dróg szybkiego ruchu możemy śmiało powiedzieć, że Lubelszczyzna jest jednym z najbardziej zaniedbanych regionów w Polsce. Nie zrzucałbym tego jednak na rząd Zjednoczonej Prawicy, ale uderzył się we własne piersi i rzetelnie rozliczył rządy minionych 8 lat PO - PSL, w tym ich troskę o Polskę Wschodnią, co do której stosunek waszego środowiska wyraził ówczesny minister w pana rządzie, pan Karpiński. Ujął on to krótko i dosadnie. Ja na łamach prasy powtarzał tego nie będę. Dziękuję panu Posłowi za wiarę w nasz rząd, że w okresie dwóch lat naprawimy kilkunastoletnie zaniedbania w tym 8 lat waszych rządów. Mimo naszej ciężkiej pracy i determinacji, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Jesteśmy wdzięczni za krytykę konstruktywną, a w takiej perspektywie rozpatruję pana stanowisko, obiecuję, że będę apelował do koleżanek i kolegów z mojej partii, by jeszcze bardziej zintensyfikować działania na rzecz rozwoju naszego Regionu i całej Polski Wschodniej.

Szanowny panie Pośle, szanowni państwo, zanim przejdę do przytoczenia konkretnych działań jakie rząd PiS wspólnie z koalicjantami oraz samorządowcami podjął w okresie ostatnich dwóch lat na Lubelszczyźnie pragnę jeszcze odpowiedzieć na kilka zarzutów pana posła, które odnoszą się do Via Carpatia, wsparcia inwestycji Miasta Biłgoraj z programu przebudowy dróg lokalnych oraz jak określił to Poseł Żmijan „mitycznej rezerwy”. Otóż panie pośle, przypomnę zachowanie pana partyjnych koleżanek i kolegów, europosłów, w 2014 roku. To na wniosek europosłów Platformy Obywatelskiej, Komisja Petycji PE zdecydowała o zamknięciu wówczas petycji dotyczącej Via Carpathia. Z pana strony nie przypominam sobie jakichkolwiek słów krytyki w tej sprawie, pod adresem koleżanek i kolegów z PO pracujących w Parlamencie Europejskim. Zresztą słów krytyki europosłów z PO, w innych działaniach mogących skutkować złymi dla Polski decyzjami, także z pana ust nie słyszałem. Tymczasem rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie realizuje swe założenia. Powstaną trzy odcinki drogi ekspresowej S19 o łącznej długości około 33 km, jako fragment międzynarodowej trasy Via Carpatia. Jesienią 2017 roku podpisano trzy umowy z wykonawcami. Podpisane umowy, w trybie projektuj i buduj, dotyczą łącznie 33 km trasy, od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie w pobliżu granicy Województw Lubelskiego i Podkarpackiego. Inwestycja została podzielona na trzy odcinki, które mają być zrealizowane w ciągu 34 miesięcy (bez okresów zimowych przestojów). Są to odcinki od Kraśnika do węzła Janów Lubelski Północ, obwodnica Janowa Lubelskiego oraz od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie. By nie rozwodzić się zbyt długo dodam jeszcze, że nasze działanie dla Via Carpatia wygląda tak: 200 kilometrów drogi, 6,4 mld zł, a ostatni odcinek S19 w 2024 roku.

Jeśli chodzi o przebudowę dróg gminnych i powiatowych w Mieście Biłgoraj, przy współfinansowaniu z budżetu państwa, to pragnę pogratulować władzom Miasta skuteczności w pozyskiwaniu środków, jednocześnie panie Poślę pragnę nadmienić, że Miasto Biłgoraj realizowało inwestycje na drogach gminnych i powiatowych nie tylko do roku 2015, a więc do czasu rządów koalicji PO - PSL, ale także za rządów Zjednoczonej Prawicy. Przykładem tego jest inwestycja na odcinku ul. Nowakowskiego i budowa ulicy Kwiatowej. Inwestycje przy wsparciu budżetu państwa realizowane były także na terenie innych samorządów Ziemi Biłgorajskiej. Wierzę w to, że na terenie Miasta i Regionu realizowane będą kolejne inwestycje, także te przy wsparciu budżetu państwa i środków unijnych.

Odnośnie „mitycznej rezerwy”, jak pan to określił w swym wystąpieniu, nie bardzo wiem o co panu chodzi. Informacje, które podałem pochodzą z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Nie wiem o jakiej mistycznej rezerwie mówi pan Poseł Żmijan. Ja tyko przypomnę - o czym z pewnością pan Poseł wie - że do 10 lutego 2018 roku Ministerstwo Infrastruktury czeka na wnioski o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Dzięki temu działaniu możliwe będzie przeprowadzenie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich. Samorządowcy z pewnością znają szczegóły, dla tych z państwa, którzy się ze współfinansowaniem inwestycji drogowych z tych środków nie spotkali, poinformuję, że środki rezerwy subwencji ogólnej mogą być przeznaczone na dofinansowanie trzech rodzajów zadań:
- inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
- utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu,
- remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Śmiało mogą i korzystają z tego także samorządowcy Lubelszczyzny. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Tylko w 2017 roku dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej wynosiło 336 mln zł. Wsparcie finansowe uzyskało 169 jednostek samorządu terytorialnego.

olszowka_piotr_posel.JPG

Panie Pośle, nie jest także prawdą, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie inwestuje w Polskę Wschodnią. Polska Wschodnia 2014 - 2020 z budżetem ponad 2 mld euro z UE jest programem dedykowanym pięciu Regionom: Podlaskiemu, Warmińsko - Mazurskiemu, Lubelskiemu, Podkarpackiemu i Świętokrzyskiemu. To specjalny program przeznaczony na wyrównywanie szans rozwojowych tych Regionów. Program jest następcą programu Rozwój Polski Wschodniej z lat 2007 - 2013. Do końca 2017 roku, wydatkowano już około 50% środków zaplanowanych na lata 2014 - 2020 na duże projekty drogowe i transportowe. Aktualnie odpowiadające za polskie państwo Prawo i Sprawiedliwość jest zainteresowane m. in. wzmacnianiem (zapomnianych przez poprzedni rząd PO - PSL) Regionów, w tym uruchamianiem zlikwidowanych przez naszych poprzedników, dalekobieżnych połączeń kolejowych. Dzięki realizowanym za rządów Zjednoczonej Prawicy inwestycjom, codzienne pociągi dalekobieżne już od 2017 roku łączą Zamość z Rzeszowem, Krakowem, Poznaniem czy Szczecinem. PKP PLK zainwestowało 6,5 mln zł na poprawienie stanu infrastruktury kolejowej na odcinku Zamość - Hrubieszów. Od lipca 2017 roku trwają prace na linii kolejowej Nr 68, 565 Lublin - Stalowa Wola Rozwadów. To element Wschodniej Magistrali Kolejowej - połączenia miast wojewódzkich Polski Wschodniej. Prace inwestycyjne realizowane na terenie Województwa Lubelskiego (odcinek 73 km) pochłoną 284,5 mln zł, z czego 196,6 mln zł to środki pozyskane z Programu Polska Wschodnia. Elementem prac jest elektryfikacja części trasy. Dzięki modernizacji zwiększy się przepustowość linii, a pociągi będą jeździć bezpieczniej i szybciej. Przebudowa linii spowoduje wymierne korzyści zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych, a spodziewanym efektem inwestycji jest również odciążenie dróg. Do tego dochodzi jeszcze remont infrastruktury LHS PKP dla Zamojszczyzny. Już w 2016 roku Zarząd Spółki podpisał istotne umowy na modernizację systemów sterowania ruchem kolejowym na stacjach Zamość - Bortatycze LHS i Sławków LHS na ponad 57 mln zł. W ramach programu modernizacji na sieci PKP PLK, to także łącznica kolejowa w Rejowcu, mająca skrócić czas przejazdu Lublin - Zamość, ale to i prace remontowe na ciągu komunikacyjnym Rejowiec - Zawada - Zwierzyniec Towarowy - Stalowa Wola.

Nam udało się to, co przez 8 lat rządów PO i PSL było nie do „przeskoczenia”, realna odpowiedz na potrzeby mieszkańców Regionu i tych, którzy korzystają z przejść granicznych, tj. budowa Obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Koszt to ponad 290 mln zł oraz w dalszej perspektywie prace na odcinku drogi S17 Piaski - Hrebenne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości także poprzez realizację wielkich inwestycji drogowych na terenie Województwa Lubelskiego - konsekwentnie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju kraju. Poza dużymi środkami finansowymi przeznaczanymi na inwestycje drogowe z budżetu państwa, strona rządowa wspiera również działania, których efektem jest m. in. pozyskanie środków unijnych na wykonanie inwestycji drogowych na terenie Polski Wschodniej. Dobrym przykładem jest podpisanie umowy uruchomiającej fundusze na budowę obwodnicy Zamościa, która zostanie wykonana ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. To przyniesie blisko 82 mln zł zewnętrznego dofinansowania na poprawę infrastruktury drogowej Miasta Zamościa.

Wam się nie udało, nam tak. Przebudowany ma być odcinek między Frampolem i Gorajcem. Łącznie chodzi o 7 km drogi krajowej Nr 74 prowadzący w kierunku przejścia granicznego w Zosinie. Lubelski oddział GDDKiA ogłosił właśnie przetarg na wykonanie robót. Trasa zostanie dostosowana do parametrów drogi GP, z której będą mogły korzystać ciężarówki o masie 40 ton. Powstaną drogi zbiorcze do obsługi ruchu lokalnego. W najbliższych latach przebudowane zostaną kolejne odcinki DK74 w Województwie Lubelskim. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna na rozbudowę odcinka Jarosławiec - Miączyn (4,2 km), a także Gorajec - Szczebrzeszyn (17 km). W minionym roku ówczesny Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził do realizacji kolejne odcinki o łącznej długości prawie 75 km. To pozwala na ogłoszenie w 2018 roku przetargów na dokumentację dla korekt przebiegu DK74 przez Szczebrzeszyn (4 km) i Janów Lubelski (8,9 km), modernizacji dróg Janów Lubelski - Frampol (11,8 km) oraz Zamość - Miączyn (7,3 km). Z moich informacji wynika, iż w następnym roku ogłoszone zostaną przetargi na dokumentację przebudowy trzech odcinków drogi krajowej Nr 74, tj. Horyszów - Hrubieszów, Klemensów - Zamość i z Hrubieszowa do Zosina, łącznie około 43 km.

Województwo Lubelskie pozyskało - do końca 2017 roku - ponad 1,16 mld zł dotacji z Programu Polska Wschodnia. Środki te pozwolą na zrealizowanie aż 117 projektów zarówno infrastrukturalnych, jak i skierowanych do firm. W województwie zostanie również przebudowanych ok. 28 km dróg. Rozbudowana zostanie również droga wojewódzka Nr 835 na odcinku od granicy Miasta Lublin do m. Piotrków. Budowa i przebudowa dotyczyć będzie także DW835 w Lublinie, a realizacja projektów w obrębie tego samego ciągu drogowego doprowadzi do powstania nowego dogodnego połączenia drogi wojewódzkiej Nr 835 z siecią dróg ekspresowych. W tym ostatnim przypadku umowy podpisano w 2017 roku, a ich wartość to około 330 mln zł, w tym ponad 200 mln zł to dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowane zakończenie inwestycji to sierpień/wrzesień 2019 roku. Łącznie w Programie Polska Wschodnia dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie 28 inwestycji drogowych, o wartości ponad 2 mld zł.

W 2017 wprowadziliśmy także „Pakiet dla średnich miast” w ramach Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów. Dotyczy on miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów (wyłączeniem miast wojewódzkich). W tej chwili jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Na szczególne wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki miejskie, które zgodnie z analizą przeprowadzoną przez PAN w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno - gospodarczych. Pierwsze umowy - na około 50 mln zł - już zostały podpisane. Nie chcemy tylko i wyłącznie koncentrować się na funduszach europejskich, ale szukamy nowych instrumentów, nowych instytucji, które by wspierały zrównoważony rozwój naszego kraju.  Chcemy, by rok 2018, był rokiem przyspieszonych inwestycji samorządowych. To są szanowni państwo, panie Pośle konkrety.

Oczywiście panie Pośle Żmijan możemy porozmawiać o stanie infrastruktury drogowej i kolejowej w Mieście Biłgoraj, Powiecie Biłgorajskim i całym Województwie. Myślę że może wówczas zwykła ludzka przyzwoitość wymusi na panu rzetelną refleksję nad 8 latami waszych rządów. Jak wyglądają drogi doskonale wiemy, wszyscy z nich korzystamy. Jest bardzo dużo do zrobienia, my to wiemy i my to zrobimy. Dlatego w poprzednim oświadczeniu przedstawiłem konkretny Program Samorządowy na kadencję 2018 - 2022 dla Lubelszczyzny. Zdiagnozowaliśmy bolączki i przygotowaliśmy konkretne rozwiązania do realizacji. Nie są to, panie Pośle „zapowiedzi bez pokrycia”, ale realizacja naszego programu wyborczego. Żywię nadzieję że pan Poseł przedstawi program swojego ugrupowania, a wówczas, nasza debata będzie miała sens merytoryczny.

Rozumiem rozgoryczenie niektórych samorządowców z naszego Regionu, których wnioski nie otrzymały dofinansowania. Wiemy wszyscy, że składając wnioski do konkursu, należy także liczyć się z tym, że nie każdy wniosek uzyskuje wsparcie. Apeluję, by takich sytuacji nie wykorzystywać politycznie.

Piotr Olszówka
poseł na Sejm RP
przewodniczący Zarządu Powiatowego PiS w Biłgoraju
Zobacz także:

Jest komentarz ze strony Wojewody Lubelskiego odnośnie postulatów samorządowców w sprawie dróg lokalnych


Odpowiedz posła Żmijana na stanowisko posła Olszówki

Ustalenia biłgorajskiego spotkania samorządowców Lubelszczyzny przedstawione na obradach Sejmu RP

Stanowisko posła Piotra Olszówki w sprawie spotkania samorządowców Województwa Lubelskiego w Biłgoraju

Samorządowcy Województwa Lubelskiego w Biłgoraju zaprotestowali przeciw zmniejszeniu środków przez rząd na drogi lokalne

Są środki z budżetu centralnego na inwestycje drogowe na drogach gminnych

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: poseł piotr olszówka   poseł stanisław żmijan   stanowisko w sprawie dróg lokalnych   spotkanie samorządowców województwa lubelskiego

Zobacz także

Opłatek Rejonowego Komtetu Obywatelskiego Ziemi Biłgorajskiej (FOTO)

Dodane: 2019-01-20 02:16 - Komentarze  (7)  czytane (748)

TAGI: rejonowy komitet obywatelski, biłgoraj, spotkanie opłatkowe, rkozb biłgorajKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.226.64.30

No i elegancko (2018-01-14 18:44:20)

Po wszystko chcialo sprzedac i uchodzcow nam sprowadzic. Ale Bog czuwal i przegrali wybory. BOG HONOR OJCZYZNA !

boss (2018-01-13 18:25:17)

Olszówka powiedz tylko co ty zrobiłeś dla Biłgoraja?

B. (2018-01-13 16:48:02)

Panie Pośle jeśli czyta Pan komentarze i jeśli faktycznie jest z Pana taki budowniczy dróg to proponuję zacząć walczyć o przedłużenie projektowanej ekspresowej S74 (która bezsensownie ma się kończyć w okolicach Niska), przez Biłgoraj w kierunku Hrebennego lub Zamościa. Taka inwestycja to byłby faktycznie sukces i bodziec dla rozwoju Biłgoraja i Zamojszczyzny. Drogi, które Pan wymienia w swoich pismach są dla mieszkańca Biłgoraja mało ważne! Niech pan wreszcie coś zrobi dla regionu, bo jak na razie zajmuje Pan tylko stanowiska i pokazuje się na imprezach.

observer (2018-01-13 07:39:43)

Panie Pośle kto Panu pisze takie mądre pisma? Toż to do Pana niepodobne. Pana podstawowe hasło wyborcze "Praca nie obietnice". Jeśli będzie Pan miał czelność jeszcze raz startować nich Pan napisze na transparencie "Obietnice nie praca"

do szperacz: (2018-01-12 23:32:07)

No i tak pierwotnie miało być, ale ostatnio rządzący przycięli z 82 do 60 i o to cała ta afera.

RRV (2018-01-12 21:42:02)

TO MU TO PISZE ?????

szperacz (2018-01-12 20:14:37)

Na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych oraz dróg gminnych w 2018 roku w województwie lubelskim przeznaczone są środki w kwocie 82.969.408 zł, z tego 41.484.704 zł na drogi powiatowe oraz 41.484.704 zł na drogi gminne – informuje wojewoda Przemysław Czarnek. - strona Urzędu wojewódzkiego

(2018-01-12 20:14:21)

Jutro studniówka poseł zaczyna karnawał.NIE będzie miał głowy do dróg.

marzena (2018-01-12 20:06:14)

spokojnie, niedługo babcia gienia i żmijan dołączą do pis_zjednoczona prawica. Taki ekumenizm

Ww (2018-01-12 18:11:33)

Oczywiście pan Poseł o Biłgoraju zapomniał. Co Pan dla nas zrobił. Dla mieszkańców tej ziemi. Tylko Pan obiecuje. A efektów żadnych. Szkoda zmarnowanego czasu. Poseł jednej kadencji. Zmarnowanej kadencji.

O prosze (2018-01-12 18:06:55)

To P. Olszówka zamiotl posła Zminana. Nie spodziewałem się tego. Szacunek

He (2018-01-12 17:14:55)

Czyżby tasiemiec się szykował on do niego tamten do tamtego przestańcie pierd..... zróbcie coś chociaż na koniec dla Biłgorajszczyzny

beeee (2018-01-12 17:02:14)

s 17 s 19 D K janow, zamosc hrubieszów tomaszów klemensów jarosławiec frampol piaski itd. a w bilgoraju ani s ani dk -miasto nie bedzie sie rozwijac? kiedy pan o to zawalczy ???????

Silk (2018-01-12 16:54:46)

Wielce szanowny panie pośle, pozwolę sobie zacytować klasyka:
"Kończ waść, wstydu oszczędź...."

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe BIURGAW Jan Gawda - rozliczenia podatkowe, księgowość, doradztwo, podatki

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Studniówka I LO im. ONZ w Biłgoraju (FOTO, VIDEO)

Od minuty ciszy, którą uczczono pamięć prezydenta Gdańska Pawła...

Solidarni z Gdańskiem (AUDIO)

Ułożone w kształt serca czerwono - białe znicze zapłonęły na Palcu...

100-lecie ruchu Polskiego Czerwonego Krzyża

Biłgoraj włącza się w obchody 100. rocznicy powstania Polskiego...

Co dalej z biłgorajskim sportem? (FOTO)

Na to pytanie próbowano odpowiedzieć podczas spotkania, które...

Studniówka Zespołu Szkół Leśnych (FOTO, VIDEO)

Uczniowie klas maturalnych biłgorajskiego "Leśnika", bawili się na balu...

Za Mędrcami do Dzieciątka Jezus (FOTO, AUDIO)

Z sanktuarium świętej Marii Magdaleny, na plac Biłgorajskiego...

Ogłoszenia