Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Biłgorajskiego za rok 2016

Dodał: red Data: 2017-02-02 11:53:33 (czytane: 2416)

Obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi obejmuje jakość wody we wszystkich nadzorowanych wodociągach Powiatu. Została przygotowana na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz w oparciu o wyniki badań z prowadzonej przez administratorów kontroli wewnętrznej.

RESTAURACJA PIZZERIA COUNTRY
www.country.bilgoraj.com.pl,pizzeria, pizza, Biłgoraj, w Biłgoraju, restauracja

ul Dąbrowskiego 6B. 23-400, Biłgoraj

JP BUDOWNICTWO
www.jpbudownictwo.pl,termo-modernizacja, doceplanie biłgoraj, malowanie, tynkowanie, remonty, renowacje, ocieplanie, adaptacja, adaptacja poddasza, adaptacja piwnc, tynkowanie biłgoraj, malowanie biłgoraj, adaptacja biłgoraj, remont biłgoraj

ul. E Orzeszkowej 25. 23-400, BiłgorajSzczegółowe oceny jakości wody na terenie gmin zostały przesłane do wszystkich burmistrzów i wójtów powiatu biłgorajskiego oraz administratorów wodociągów odpowiedzialnych za jakość wody dostarczanej konsumentom. Z wody wodociągów zbiorowego zaopatrzenia korzysta aż 98,7% mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego. Na jakość wody w wodociągach powiatu 2016 roku nie wydano decyzji stwierdzającej przydatność wody na zasadach przyznanego odstępstwa (dotyczy parametrów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia), nie wydano również decyzji o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. Nie zgłaszano żadnych reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze zaopatrywania przez nadzorowane wodociągi.

Jakość wody
Jakość wody musi być zawsze utrzymana na poziomie akceptowalnym przez konsumenta. Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Prowadzone postępowania na poprawę jakości wody na terenie Powiatu
Na poprawę jakości wody w wodociągach Górecko Stare oraz Biszcza prowadzone były postępowania administracyjne - ze względu na utrzymujący się w wodzie wodociągów poziom mętności przekraczający wartości dopuszczalne. Działania naprawcze prowadzone na tych wodociągach okazały się skuteczne i w obu przypadkach zakończono postępowanie administracyjne.
Górecko Stare - w dniu 11 maja 2016 roku,
Biszcza - w dniu 7 marca 2016 roku.

jakosc_wody_bilgoraj.jpg


Mętność w wodzie do spożycia wywoływana jest drobnymi cząstkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie na skutek niewłaściwie prowadzonego uzdatniania wody lub pochodzić z osadów sieci wodociągowej. Woda o wysokiej mętności może chronić mikroorganizmy przed działaniem dezynfekcyjnym utrudniając tym samym prowadzenie skutecznych procesów dezynfekcyjnych w sieci wodociągu. Może również w niektórych przypadkach pobudzać wzrost bakterii co niekorzystnie wpływa na jakość wody.

Mętność jest parametrem dla którego określono stężenia dopuszczalne nie z powodu zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w razie ich przekroczenia, lecz z uwagi na ocenę jej jakości przez konsumentów. Mimo, że stwierdzany w wodzie tych wodociągów poziom mętności nie zagrażał bezpieczeństwu zdrowotnemu konsumentów, to należało podejmować każde działanie, które pozwalało na poprawę jej jakości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów, regularnie przy każdej kontroli przypomina wszystkim administratorom wodociągów, że zgodnie z wytycznymi WHO z 2004 roku w sprawie jakości wody do spożycia najskuteczniejszym sposobem spójnego zabezpieczenia dostaw wody do spożycia jest zastosowanie kompleksowej metody oceny i zarządzania ryzykiem, obejmującej wszystkie etapy dostarczania wody od ujęcia do konsumenta. Działania te określa się jako Plany Bezpieczeństwa Wodnego (PBW). Ich celem jest ciągłe zapewnienie bezpieczeństwa i akceptowalności dostaw wody do spożycia. Ogromną zaletą strategii PBW jest to, że przy jej pomocy można zabezpieczać wodę we wszystkich typach systemów zaopatrzenia w wodę rozmaitych rozmiarów, bez względu na stopień ich skomplikowania.

Reklama.

Nadzór nad jakością wody Sekcja Higieny Komunalnej sprawuje w 40 wodociągach zbiorowego zaopatrzenia. Większość zasobów wód podziemnych zasilających wodociągi Powiatu Biłgorajskiego nadaje się do bezpośredniego wykorzystania bądź po zastosowaniu prostych metod uzdatniania polegających głównie na usuwaniu naturalnych pierwiastków takich jak żelazo i mangan. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju, w 2016 roku, po przeprowadzonych analizach przekazanych wyników badań jakości wody, w zakresie ewentualnych zagrożeń zdrowotnych, próbek pobranych zarówno w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego jak
i kontroli wewnętrznej, na podstawie otrzymanych wyników oceniał jakość wody.  Oceny te przekazywane były do wójtów i burmistrzów terenu Powiatu Biłgorajskiego i obejmowały jakość wody we wszystkich wodociągach powiatu. Takich cząstkowych ocen wydano 96.

Najczęstsze przekroczenia wartości dopuszczalnych, jakich można spodziewać się w wodociągach Powiatu Biłgorajskiego, mogą dotyczyć parametrów dla których określono stężenia dopuszczalne nie z powodu zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w razie ich przekroczenia, lecz z uwagi na możliwy niekorzystny wpływ na barwę, zapach, mętność i tym samym ocenę jej jakości przez konsumentów. W takich przypadkach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju zawsze podejmuje decyzję o dopuszczeniu wody do spożycia po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Na terenie naszego Powiatu stwierdza się wyjątkowo wysoki procent zwodociągowania, 98,7% mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego korzysta z wody rozprowadzanej przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia. Na terenie Powiatu, to wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia ludności z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia i ujęć indywidualnych. Należą wprawdzie do zasobów odnawialnych i w porównaniu z wodami powierzchniowymi ulegają przeobrażeniom antropogenicznym w stopniu niewielkim ale poprawa jakości w przypadku ich zanieczyszczenia jest możliwa dopiero po bardzo długim okresie czasu albo w ogóle nie jest możliwa. Większość zasobów wód podziemnych zasilających wodociągi Powiatu Biłgorajskiego nadaje się do bezpośredniego wykorzystania bądź po zastosowaniu prostych metod uzdatniania polegających głównie na usuwaniu naturalnych pierwiastków takich jak żelazo i mangan. Łatwość ich ujmowania w dogodnym miejscu, stabilność składu fizyczno - chemicznego przemawiają za potrzebą szczególnej ich ochrony.

Wzrastające zużycie wody powoduje wzrastającą ilość produkowanych ścieków. Nie bez znaczenia jest więc fakt, że niski stopień skanalizowania sprawia, że większa ich część pozostaje głównie w szambach o różnym stopniu szczelności. Stan gospodarki wodno - ściekowej Powiatu Biłgorajskiego należy określić jako niezadowalający mimo, że w 2016 roku nastąpiła wyraźna poprawa. Podstawowe zagrożenia dla jakości wód podziemnych Powiatu, ze względu na jego rolniczy charakter, może być brak kanalizacji, nieszczelność zbiorników na ścieki, niewłaściwe magazynowanie obornika, gnojowicy i gnojówki oraz ich nieodpowiednie wykorzystanie rolnicze. Nie bez znaczenia są również zanieczyszczenia lokalne obszarowych systemów melioracyjnych - (rowów oraz cieków i kanałów) w wyniku podejmowania działań nieprzyjaznych środowisku - nieodpowiednie stosowanie nawozów naturalnych i mineralnych oraz środków ochrony roślin.

Konsumpcja wody wodociągowej produkowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności daje gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego. Jakość tej wody jest pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz producentów wody. Nie daje takiej pewności spożywanie wody z przypadkowych źródeł, bądź ujęć prywatnych nie nadzorowanych przez służby sanitarne. Oceniając jakość wody w nadzorowanych na terenie gminy wodociągach za rok 2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju stwierdza, że utrzymywana jest ona na dobrym poziomie co pozwala Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu ocenić ją jako dobrą i bezpieczną dla zdrowia konsumentów.

/red., Lidia Łukasik/

Tagi: jakość wody   powiat biłgorajski   sanepid biłgoraj   psse w biłgoraju

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.159.91.117

Dell (2017-03-19 06:18:10)

Kedves MaxRég kerestem ilyen receptet egyszerűen isteni most is sül egy adag de most kettévettem a tésztát és a felébe zöld fűszereket kevertem.Az egyszerű kÃyÃésütemv©n¡t állandóan sütöm a gyerekek kívánsága most mogyorókrémet tettem a közepébe nagyon finom.Köszönöm a recepteketTimi

Youngy (2017-03-19 05:43:57)

Ora, Lula só visitava Alencar quando queria fugir do trabalho ou para dar uma esticada nas viagens e gerar notícia. Acho que ele vai descer a rampa segurando uma alça do caixão (com todo o respeito ao JosÊ Al.)carneMago

(2017-02-03 16:40:33)

W Biłgoraju leci z kranów smaczna woda .

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

Zakończyły się Dni Biłgoraja

Festyn Prozdrowotny "Czas na zdrowie"

Boże Ciało

Wieczór uwielbienia

Parada motocykli - Spontaniczna Motomajówka 2018

XV Międzyprzedszkoly Festiwal Piosenki Dziecięcej (część I)

Konkursy

BIŁGORAJ: Kabaret JURKI w Biłgoraju
Zobacz więcej Dodaj

Promocje

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Czas na PIT z ZUS

Prawie 137 tys. PIT-ów wyśle do swoich klientów Oddział ZUS w Biłgoraju. Wysyłka rozpoczęła się pod koniec stycznia. Na przełomie...