Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Nigdy nie odmówiłam pomocy, rady czy wsparcia samorządowcom

Dodał: red Data: 2015-10-17 11:43:00 (czytane: 2925)

O pracy w Sejmie, działalności w samorządzie, pełnieniu funkcji Wojewody Lubelskiego oraz założeniach programowych przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi rozmawiamy z poseł Genowefą Tokarską, kandydatką PSL.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, Biłgorajbilgoraj.com.pl: Kim jest Genowefa Tokarska większość osób w naszym Regionie wie. Chciałbym zapytać jak zaczęła się pani „przygoda" z polityką? Od początku związana była pani z PSL-em?
Genowefa Tokarska: Zawsze byłam związana z ruchem ludowym. Mój tata należał do ZSL, więc o sprawach  partii, patriotyzmu, ojczyzny słyszałam od dziecka. Oficjalnie „ludowcem” zostałam po studiach, na początku lat 70.

Przez ponad 4 kadencje pracowała pani w samorządzie, wcześniej była praca jako nauczyciel i bankowiec...
... a zaczynałam  na stażu w PGR w Biszczy. Trafiłam tam jako absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, obecnie jest to Uniwersytet Przyrodniczy. Potem uczyłam chemii w Szkole Rolniczej w Różańcu i pracowałam w bankowości spółdzielczej w Biłgoraju, Księżpolu i Biszczy, gdzie zaczynałam od najniższego szczebla - od stanowiska likwidatora w okienku.    

Jak wyglądała praca na stanowisku wójta? Z czym trzeba było się mierzyć?
Gdy zostałam wójtem, Biszcza była biedną  gminą na krańcach województwa, nie było dróg, wodociągów, kanalizacji. Brakowało nawet tzw. map sytuacyjno-wysokościowych bez których nie można było niczego zaprojektować. Nie było zaplanowanej przestrzeni w gminie, nie było planów. No i brakowało pieniędzy na inwestycje. Ale mieszkańcy chętnie tworzyli komitety budowy, a my w gminie poszukiwaliśmy źródeł  finansowania.  Docierałam do różnych funduszy i fundacji,  korzystaliśmy ze środków przedakcesyjnych. Wójtem byłam przez 17 lat, gdy odchodziłam w 2007 roku gmina była skanalizowana w 70 proc., wodociąg docierał do 95 proc. gospodarstw, w domach były telefony, w szkołach sale gimnastyczne, boiska. Zabezpieczono środki finansowe i rozpoczęto budowę zbiornika.

tokarska_genowefa.jpg


Z fotela wójta przesiadła się pani w 2007 roku na fotel wojewody lubelskiego...
Urząd gminy, w którym pracowało niewiele ponad 20 pracowników zamieniłam na urząd z 550 pracownikami. Tematy i problemy były podobne tyle, że w dużo większej skali.

Z jakimi wyzwaniami przyszło się pani zmierzyć piastując funkcję wojewody?
To był trudny okres, wiele się wydarzyło. Zaczęło się od powodzi nad Bugiem, potem była powódź stulecia z trzema falami powodziowymi nad Wisłą i katastrofa smoleńska.  Jako wojewoda byłam odpowiedzialna za bezpieczeństwo ludzi, odbudowę zniszczonych przez powódź terenów, a także pochówki i pomoc rodzinom dotkniętym tragedią smoleńską.
Był to również początek dużych inwestycji na Lubelszczyźnie. Wymienię tylko lotnisko w Świdniku, drogę S17 do Warszawy, drogę wojewódzką 835 z Biłgoraja do Lublina, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej, a także pięć obwodnic miast. To był prawdziwy wyścig z czasem, by wszystkie prace organizacyjno-decyzyjne były wykonane dobrze i najlepiej przed terminem. Dużym wyzwaniem było również przygotowanie organizacyjne obchodów 440 rocznicy Unii Lubelskiej. W grę wchodził protokół dyplomatyczny, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, koordynacja działań służb mundurowych. Do  Lublina przyjechali wtedy prezydenci Polski, Litwy, Ukrainy, Estonii i były przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi.    
Dodajmy jeszcze, że był to okres kryzysu gospodarczego na świecie, a u nas na Lubelszczyźnie oprócz zakładów drzewnych i meblarskich dotknął mocno Fabrykę Łożysk Tocznych w Kraśniku. 

W 2011 roku dostała się pani do Sejmu RP. Jak wygląda pani praca w parlamencie?

Wzięłam udział w większości, bo 97,81% głosowań, liczbowo jest to 6 160 głosowań, miałam 139 wypowiedzi, 6 interpelacji… To statystyka, a konkretniej udało nam się po raz pierwszy - posłom z Lubelszczyzny porozumieć ponad politycznymi podziałami i powołać Lubelski Zespół Parlamentarny. Byłam jego pierwsza przewodniczącą. Pracowałam także w komisjach sejmowych - w Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji oraz Komisji Finansów Publicznych.

Reklama.

Komisja finansów, co udało się w niej osiągnąć?
Brałam udział w pracach nad wieloma aktami prawnymi, czasami były to projekty ustaw, np. ustawy budżetowe, niekiedy poprawki do aktów prawnych. Prowadziłam m.in. temat opłat za karty płatnicze, które były najwyższe w Europie, obniżenia akcyzy na paliwa gazowe, ale też współtworzyłam przepisy o bankach spółdzielczych, likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego, gwarancjach bankowych od lokat w SKOK-ach czy rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika. Jako poseł zajmowałam się też ograniczaniem biurokracji, deregulacją zawodów, wprowadzeniem ochrony polskiej ziemi w ustawie o ustroju rolnym, zabezpieczenia lasów państwowych przed prywatyzacją, wprowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów wytworzonych w gospodarstwach i regulacji rynków rolnych.
Przyjęliśmy ustawę, która broni przed wykupem polskiej ziemi przez cudzoziemców. Zbliżona jest do ustawy obowiązującej we Francji. Sprzedaż możliwa jest oczywiście wówczas, gdy na kupionej działce ma powstać np. fabryka czy zakład pracy. Jeśli chodzi o grunty rolne, to pierwszeństwo wykupu ziemi mają rolnicy, którzy przez minimum 5 lat gospodarzą w tej gminie lub sąsiedniej i posiadają maksymalnie do 300 hektarów. Oczywiście nie da się wyeliminować zakupu ziemi na tzw. "słupy", ale tuja ustawa o ustroju rolnym zakłada, że jeśli transakcja ma znamiona świadczące o tym, że może być kupiona przez tzw. "słupa" to Izby Rolnicze powinny reagować i poinformować odpowiednie służby. Nigdy także nie byliśmy i nie jesteśmy jako Ludowcy za prywatyzacją Lasów Państwowych. Polskiego Stronnictwa Ludowego nie zgadza się na wyprzedaż czy prywatyzację Lasów Państwowych. To PSL chciało by w konstytucji zapisać ich ochronę. Lasy Państwowe funkcjonują wzorcowo, mają także wypracowane zyski, i z tymi zyskami wypadało by się dzielili ze społeczeństwem, stąd m. in. wprowadzenie opłaty leśnej oraz wsparcie z niej budowy dróg lokalnych. To wszystko skierowane jest na ochronę polskiej wsi. Warto także by rolnicy zapoznali się z zapisami ustawy o sprzedaży bezpośredniej. Można bowiem w prosty sposób sprzedawać przetworzone produkty i zarabiać. Do 7 tys. zł rocznie taka sprzedaż nie jest opodatkowana, powyżej 7 tys. zł jest to opodatkowane w wysokości 2%. Zamiast więc sprzedawać przysłowiową kapustę czy ogórka, można sprzedawać te rzeczy już ukiszone, a owoce przetworzone m. in. na dżemy czy powidła.

Jak jesteśmy przy pieniądzach, to udało się pani uzyskać wsparcie na budowę Muzeum Jana Pawła II, była także - zakończona sukcesem - "batalia" o dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych...
To była rzeczywiście batalia, bo pojawiały się pomysły by zmniejszyć a nawet zlikwidować  Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Dla naszego województwa byłoby to bardzo niekorzystne, bo ciągle mamy jeszcze sporo do nadrobienia. Dlatego trzeba było znaleźć źródło finansowania budowy dróg. Ostatecznie na ten cel przeznaczone będzie 2 proc.  dochodów Lasów Państwowych uzyskiwanych ze sprzedaży drewna.      
Udało się także przeznaczyć 16 milionów zł na budowę Muzeum Naszego Papieża, stało się to po tym, jak Sejm ogłosił rok 2015 Rokiem Jana Pawła II, a ja zgłosiłam poprawkę w tej sprawie. W tym przypadku nie trzeba było szukać funduszy nie wiadomo gdzie, wystarczyło przesunąć tę kwotę z rezerwy Ministra Kultury. 

Często podnoszone przeciw pani zarzuty to głosowanie za podniesieniem wieku emerytalnego oraz kwestia związana ze zbiornikami w Brodziakach, Olchowcu i rozbudowy zalewu w Biszczy.
System emerytalny wymaga reform, nikt nie powinien mieć co do tego złudzeń. Trzeba szukać rozwiązań, które pomimo pogłębiającego się niżu, a jednocześnie wydłużającą się średniej życia pozwolą państwu wypłacać godziwe emerytury. Jestem pewna, że poszukiwanie dobrych rozwiązań będzie trwało. Dlatego już teraz pojawił się pomysł w naszym ugrupowaniu, by przejście na emeryturę zależało nie tylko od wieku, ale także od stażu pracy.
Sprawa zbiorników jest wciąż aktualna. Jeszcze jako wojewoda wprowadziłam Brodziaki, Borowiec, Biszcza Żary II Etap do Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Górnej Wisły, ale Unia Europejska uznała, że mogą one być tylko suche. Takie zbiorniki bez wody wymagać będą konserwacji, czyli koszenia trawy, wycinania samosiewów zakrzaczeń, przeglądów konstrukcji itp. Na to nie ma zgody zarówno naszych samorządów jak i instytucji wojewódzkich. Koncepcja zbiorników przeciwpowodziowych zakładała okresowe obniżanie wody w zbiornikach, tak by przejmować wodę roztopową lub wody przy prognozowaniu dużych opadów. Mogłyby one z powodzeniem spełniać również funkcję retencji czy rekreacji, tak jak jest to w przypadku zalewu w Biszczy.  Aktualnie wszystkie te zbiorniki są w Wojewódzkim Programie Zbiorników Małej Retencji, mają opracowaną koncepcję i trzeba znaleźć na nie pieniądze.
Sytuacja nieco się zmieniła po tegorocznej suszy. Uważam, że te nasze zbiorniki mogą być wykorzystane właśnie w programie walki z suszą, nad którym pracuje już Ministerstwo Rolnictwa.

Podkreśla pani swą umiejętność współpracy ponad podziałami. Jak wygląda współpraca z samorządami?
Nigdy nie odmówiłam pomocy, rady czy wsparcia samorządowcom. Ani wtedy gdy byłam wojewodą, ani teraz. Nigdy nie pytam z jakiego są ugrupowania, bo wiem, że wójt, burmistrz  nie robi tego dla siebie, ale dla ludzi, dla mieszkańców naszego regionu.  

Z jakimi założeniami startuje pani w zbliżających się wyborach parlamentarnych?

Kandyduję, bo zostało sporo do zrobienia. Trzeba dokończyć drogę 835 z Lublina w kierunku Sieniawy, poprawić stan innych dróg wojewódzkich, wciąż pilnować programu budowy  dróg lokalnych, a także potrzebne jest wzmocnienie drogi krajowej Nr 74 wraz z obwodnicą Gorajca. Jestem również przekonana, że przy dobrej organizacji jest możliwa realizacja sanatorium w Biszczy, a także budowa zbiorników, o których wspominałam wcześniej. To tylko niektóre ze spraw ważnych dla regionu, a ze spraw ogólnokrajowych potrzebne są mechanizmy, które poprawią sytuację na rynku pracy. Chodzi nie tylko o miejsca pracy, ale o godziwe wynagrodzenie.    

Czego życzyć na najbliższe tygodnie?
Spokojnej kampania z merytoryczną dyskusją bez awanturnictwa politycznego, zrywania plakatów, pomówień. Chciałabym, żeby tak przebiegała kampania nie tylko w stosunku do mnie, ale do wszystkich, także z innych ugrupowań.

Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i jestem do dyspozycji.

Tagi: genowefa tokarska   poseł na sejm rp   wybory parlamentarne 2015   kandydat do sejmu rp

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.236.59.154

(2015-10-23 09:00:42)

Oto pytanie - zagadka. Co zawdzięczamy koalicjantowi PSL?

a) wyższy wiek emerytalny
b) kradzież pieniędzy z OFE
c) sfałszowanie wyborów samorządowych
d) przymiarka do sprzedaży lasów państwowych

Odznacz prawidłową odpowiedź i nie bądź więcej frajerem.

mmmmmmm (2015-10-22 18:42:29)

Jeśli PSL to tylko Wójt Gminy Biłgoraj Pan RÓŻŃSKI

Jeden z wielu oszukanych rządami koalicji PO-PSL (2015-10-21 17:29:51)

Czy pamiętacie Państwo jak minister rolnictwa z PSL nazwał rolników?
Chętnie przypomnę to tym, który mają krótką pamięć.
Przy konflikcie z rolnikami i embargiem na polskie jabłka, PSL nazywał Was FRAJERAMI !!!!!
Nic dodać nic ująć:)

Wyborca PSL (2015-10-21 17:26:03)

Ludzie, czy nie widzicie, że PSL od zawsze Was robi w konia? Razem z PO podniosła wiek emerytalny i okradła nas z oszczędności z OFE, które są już wydane.
Jak można głosować na PSL? Błagam ludzie, przejrzyjcie na oczy!!!

marylakilo (2015-10-20 15:00:55)

To jest lepsze niż allegro! Wczoraj znalazłam tę stronę: tnij.at/akcje na której można zgarnąć różne przedmioty: tablety komputery telefony itp. Każda aukcja zaczyna się od 10 groszy. Strona jest nowa i mało znana bo ja wygrałam laptopa za 87 złotych. Przekonajcie się sami.

Śmiech z hejtu (2015-10-20 00:21:30)

Ale wam ten Buczek dekle zrył. Wam się nawet w tych małych główkach nie może zmieścić myśl, że jeden mądry człowiek może wykończyć cały sztab ludzi.

Ja bym na waszym miejscu siedział cicho bo Buczek nie śpi.

Silk (2015-10-19 16:05:21)

do komentarza: (2015-10-19 07:36:45)
O tak, z klasą i doświadczeniem podniosłam nam wiek emerytalny. Dla ciebie może jest to bez znaczenia, jeżeli jesteś już na emeryturze (lub rencie). Pokaż mi taką osobę, która jest z tego faktu zadowolona? Czy to jest w/g ciebie obelga? Nie to jest fakt i wygłaszanie peanów na jej cześć nic tego nie zmieni :(I)

(2015-10-19 13:14:22)

"Buczek już po was idzie. . "- taki pisze jakiś pustak. Wyborcy nie durni na jełopów nie zagłosują.

Pan Buczek po ostatnich artykulach to biały koń tych wyborów!! (2015-10-19 13:02:55)

Brawo panie Buczek czas pognać tą hołotę.

Minerwa (2015-10-19 10:42:36)

Dla mnie Pani Tokarska powinna pożegnać z działalnością polityczną - inicjatywy które podejmowała nie spotkały się z pozytywnym odzewem wyborców. Np. ustawa emerytalna, która poparła wiedząc o znaczącym sprzeciwie, wspieranie inicjatyw sprzyjających bankom pomimo wysokiej pozycji banków w naszym kraju. Dużo by można wymieniać.
Najbardziej bolesną sprawą było sprzyjanie i współtworzenie prawa poprzez stawanie ramie w ramię z PO. Dla mnie to jest brak własnego zdania tylko sprzyjanie koalicjantowi.
Na arenie politycznej potrzebni są ludzie z inicjatywą, którzy mają coś do powiedzenia, ludzie faktycznie reprezentujący interesy wyborców a nie partii z którą się z kumplują, mówiąc brzydko.

Minerwa (2015-10-19 10:37:02)

Dla mnie Pani Tokarska powinna pożegnać z działalnością polityczną - inicjatywy które podejmowała nie spotkały się z pozytywnym odzewem wyborców. Np. ustawa emerytalna, która poparła wiedząc o znaczącym sprzeciwie, wspieranie inicjatyw sprzyjających bankom pomimo wysokiej pozycji banków w naszym kraju. Dużo by można wymieniać.
Najbardziej bolesną sprawą było sprzyjanie i współtworzenie prawa poprzez stawanie ramie w ramię z PO. Dla mnie to jest brak własnego zdania tylko sprzyjanie koalicjantowi.
Na arenie politycznej potrzebni są ludzie z inicjatywą, którzy mają coś do powiedzenia, ludzie faktycznie reprezentujący interesy wyborców a nie partii z którą się z kumplują, mówiąc brzydko.

(2015-10-19 07:36:45)

Tokarska to jest kandydatka z klasą i doświadczeniem. Obelgami w komentarzach jej konkureci nie są w stanie zdeskredytować jej dokonań. Ona wygra, awanturnicy przepadną.

łza (2015-10-18 21:26:34)

PSL to fałszywa partia, przyklei się nawet do wszy byle przy korycie być. NIE głosujcie na nich.

(2015-10-18 18:52:46)

dZIĘKI ZA NAJGORSZE DZIADOSTWO W LUBELSKIM

### (2015-10-18 18:50:52)

Oboje w zbiorniku niech się moczą za swoje brudy,a POMNIK JANA PAWŁA TO NIECH SOBIE W D.... WSADZI WIĘKSZOŚCI TO NIE INTERESUJE

ADA (2015-10-18 18:45:21)

Tokarska spadaj ,razem z męzem ,ZA WIEK EMERYTALNY co przyłożyłaś palec i za nagminną umieralnośc młodych ludzi w biłgorajskim szpitalu ,weż go zamknij

Biłgoraj (2015-10-18 13:34:04)

W Goraju są porządni mieszkańcy. Jest jedna osoba, która chodzi po sądach i jadem żmii wypisuje negatywy na PiS, jestem przekonana, że władze partii podejmą odpowiednie kroki po wyborach i skutecznie rozliczą taki proceder.

Silk (2015-10-18 11:08:28)

No dziwnym trafem, jakoś nie dodała do swoich "osiągnięć" podniesienie wieku emerytalnego!!! Tuż przed wyborami może warto przypomnieć, komu to zawdzięczamy?

(2015-10-18 10:27:11)

Babcia w spocie nawija ,że za pracę należy się dobra zaplata , niech napisze ile ona placi za zrywanie porzeczki i czy by do roboty przyjęła islamistów , których wpuszcza do kraju PSL

(2015-10-17 23:51:07)

Każdy wieśniak z Biszczy na nią zagłosuje chociaż by im wszystkie stodoły popaliła , bo dla wsi nie ważne czy ktoś mądry czy głupi ważne ,że swój wieśniak

MGR (2015-10-17 22:11:58)

GIENIA TOŚ EMERYTOM POMOGŁA I UDZIELIŁA IM POMOCY, TE WYBORY DLA CIEBIE TAK WIELE NIE ZNACZĄ CO DLA TWOJEGO MĘŻA. CHŁOP PRZY KORYCIE SIĘ NIE UTRZYMA JAK CIĘ NIE WYBIORĄ.

Jan (2015-10-17 21:45:00)

Spadaj do Biszczy kury macać

CzAd (2015-10-17 21:41:26)

Coz za ekshibicjonizm! Cyt:"o sprawach partii slyszalam od dziecka...."
O sprawach ojczyzny, tej ludowej tez ta Pani slyszala, a jakze....
No I my w to nie watpimy, tyle, ze to nie powod do dumy, a wstydu raczej.
ZSL I patriotyzm? Wolne zarty Droga Pani.
Jak wygladala odmiana czerwono-zielonego, komuszo- chlopskiego patriotyzmu wiemy az nadto dobrze. O sile sojuszu z "sowieciarzami" przekonalismy sie na wlasnej skorze......
Wiec niech Pani przestanie kpic
Dla PSLu pozostaje jeden przekaz, po wyborach czeka na Was opozycja pozaparlamentarna I koniczyna

hgfc7r5 (2015-10-17 20:01:32)

Gdzie była jak jej wiejscy bracia ulice blokowali?Siedzieli w traktorach dzień i noc przez tydzień i nikt z PSL do nich nie przyjechał

PSL (2015-10-17 19:26:05)

No trzeba przyznać że Pani poseł zrobiła bardzo wiele dla ww gmin. Tereszpol,Potok,Frampol czy m. Biłgoraj bardzo wiele jej zawdzięczają. Najlepiej widać to teraz na przykładzie gm. Tereszpol gdzie PIS wisi wszędzie i nie ma już żadnych inwestycji. zmiana wójta na pis i nic się nie dzieje tylko uwstecznienie. Trzeba szczerze podziękować Pani poseł Tokarskiej za wszystko co zrobiła dla naszego powiatu bo zrobiła bardzo wiele I życzyć powodzenia w wyborach !.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Biłgorajanie ruszyli na pątniczy szlak do Jasnogórskiej Matki (FOTO, AUDIO)

Dziś na pielgrzymi szlak XXXVIII Pieszej Pielgrzymka Zamojsko...

265. rocznica urodzin generała Dąbrowskiego i 200-lecie wystawienia mu w Biłgoraju pamiątkowej tablicy (FOTO)

Mieszkańcy Biłgoraja oddali cześć generałowi Janowi Henrykowi...

Biłgorajski Cross Duathlon 2020 (FOTO, WYNIKI)

64 zawodników z Polski wystartowało dziś w Biłgorajskim Cross...

Zmiany we władzach biłgorajskiego Sanepidu. Jest nowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Mariusz Gut został dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej...

Wynajem maszyn czyszczących - oto co powinniśmy wiedzieć

Przemyślana ekspozycja, intuicyjna strona internetowa, wyszkoleni...

Fotografia ślubna: Jak uwiecznić wyjątkową chwilę?

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Przygotowujemy...

Ogłoszenia