Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Nie będzie łączenia szkół. Radni zdecydowali o wygaszaniu gimnazjów

Dodał: red Data: 2017-02-22 18:37:03 (czytane: 9081)

Podczas lutowej sesji Rady Miasta Biłgoraj radni podjęli zaproponowaną przez Burmistrza Miasta Biłgoraj uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe. Uchwała zgłoszona przez opozycje w RM odpadła.

Biuro Geodezyjne s.c. A. Myszkowiak, J. Piechota
www.biuro-geodezyjne.com.pl,geodezja, biuro geodezyjne, dom, Biłgoraj, pomiary, pomiary geodezyjne, grunty, doradztwo, mapy geodezyjne, rozgraniczanie nieruchomości,

Plac Wolności 8. 23-400, BiłgorajZgłoszony przez Burmistrza projekt uchwały, a poparty przez radnych Mirosława Tujaka, Mariana Klecha, Jarosława Bondyry, Jana Skroka, Benedykta Miszkina, Ireny Polak, Marka Kopacza, Reginy Rogowskiej i Antoniego Kucharskiego, zakłada wygaszanie gimnazjów. Przeciw tej uchwale głosowali radni Jan Tocham, Andrzej Łęcki, Renata Socha, Tomasz Grabias, Janusz Wójcik, Marcin Mura i Bogdan Kręt. Od głosu wstrzymał sie radny Tomasz Bednarz. O tym, że debata nad kształtem oświaty jest niezwykle emocjonująca i opiera się na ścieraniu argumentów pisaliśmy m. in. w artykule Emocji ciąg dalszy, kolejna odsłona dyskusji nad biłgorajską oświatą, czy Debaty na reformą oświaty w Biłgoraju kolejna odsłona. Ciekawa mogłaby być stacja w Radzie, gdyby w sesji uczestniczyli radni Grzegorz Bedoński, Mirosław Lipiński, Jan Rybak i Paweł Kudzia, będący w opozycji do większościowej koalicji w Radzie Miasta. gdyby tylko dwóch z nich zagłosowało przeciw uchwale zgłoszonej przez Burmistrza, nie zostałaby ona podjęta.

roslan_janusz_burmistrz_1.JPG


Z obrad Komisji Oświaty, która odbyła się 21 lutego wynikało, że do porządku obrad sesji rady Miasta Biłgoraj planowanej na 22 lutego br. zostanie zgłoszona do porządku obrad Uchwała opozycji w radzie Miasta Biłgoraj w przedmiocie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe, która zakładała przyjęcia łączenia szkół podstawowych i gimnazjów w zespoły. Jednak tuż przed sesją zwołane zostało specjalne posiedzenie Komisji Oświaty, które zakładało zaopiniowanie zgłoszonego przez Burmistrza projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe zakładającego wygaszanie gimnazjów. O poszerzenie porządku obrad o te dwa projekty zgłosił Janusz Rosłan. Burmistrz przedstawił także założenia obu projektów, a w punkcie Informacja o pracy Burmistrza Miasta Biłgoraj od dnia 21 grudnia 2016 roku do 21 lutego 2017 roku omówił podjęte przez władze Miasta i dyrektorów szkół działania w dostosowaniu sieci publiczny ośmioletnich szkół i gimnazjów d obowiązujących przepisów.

janusz_wojcik_1.JPG


-Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowni radni, to szczególnie do was koledzy i koleżanki radni zwracam się z prośba o poparcie wniosku o rozszerzenie porządku obrad o punkt związany z ustaleniem sieci szkół. Proszę w imieniu przybyłych rodziców i nauczycieli o umożliwienie dyskusji na temat wyboru koncepcji likwidacji gimnazjów. ustawodawca owszem likiwduje gimnazja, ale sposób likwidacji pozostawia radzie Miasta. to czy gimnazjum zostanie wygaszone jako samodzielna szkoła, czy jako włączone do szkoły podstawowej należy do kompetencji rady Miasta. Będąc na obradach Komisji Oświaty słyszałem uzasadnione objawy rodziców uczniów, pracowników szkół. Dostrzegłem wiele zalet i argumentów za włączeniem gimnazjów do szkół podstawowych (jako zespoły szkół - przyp. Red.). Pytania rodziców i radnych o zalety samodzielnego wygaszania gimnazjów pozostały bez odpowiedzi. Sam również nie znajduję argentów za samodzielnym wygaszaniem. Szczególnie tracą na tym uczniowie, zaburzony zostaje proces wychowania i nauczania - przekonywał Janusz Wójcik.

marian_kurzyna.JPG


Ostatecznie radni wyrazili zgodę na poszerzenie porządku obrad sesji o punt przewidujący głosowanie nad uchwałami o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe - zgłoszonym przez Burmistrza Janusza Rosłan (wygaszanie gimnazjów) i radnego Jana Tochman na Komisji Oświaty (łączenie szkół w zespoły. Na początku dyskusji o przyszłości biłgorajskiej oświaty przewodniczący rady Miasta Biłgoraj Marina Klecha oddał głos dyrektorom szkół. W dyskusji czynny udział wzięli dyrektory Marian Kurzyna (Szkoła Podstawowa Nr 1), Teresa Bogdanowicz - Bordzań (Szkoła Podstawowa Nr 5) i Małgorzata Wójcik (Gimnazjum nr 2). Generalnie w całej dyskusji nad przyszłością oświaty w Biłgoraju głos zabierali tylko radni związani z opozycja co do proponowanych rozwiązań odnośnie oświaty, bo radni Tomasz Grabias, Marcin Mura czy Janusz Wójcik są - przynajmniej oficjalnie  - w koalicji rządzącej w Radzie Miasta Biłgoraj. Za połączeniem szkół w zespoły opowiedział się także - obecny na sesji - Grzegorz Gobrzyński, który wypowiadał się w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego.

rada_miasta_bilgoraj.JPG


Podczas całej, ponad 2 godzinnej debaty, podkreślano, że w najbliższych dwóch latach nie ma zagrożenia w postaci zwolnień nauczycieli.Niewiadoma jest rok szkolny 2019/2020, w którym odejdą dwa roczniki, uczniowie klas III wygaszanych gimnazjów i uczniowie klas VIII szkół podstawowych. -O dostosowaniu sieci szkół rozmawialiśmy w ostatnich miesiącach, dzisiejsza dyskusje traktuje jako dopełnienie i zwieńczenie tego co wyraziła m. in. Rada Pedagogiczna mojej szkoły. Z pełnym szacunkiem podchodzimy do koleżanek i kolegów z innych szkół. Jeśli by rekrutacja w Szkole Podstawowej Nr 1 układała się wg. założonego przeze mnie harmonogramu to w pierwszych dwóch latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 licząc Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum Nr 1 było by 54 oddziały. Wspólnie z dyrektorem Gimnazjum nr 1 spędziliśmy wiele godzin by rozpisać szczegółowo nie tylko każdy z najbliższych 3 lat szkolnych ale 5 lat szkolnych. W ocenie mojej Rady byłoby samodzielne funkcjonowanie tych dwóch szkół, w pierwszym roku do przejęcia przez Szkołę Podstawową było by do przejęcia 11 osób, w drugim roku 7 - 8 osób, a w 3 roku wszystkich pozostałych. Mówię o nauczycielach, którzy są ujęci w ramowym planie nauczania, w siatce godzin obowiązkowych. taki scenariusz pozwoli reagować w międzyczasie na zmiany prawne jakie by się pojawiały - mówił Marian Kurzyna. Dyrektor "Jedynki" mówił także, że to dałoby czas nauczycielom nauczania początkowego na doskonalenie zawodowe.

renata_socha_bilgoraj.JPG


Radna Renata Socha pytała co takiego jest złego w łączeniu Szkoły podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1. -Czy te wszystkie procesy, o których Pan mówił będą zaburzone, jakie są negatywne przesłanki do łączenia szkół? Ja myślę, że Pan dyrektor jako znakomity organizator i zarządca szkoły z sukcesami mógłby otworzyć swoje skrzydła i pod te skrzydła przyjąć nauczycieli i uczniów i zarządzać tymi wszytki zasobami, żeby przez tą złą reformę "dobrej zmiany" przejść - mówiła radna Socha. -Ja wyrażam stanowisko mojej rady pedagogicznej i to co powiedziałem że my w tym stopniowym przechodzeniu przejmiemy wszystkich nauczycieli i mam nadzieję, że to zasilanie na poziomie klas "0" i klas I będzie takie. Tutaj - że tak powiem - krzywda żadnemu z dotychczas pracujących nauczycieli się nie przydarzy. Natomiast ten ewolucyjny tryb pozwoli nam spokojnie do tego wszystkiego dochodzić. Jeżeli chodzi o tryb, to decyzja mojej rady jest tak by był to ten tryb ewolucyjny (wygaszanie gimnazjów) z położeniem na moje barki odpowiedzialności za zatrudnianie nauczycieli z gimnazjum - odpowiadał Kurzyna.

Reklama.

Decyzję swojej rady Pedagogicznej wyjaśniała dyrektor Szkoły podstawowej Nr 5 w Biłgoraju Teresa Bogdanowicz - Bordzań. -Reprezentuję rade Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 5. Rada na swym posiedzeniu podjęła decyzje aby szkoła funkcjonowała samodzielnie, żeby miała możliwość spokojnego wdrażania reformy. Przed nami wiele wyzwań, w tym nowa podstawa programowa. Potrzebujemy na to spokoju i czasu i się przygotować. Każdy z pedagogów wie, że najważniejszym zadaniem nauczyciela jest pochwalnie się nad uczniami. Rada Pedagogiczna zobowiązała mnie do tego aby zatrudniać nauczycieli z Gimnazjum Nr 2 . Stopniowe wdrażanie reformy, za którym opowiedziała się moja rada Pedagogiczna pozwoli nam także zatroszczyć się o nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. Jeśli chodzi o nauczycieli Gimnazjum Nr 2 to ja deklarowała, deklaruje i będę robić wszystko żeby zatrudnić każdego o ile będę mogła. Wszystko zależy od liczby godzin i liczby etatów - mówiła dyrektorka "Piątki".

teresa_bogdanowicz_bordzan.JPG


Do połączenia szkół przekonywał radny Jan Tochman, mówiąc, że to będzie z korzyścią dla uczniów i nauczycieli. O nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i kwestie podnoszenia przez nich kwalifikacji pytał radny Marcin Mura. Swymi obawami co do przyszłości kształcenia uczniów i funkcjonowania szkoły dzieliła się dyrektor "Batorego" Małgorzata Wójcik. Dyrektor Gimnazjum Nr 2 przytaczała także argumenty za połączeniem szkół, w tym argumenty związane z dydaktyką i nauczaniem oraz wychowywaniem młodzieży, a także argumenty finansowe, przedstawiając wyliczenia, co do ewentualnych oszczędności jakie niesie za sobą połączanie Szkoły Podstawowej Nr 5 z Gimnazjum Nr 2 w jeden zespół i w ten sposób przetrwać okres przejściowy, tj. wygaszania gimnazjum i dochodzenia do 8-klasowej szkoły podstawowej.

malgorzata_wojcik.JPG


-Chciałem zwrócić uwagę, że do tej pory nie usłyszałem argentów z wygaszaniem gimnazjów bez ich włączenia do zespołów szkół. Byłem na wszystkich posiedzeniach Komisji Oświaty w tym temacie odbytych i tam również mimo wielu opinia i pytań tych danych nie uzyskałem. Mogę za to przytoczyć przesłanki za połączeniem szkół. Po pierwsze kontynuacja pracy dydaktyczno - wychowawczej w sposób stabilny dla ucznia bez zmiany wychowawców i nauczycieli. Po drugie jako członek Komisji Budżetu jestem przekonany, że włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej przyniesie realne oszczędności, o których mówiła m. in. Pani dyrektor, które można byłoby przeznaczyć np. na zajęcia dodatkowe. Po trzecie, skoro wiadomo, że przez najbliższe dwa lata liczba godzin dydaktycznych pozwala na zatrudnienie wszystkich nauczycieli to takie rozwiązanie jak włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej zapewni poczucie bezpieczeństwa pracowników i pozwoli skupić się na nauczaniu - podkreślał radny Janusz Wójcik.

rada_miasta_bilgoraj_sesja.JPG


W dyskusji udział wzięli także radni Tomasz Grabias i Andrzej Łęcki. Ten ostatni przed Radą Miasta Biłgoraj przypomniał argumentację za łączeniem szkół w zespoły, którą przedstawił na Komisji Oświaty w dniu 21 lutego br. (więcej w artykule Chodzi o to, by to rozsądnie rozwiązać (AUDIO)). -Szanowni Państwo, jeśli ktoś dobrze obserwował ten cały proces od stycznia do dziś, to zauważył że nie było dużego zaangażowania z mojej strony, całkowita dowolność w podejmowaniu decyzji pozostawiłem dyrektorom, by było najwięcej spotkań, jak najwięcej demokracji. Ja swoje stanowisko na temat wizji oświaty w Biłgoraju przedstawiłem kilka lat temu i w moim to co proponowałem Radzie Miasta wówczas było najrozsądniejszym dla uczniów i dla Miasta. Postanowiłem że więcej nie będę się angażował w sprawy reformowania oświaty, zrobił to za mnie rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmując decyzję o zmianie systemu oświaty i w związku z tym mamy dziś te dyskusje. Nie ma żadnego powodu podważać decyzje Rad Pedagogicznych Szkoły podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 2. W moim przekonaniu obydwa rozwiązania, czy to połączenia szkół, czy to pozostawienia gimnazjów do wygaszenia nie stanowi dla ucznia, który jest w tym systemie najważniejszy żadnej różnicy - podsumował dyskusję Janusz Rosłan.

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: rada miasta biłgoraj   reforma oświaty   miasto biłgoraj   sieć szkół

Zobacz także

1 września uczniowie wracają do szkół

Dodane: 2020-08-05 15:43 - Komentarze  (1)  czytane (427)

TAGI: nowy rok szkolny, covid-19, koronawirusa, nauczanie w czasie pandemiiKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.236.59.154

ona (2017-04-11 23:15:30)

Jestem za tym aby nauczycieli którzy są już wypaleni zawodowo którzy nie mają sił i cierpliwości do dzieci wysłać na emeryturę a zatrudnić nowych młodych energicznych nauczycieli. Wiem że w szkołach podstawowych są tacy nauczyciele. Lepiej by się żyło gdyby dzieci przychodziły uśmiechnięte i zadowolone ze szkoły a nie znerwicowane i smutne bo nauczyciel nie ma cierpliwości. Wymienić nauczycieli !!!

Zorientowany (2017-02-27 08:15:12)

BĘDZIE WŁĄCZENIE
A NIE ŁĄCZENIE
TO NIE UCHWAŁA A PROJEKT UCHWAŁY

Patologia dosięgła oświaty (2017-02-25 11:28:32)

Czy frytka to ziemniak? Czy ziemniak to puree? Czy ziemniak, frytka i puree to jest to samo? Tak wygląda dzisiaj reforma oświaty, zawartość ta sama, tylko forma inna.
Chcecie jakości i bardzo zależywam Wam na dzieciach, to połaczcie gimnazjum Jadwigi i Batorego, zróbcie podstawówkę, a na pewno rozluźnicie Wyszyńskiego i Twardowskiego, bo tam dzieciaki jak w konserwie i na lepsze się nie zapowiada. Dziwię się tylko rodzicom, że pozwalają na to, aby ich dzieci wychowanie fizyczne miały na korytarzach.

(2017-02-25 08:00:52)

Ta dyskusje trzeba zakonczyc i poczekac na decyzje kuratora, jesli bedzie pozytywna to znaczy ze bylo wiele halasu i tyle na tym sie zakonczy, jesli bedzie zas negatywna to gimnazjum batorego chyba musi dostac to co chcialo wiec niepocieszeni beda pewnie nauczyciele piatki, czy tak czy inaczej ktos z nauczycieli nie bedzie zadowolony

(2017-02-25 06:51:24)

Bardzo słuszny unik ( nieobecność), dzięki temu zwyciężyło oczekiwanie kilkaset nauczycieli, ku niezadowoleniu zaledwie kilkunastu.

franio (2017-02-24 22:20:48)

Rada liczy 21 radnych a 9 radnych zdecydowało o ważności uchwały, tj 42 procent radnych a pozostałe 58 procent ? Widać i słychać gry wśród radnych i to jest żenujaco niskie,oszukują nas i radny Lipiński też,zarabia w jedynce ponad 70 tysięcy rocznie, i unika nieobecnością decyzji,sprytne ale tym bardziej widoczne,

klex (2017-02-24 20:58:29)

A gdzie jest radny Rybak <

(2017-02-24 19:46:44)

zabawne strasznie jak nie taczką, to grożenie trumienką i te brednie o rzekomych błędach

Przeciwnik (2017-02-24 19:42:20)

Cieszę się są poważne błędy w uchwale.
Cała rzesza prawników, doświadczeni inspektorzy, radni, dyrektorzy, urzędnicy opłacani z pieniędzy podatników i takie błędy zresztą kolejne w oświacie.
To tylko skromne info dla mieszkańców

(2017-02-24 18:08:06)

Z tego wynika wielokrotna przewaga liczbowa nauczycieli zadowolonych z nie łączenia nad niezadowolonymi z decyzji RM o wygaszaniu. I kropka.

Iza (2017-02-24 17:44:32)

Dlaczego jest taki atak na decyzje która zapadła i skąd ta nagonka na radnych ze opowiadają się przeciw nauczycielom????? SKORO trzy szkoły , nauczyciele w nich pracujący i rodzice dzieci opowiedzieli się przeciw łączeniu szkol??? Proszę nie wypowiadać się ironicznie ze nauczyciele ,,dziękują" i ze miasto opowiedziało sie przeciw nim. To nieprawda bo tylko nauczyciele z gimnazjum Batorego sa niezadowoleni czyli 18 osób. To nie w porządku wypowiadać się w imieniu wszystkich nauczycieli. I najważniejsze - tu nie ma wygranych !!! to reforma zmusza ludzi do przeprowadzenia tych zmian i nie można mieć za złe radnym ze maja własne zdanie lub ze opowiedzieli sie za większością nauczycieli których dotyczył ten spor.

(2017-02-24 09:52:15)

zatem ostatecznie zależy to od kuratora

A może jednak? (2017-02-24 09:03:06)

Kurator może wydać opinię:

1) pozytywną &#8211; wtedy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć ostateczną uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego;

2) negatywną &#8211; wtedy podjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ostatecznej uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie naruszeniem prawa i będzie podlegało nadzorowi wojewody;

3) pozytywną &#8222;warunkową&#8221; &#8211; kurator w opinii wskazuje zmiany, które samorząd powinien uwzględnić w uchwale ostatecznej. Jeżeli samorząd uwzględni zmiany wskazane przez kuratora w opinii, przyjmuje się, że uchwała uzyskała pozytywną opinię, jeżeli natomiast nie uwzględni &#8211; przyjmuje się, że uchwała otrzymała negatywną opinię, co wywołuje konsekwencje opisane w pkt 2.

Opinia wydana przez kuratora jest wiążąca i nie służy na nią zażalenie.

ino 7 (2017-02-24 08:15:24)

ilość oszołomów jest ograniczona
dotyczy to każdego środowiska

NIC SIĘ NIE ZMIENI DO PONIŻEJ (2017-02-24 08:11:06)

TO JEST DOBRE ROZWIĄZANIE I POTRAKTUJ TEN WERDYKT JAKO PRÓBĘ PRZED SESJĄ MARCOWĄ

WAŻNE (2017-02-24 07:49:10)

BITWA PRZEGRANA WOJNA NIE
TO NIE JEST UCHWAŁA DOTYCZĄCA SIECI SZKÓŁ TO JEST PROJEKT, KTÓRY TRAFI DO ZAOPINIOWANIA PRZEZ: ZZ (100% negatywne z mocnym uzasadnieniem) ORAZ do Lubelskiego Kuratora Oświaty którego OPINIA BĘDZIE WIĄŻĄCA.
TO DOPIERO NA NASTĘPNEJ SESJI (MARZEC) ZOSTANIE PODJĘTA UCHWAŁA.
ZWOLNIENIE I NIEOBECNOŚCI SIĘ SKOŃCZĄ I PROJEKT UCHWAŁY ZMIENI SWOJĄ TREŚĆ...A MOŻE I CI RADNI KTÓRZY BEZ SŁOWA GŁOSUJĄ ZACZNĄ DECYDOWAĆ SAMI A NIE TAK JAK IM KTOŚ ...
JESTEM O TYM PRZEKONANY

(2017-02-24 02:41:45)

A etyczne jest laczenie na sile jak 5, gimnazjum nr 1 i jedynka tego nie chca?

benek (2017-02-24 01:25:34)

Panie burmistrzu jakiś czas temu szukał Pan oszczędności dla budżetu miasta w likwidacji szkół i zakładam takowe Pan uzyskał. Teraz sprawa wydawała się być o niebo łatwiejsza i oczywista a Pan działa wbrew logice. Utrzymywanie dwóch dyrekcji jest kosztowne zostawienie nauczycieli samym sobie na tak zwane pożarcie jest nie etyczne. A Pan jednak to przyklepał. Tłumaczenie, że to nie ja decyduję tylko radni mając większość w radzie miasta jest zabawne tak jak zabawna jest nie obecność radnego Lipińskiego który pracuje w szkole nr 1 . Polityka to jest szambo !!!!

jakie to piękne rok 1999 AWS (Akcja Wyborcza Solidarność dla przypomnienia ) w ramach walki z komunistycznym systemam nauczania wprowadza reformę szkolną (2017-02-23 22:53:30)

powołując do życia gimnazja - towarzyszą temu wielkie protesty nauczycieli ( oczywiście tyle warte co sami protestujący nauczyciele) ale podręczniki drukują wydawnictwa bezpośrednio związane z .... AWS . Dzisiaj Komunistyczny PiS wprowadza reformę szkolnictwa czyli powraca do komuszego systemu nauczania co powoduje protesty kogo ? tych samych nauczycieli co w końcu lat 90-tych protestowali przeciwko prawicowemu AWS i oczywiście podręczniki będą drukowały wydawnictwa związane ściśle z ... PiS czyli wracamy do starych komunistycznych przyzwyczajeń z tą różnicą że kiedyś na świadectwach były pieczęcie z napisem PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa a teraz będą pieczęcie z napisem PiS - Pobożność Istotą Socjalizmu

ww (2017-02-23 22:20:05)

do tylko idiota może nabrać się na pseudo reformę do ww
Że tak zapytam ile ty człowieczku masz lat, że kogoś nazywasz matołem. Po twoim (celowo z małej litery) komentarzu widać dlaczego przebywanie za granicą jest twoją codziennością. Jednak napewno nie masz pojęcia o oświacie i w Polsce i zagranicą.

tylko idiota może nabrać się na pseudo reformę do ww (2017-02-23 21:26:21)

Widzisz otóż przebywanie za granicą jest moją codziennośćą, dlatego też dzielę się doświadczeniami, a nie teorią. Nauczyciele w Polsce to święte krowy i dlatego mi ich nie żal, wieczne myślenie o sobie jako o kimś szczególnym i nie do zastąpienia. Do roboty matoły!! Głosujcie na PISdusiów, a później narzekajcie. Oto otwiera się perespektywa przed nauczycielami, do tej pory egzaminowali dzieciaki, a teraz sami będą mieli egzamin życia, jak znaleźć nową pracę ;-). Powodzenia.
Trywializm trzech szkół polega na tym, że zacni patroni ks. Wyszyński, ks. Twardowski, Św. Jadwiga są tylko szyldem marketingowym. Ludzie spod tych szyldów gotowi są pozagryzać się, by tylko przetrwać. Nieudolna, bezsensowna i przeprowadzana przez średniowieczne kadry reforma jest drogą donikąd.

katarzyna (2017-02-23 20:25:21)

rosłanka
Jestem pracownicą um ale rósłan to dyktator na maxa.

mateusz (2017-02-23 20:22:28)

Burmistrz Rosłan boi się kadencyjnosci i boi się nowego rozdania

maria (2017-02-23 20:16:01)

bednarz do wymiany .takiego jeszcze nie było słoma z butów

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


więcej

Kursy językowe

więcej

Kursy prawa jazdy

Dwie kandydatury na dyrektora I LO im. ONZ w Biłgoraju

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, wpłynęły dwie oferty. W najbliższy poniedziałek, ma zostać powołana komisja konkursowa. Nowego dyrektora władze powiatu muszą wyłonić do końca marca br. Z końcem tego miesiąca bowiem na emeryturę przechodzi dyrektor Marian Klecha. więcej»

więcej

Kursy i szkolenia

Ogłoszenia