Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Miliony zewnętrznych środków na inwestycje w Gminie Tarnogród

Dodał: red Data: 2017-01-18 13:12:21 (czytane: 2752)

Rok 2017 będzie dobrym rokiem dla mieszkańców Gminy Tarnogród. -Inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych sięgną ponad 14 mln zł, co przy naszym budżecie, który wynosi ok. 33 mln zł to bardzo znacząca kwota - przyznaje w rozmowie z bilgoraj.com.pl zastępca Burmistrza Tarnogrodu Tomasz Rogala.Z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w Tarnogrodzie realizowana będzie przebudowa drogi gminnej Nr 109 526L w Tarnogrodzie, Przedmieście Płuskie Zachód. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok 1 400 metrów bieżących, w tym prace ziemne, umocnieniowe, nawierzchnia i oznakowanie, budowę chodnika (lewostronnie, ok. 900 m), budowę ścieżki rowerowej (ok. 1 200 m, prawostronnie), przebudowę zatoki przystankowej i nową nawierzchnię. Wartość zadania 1,8 mln zł, a dofinansowanie 900 tys. zł.

inwestycje_tarnogrod.jpg


Na odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród (etap II), samorząd Tarnogrodu pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2016 - 2022 blisko 2,7 mln zł. Celem głównym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Realizacja celów projektu będzie miała niewątpliwie pozytywny wpływ na korzyści społeczno - gospodarcze zarówno na terenie Gminy, jak i w skali regionalnej. Główną korzyścią będzie poprawa jakości środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu zużycia paliw stałych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a tym samym zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego. -Inwestycja w rozwój instalacji OZE pozwoli na poprawę komfortu życia poprzez zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców związanych z zakupem i transportem węgla. Korzyścią ekonomiczną będzie obniżenie kosztów energii elektrycznej i ogrzewania i zmniejszenie samego zapotrzebowania na energię pochodzącą z konwencjonalnych źródeł. Wzrosną także szanse rozwojowe gminy, a także konkurencyjność regionu w zakresie przedsiębiorczości, osadnictwa czy też turystyki. W długofalowym okresie należy spodziewać się ożywienia gospodarczego oraz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej, który będzie się przyczyniał do tworzenia nowych miejsc pracy, co w konsekwencji będzie prowadziło do spadku bezrobocia i poprawy warunków bytowych mieszkańców. Projekt przewiduje wykonanie 273 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 1,28 MW (montowanych na budynkach mieszkalnych) oraz 14 kotłów na biomasę o łącznej mocy 0,33MW. Wartość ogółem projektu to 3,5 mln zł brutto, a wysokość dofinansowania to 2,7 mln zł - wylicza Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż.

Reklama.

Kolejne miliony zainwestowane będą w kanalizację sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka (etap III). Chodzi o poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Tarnogród oraz poprawa jakości środowiska naturalnego. Inwestycja przyczyni się do rozwiązania problemu braku zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, likwidacji zagrożeń dla stanu środowiska naturalnego (w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych) oraz podniesienia standardu warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich. Dodatkowo będzie impulsem dla wzrostu atrakcyjności gminy zarówno tej osadniczej (rozwoju budownictwa jednorodzinnego) jak i gospodarczej. -Celem uzupełniającym projektu jest poprawa standardów obsługi ludności w zakresie usług sanitarnych oraz ograniczenie koszty eksploatacji i utrzymania bieżącej infrastruktury oczyszczalni ścieków w Różańcu I poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej. Cele główne i uzupełniające są ze sobą spójne i wynikają z analizy potrzeb - przyznaje Bogdan Grasza z Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie.

Kanalizacja sanitarna będzie realizowana na terenie wsi Wola Różaniecka w strefie zabudowy zagrodowej zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2958L Wola Różaniecka - Różaniec. Łączna długość kanalizacji to 10 414 m w tym kanały sanitarne grawitacyjne z rur polietylenowych PEHD SN 8 o średnicach 150-200 mm o łącznej długości 5 371 m; Przyłącza kanalizacyjne z rur polietylenowych PEHD SN 8 o średnicach 150-200 mm o łącznej długości 3 497 m; Rurociągi tłoczne z rur PE¬HD o łącznej długości 1 546 m. Do kanalizacji zaprojektowano 149 przyłączy i zaprojektowano dwie zbiornikowe przepompownie ścieków, które zostaną wykonane w formie zespołu zbiorników zapewniających pełną szczelność i odpowiednie zabezpieczenie przed ewentualnym przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu. Jako rozwiązania chroniące przed cofaniem się ścieków do budynków w sytuacjach awaryjnych, na przyłączach zostaną zamontowane zawory zwrotne. -Projekt zakłada także instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 3 kWp - służących produkcji energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Różańcu I. Inwestycja zakłada wykorzystanie systemu IT wspomagającego zarządzaniem gospodarką wodno - ściekową. W ramach projektu powstanie m. in. portal internetowy. Wartość ogółem projektu to kwota ponad 5 mln zł brutto przy dofinansowaniu w wysokości 3,1 mln zł - podkreśla zastępca Burmistrza Tarnogrodu Tomasz Rogala.

Blisko 4 mln zł ma kosztować przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród. Wnioskodawcą projektu o dofinansowanie jest Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. -Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację obiektu oczyszczalni ścieków w Tarnogrodzie. Inwestycja ma na celu m. in. zwiększenie przepustowości obiektu średnio do 510 m3/d, maksymalnie do 665 m3/d dla ładunków odpowiadającej liczbie 4 883 RLM. Zakłada się budowę reaktora z ruchomym złożem biologicznym (MBBR) jako wstępnego stopnia oczyszczania, dobudowę zbiornika retencyjnego i modernizację wyposażenia oraz procesu technologicznego w istniejącym reaktorze SBR; poprawę skuteczności oczyszczania poprzez zainstalowanie sitopiaskownika z automatycznym odbiorem skratek i piasku zamiast istniejącej kraty ręcznej i piaskownika pionowego; poprawę efektywności energetycznej obiektu, przez zastosowanie systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego z dyskami membranowymi zasilanymi dmuchawami rotacyjnymi o zmiennej wydajności i sterowanymi przez wskazania sond tlenowych jak również instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 10 kWp służących produkcji energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków; poprawę efektywności gospodarki osadowej, przez dobudowę wydzielonej komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego oraz stacji mechanicznego odwadniania osadu z węzłem higienizacji osadu odwodnionego wapnem; opomiarowanie i automatyzacja procesów celem zwiększenia niezawodności działania i optymalizacji umożliwiającej spełnienie aktualnych wymagań odnośnie stopnia oczyszczania ścieków - wylicza Rogala.

Inwestycja zakłada wykorzystanie systemu IT wspomagającego zarządzaniem gospodarką wodno - ściekową. W ramach projektu powstanie m. in. portal internetowy o przykładowych funkcjonalnościach. -Wartość ogółem projektu to kwota 3,94 mln zł brutto. Na projekt pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród" udało nam się pozyskać kwotę dofinansowania w wysokości 2,7 mln zł - informuje Burmistrz Stróż.

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: gmina tarnogród   inwestycje w drogi   oczyszczalnia ścieków   odnawialne źródła energii

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 34.236.190.216

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Władze powiatu złożyły zawiadomienie do Prokuratury. Sprawa dotyczy biłgorajskiego szpitala. Mamy komentarz Starosty i syndyka masy upadłościowej Spółki Arion

Wczoraj, władze Powiatu Biłgorajskiego złożyły zawiadomienia...

Komunikat w sprawie jakości wody w Zalewie Bojary

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju w związku...

Kandydatka "Wiosny" przekonywała, że brak "Lewicy" w polskim sejmie, to wielka strata dla polskiej demokracji

-Szanowni Państwo jestem tutaj dziś z Wami ponieważ jak już zapewne...

Bigorajski PiS zaprezentował billboard wyborczy, hasło kampanii parlemntarnej i kandydatkę z Ziemi Biłgorajskiej

Przy głównej ulicy Biłgoraja, lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości...

PSL domyka listy wyborcze. Z naszego Powiatu kandydować mają Genowefa Tokarska i Wiesław Różyński (AUDIO)

Polskie Stronnictwo Ludowe podpisało porozumienie z Kukiz15....

Domowe bajgle w Biłgoraju

Domowe, świeże bajgle, wzorowane na dawnej kuchni żydowskiej,...

Ogłoszenia