Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Samorządy, Urzędy, Instytucje > Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie swoją siedzibę ma w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnogrodzie. Kierownikiem placówki jest Halina Senczyna. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ustala obowiązek zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej, prowadzi postępowanie egzekucyjnego tego tytułu, a także w przypadkach szczególnych odstępuje od żądania takiego zwrotu. W skład Ośrodka wchodzą następujące etaty:

  1. Kierownik.

  2. Wieloosobowe stanowisko pracy – pracownik socjalny.

  3. Koordynator ds. komputeryzacji i pomocy społecznej.

  4. Główny księgowy.

  5. Wieloosobowe stanowisko pracy – opiekunka.

  6. Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej.

  7. Wieloosobowe stanowisko pracy – terapeuta Świetlicy Socjoterapeutycznej.

  8. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych.

  9. Wieloosobowe stanowisko pracy – referent ds. świadczeń rodzinnych.Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 12104Data ostatniej weryfikacji: 2013-02-01

Kategorie