Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Samorządy, Urzędy, Instytucje > Ośrodki pomocy społecznej

Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy :


 1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.

 2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

 3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.

 4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

 5. Pracę socjalną, rozumiana jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.


Działalność Miejskiego Ośrodka finansowana jest :


 • ze środków budżetu Państwa

 • ze środków budżetu Miasta

 • ze środków przekazywanych przez Sad Rejonowy w Biłgoraju

 • oraz osoby prywatne ( pomoc w naturze ) :

  - sprzęt gospodarstwa domowego, odzież, zabawki

 • akcje charytatywne, przeprowadzane w okresie jesienno - zimowym


Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy.

Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną Radzie Miasta Biłgoraja.Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 24336Data ostatniej weryfikacji: 2012-02-01

Kategorie