Strona startowa

Wiadomości - Polityka

Manewry wojenne Burmistrza w oświacie

Dodał: red Data: 2012-01-31 13:39:30 (czytane: 5973)

Oświadczenie radnego Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Biłgoraj, w kontekście planów reorganizacji oświaty w Mieście oraz planów likwidacji szkół. Tomasz Książek przedstawia diagnozę zapaści finansowej oświaty.

JP BUDOWNICTWO
www.jpbudownictwo.pl,termo-modernizacja, doceplanie biłgoraj, malowanie, tynkowanie, remonty, renowacje, ocieplanie, adaptacja, adaptacja poddasza, adaptacja piwnc, tynkowanie biłgoraj, malowanie biłgoraj, adaptacja biłgoraj, remont biłgoraj

ul. E Orzeszkowej 25. 23-400, Biłgoraj

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , TereszpolPrzypomnę, że Miasto Biłgoraj zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym odpowiada między innymi za funkcjonowanie szkół w stosunku do których jest organem prowadzącym. Natomiast nadzór merytoryczno – dydaktyczny nad ich funkcjonowaniem sprawuje Kurator Oświaty. W tym zakresie, dzięki kadrze pedagogicznej, nasze szkoły wypadają bardzo dobrze.

Koszty całościowego finansowania zadań oświatowych stanowią dużą – bo ok. 60% – cześć całego budżetu Miasta. Na cześć zadań oświatowych, czyli na płace, podwyżki, awanse zawodowe, składkę rentową czy urlopy zdrowotne otrzymujemy tzw. subwencję oświatową, która w naszym przypadku tylko w 60% pokrywa wydatki na oświatę, brakujące 40% dopłacamy z dochodów własnych Miasta.

W kraju, dane RIO wskazują, iż 33% samorządów zamyka wydatki oświatowe w otrzymywanej subwencji, 34% samorządów wypracowuje nadwyżki, a 33% dopłaca do utrzymania szkół. My niestety dopłacamy. Każdy logicznie myślący człowiek zada proste pytanie: dlaczego dopłacamy? Odpowiedz jest równie prosta jak pytanie: w Biłgoraju oświata jest źle zarządzana. W naszej ocenie popełniono wiele grzechów, błędów i zaniedbań.

tomasz_ksiazek_pis_bilgoraj.JPG

Tomasz Książek wystąpił w imieniu Radnych Klubu PiS w Radzie Miasta

Problem finansowania oświaty od wielu lat zamiatany był pod dywan. Brak jest menadżerskiego zarządzania, przewidywania i stopniowego rozłożenia w czasie rozładowywania przerostu zatrudnienia. Błędna polityka kadrowa doprowadziła w rezultacie do znacznych przerostów w zatrudnieniu. Przecież nadchodzący niż demograficzny nie był aż tak trudny do przewidzenia. Błędem było zatrudnianie nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin na 1/4, 1/2 czy 2/3 etatu. W sposób sztuczny dokonywano podziału na grupy, zatrudniano nauczycieli o niższych kwalifikacjach. Na poziomie Miasta brak jest właściwej koordynacji arkuszy organizacji szkół oraz skutecznej polityki przestrzegania zasad rejonizacji. W rezultacie pomimo bardzo zróżnicowanej obsady ilościowej uczniów w szkołach, żadna z naszych szkół nie mieści się w subwencji. Wyjątek stanowi SP nr 3 w Biłgoraju (MZS), która z tytułu szkoły integracyjnej otrzymuje wyższą o 30% subwencję na ucznia.

Kolejny grzech to stosowanie filozofii rządzenia w oparciu o zasadę: tu i teraz, czyli zupełny brak polityki prorodzinnej – w efekcie niska liczba urodzeń, Biłgoraj demograficznie się kurczy, młodzi masowo wyjeżdżają z Miasta. Kolejny zarzut to brak realnej chęci współpracy z opozycją, która także w poprzednich kadencjach wskazywała narastający problem złego zarządzania oświatą czy niekorzystanie z doświadczeń innych organów prowadzących szkoły, których ten problem nie dotyczy, np. Starostwa Powiatowego. Rezultatem finansowym tych zaniedbań i błędów jest utrata ok. 3 mln zł, których pan Burmistrz dziś tak pilnie poszukuje.

Nie do zaakceptowania jest dzielenie się pana Burmistrza lub wręcz obciążanie całą odpowiedzialnością za trudne decyzje Wysoką Radę, stawiając siebie jedynie w roli bezwolnego ich realizatora. To zła i niedopuszczalna metoda stawiania Rady pod ścianą wyboru między „dwiema równie groźnymi chorobami” – kolokwialnie mówiąc naważył pan piwa, które mają wypić radni.

Kolejny grzech to brak pełnej rzetelnej informacji na temat oświaty kierowanej do społeczeństwa. W efekcie szeptane pogłoski o likwidacji niektórych szkół spowodowały niekontrolowaną migrację międzyszkolną dzieci, zaburzając tym samym istniejącą równowagę w obwodach szklonych. Szeptane pogłoski o likwidacji szkół poróżniły również i skonfliktowały ze sobą środowisko nauczycieli. Przykro to mówić ale ubocznym efektem, bo nie podejrzewany, że zamierzonym, tej „oświatowej kampanii” jest to, że udało się panu skłócić środowisko nauczycielskie ze społeczeństwem.

Reklama.

Kolejny grzech to stała propaganda sukcesu w oparciu o pijar – jest świetnie (rodzaj zielonej wysepki) – i medializację lokalnej polityki informacyjnej, czyli media są uczestnikami gry politycznej. Pomijając bezpośrednie relacje z sesji RM stosuje się nadal mechanizm wybiórczej informacji. Oficjalne wypowiedzi w BTK to informacja tylko jednej strony, tj. news Burmistrza z zapraszania, powitania, otwierania, ew. wypowiedzi Przewodniczącego lub pracowników UM – jak to terminowo i świetnie prowadzimy inwestycje. Natomiast w stosunku do opozycji – nałożono szczelne medialne embargo na każdy temat. Nawet komercyjna biłgorajska prasa i media elektroniczne przedstawiają dwie strony medalu. Panie Burmistrzu, gdzie się podział pluralizm. Na czym więc ma polegać misyjność mediów samorządowych? Co się stało z medialnym listkiem figowym w postaci Rady Programowej. Odpowiedzialnością za zaistniały stan rzeczy może pan obciążyć siebie. Panie Burmistrzu: ile władzy tyle odpowiedzialności, a pan ma pełnię władzy i rządzi Miastem już trzecią kadencję.

Na pocieszenie panie Burmistrzu dodam, że w niemałym stopniu współodpowiedzialność za zaistniały stan rzeczy ponosi cała rządząca koalicja, a w szczególności stary „stół prezydialny”. Ich grzechy to brak pełnych całościowych i rzetelnych debat oświatowych, plany prac Komisji Oświatowej i Budżetowej nieodzwierciedlające nabrzmiałych problemów oświaty czy kierowanie pracami komisji Oświaty przez osoby nie mające związku z oświatą.

Na uwagę i ocenę za współudział w rządzeniu miastem zasługuje również Fundacja Biłgoraj XXI. Razem z Burmistrzem sprawowali panowie władzę przez dwie kadencje. Wszyscy panowie byli funkcyjnymi radnymi: Przewodniczącymi Stałych Komisji Rady, łącznie z oświatą. Funkcjonując w takiej konfiguracji decyzyjnych stanowisk rodzi się proste pytanie, co przez ten czas panowie zrobili w sprawach oświaty? Osobiście nie pamiętam ani propozycji debat oświatowych, ani kierunkowych w tym zakresie interpelacji. Natomiast utkwiły mi w pamięci zabiegi budżetowe o inwestycje wokół Miasteczka Kultur Wschodu oraz częste interpelacje o oczku wodnym w Parku Różnówka. Panowie, wy również nie macie na kogo zrzucić odpowiedzialności. Obecna panów wolta, to klasyczna ucieczka do przodu przed współodpowiedzialnością.

klub_radnych_pis_bilgoraj.JPG

Znaczący negatywny udział w finansowych kłopotach samorządów szczególnie ostatnich lat ma także Rząd Polski. Poprzez praktykę nadmiernego nakładania na samorządy dodatkowych zadań bez zabezpieczenia na ich realizację środków finansowych. Taki przykładem w oświacie jest Art. 30 Karty Nauczyciela, zobowiązujący samorząd do wypłaty dodatków uzupełniających do średniej zarobków ustalonych przez Rząd. Pomimo tych dodatkowych zadań, to w obecnym 2012 roku Rząd Polski, decyzja koalicji PO – PSL zmniejszył subwencję na zadania oświatowe o 1 miliard 400 milionów zł.

Szanowni Państwo

Będąc ludźmi myślącymi racjonalnie dostrzegamy złożoność problemu i trudną sytuację czy wręcz zapaść finansową naszego Miasta. Ale panie Burmistrzu jak mawiał filozof: zaszczyt nakłada ciężar. Kończąc tę smutna diagnozę pozwolę sobie na sarkastyczną konstatację, którą pan Janusz Rosłan doskonale pamięta ze swej aktorskiej przygody i głównej roli w sztuce z lat 90 ubiegłego wieku pt. Koszmarny rejs. Panie Burmistrzu cytuję: sternik, który nie wie do jakiego portu płynie, każdy wiatr uzna za przeciwny.

Ekspiację oraz katharsis pozostawiamy decydentom. Jako opozycja mamy wyborczy mandat, a więc prawo i obowiązek do kontrolowania i patrzenia rządzącym na ręce. Nasze prawo do patrzenia władzy na ręce nazwałbym szczególnie uzasadnionym, wobec faktu, że w pełni przejął pan Burmistrz władzę z jej organem kontrolnym jakim jest Komisja Rewizyjna. Pewnie to trudne, ale panie Burmistrzu musi się pan przyzwyczaić do tego, że opozycja ma własne zdanie, nie jest ubezwłasnowolniona i serwilistyczna. Chcemy być opozycją konstruktywną, wnoszącą własne koncepcje w rozwiązywanie trudnych spraw, które dotyczą nas wszystkich. W naszej ocenie ciężar gatunkowy decyzji przed którą stoimy, z całą pewnością sprawia, że będzie to najważniejsza decyzja Rady w obecnej, VI kadencji. To od naszej decyzji zależeć będzie dalszy los, rozwoju lub zapaści w biłgorajskiej oświacie.

W znakomitej większości reprezentujmy zawód nauczyciela. Członkom Klubu Radnych PiS bardzo głęboko na sercu leży dobro biłgorajskiej oświaty. Żywimy zatem nadzieję, że nasza wiedza, doświadczenie i nasze propozycje będą właściwie wykorzystane.

Wyrażamy zaniepokojenie zbyt dużą tendencją szukania głównie w oświacie oszczędności za wszelką cenę. Można odnieść wrażenie, iż inne jednostki samorządowe cieszą się większą sympatią i tolerancją finansową pana Burmistrza niż szkoły. Dostrzegamy również niebezpieczeństwo zgubienia w tym nerwowym, czy wręcz panicznym działaniu istoty zmiany, podmiotu, jakim jest nasze dziecko, nasz uczeń i jego dobro, czyli najlepsze wychowanie i edukacja. Za niedopuszczalne uznajemy wystawienie rachunku przez pana Burmistrza tylko nauczycielom za błędy których nie popełnili. Apelujemy do Wysokiej Rady, by w tej szalonej pogoni za pieniędzmi nie wylać „dziecka z kąpielą”.

Świadomi tych zagrożeń, jako Klub Radnych PiS przeprowadziliśmy wiele dyskusji, narad, konsultacji, a nawet szkoleń i spotkań w sprawie biłgorajskiej oświaty w różnych gremiach, głównie ze środowiskiem nauczycielskim. Nikomu, kto chciał rozmawiać z nami o oświacie nie odmówiliśmy. W naszej ocenie działania te pozwoliły wypracować nam obiektywną i racjonalną w istniejącej sytuacji koncepcję zmian. Nie chcemy i nie występujemy w roli adwokata którejkolwiek z wyodrębnionych placówek oświatowych. Występujemy w obronie biłgorajskiej oświaty. Jesteśmy przeciwnikami likwidacji jakiejkolwiek ze szkół!

Szanowni radni, biłgorajska oświata nie powinna mieć żadnych barw politycznych, ani czerwonych, ani zielonych, różowych czy niebieskich. Biłgorajska oświata powinna być i musi być doskonale zorganizowaną i zarządzaną strukturą realizującą zadania edukacyjno – wychowawcze.

W podpisie

Tomasz Książek
radny Rady Miasta Biłgoraj

Zobacz także

Znaleźli w lesie niewybuch

Dodane: 2020-04-03 21:03 - Komentarze  (0)  czytane (219)

TAGI: niewybuch, lasy państwowe, nadleśnictwo biłgoraj, biłgorajKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 34.204.202.44

-1 (2014-10-15 15:59:59 - IP: ***150.209.18)

1

-1 (2014-10-15 15:59:58 - IP: ***150.209.18)

1

--1' (2014-10-15 15:59:56 - IP: ***150.209.18)

1

-1 (2014-09-12 18:44:52 - IP: ***150.209.18)

1

-1 (2014-09-12 18:44:51 - IP: ***150.209.18)

1

--1' (2014-09-12 18:44:49 - IP: ***150.209.18)

1

-1 (2014-09-12 18:44:42 - IP: ***150.209.18)

-1'

Msyach (2012-03-23 05:14:21 - IP: ***224.161.250)

Niestety, reporterzy od ejikagoś czasu są znani z niedokładności. Jestem nauczycielem i dla nich rf3żnica pomiędzy nauczycielem kontraktowym (wystarczy rok pracy) a dyplomowanym (+/- 10 lat pracy) nie istnieje, a co za tym idzie wysokość zarobkf3w. No i niedawno dowiedziałem się z gazety jakoby zarabiam nawet i 3000 brutto, podczas gdy z trudem osiągam połowę z tego, ale pracuję tylko 2 latka, więc kto wie czy wytrzymam do tych 10ciu lat:/

Mostapha (2012-03-23 02:00:50 - IP: ***224.161.250)

Kasia! Ojej ależ Ty piękne rzeczy srzcayowujewz na tym szydełku !!!! Oczu oderwać nie mogę !!!Kasia gdybyś tak postanowiła wydziergać Kiwaczka (wiesz o czym piszę, to bajki naszego dzieciństwa ;-) to ja pierwsza w kolejce dla Tyśki!!! Szkoda że nie znalazłam Cię wcześniej miałabym, super prezent na jej lutowe urodzinkimoc uściskf3w Wam zasyłamg.

Rafael (2012-03-20 15:28:54 - IP: ***181.161.18)

Zamiast zapraszac pzbydalory sie co chyba z chodnikami zrobic i ulicami nie wspomne o parkingach .dobrze ze przyszla chwilowa odwilz to chociaz po czescie to zniknie tragedia pchacie sie Panstwo na stolki Rady Miejskiej a nie robicie nic. W tym roku to jest juz naprawde przesada ani nie bylo posypane sola a ni piaskiem doslownie nic. Moze nie macie Panstwo pieniedzy ? bylo moze trzeba mniej wydac na programy wyborcze Czekam na odpowiedz z Pani strony mysle ze wiekszosc widzi co sie w tym roku d

Patrick (2012-03-20 13:20:22 - IP: ***.230.216.60)

Call me wind because I am absoulltey blown away.

Oświata, oszczędności, szukanie winnych dziury budżetowej, a w urzędzie nie można załatwić sprawy (2012-02-03 15:01:52 - IP: ***.127.177.74)

W referacie komunalnym dzisiaj imprezują.

asdfghj (2012-02-03 10:50:44 - IP: ***.243.165.101)

Do wszystkich litujących się nad nauczycielami.Zróbcie zbiórkę pomocy dla nich,niech ich koledzy nauczyciele dadzą dla nich datki z LO budowlanki elektryka, idt, zobaczymy ilu da od siebie bo pieniędzmi innych to by szybko rozdali

Do wpisu poniżej (2012-02-03 10:32:57 - IP: ***9.200.209)

Czy wiesz BARANIE że zarządzie oświatą rożni się od kierowanie taczka. Jak jedziesz taczką to każdy manewr praktycznie możesz wykonywać bez wahania: skręt w prawo czy lewo.Zarządzając oświata musisz MYŚLEĆ i PRZEWIDYWAĆ co będzie za kilka lat.Wyże i niże demograficzne przeplatają się i powtarzają regularnie. Jak w niżu pozamykasz szkoły i pozwalniasz nauczycieli to skąd ich nagle nabierzesz w czasie wyżu, który już się pojawia i za 4-5lat będzie w podstawówkach?

Do nauczycieli (2012-02-03 07:49:14 - IP: ***14.145.2)

Największymi bałwanami obecnie są nauczyciele, ponieważ kompletnie nie czają ekonomi. Czy Wy nie rozumiecie, że jest niż demograficzny, dzieci jest mniej a zatem i nauczycieli musi być mniej. Czy to jest takie trudne by zrozumiać, że miasto wszystkich dochodów nie może przeznaczać na edukację, są jeszcze inne potrzeby.

lidka (2012-02-03 00:26:44 - IP: ***230.9.112)

od lat wiadomo ,że szkoły to kapitał na przyszlość a nie instytucje dochodowe !!!tak samo przyszedł niż demograficzny i pozamykali przedszkola , a teraz trzeba robić prywatne punkty w mieszkaniach, po piwnicach bo za malo przedszkoli, tak samo będzie za parę lat ze szkołami, ale wtedy bedzie za mało nauczycieli i sytuacja sie powtórzy z tego okresu jak chodzilam do szkoły i było nas po 35 osób w klasie!!!

lidka (2012-02-03 00:19:17 - IP: ***230.9.112)

nie wiem dlaczego tak najezdżacie na nauczycieli ,kazdy broni swoich miejsc pracy ,a jak wam zazdrość że maja tyle wolnego to było się uczyć ,a teraz to tylko dzwigać woreczki co nie ???

lan (2012-02-02 19:08:10 - IP: ***163.30.217)

Zapomniał bałwan jeden z drugim ile to Nauczyciele musieli się namęczyć żeby toto nauczyć czytać i pisać. Niestety głupiemu rozumu nie dasz.

(2012-02-02 14:44:02 - IP: ***28.12.206)

A kto ci karze głosować,chcesz to głosujesz nie chcesz nie głosujesz,

(2012-02-02 14:20:26 - IP: ***14.145.2)

PRECZ Z NAUCZYCIELAMI W RADZIE JAKI Z NICH POŻYTEK SEDZĄ GLOSU NIE DAJĄ, TYLKO PILNUJĄ WLASNYCH INTERESIKÓW.
NIE GŁOSUJMY WIĘCEJ NA NAUCZYCIELI.

do Kronikarz (2012-02-02 10:12:46 - IP: ***163.12.96)

Tobie niezbędny koniak a może nawet kilka.

(2012-02-01 22:09:10 - IP: ***.126.116.239)

Przecierz nauczyciele głosowali za Januszem. To teraz w geście solidarności z tymi zwalnianymi sami powinni im oddać swoją pracę.

(2012-02-01 21:56:03 - IP: ***24.188.159)

Po co Ksiązek rozmawiał o likwidacji szkoły z Rosłanem a teraz udaje, że tego nie pamięta?

do Kronikarz (2012-02-01 20:57:07 - IP: ***255.239.58) (2012-02-01 21:23:32 - IP: ***24.109.96)

...słuchaj geniuszu, nie wiem czy ktoś kazał ci wypisywać te bzdety, czy sam na to wpadłeś? Nie mam też pewności czy to dotrze do twej pustej głowy, ale ostatni raz ci to powtórzę: TU NIE CHODZI O NAUCZYCIELI TYLKO O DZIECI- BY MOGŁY CHODZIĆ DO SZKOŁY KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ BLISKO ICH DOMU, W KTÓRĄ MIASTO ZAINWESTOWAŁO DUŻE PIENIĄDZE, A TERAZ SZUKAJĄC OSZCZĘDNOŚCI NA NAUCZYCIELACH CHCE JE POZAMYKAĆ. PONIAŁ?!

Kronikarz (2012-02-01 20:57:07 - IP: ***255.239.58)

Mamy teraz nauczkę, ze szkołami i nauczycielami.W następnych wyborach znajomi i rodzina ani jednego głosu nie odda na nauczyciela. Ta grupa zawodowa jest tak zdegenerowana, że tylko całkowite odsunięcie jej od wpływu w mieście-gdziekolwiek i na cokolwiek może uzdrowić sytuację a staruszków-nauczycieli będzie możliwe odesłanie ich na emeryturę bo oni sami nie odejdą. Im potrzebny kopniak.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

Monika Pawłowska o wyborach prezydenckich zaplanowanych na 10 maja 2020 roku

Rewitalizacja Placu Wolności i termomodernizacja Urzędu Miasta

Przemysław Czarnek o wyborach prezydenckie zaplanowanych na 10 maja 2020 roku

Gorzkie żale - część I

Wiceminister finansów Leszek Skiba o tarczy antykryzysowej

Wiceminister sprawiedliwości o ograniczeniach w związku ze stanem epidemii

Konkursy

Zobacz więcej Dodaj

Promocje

Złóż życzenia świąteczne za pośrednictwem bilgoraj.com.pl

2020-03-31 - 2020-04-13

Wiosenna PROMOCJA w bilgoraj.com.pl: BANERY 30% taniej!

2020-04-01 - 2020-05-31

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ukochane Barwy

2 maja - dzień flagi narodowej. Flaga, godło narodowe i hymn to obok tradycji, historii, kultury i języka podstawa świadomości narodowej...