Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - Powiat Biłgorajski

Dodał: red Data: 2020-05-13 14:19:08 (czytane: 1485)

Publikujemy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa zarówno rodzinnego, jak i prawnego czy społecznego oraz konsumenckiego, z których mogą skorzystać mieszkańcy Ziemi Biłgorajskiej. Publikujemy także godziny pracy, dostępność, numery telefonów oraz adresy i e-maile.

JP BUDOWNICTWO
www.jpbudownictwo.pl,termo-modernizacja, doceplanie biłgoraj, malowanie, tynkowanie, remonty, renowacje, ocieplanie, adaptacja, adaptacja poddasza, adaptacja piwnc, tynkowanie biłgoraj, malowanie biłgoraj, adaptacja biłgoraj, remont biłgoraj

ul. E Orzeszkowej 25. 23-400, Biłgoraj

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, BiłgorajRODZINNE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Zakres poradnictwa: piecza zastępcza. Adres i telefon: ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686-69-49. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek, godziny 7:30 - 15:30. Adres www lub e-mail: bilgorajpcpr@wp.pl
Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego.

Katolicka Poradnia Rodzinna przy parafii św. Jerzego w Biłgoraju. Zakres poradnictwa: przygotowanie do małżeństwa, porady małżeńskie. Adres i telefon: ul. Ogrodowa 3, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 76 02, 574 181 300 - doradca życia rodzinnego. Dostępność (dni i godziny): o uzgodnieniu telefonicznym. Adres www lub e-mail: schodzinski@gmail.com
Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego.

Poradnia Życia Rodzinnego przy parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Zakres poradnictwa: Problemy osobiste, katecheza przedmałżeńska. Adres i telefon: ul. Krzeszowska 1, 23-400 Biłgoraj, tel 84 686-16-96. Dostępność (dni i godziny): poradnia rodzinna - czas letni – godzina 17.30, czas zimowy godzina 16:30; katecheza przedmałżeńska - czas letni godzina 18:30, czas zimowy godzina 17:30. Adres www lub e-mail: wbatycki@zamosc.opoka.org.pl
Kryteria dostępności: każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego.

Fundacja Pomocy Dzieciom KRZYK. Zakres poradnictwa: materialne wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, ubogich, mających problem z alkoholem, opieka nad  matkami samotnie wychowującymi dzieci. Adres i telefon: ul. 3 maja 3, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 01 78 i 602 265 179. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 9:00 -17:00. Adres www lub e-mail: krzyk.bilgoraj@wp.pl
Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego.

PSYCHOLOGICZNE
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Biłgoraju.
Zakres poradnictwa: terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań. Adres i telefon: ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 10 66. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - czwartek w godzinach 7:30 - 18:00; piątek w godzinach 7:30 - 16:00. Adres www lub e-mail: pppbil@poczta.fm
Kryterium dostępu: uczniowie szkół powiatu biłgorajskiego.

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Biłgoraju. Zakres poradnictwa: terapia zaburzeń i zachowań. Adres i telefon: ul. Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 01 05, rejestracja tel. 697 681 433 Kryterium dostępu: w ramach umowy z NFZ

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ). Zakres poradnictwa: kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze. Adres i telefon: Fundacja ITAKA skr. pocztowa 127, 00-958 Warszawa 66, tel. 800 70 2222 - bezpłatna infolinia 24  godziny/dobę przez 7 dni w tygodniu. Adres www lub e-mail: www.liniawsparcia.pl i porady@liniawsparcia.pl
Kryterium dostępu: dla osób będących w kryzysie psychicznym.

PEDAGOGICZNE
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju.
Zakres poradnictwa: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, podnoszenie efektywności ich uczenia się, opiniowanie i orzecznictwo. Adres i telefon: ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 10 66. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - czwartek w godzinach 7:30 - 18:00, piątek w godzinach 7:30 - 16:00. Adres www lub e-mail: pppbil@poczta.fm
Kryterium dostępu: uczniowie szkół powiatu biłgorajskiego.

POMOC SPOŁECZNA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Zakres poradnictwa: pomoc społeczna, zatrudnianie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Adres i telefon: ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686-69-49. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30. Adres www lub e-mail: bilgorajpcpr@wp.pl
Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w:
1. Biłgoraju, ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 28 64. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 7:15 - 15:15. Adres www lub e-mail: gopsbilgoraj@gmail.com
2. Aleksandrowie, Aleksandrów Drugi 380, 23-408 Aleksandrów, tel. 84 687 50 02. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30. Adres www lub e-mail:  gopsaleksandrow@.onet.pl
3. Biszczy, Biszcza 79, 23-425 Biszcza, tel. 84 685 60 22. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:00 - 15:00, wtorek w godzinach 8:00 - 16:00. Adres www lub e-mail: biszcza _gops@wp.pl
4. Goraju, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, tel. 84 685 80 53. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30. Adres www lub e-mail: gops_goraj@onet.pl
5. Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol, tel. 84 687 74 34. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30. Adres www lub e-mail: gops@ksiezpol.pl
6. Józefowie, ul. Krótka 6, 23-460 Józefów, tel. 84 687 83 98. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00. Adres www lub e-mail: mops.jozefow@op.pl
7. Łukowej, Łukowa 51, 23-412 Łukowa, tel. 84 687 40 82. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 - 15:00. Adres www lub e-mail: gops@lukowa.pl
8. Obszy, Obsza 36 A, 23-413 Obsza, tel. 84 689 10 02. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30. Adres www lub e-mail: gops@lukowa.pl
9. Potoku Górny, Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny, tel. 84 685 25 00 lub 517 917 411. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 - 15:00. Adres www lub e-mail: gops@potokgorny@com.pl
10. Tereszpolu, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol Zaorenda, tel. 84 687 62 60. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30. Adres www lub e-mail: gops@tereszpol.pl
11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 13, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 23 58. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30. Adres www lub e-mail: ops@mops.bilgoraj.pl
12. Tarnogrodzie, ul. 22 lipca 1, 23-420 Tarnogród, tel. 84 689-70-40. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 - 15:00. Adres www lub e-mail: mops@tarnogrod@op.pl
13. Frampolu, Kościelna 29, 23-440 Frampol, tel. 84 685 75 04. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30. Adres www lub e-mail: mgopsframpol@gmail.pl
14. Turobinie, Rynek 4, 23-465 Turobin, 84 683 34 17. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 7:15 - 15:15. Adres www lub e-mail: gops@turobin.pl
Zakres poradnictwa: świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, świadczenia wychowawcze 500+, zespół interdyscyplinarny, pomoc żywnościowa.
Kryterium dostępu: Każdy mieszkaniec gminy.

pomoc_prawna_001.JPG

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w:
1. Aleksandrowie
2. Biszczy
3. Frampolu
4. Tereszpolu
Zakres poradnictwa: pomoc osobom uzależnionym. Adres i telefon: przy Urzędach Gmin. Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec gminy.

Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Zakres poradnictwa: pomoc osobom uzależnionym. Adres i telefon: ul. Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj, tel. 697 681 434. Adres www lub e-mail: bilgoraj@arion-szpitale.pl
Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu.

Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „ISKRA”. Zakres poradnictwa: pomoc osobom uzależnionym. Adres: ul. Lubelska 16, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 46 69. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 10:00 - 19:00. Adres www lub e-mail: bstiskra@poczta.onet.pl
Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie:
1. Aleksandrów
2. Biłgoraj
3. Biłgoraj Miasto
4. Frampol
5. Goraj
6. Józefów
7. Księżpol
8. Łukowa
9. Obsza
10. Potok Górny
11. Tarnogród
12. Tereszpol
13. Turobin
Zakres poradnictwa: pomoc osobom przemocy. Adres i telefon: przy Urzędach gmin. Kryterium Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Zakres poradnictwa: wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, realizacja zadań rządowych programów pomocy społecznej, pomoc psychologiczna. Adres i telefon: ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 41 82. Dostępność (dni i godziny): poiedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30. Adres www lub e-mail: oik.bilgoraj@gmail.com
Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”. Zakres poradnictwa:
- wsparcie,
- pomoc psychologiczna,
- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej.
Adres i telefon: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa, tel. 800 120 002 - bezpłatna infolinia. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - sobota, w godzinach 08:00 - 22:00, niedziela i święta  w godzinach : 08:00 - 16:00. Adres www lub e-mail: www.niebieskalinia.info lub biuro@niebieskalinia
Kryterium dostępu: dla osób doświadczających przemocy domowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA
Biuro spraw obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Zakres poradnictwa: poradnictwo w zakresie interwencji kryzysowej. Adres i telefon: ul. Kościuszki 94
23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 20 66. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 07:30 - 15:30. Adres www lub e-mail: pczk@bilgorajski.pl
Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Zakres poradnictwa: poradnictwo w zakresie interwencji kryzysowej. Adres i telefon: ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 41 82. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 07:30 - 15:30. Adres www lub e-mail: oik.bilgoraj@gmail.com
Kryterium dostępu: Każdy mieszkaniec powiatu.

Centralne Zarządzanie Kryzysowe. Zakres poradnictwa: monitorowanie bezpieczeństwa. Adres i telefon: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, tel. całodobowy dyżur: 22 361 69 00, 22 785 700 177 - 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Adres www lub e-mail: poczta@rcb.gov.pl
Kryterium dostępu: świadek zagrożenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego.

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju. Zakres poradnictwa: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, podnoszenie kwalifikacji, świadczenia pieniężne. Adres i telefon: ul. Bohaterów Monte Casino 38, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 685 00 00. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 07:00 - 15:00. Adres www lub e-mail: pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl
Kryterium dostępu: zarejestrowani, poszukujący pracy i pracodawcy.

Wojewódzki Urząd Pracy. Zakres poradnictwa: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, podnoszenie kwalifikacji, świadczenia pieniężne. Adres i telefon: Ul. Obywatelska 6, 20-092 Lublin, tel. 81 463 53 00. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 07:30 - 15:30. Adres www lub e-mail: sekretariat@wup.lublin.pl
Kryterium dostępu: zarejestrowani, poszukujący pracy i pracodawcy.

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia. Zakres poradnictwa: informacje o usługach urzędów pracy. Adres i telefon: ul. Ciepła 20, 15-472 Białystok, tel. 19 524 (z Polski) +48 22 19524 (z zagranicy) - koszt zgodnie z taryfą operatora. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach  08:00 - 18:00. Adres www lub e-mail: www.zielonalinia.gov.pl lub biuro@zielonalinia.gov.pl
Kryterium dostępu: zarejestrowani, poszukujący pracy i pracodawcy.

Reklama.

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Zakres poradnictwa: wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne i finansowe. Adres i telefon: ul. Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj, tel. 885 558 896. Dostępność (dni i godziny): środa w godzinach 15:00 - 20:00. Adres www lub e-mail: www.pokrzywdzeni.gov.pl lub funduszsprawiedliwosci@ms
Kryterium dostępu: osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie.

PRAWO KONSUMENCKIE
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów.
Zakres poradnictwa: bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Adres i telefon: ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 20 53. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek, wtorek, środa w godzinach -7:30 - 11:30, czwartek w godzinach 07:30 - 15:30. Adres www lub e-mail: zmalysz@bilgorajski.pl
Kryterium dostępu: konsumenci.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ochrona Praw Konsumenckich. Adres i telefon: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Infolinia konsumencka (prowadzona przez Federację Konsumentów) 801 440 220, 22 290 89 16 - koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 08:00 - 18:00. Adres www lub e-mail: www.uokik.gov.pl lub porady@dlakonsumentow.pl
Kryterium dostępu: prawo konsumenckie.

PRAWA PACJENTA
Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział w Lublinie.
Zakres poradnictwa: prawa pacjenta, ubezpieczenie zdrowotne. Adres i telefon: ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. 81 531 05 00. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 08:00 - 16:00. Adres www lub e-mail: info@nfz-lublin.pl
Kryterium dostępu: każdy ubezpieczony.

Rzecznik Praw Pacjenta. Zakres poradnictwa: ochrona praw pacjenta. Adres i teelfon: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, tel. 800 190 590 - bezpłatna infolinia. Zapisy na poradę osobistą: rezerwacja@rpp lub gov.pl lub 22 532 82 43. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 08:00 - 20:00. Adres www lub e-mail: www.bpp.gov.pl lub
kancelaria@rpp.gov.pl
Kryterium dostępu: z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala. Zakres poradnictwa: uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego prawa pacjenta, leczenie w kraju i poza granicami, kolejki do świadczeń. Adres i telefon: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Infolinia Centralna 800 392 976 - połączenia bezpłatne, 22 572 60 42 - koszt zgodnie z taryfą operatora. Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 08:00 - 16:00. Adres www lub e-mail: www.nfz.gov.pl lub infolinia@nfz.gov.pl
Kryterium dostępu: każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych. Zakres poradnictwa: ochrona praw osób niepełnosprawnych. Adres i telefon: ul. Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa, tel. 22 461 60 00. Korespondencja: Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. 801 801 015 - koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 08:00 - 17:00. Adres www lub e-mail: www.niepelnosprawni.gov.pl lub sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
Kryterium dostępu: z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rzecznik Praw Dziecka. Zakres poradnictwa: ochrona praw dziecka. Adres i telefon: ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa, tel. 22 583 66 00, fax. 22 583 66 96 oraz 800 121 212 - bezpłatna infolinia (poniedziałek - piątek  w godzinach 08:15 - 20:00 - dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 08:15 - 16:15. Adres ww lub e-mail: brpd.gov.pl lub rpd@brpd.gov.pl
Kryterium dostępu: sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych. Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Punkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (oddział, biuro terenowe, inspektorat) w Biłgoraju.
Zakres poradnictwa: emerytury, renty, zasiłki, prewencja i rehabilitacja, poradnictwo ubezpieczeniowe, poradnictwo ubezpieczeniowe dla Polaków pracujących lub mieszkających za granicą. Adres i telefon: ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 12 00. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00, wtorek w godzinach 08:00 - 15:00, środa w godzinach 8:00 - 15:00, czwartek  w godzinach 8:00 - 15:00, piątek w godzinach 8:00 - 15:00. Kryterium dostępu: ubezpieczeni, płatnicy, lekarze.

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakres poradnictwa: pomoc techniczna, składki, renty, emerytury. Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej. Nr centrali 22 667 10 00 lub 22 560 16 00 - koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 - 18:00. Adres www lub e-mail: www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-cot@zus.pl
Kryterium dostępu: ubezpieczeni, płatnicy, lekarze.

PRAWO PRACY
Okręgowa Inspekcja Pracy w Lublinie.
Zakres poradnictwa: działalność kontrolno-nadzorcza inspektora pracy. Adres i telefon: ul. Aleje Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin, tel. 81 53 71 131. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 07:30 - 15:30. Adres www lub e-mail: kancelaria@lublin.pip.gov.pl
Kryterium dostępu: pracodawcy, pracownicy.

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Zakres poradnictwa: porady z zakresu prawa pracy. Adres i telefon Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, tel. 22 391 82 15, fax. 22 391 82 14 lub 801 002 006 (dla  tel. stacj.) i 459 599 000 (dla tel. kom.), 22 391 83 60 (dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP) - koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie. Adres www lub e-mail: www.bip.pip.gov.pl lub kancelaria@gip.pip.gov.pl
Kryterium dostępu: każdy podatnik.

PRAWO PODATKOWE
Urząd Skarbowy w Biłgoraju.
Zakres poradnictwa: rejestracja podatników, kaucja gwarancyjna, kontrola podatkowa, egzekucja podatkowa, sprawy karne skarbowe, mandaty. Adres i telefon: ul. Kościuszki 78, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 87 00. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek w godzinach 07:15 - 15:15, sala obsługi podatnika - w godzinach 7:15 - 18:00, wtorek, środa, czwartek, piątek 07:15 - 15:15. Adres www lub e-mail: sekretariat.us.bilgoraj@mf.gov.pl
Kryterium dostępu: każdy podatnik.

Krajowa Informacja Skarbowa. Zakres poradnictwa: informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza. Adres i telefon: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, tel.
801 055 055 z tel. stacjonarnych, 22 330 03 30 z tel. komórkowych, 48 233 00 330 z tel. zagranicznych - koszt zgodnie z taryfą operatora. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek, w godzinach 07:00 - 18:00. Adres www lub e-mail: www.kis.gov.pl więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa
Kryterium dostępu: każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych).
Zakres poradnictwa: prawa ubezpieczonych. Adres i telefon: Biuro Rzecznika Finansowego, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. ubezpieczenia gospodarcze - 22 333 73 28, ubezpieczenia społeczne, OFE ZUS - 22 333 73 26
lub 22 333 73 27, ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego - 22 333 73 25. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek, w godzinach 07:00 - 18:00, 11:00 - 15:00, 08:00 - 16:00. Adres www lub e-mail: porady@rf.gov.pl (czas oczekiwania na odpowiedz e-mailową około 2 tygodni), rf.gov.pl/kontakt lub biuro@rf.gov.pl
Kryterium dostępu: osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń.

INNE
WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom portal Ministerstwa Cyfryzacji.


Rzecznik Praw Obywatelskich. Zakres poradnictwa: ochrona praw obywatelskich. Adres i telefon: Aleje Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. 800 676 676 -połączenia bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek w godzinach 10:00 - 18:00, wtorek - piątek w godzinach 08:00 - 16:00. Adres www lub e-mail: www.rpo.gov.pl lub biurorzecznika@brpo.gov.pl
Kryterium dostępu: każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA
Adwokaci wyznaczeni przez ORA.
Gminy: Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Goraj, Frampol, Księżpol. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek - piątek (wg. harmonogramu)  w godzinach 8:00 - 12:00, poniedziałek - dyżur ze specjalizacją mediacja (Miasto Biłgoraj). Informacje i zapisy: poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00 pod nr tel. 668 150 589. Adres www lub e-mail: www.nieodpłatna@bilgorajski.pl

Radcowie Prawni wyznaczeni przez OIRP. Gminy: Obsza, Łukowa, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin. Poniedziałek - piątek (wg. harmonogramu) w godzinach 08:00 - 12:00. Informacje i zapisy: poniedziałek - piątek w godzinach 08:00 - 15:00 pod nr tel. 668 150 589. Adres www lub e-mail: www.nieodpłatna@bilgorajski.pl

Fundacja Gołębie Serce. Adres i telefon: ul. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek, środa, piątki w godzinach 14:00 - 18:00; wtorki i czwartki w godzinach 10:00 - 14:00. Informacje i zapisy poniedziałek - piątek w godzinach 08:00 - 15:00 pod nr tel. 668 150 589. Adres www lub e-mail: www.nieodpłatna@bilgorajski.pl

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA
Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono.
Adres i telefon: ul. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek, środa, piątki w godzinach 10:00 - 14:00, wtorki i czwartki w godzinach 14:00 - 18:00. Informacje i zapisy poniedziałek - piątek w godzinach 08:00 - 15:00 pod nr tel. 668 150 589. Adres www lub e-mail: www.nieodpłatna@bilgorajski.pl

/red./

Tagi: nieodpłatna pomoc   porady prawne   opieka społeczna   powiat biłgorajski

Zobacz także

Bonów turystycznych nie wolno sprzedawać!

Dodane: 2020-08-04 12:00 - Komentarze  (3)  czytane (570)

TAGI: polski bon turystyczny, zus biłgoraj, polska organizacja turystyczna, bon turystyczny nie na sprzedażKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.226.245.48

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


więcej

Meble, kuchnie, zabudowy

ZPHU FOREST - sklepbrw.pl

ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 23, 23-400 Biłgoraj

więcej

Usługi budowlane i remontowe

JP BUDOWNICTWO

ul. E Orzeszkowej 25, 23-400 Biłgoraj

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK

Szozdy 11, 23-407 Tereszpol

F.H.U. DETIM S.C. Zdzisław Hułas, Bożena Hułas

Aleksandrów 710a, 23-408 Aleksandrów

więcej

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Siła odwagi

Nasz „zdrowy rozsądek” mówi nam: to nie powinno i nie może...

Jeżdżę z głową - w kasku! Warsztaty rolkowe na OSiRze (FOTO)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju oraz biłgorajska szkółka...

Ruszył "Festiwal kultur" (FOTO, VIDEO)

Tradycyjnie, od kolorowego pochodu zespołów i organizatorów rozpoczął...

BTR chce by dawną siedzibę Gestapo, budynek PCK i pawilony przed Urzędem Miasta objąć ochrona konserwatorską

Zarząd Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego zwrócił się do Burmistrza...

Wynajem maszyn czyszczących - oto co powinniśmy wiedzieć

Przemyślana ekspozycja, intuicyjna strona internetowa, wyszkoleni...

Fotografia ślubna: Jak uwiecznić wyjątkową chwilę?

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Przygotowujemy...

Ogłoszenia