Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Dodał: red Data: 2018-01-04 11:31:57 (czytane: 1181)

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Burmistrz Biłgoraja ogłasza otwarty konkurs ofert.

RESTAURACJA PIZZERIA COUNTRY
www.country.bilgoraj.com.pl,pizzeria, pizza, Biłgoraj, w Biłgoraju, restauracja

ul Dąbrowskiego 6B. 23-400, Biłgoraj

Biuro Rachunkowe BIURGAW Jan Gawda - rozliczenia podatkowe, księgowość, doradztwo, podatki
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, Biłgoraj

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , TereszpolKonkurs obejmuje wspieranie zadań publicznych z zakresu:
1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) organizowanie przedsięwzięć obejmujących różne obszary kultury,
b)  organizowanie integracyjno - rodzinnych imprez kulturalnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych,
c) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji promujących Biłgoraj i regionalną kulturę.

2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowo - wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu, organizacja zawodów sportowych oraz udział w zawodach,
b) wspieranie programów na rzecz rehabilitacji ruchowej .

flaga_bilgoraja.jpg

3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez działalność Klubu Integracji Społecznej  oraz wspieranie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania marginalizacji osób wykluczonych społecznie w tym doradztwo zawodowe, psychologiczne, pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla uzależnionych, bezdomnych, a także ofiar przemocy w rodzinie - Punktu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Telefonu zaufania i Punktu dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami w szczególności narkomanią.
b) wspieranie programów dla trzeźwiejących alkoholików, organizacja Dni Abstynenta, Miesiąca Trzeźwości, konferencji i warsztatów trzeźwościowych.

4. Ochrony i promocji zdrowia.

5. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych:
- organizacja miejskiego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierającego finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie  przez te organizacje i inne podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć służących mieszkańcom Biłgoraja.

Reklama.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje i inne podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1817), o ile ich statut przewiduje realizację ww. zadań. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Miasta Biłgoraj (pokój Nr 13) pełnej oferty pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 roku Dz. U. z 2016 roku poz. 1300), ww. rozporządzenie przewiduje obligatoryjny wzór oferty, który winien być wypełniony rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty należy składać w opieczętowanych i zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 rok”.

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, po terminie i niekompletne podlegają odrzuceniu ze względów formalnych. Złożenie pełnej oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. W przypadku ofert na realizację zadania z § 1 pkt.5 oferent musi zapewnić minimalny wkład finansowy własny nie mniejszy niż 50% całości zadania. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Oferty opiniuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta. Przy opiniowaniu ofert Komisja będzie brać pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
a) merytoryczne (zgodność z zadaniami określonymi w programie współpracy i konkursie, nowatorstwo projektu, walor artystyczny, społeczne uzasadnienie),
b) finansowe (koszty realizacji projektu, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów),
c) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),
d) dotychczasową współpracę oferenta z samorządem,
e) w przypadku zadania z § 1 pkt.5 - przejrzystość i zachowanie zasady konkurencyjności procedur związanych z realizacją i rozliczeniem otwartego konkursu ofert.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje. Realizację zadań wymienionych w § 1 przewiduje się na okres od 1 lutego do 16 grudnia 2018 roku. W budżecie miasta na 2018 rok na realizację zadań wymienionych w § 1 przeznacza się środki publiczne w wysokości:
- na zadanie  1 - 135 tys. zł,
- na zadanie  2:
a) 420 tys. zł,
b) 40 tys. zł,
- na zadanie  3 - 60 tys. zł,
- na zadanie  4 - 8 tys. zł,
- na zadanie  5 - 10 tys. zł.

W roku 2017 roku zrealizowano zadania publiczne, w zakresie ujętym w § 1, przyznając dotacje z budżetu miasta Biłgoraj w wysokości:
- na zadanie  1 - 125 tys. zł,
- na zadanie  2:
a) 411 tys. zł,
b) 44.980 zł,
- na zadanie  3 - 48.100  zł,
- na zadanie  4 - 5 tys. zł.
- na zadanie  5 - 10 tys. zł.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację (zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 roku Dz. U. z 2016 roku poz. 1300).

/red./

Tagi: konkurs ofert   biłgoraj   wsparcie dla organizacji pozarządowych   gmina miasto biłgoraj

Zobacz także

27 Finał WOŚP. Podziękowania

Dodane: 2019-01-18 16:22 - Komentarze  (0)  czytane (246)

TAGI:Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.226.64.30

Radny jednej kadencji (2018-01-05 11:28:30)

Ostatnimi czasy poswstało sporo stoważyszeń sportowych których nie widać na biłgorajskiej scenie sportowej, ale nie mam co do tego wątpliwości, że takie stowarzyszenia będą starały się o dotację z Urzędu Miasta. Chociaż nic nie pokazali a co więcej nawet nie mieli okazji zaistnieć na sportowej scenie biłgorajskiej to w myśl nie zoriętowanego Burmistrza dostaną wsparcie finansowe na przejedzenie a po roku lub dwuch zniknął. Ministerialny program klub jest dobrym wzorcem do naśladowania dla Burmistrza ponieważ wspieranie stoważyszeń dopiero co powstałych jest bezssensowne i rozmija się z celem. Niech najpierw coś pokażął działając przez trzy lata a następnie można je brać pod uwagę i wspierać finansowo.

Z poważaniem
Murinio

. (2018-01-05 10:26:15)

Polecam kurs czytania ze zrozumieniem, bo według mnie 420 tysięcy, a nie 135.

kibic (2018-01-04 14:33:13)

dalej głosujcie na Rosłana - tylko 135 tys. na kluby sportowe

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

Studniówka I LO im. ONZ w Biłgoraju

XVIII Miedzyprzedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek

Studniówka ZSL 2019

Studniówka ZSBiO 2019

Grupa VOX charytatywnie

Gaudium - koncert fianłowy 2019

Konkursy

Zobacz więcej Dodaj

Promocje

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Obsza. Jest umowa na remont oczyszczalni

Remont oczyszczalni ścieków w Zamchu idzie zgodnie z planem. Część robót będzie wykonano w 2017 roku, a wszystkie mają się zakończyć...