Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora 'Leśnika' w Biłgoraju

Dodał: red Data: 2017-04-15 09:15:49 (czytane: 2090)

Minister Środowiska ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora ZSL w Biłgoraju. Mogą do niego przystąpić osoba, która spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2009 r. w sprawie wymagań co do osób zajmujących stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół.

RESTAURACJA PIZZERIA COUNTRY
www.country.bilgoraj.com.pl,pizzeria, pizza, Biłgoraj, w Biłgoraju, restauracja

ul Dąbrowskiego 6B. 23-400, BiłgorajReklama.

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; 
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a  ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. (z uwzględnieniem daty
 i miejsca złożenia oświadczenia lustracyjnego a w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust.3a dodatkowo datę i miejsce złożenia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego);
k) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym - w przypadku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego;
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych  - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

zespol_szkol_lesnych_bilgoraj.JPG


Kandydaci zobowiązani są do posiadania na konkursie oryginałów dokumentów. Oferty należy składać w Ministerstwie Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (sekretariat Departamentu Leśnictwa p. 366), w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju”, do dnia 26 kwietnia 2017 r. włącznie. Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Środowiska. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Środowiska. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: zsl w biłgoraju   leśnik biłgoraj   konkurs na stanowisko dyrektora   oświata biłgoraj

Zobacz także

Biłgoraj Business Class. Pilotażowy program podsumowany (FOTO)

Dodane: 2018-06-15 17:40 - Komentarze  (0)  czytane (570)

TAGI: biłgoraj business class, bizes dla młodzieży, rozwiązania biznesowe, szkoleniaKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.166.141.12

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


więcej

Kursy językowe

więcej

Kursy prawa jazdy

Ośrodek Szkolenia Kierowców LUIS

ul. Lubelska 7 IIp, 23-400 Biłgoraj

'Wiosna młodych artystów', czyli jubileusz w MDK (FOTO)

Pracownia plastyczna prowadzona przez Irenę Oręziak - Kupczak obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia swej działalności. Z tej okazji 11 marca br. w MDK odbyły się jubileuszowe uroczystości. W programie znalazła się prezentacja prac plastycznych, występy artystyczne oraz aukcje obrazów. więcej»

Studniówka ZSBiO 2018 (FOTO, VIDEO)

Uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju bawili się w Janowie Lubelskim na balu studniówkowym. Był polonez, przemówienia i podziękowania oraz zabawa przy przy przebojach muzyki rozrywkowej. -Dziś odrzućcie troski i bawcie się, za sto dni matura - mówił Starosta Biłgorajski. więcej»

więcej

Kursy i szkolenia

Ogłoszenia