Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Rosłana, lista Nr 18

Dodał: red Data: 2018-10-17 11:17:19 (czytane: 1145)

Szanowni Państwo, już dzieliliśmy się z Państwem informacjami o zrealizowanych inwestycjach, o ocenie naszego miasta, miejscach w rankingach. Teraz, zgodnie z hasłem: „Czas na osiedla”, przedstawiamy Państwu kandydatów na radnych z KWW Janusza Rosłana i nasze zamierzenia w poszczególnych okręgach wyborczych.

Biuro Rachunkowe BIURGAW Jan Gawda - rozliczenia podatkowe, księgowość, doradztwo, podatki
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, Biłgoraj

P.W. EKO-SYSTEM - JAN LESIAK
www.ekosystem-lesiak.pl,Roboty wodnokanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane,  Niwelacje terenu, fundamenty, Wynajem sprzętu budowlanego, Doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska, oczyszczalnie przydomowe, oceny środowiskowe

Szozdy 11. 23-407 , Tereszpolokreg_nr_1.jpg

W okręgu Nr 1 oczywiście najważniejsza jest rewitalizacja Placu Wolności. Złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek przeszedł już pozytywnie ocenę formalną i obecnie czekamy na ocenę merytoryczną. Do końca stycznia ma nastąpić ogłoszenie wyników, zatwierdzenie listy rankingowej oraz podpisywanie umów dotacyjnych. Liczymy na 11 mln zł wsparcia przy kosztach inwestycji rzędu 18 - 20 mln. Po otrzymaniu decyzji bez zwłoki przystąpimy do ogłoszeniu przetargu na realizację zadania, by już wiosną wykonawcy mogli wejść na plac budowy. Będzie to duże obciążenie dla miasta, ale budżet jest na ten wydatek przygotowany. Kończymy budowę targowiska miejskiego. Jeszcze w październiku poinformujemy o tym handlujących przy ul. Dąbrowskiego oraz będziemy zachęcać do korzystania z nowego bezpłatnego targowiska. W osiedlu Batorego na budowę  czekają ulice Królowej Jadwigi, Dąbrówki i Królowej Bony. O te inwestycje będzie zabiegać między innymi  Barbara Kukiełka (poz. 6). Następna ważna inwestycja to budowa ulic Parkowej, Korczaka i Sokołowskiego. Ostatni wniosek mieszkańców w zakresie przekazania miastu gruntów niezbędnych pod budowę dróg był bardzo konkretny i korzystny. Dlatego też zlecone zostało wykonanie projektu budowlanego. Jeżeli mieszkańcy będą konsekwentni i złożą wnioski o podział swoich nieruchomości oraz wykup za deklarowaną cenę, będzie można myśleć o wpisaniu inwestycji do budżetu miasta i jej realizację. Kontakt z właścicielami nieruchomości oraz właściwe tempo zapewni mieszkaniec ulicy Parkowej, jeden z inicjatorów przekazania miastu gruntów,  kandydat na radnego Rady Miasta, Stefan Chyl (poz. 4). Widzi też konieczność wykonania chodnika i oświetlenia ul. Polnej do Granicznej i ulic przyległych. Kandydat na radnego Janusz Sokal (poz. 8)  zabiegać  będzie o tworzenie  "Edukacyjnych placów zabaw",  których celem będzie uświadamianie dzieci i rodziców, jak unikać  zagrożeń i jak udzielać  pomocy innym. Będzie również  zabiegał o  edukację  w zakresie kształtowania "bezpiecznych postaw"  dzieci  w  życiu codziennym. Kandydaci na radnych: Paweł Jednacz (poz. 5), Mirosław Sitarz (poz. 7) i Jan Skrok (poz. 1) wskazują na konieczność rewitalizacji Parku Nowakowskiego, aby  „przybliżyć” go mieszkańcom, by stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez całe rodziny, by można było skorzystać z huśtawki, karuzeli, zjeżdżalni, piaskownicy. Pojawiają się od lat pomysły budowy amfiteatru. Miasto powinno mieć projekt zagospodarowania tego pięknego miejsca, aby w przypadku możliwości pozyskania środków zewnętrznych wykorzystać szansę na przywrócenie temu miejscu świetności. Drugim takim miejscem, z gotową już koncepcją jest dolina między ulicą Bagienną, Lapidarium i rzeką Białą Ładą. Projekt był zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego przez radnego Jana Skroka i Przewodniczącego Rady osiedla Bagienna. Niestety, poparcie było zbyt małe, ale projekt z pewnością zasługuje na uwagę. Jan Skrok zwraca też uwagę na konieczność poprawienia standardu życia mieszkańców bloków przy ul. Wesołej i Korczaka. Kandydatka na radną, Przewodnicząca Rady osiedla Nadstawna, Pani Krystyna Różaniecka (poz. 2) jest znana z dbałości o osiedle i konsekwencji w działaniu. W tym roku przebudowane będzie oświetlenie ulicy Nadstawnej i ulic przyległych. Można życzyć, by została radną i z takim samym zaangażowaniem dbała o całe miasto. Kandydatka na radną, Dorota Bernaś (poz. 3) dużo czasu spędza na stadionie, pod jej czujnym okiem trenera nasze dzieci i wnuki przebiegają kilometry, by mieć satysfakcję z osiąganych wyników. Wspólnie z Panią Krystyną Różaniecką zabiegała o budowę placu zabaw przy ul. Nadstawnej. Troska o sport będzie jej zadaniem w przyszłej Radzie Miasta.

okreg_nr_2.jpg

W okręgu Nr 2 o czystość powietrza chce dbać Wiceprzewodniczący Rady Miasta, kandydat na radnego, Jarosław Bondyra (poz. 1). Był jednym z inicjatorów przyjętej przez Radę Miasta uchwały w sprawie dotacji do wymiany starych kotłów grzewczych. Jarek pilnuje też, by internet i jego możliwości były wykorzystywane z pożytkiem dla urzędu i mieszkańców miasta.  Tu widzi platformę  lepszego kontaktu władz miasta z mieszkańcami.  Kandydatka na radną, Irena Polak (poz. 3), jest bardzo skuteczna. Doprowadziła do wybudowania siłowni przy ul. Myśliwskiej, a obecnie z jej inicjatywy budowany jest plac zabaw przy ul. Gorajskiego. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku otrzymamy dotację i w tym okręgu wybudujemy wreszcie ul. Kolberga. Kandydaci na radnych, Przewodnicząca Rady osiedla Bojary Małgorzata Wróbel (poz. 4) i radny Benedykt Miszkin (poz. 2) zabiegają o rozwój bazy do uprawiania różnych sportów nad Zalewem Bojary, budowę ul. Bojarskiej, Konwaliowej oraz przedłużenie ul. Targowej. Kandydatka na radną, Ewa Smolak (poz. 6) również zadba o rozwój osiedlowych boisk i placów zabaw. Kandydat na radnego  pułkownik rezerwy Bogdan Kiełbasa (poz. 5) za cel stawia sobie bezpieczeństwo mieszkańców.  Już monitorowany jest Park Solidarności, po rewitalizacji będzie monitorowany Plac Wolności, kontynuowane będą  rozpoczęte w tym roku prace związane z budową miejskiego monitoringu. Kandydat na radnego Wojciech Smyk (poz. 7) jest leśnikiem, fotografem, kocha przyrodę. Zadba o rozwój miasta, urządzanie zieleni miejskiej oraz budowę dróg osiedlowych.

okreg_nr_3.jpg

W okręgu 3 startuje Janusz Rosłan (poz. 1). Przez 8 lat był radnym, a od 16 lat pełni funkcję burmistrza. Doskonale zna potrzeby miasta, a zdobyte doświadczenie chce wykorzystać do dalszej pracy dla mieszkańców Biłgoraja. Odwiedzający nasze miasto zazdroszczą nam zrealizowanych inwestycji, z zazdrością patrzą na BCK, halę sportową i stadion, orliki, osiedlowe place zabaw, stan naszych ulic, ale mieszkańcy osiedli, zwłaszcza na obrzeżach miasta, nie mogą się doczekać oświetlenia i utwardzenia dróg. Priorytetem jest oczywiście rewitalizacja Placu Wolności, ale zgodnie z hasłem wyborczym „Czas na Osiedla”  chce wspólnie z Radą zadbać o infrastrukturę w osiedlach.

Kandydaci na radnych Regina Rogowska (poz. 3) i Marek Kopacz (poz. 2) pracują w służbie zdrowia. Słuchają innych, są empatyczni, wyczuleni na potrzeby innych, ściśle współpracują z MOPS. Regina skutecznie zabiegała o remont ul. Cegielnianej i udział miasta w remoncie dróg osiedlowych. Marek uzyskał akceptację innych radnych dla remontu ul. Narutowicza. W tym roku wykonaliśmy dokumentację. Przekonują też, że w najbliższych latach trzeba wykonać projekty i myśleć o budowie ulic biegnących na wschód od ul. Poniatowskiego, takich jak ul. Piłsudskiego czy Kochanowskiego. Kandydat na radnego, Przewodniczący Rady osiedla Ogrody Bogdan Buczkowski (poz. 4), angażuje się w sprawy osiedla. Wspólnie z Reginą Rogowską zabiegał o remont ul. Cegielnianej. Z pewnością zaangażuje się w rozwiązywanie innych problemów miasta. Cała trójka zabiega obecnie o budowę ul. Partyzantów.  Kandydatka na radną, Edyta Buczek (poz. 5) z dużymi sukcesami pracuje z dziecięcymi grupami tanecznymi w Młodzieżowym Domu Kultury. Mieszka przy Parku Saskim, więc będzie starała się  o rewitalizację skweru, by było to miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców. Będzie zabiegała również o wzbogacenie oferty kulturalnej Biłgorajskiego Centrum Kultury oraz zacieśnienie współpracy z MDK. Kandydatka na radną, Halina Gołąb (poz. 6) jest cenionym nauczycielem i fachowcem, na pewno jako inż. budownictwa będzie pomocna przy wyborze i realizacji zadań inwestycyjnych, ale zadba również o rozwój placówek oświatowych prowadzonych przez miasto.

okreg_nr_4.jpg

W okręgu 4 w tej kadencji zakończono budowę obwodnicy południowej, zmodernizowano ul. Motorową, Różnówka Stawy i Batalionów Chłopskich. Powiat przy wsparciu finansowym miasta zmodernizował m. in. ul. Długą, Boh. Monte Cassino i Komorowskiego. Po wielu latach przygotowań i negocjacji z właścicielami nieruchomości udało się wybudować ul. Nowakowskiego. Teraz przyjdzie czas na budowę odcinka tej ulicy od strony rzeki, o co zabiegać będą kandydaci na radnych Jolanta Oleszczak (poz. 7) i Tomasz Karolczak (poz. 5). Tomasz Karolczak wykorzysta swoje doświadczenie w pracy z młodzieżą i będzie dbał
o współpracę miasta ze szkołami średnimi. Będąc honorowym krwiodawcą i prezesem stowarzyszenia „Tradycja” zapewni dobry klimat dla sprawnego działania  tego typu instytucji z całego miasta.  Jolanta Oleszczak będzie starała się również, aby powstały nowe tematyczne i interaktywne place zabaw i parki rozrywki dla dzieci i młodzieży, oraz deklaruje pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów.  Oboje deklarują pomoc mieszkańcom swojego okręgu w sprawie budowy ulic i utrzymania estetycznego wyglądu osiedla.  Przypominają też o konieczności utwardzenia ulicy „bocznej” Krzeszowskiej. Miasto już złożyło wniosek do Starosty o wydzielenie geodezyjne pasa drogowego. Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kandydat w wyborach, Antoni Kucharski (poz. 1) doprowadził m.in. do wybudowania placu zabaw przy ul. Gen. Maczka. W najbliższej kadencji chce przekonać radnych, że czas na budowę ul. Piskora i Kresowej. Kandydaci na radnych, Tomasz Bednarz (poz. 2) i Ewelina Chyl (poz. 3) będą głosować za jak najszybszym przystąpieniem do przebudowy ulic Sienkiewicza, Skłodowskiej i Piaskowej. Zakładamy, że ten remont rozpoczniemy w 2020 roku. Tomasz, zaangażowany działacz sportowy, będzie też zabiegał o zwiększenie dotacji na sport. Kandydatka na radną Katarzyna Kidaj (poz. 6) z sukcesami dba o zdrowie, sylwetki  i integrację Pań z Biłgoraja i okolic.  Swoje działania koncertować będzie na sprawach związanych ze  wzbogaceniem oferty sportowo - kulturalnej dla mieszkańców Biłgoraja. Jej dotychczasowa działalność i zaangażowanie pokazuje, że potrafi skutecznie działać na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi i  angażując się w projekty ułatwiające życie mieszkańców. W pierwszej kolejności widzi konieczność budowy ul. Mickiewicza (na wschód od Konopnickiej). Kandydat na radnego Artur Kanty (poz. 4) mieszka w Puszczy, ale zna całe miasto i różne środowiska, i jak sam mówi, chce działać dla dobra wszystkich.

Wszyscy kandydaci deklarują, że na bieżąco będą reagować na zgłaszane przez Państwa problemy i dołożą wszelkich starań, by je - w miarę możliwości budżetowych i zgodnie  z posiadanymi kompetencjami - rozwiązywać. Warunkiem sprawnego funkcjonowania samorządu jest dobra współpraca radnych i Burmistrza, dlatego zachęcamy Państwa do głosowania na kandydatów na burmistrza i radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Janusza Rosłana.

Opracowali: kandydaci na radnych   
* Sfinansowano ze środków KWW Janusza Rosłana

Reklama.

Tagi: wybory samorządwe   biłgoraj   janusz rosłan   kww janusza rosłana

Zobacz także

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Frampola

Dodane: 2019-06-22 16:40 - Komentarze  (0)  czytane (502)

TAGI: absolutorium, burmistrz frampola, gmina frampol, wotum zaufania dla burmistrza frampolaBiura rachunkowe

Biuro Rachunkowe BIURGAW Jan Gawda - rozliczenia podatkowe, księgowość, doradztwo, podatki

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Zmiany personalne dotyczące księży pracujących w Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej (LISTA)

W sobotę, 22 czerwca br., podczas Dnia Kapłańskiego w Sanktuarium...

Koncert chwały na podsumowanie Uroczystości Bożego Ciała (FOTO, VIDEO)

Specjalnie stworzony zespół muzyczny i chór w repertuarze pieśni...

Jest absolutorium dla Zarządu Powiatu za wykonanie budżetu 2018 roku

Najważniejsze założenia zeszłorocznego budżetu przedstawił Starosta...

Gęsi biłgorajskie trafiły do Soli

160 sztuk piskląt gęsi biłgorajskiej w tym tygodniu trafiło do Soli...

Walne Zgromadzenie w Spółdzielni Mieszkaniowej

W Spółdzielni Mieszkaniowej "Łada" w Biłgoraju, ruszyły Walne...

Uprawomocniła się decyzja Wojewody. Pomnik Jóżefa Dechnika zniknie z centrum Biłgoraja

Właśnie uprawomocniła się decyzja Wojewody Lubelskiego z 4 lutego...

Ogłoszenia