Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Nauka i Szkolnictwo > Przedszkola

przedszkole.jpg 

Przedszkole Katolickie prowadzone jest przez Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (Honoratki).

Program wychowania przedszkolnego realizowany jest zgodnie z zasadami ewangelicznymi, z zapewnieniem każdemu dziecku szacunku i respektowania jego tożsamości, uczy miłości do Boga, do drugiego człowieka i do Ojczyzny przez:
- wychowanie ku wyższym wartościom chrześcijańskim i ogólnoludzkim, jakimi są: prawda, dobro, piękno, miłość, sprawiedliwość, wolność;
- poznanie tradycji i świąt narodowych;
- wspólną Mszę Św., katechezę, codzienną modlitwę.

Rozwój dziecka w naszej placówce jest oparty na chrześcijańskiej koncepcji wychowania wyrastającej z Ewangelii,
na wychowawczych doświadczeniach Kościoła, a także na współczesnych osiągnięciach myśli pedagogicznej.

1. W przedszkolu są stworzone warunki do rozwoju każdego dziecka, aby mogło osiągnąć potencjalny sukces w dalszej edukacji
2. Klimat przedszkola sprzyja efektywnej pracy nauczycieli i dzieci
3. Warunki materialne i kwalifikacje kadry pedagogicznej umożliwiają realizację przyjętych w przedszkolu programów edukacyjnych
4. Przedszkole stwarza warunki do wychowania w wierze katolickiej i miłości do Boga i człowieka.
5. Przedszkole promuje swoje możliwości w lokalnym środowisku.

Cele i zadania przedszkola:
- wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka przez wspieranie jego aktywności twórczej, uwzględniając indywidualne podejście do dziecka;
- organizowanie sytuacji edukacyjnych, wspomagających rozwój kompetencji językowej i komunikacyjnej dziecka;
- stosowanie metod i form aktywizujących i wyzwalających u dziecka pozytywną motywację do czytania i pisania;
- rozwijanie wrażliwości i predyspozycji muzycznych i plastycznych;
- sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki;
- pomaganie rodzinie w wychowywaniu i przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej, uczestniczenie w jej trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka;
- stymulowanie dzieci do ciągłych poszukiwań;
- usamodzielnienie dziecka w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.

O szczegóły i Kartę Zgłoszeń prosimy pytać w Kancelarii u księży w  parafii  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biłgoraju.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczno-wychowawczą Sióstr na ich stronie internetowej www.przedszkole.honoratki.pl


dzieci.jpg

Chcemy aby przedszkole było dla dzieci radosnym, bezpiecznym, pełnym miłości drugim domem.Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 12751Data ostatniej weryfikacji: 2018-01-01

Kategorie