Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Jest absolutorium dla Zarządu Powiatu za wykonanie budżetu 2017 roku

Dodał: red Data: 2018-06-01 11:40:49 (czytane: 1254)

15 głosów "za" przy 6 "przeciw" - tak głosowali radni za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu. Głosowanie odbyło się podczas majowej sesji Rady Powiatu. Dochody budżetu w 2017 roku zrealizowano w wysokości około 106 mln zł (98,62% planu), natomiast wydatki w 94,82% planu (107 mln zł).

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, BiłgorajReklama.

Budżet powiatu zamknął się w ubiegłym roku deficytem budżetu w wysokości około 1,3 mln zł. Głównym źródłem dochodów powiatu były w 2017 roku subwencja ogólna dla powiatów w kwocie niespełna 50 mln zł, co stanowi 46,56% dochodów ogółem (oświatowa - 33 mln zł., wyrównawcza – 11,2 mln zł, równoważąca - 4,8 mln zł i uzupełniająca ponad 350 tys. zł). Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 mln zł, co stanowi 14,16% dochodów ogółem.     Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych to 11,7 mln zł, a dochody z funduszy celowych, lasów państwowych i innych jednostek sektora finansów publicznych oraz źródeł zewnętrznych wyniosły 9,6 mln zł, w tym środki od Lasów Państwowych na drogi wyniosły 8,5 mln zł. Warto jeszcze wspomnieć o dtacjach do gmin i powiatów na zadania z zakresu drogownictwa i pomocy społecznej, te wyniosły nieco ponad 6,1 mlz zł, co stanowi 5,78% dochodów ogółem. Dochody dotacji unijnych na realizację programów edukacyjnych w szkołach to 1,2 mln zł i pozostałe dochody własne powiatu z tytułu dzierżaw mienia powiatu, usług geodezyjnych, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, opłat środowiskowych, opłat za zajęcie pasa drogowego i innych dochodów wyniosły około 13 mln zł.

Wydatki budżetu powiatu w 2017 roku zamknęły się kwocą nieco przekraczającą 107 mln zł. Wydatki powiatu według realizowanych zadań przedstawiają się następująco:
- na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji wraz utrzymaniem bazy oświatowej wydatkowano 40,8 mln zł (38,12 % wydatków powiatu);
- na utrzymanie dróg powiatowych w tym na remonty i inwestycje drogowe wydatkowano 24,1 mln zł (22,50 % wszystkich wydatków powiatu);
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i aktywizacji bezrobotnych i niepełnosprawnych wydatkowano 21,6 mln zł (20,12 % wydatków powiatu);
- na administrację publiczną powiatową i realizującą zadania rządowe, wydatkowano 10,8 mln zł (10,07 % wydatków powiatu);
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano 4,7 mln zł (4,42 % wydatków powiatu);
- na zadania z zakresu gospodarki gruntami, geodezji, leśnictwa i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 3,5 mln zł (3,32 % wydatków powiatu),
- na kulturę, sport, turystykę, promocję, ochronę dziedzictwa narodowego i ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 1,1 mln zł (1,08 % wydatków powiatu)
- na obsługę długu (odsetki od kredytów) wydatkowano łącznie kwotę 396tys. zł (0,37 % wydatków powiatu)

Powiat w 2017 roku na zadania inwestycyjne wydatkował kwotę blisko 22 mln zł, co stanowi 20,48% wydatków. W ramach tych wydatków środki własne Powiatu wyniosły 8 mln zł, a środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych wyniosły 13,9 mln zł (63% wszystkich środków inwestycyjnych). Inwestycje drogowe stanowiły ponad 85% wszystkich wydatków inwestycyjnych powiatu i wyniosły kwotę, z tego środki Lasów państwowych wyniosły 8,5 mln zł (co stanowi 45,49% tych wydatków), środki Powiatu wyniosły 5,1 mln zł (co stanowi 27,46% tych wydatków), środki gmin wyniosły 3,2 mln zł (tj. 17,12% tych wydatków) środki budżetu państwa wyniosły 1,9 mln zł (9,93% tych wydatków).

kazimierz_paterak.JPG
Starosta Biłgorajski, Kazimierz Paterak

W 2017 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (wybrane inwestycje):
- budowa drogi powiatowej Nr 2954 L Obsza – Zamch, gdzie wydatkowano środki w kwocie 3,3 mln zł, zadanie było realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020”, na to zadanie z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1,6 mln zł, z budżetu Gminy Obsza kwotę 821 tys. zł, a  od Miasta Biłgoraj kwotę 452 tys. zł, budżetu powiatu dołożył nieco ponad 413 tys. zł;
- budowa drogi powiatowej Nr 2945L Aleksandrów – Szostaki, gdzie wydatkowano środki w kwocie 3,9 mln zł, z tego środki Lasów Państwowych wyniosły 3,7 mln zł, a środki Gminy Aleksandrów 33 tys. zł, Gmina Łukowa dołożyła 73 tys., a Powiat niespełna 39 tys. zł;
- przebudowa drogi powiatowej Nr 2946L Sigła – Stacja kolejowa Krasnobród, gdzie wydatkowano środki w kwocie 3 mln zł, z tego środki Lasów Państwowych wyniosły 1,5 mln zł, środki Miasta Józefów 400 tys., środki z Powiatu Zamojskiego 177 tys. zł, środki Gminy Tereszpol 69 tys. a środki własne powiatu ponad 887 tys. zł,
- budowa drogi powiatowej Nr 2921L Tereszpol – Smólsko - koszt 2,5 mln zł, z tego środki Lasów Państwowych wyniosły 2,1 mln zł, Gminy Tereszpol 32 tys., Gminy Biłgoraj 44 tys. zł. a środki powiatu 306 tys. zł;
- przebudowa drogi powiatowej Nr 2924L i Nr 2927L na odcinkach Biłgoraj – Banachy i Dąbrowica – Zagrody, gdzie wydatkowano środki w kwocie 2,3 mln zł, z tego środki z Lasów Państwowych wyniosły 1,1 mln zł, środki Gminy Biłgoraj 362 tys. zł, środki Miasta Biłgoraj 208 tys., a środki własne powiatu wyniosły około 574 tys. zł;
- przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych wraz z dojazdami przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2940L w miejscowości Biszcza, gdzie wydatkowano kwotę 563 tys. zł, z tego środki z budżetu państwa wyniosły 219 tys., środki Gminy Biszcza 87 tys. zł., a środki powiatu 256 tys. zł;
- przebudowa drogi powiatowej Nr 2940L Księżpol – Jedlinki za kwotę 20 tys. zł, w tym kwota 15 tys. to dotacja dla Powiatu Lubelskiego koordynatora projektu. Projekt o wartości ponad 12 mln zł, jest realizowany w latach 2017 - 2020 w ramach RPO Województwa Lubelskiego;
- przebudowa drogi Nr 2961L Krzeszów – Dąbrówka za kwotę 535 tys. zł, z tego środki Gminy Potok Górny wyniosły 267 tys. zł, a powiatu 267 tys. zł;
- przebudowa dróg powiatowych Nr 2956L, 2932L, 2944L na odcinkach Markowicze - Budziarze, Płusy - Korchów, gdzie wydatkowano kwotę 360 tys. zł, z tego środki Gminy Księżpol i powiatu wyniosły po około 180 tys zł.

Łącznie w 2017 roku na drogi wydatkowano kwotę 24,1 mln zł, z tego na inwestycje drogowe wydatkowano kwotę 18,7 mln zł, na remonty drogowe wydatkowano środki w kwocie 1,7 mln zł, a na utrzymanie sieci drogowej wydatkowano kwotę 3,6 mln zł. Skutkiem tych wydatków było zmodernizowanie i wyremontowanie ponad 32 km dróg powiatowych.

Na pozostałe zadania inwestycyjne Powiatu wydatkowano środki w kwocie 3,2 mln zł, co stanowi prawie 15% wszystkich wydatków inwestycyjnych powiatu. W ramach tych wydatków środki powiatu wyniosły 2,99 mln zł, środki budżetu państwa 176 tys. zł. W 2017 roku Powiat z tytułu zaciągniętych kredytów spłacił kwotę 1,7 mln zł, łączne koszty spłaty kredytów (raty + odsetki) wyniosły kwotę 2,1 mln zł. Na 31 grudnia 2017 roku zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 13,8 mln zł, a wskaźnik długu wyniósł na koniec 2017 roku 13,04% do dochodów ogółem. Powiat w 2017 roku osiągnął lepszy niż pierwotnie zakładano wskaźnik spłaty zobowiązań, który wyniósł 2,05 % do dochodów a dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyniósł 9,61%, co wskazuje na utrzymanie podobnego poziomu jak w latach poprzednich zdolności kredytowej powiatu.

/red./

Tagi: absolutorium   zarząd powiatu   powiat biłgorajski   wykonanie budżetu za 2017 rok

Zobacz także

Izolatorium funkcjonuje w Biłgoraju. Czym jest i do czego służy? (VIDEO)

Dodane: 2020-03-31 10:00 - Komentarze  (0)  czytane (1570)

TAGI: wojedowa lubelski, koronawirus, izolatoria, biłgorajKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.233.220.21

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Sąd utrzymał wyrok w sprawie Michała F.

Dziś przed Sądem Okręgowym w Zamościu zapadł wyrok w sprawie Michała F. byłego dyrektora OSiR w Biłgoraju oraz radnego Rady Powiatu. Był on oskarżony art. 231 par. 2 KK w powiązaniu z art. 12 KK. -Sąd Okręgowy utrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Biłgoraju i co do zasady wyrok z dniem dzisiejszym jest prawomocny - informuje wiceprezes Sądu Okręgowego w Zamościu, sędzia Tadeusz Bizior. więcej»

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Pomoc dla Ekwadoru. Siostra z Biłgoraja prosi o wsparcie (VIDEO)

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II angażuje...

BRW planuje zwolnienia grupowe. W dwóch firmach 1 900 osób

Odpowiednie pisma wpłynęły już do Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju,...

Czy pracownicy Black Red White mają się czego obawiać?

Z prezesem BRW Dariuszem Formelą rozmawiamy o tarczy antykryzysowej,...

Biskup naszej Diecezji przełożył Pierwszą Komunię Świętą na jesień

Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii oraz brak pewności, co do dalszego...

Wynajem maszyn czyszczących - oto co powinniśmy wiedzieć

Przemyślana ekspozycja, intuicyjna strona internetowa, wyszkoleni...

Fotografia ślubna: Jak uwiecznić wyjątkową chwilę?

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Przygotowujemy...

Ogłoszenia