Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Samorządy, Urzędy, Instytucje > Ośrodki pomocy społecznej

Godziny pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustawy oraz uchwałami Rady Gminy Księżpol. Do zadań tych należy w szczególności:
- Realizacja w latach 2008-2013 projektu POKL " Twoja Przyszłośc".
- Przyznawania i wypłacania przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
- Udzielenie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
- Praca socjalna.
- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z fundusz alimentacyjnego.Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 9503Data ostatniej weryfikacji: 2013-02-01

Kategorie