Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Samorządy, Urzędy, Instytucje > Gminy

Gmina Turobin jest jedną z 14 gmin powiatu biłgorajskliego. Przez gminę przepływa rzeka Por, będąca lewym dopływem Wieprza. W okolicach Turobina rozpoczyna się Padół Zamojsko- Hrubieszowski, ciągnący się dolinami Poru, Wieprza, Huczwy i Bugu, aż po miasto Gorochów na Ukrainie. Turobin sąsiaduje z gminami: Goraj, Radecznica, Sułów, Rudnik, Żółkiewka, Wysokie i Zakrzew. Do Zamościa jest stąd 45km, do Biłgoraja- 38km, Krasnegostawu- 38km, Lublina- 53km. Przez gminę przebiega 23km dróg wojewódzkich, 46km dróg powiatowych i 26km dróg gminnych. Miejscowe legendy wywodzą nazwę Turobin od zwierzęcia- tura- żyjącego do XVI wieku na ziemiach polskich. Jedna z nich mówi, że Turobin,otoczony knieją był potężną osadą łowiecką. W latach 1601- 1944 Turobin należał do Ordynacji Zamojskiej. Za 130 600 złotych polskich Jan Zamoyski kupił włość gorajską i włość turobińską. Zamoyscy, wprowadzając nową pieczęć Turobina, zachowali dotychczasowy herb. Była to złocista łódź (herb rodu Górków- Łodzia) w polu czerwonym.

W skład gminy wchodzą 24 miejscowości. Najwięcej mieszkańców liczy Turobin (1040).Pozostałe miejscowości: Czernięcin Główny (657), Czernięcin Poduchowny (334), Elizówka (133), GajCzernięciński (99), Gródki Pierwsze (324), Gródki Drugie (270), Guzówka Kolonia (405), Huta Turobińska (291), Nowa Wieś (263), Olszanka (201), Przedmieście (396), Rokitów (317), Tarnawa Duża (338), Tarnawa Mała (253), Tarnawa Kolonia ( 76), Tokary (373), Wólka Czernięcińska (200), Zabłocie (71), Zagroble (147), Załawcze (214), Żabno (547), Żabno Kolonia (115) i Żurawie (283).(Dane ze stycznia 2006r.).

Turobin jest gminą wiejską, obejmującą obszar 16 202ha. 10 745ha zajmują grunty orne. Pozostałą powierzchnię zajmują: lasy- 3035ha, łąki- 1274ha, pastwiska-240ha i sady 83ha. W gminie dominują gleby klasy III i IV. Wśród upraw przeważają buraki cukrowe ( ponad 800ha) i len (ponad 900ha). Mieszkańcy maja także plantacje czarnych porzeczek, malin i aronii. Rolnicy specjalizują się w hodowli bydła. W gminie działa 18 Ochotniczych Straży Pożarnych. Najdłuższy staż ma jednostka OSP w Turobinie.Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 15947Data ostatniej weryfikacji: 2013-02-01

Kategorie