Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Samorządy, Urzędy, Instytucje > Gminy

Gmina Obsza najdalej na południe wysunięta gmina woj. lubelskiego, granicząca bezpośrednio z woj. podkarpackim. Północno-wschodnia część gminy przylega do parku krajobrazowego Puszczy Solskiej. Granica gminy biegnie wzdłuż rzeki Tanew, bezpośrednio do Tanwi przylega duży kompleks łąk i pastwisk sąsiadujących z lasem. Tereny te są nieskażone, ekologiczne, niskie, nadające się pod zbiorniki wodne. W tym kompleksie użyków zielonych jest około 160 ha należących do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Lublinie. Wydaje się, że jest to teren bardzo atrakcyjny na rozwój agroturystyki. Przemawia za tym duży kompleks lasów. Teren ten można przeznaczyć na hodowlę zwierzyny /jelenie, sarny/ i ptactwa. Lasy przeważające sosnowe o podszyciu świerka, stwarzające doskonałe warunki dla grzybów i jadód leśnych. Obok agroturystyki olbrzymią szansą dla tego regionu jest rolnictwo. Gleby nieskażone są jednymi z najzdrowszych województwa lubelskiego pod względem ekologicznym. Przeważające klasy bonitacyjne gleb to: III b oraz IV a i b. Rolnicy do swojej struktury zasiewów wprowadzają uprawę krzewów jagodowych /porzeczka, agrest, malina, aronia/ uprawy truskawek a nawet ziół i warzyw.Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 15321Data ostatniej weryfikacji: 2013-05-23

Kategorie