Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Samorządy, Urzędy, Instytucje > Gminy

Gmina Goraj położona jest w północnej części powiatu biłgorajskiego. Jej powierzchnia wynosi 67 km2, a zamieszkuje ją 4 787 osób. Gminę przecina droga Biłgoraj - Lublin. Odległość od Lublina wynosi 62 km, zaś od Biłgoraja 20 km. Główną funkcją gminy jest produkcja żywności, czemu sprzyja występowanie gleb wysokich klas bonitacyjnych. Położenie w strefie chronionego krajobrazu ogranicza budowę większych zakładów przemysłowych. Spośród 137 podmiotów gospodarczych, połowa zajmuje się handlem. Gmina stawia na ekorozwój, czyli zachowanie wartości środowiska przyrodniczego i pod-porządkowania temu celowi dalszego rozwoju.Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 13508Data ostatniej weryfikacji: 2013-02-01

Kategorie