Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Samorządy, Urzędy, Instytucje > Gminy

Gmina Biszcza położona jest w południowo - zachodniej części powiatu biłgorajskiego : sąsiaduje od północy z gminą Biłgoraj, od wschodu z gminą Księżpol i gminą Tarnogród, od południa z gminą Kuryłówka

( powiat leżajski), od zachodu z gminą Potok Górny i gminą Harasiuki (powiat niżański).

Gmina Biszcza zajmuje powierzchnię 107 km2 co stanowi 6,4 % powierzchni powiatu biłgorajskiego i jest zamieszkiwana przez około 4000 mieszkańców tj. 3,95 % ludności powiatu.

Biszcza, jako siedziba władz samorządowych oddalona jest od Biłgoraja o 20 km, od Tarnogrodu o 10 km, od Lublina, Rzeszowa i Przemyśla po ok. 120 km. W jej skład wchodzi 8 wsi i tyleż sołectw. Są to następujące wsie: Biszcza, Budziarze, Bukowina, Gózd Lipiński, Suszka, Wola Kulońska, Wólka Biska, Żary.

Gmina Biszcza charakteryzuje się bardzo dobrą infrastrukturą techniczną:

- wodociągi - 100%

- telefonizacja - 100%

- gospodarka ściekowa 86%

- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 480m3/dobę,

- 38 km kolektora sanitarnego

- 145 szt. oczyszczalni przyzagrodowych

- gminne wysypisko śmieci, prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów

- dobre drogi

Pod względem gospodarczym Gmina Biszcza posiada bogate zasoby surowcowo-glebowe i wspaniałe walory klimatyczne.

         Południowa część gminy (Biszcza, Bukowina) to teren typowo rolniczy z dobrymi glebami (III i IV klasa) nadającymi się do produkcji zdrowej żywności a w szczególności kaszy gryczanej i miodu pszczelego oraz inne uprawy: brokuły, kalafior, fasolka szparagowa, owoce miękkie – truskawka, porzeczka czarna, malina i poziomka.
         Północna część gminy (Wólka Biska, Żary, Budziarze, Suszka) położona nad rzeką Tanew, otoczona kompleksami leśnymi Puszczy Solskiej i Lasów Janowskich o słabych glebach (V i VI klasa) dysponują zasobami wód mineralnych, specyficznym mikroklimatem, złożami gazu ziemnego.Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 10467Data ostatniej weryfikacji: 2013-02-01

Kategorie