Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Samorządy, Urzędy, Instytucje > Fundacje i Ośrodki

Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk”

Fundacja powstała w 1995 roku. Głównymi jej celami jest materialne wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, ubogich, mających problem z alkoholem. Otaczanie opieką samotne matki i rodziny, które z powodu utraty pracy znalazły się w kryzysowej sytuacji finansowej i te którym grozi wykluczenie społeczne. Fundacja działa również na rzecz rodzin niepełnych, matek samotnie wychowujących dzieci oraz innych osób potrzebujących. Fundacja zajmuje się działalnością oświatową i kulturalną na rzecz dzieci i młodzieży z wyżej wymienionych rodzin, organizując miedzy innymi kursy komputerowe, warsztaty plastyczne, koncerty, wycieczki, półkolonie letnie i zimowe, wieczory z Mikołajem itp. Cyklicznie także, wraz ze sponsorami, fundujemy wyprawki szkolne i pomoc przedświąteczną potrzebującym rodzinom.

Objęte statusem cele Fundacja realizuje poprzez współpracę z urzędami i instytucjami administracji publicznej, instytucjami kościelnymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą. Jedną ze stałych działań fundacji jest prowadzenie pierwszego w powiecie biłgorajskim antykwariatu „Tania Książka”. Cały dochód ze sprzedaży książek przeznaczony jest na zakup przyborów plastycznych dla podopiecznych fundacji.

Od 2004 roku Fundacja realizuje projekty we współpracy z partnerami zagranicznymi m. in. z Ukrainy i Mołdowii. Dotyczą one wymiany doświadczeń na temat wolontariatu, innowacyjnych metod pracy z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych, pedagogiki zabawy itp.

W swej działalności Fundacja wykorzystuje zaangażowanie i potencjał wolontariuszy. To właśnie dla nich stworzony został w siedzibie Fundacji przy ul. 3 Maja 3 Klub Wolontariusza. Wszystkich, którzy mają chęci i siły do tego aby pomagać innym zapraszamy do Klubu Wolontariusza, pamiętajcie biblijne przysłowie

"więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu"!

Niestety z roku na rok liczba potrzebujących dzieci w naszym powiecie zamiast maleć wzrasta, dlatego też zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o materialne wsparcie naszej Fundacji. To dzięki waszej pomocy, kochani Sponsorzy możemy wywoływać uśmiech na strapionych twarzach potrzebujących dzieci oraz wzmacniać ich poczucie bezpieczeństwa.

Dla tych wszystkich, którzy chcieli by nas wspomóc podajemy nazwę banku i numer konta:

Getinbank, oddział Biłgoraj, ul. Lubelska 7,
nr konta 72 1560 1195 1015 3575 2005 0001,
NIP 918-112-53-64

reklame_sponsoruje_bilgorajcompl.jpgFormularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 16962Data ostatniej weryfikacji: 2012-01-30

Kategorie