Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Efekt jest widoczny

Dodał: red Data: 2018-11-01 11:28:37 (czytane: 3798)

Zachęcamy do lektury wywiadu, jaki na koniec kadencji samorządu 2014 - 2018 przeprowadziliśmy z Burmistrzem Biłgoraja Januszem Rosłanem. Pytamy o inwestycje, tereny inwestycyjne, bezpieczeństwo, czy czyste powietrze. Ale są także pytania o pomnik Józefa Dechnika czy biłgorajskie parki.

Biuro Rachunkowe BIURGAW Jan Gawda - rozliczenia podatkowe, księgowość, doradztwo, podatki
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, Biłgorajbilgoraj.com.pl: Panie Burmistrzu, analizując kadencję 2014 - 2018, jest pan z czegoś szczególnie dumny?
Janusz Rosłan: Dumny to za duże słowo. Ale w tej kadencji udało się zakończyć przebudowę Alei Jana Pawła II, uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a także  rozstrzygnąć konkurs na Rewitalizację Placu Wolności. Ucieszyłem się, gdy zobaczyłem, że wybrana przez sąd konkursowy koncepcja prawie w pełni pokrywa się z moją wizją centrum Miasta. Bardzo fajnie układała się współpraca z radnymi. Było parę zgrzytów, niegrzecznych wypowiedzi, ale w ważnych sprawach osiągaliśmy założone cele. I to cieszy.

Największa "porażka" kończącej się kadencji to...
Ze względu na zmianę kryteriów oceny wniosków oraz zmniejszenie alokacji środków nie otrzymaliśmy dofinansowania budowy ulic Kolberga, 11-go Listopada i ks. Chmielewskiego. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca były zbyt wysokie i straciliśmy kilka punktów.

Zanim przejdziemy do inwestycji, pragnę zapytać o współpracę z parlamentarzystami i samorządami. Jak ona układała się w Pana ocenie i komu szczególnie należałoby podziękować?
Najpierw, w tej kadencji Pani poseł Agacie Borowiec za program leśny. Z tego programu zmodernizowano ulic Motorową, Stefana Batorego, Różnówka Stawy, Batalionów Chłopskich. Żadna z tych ulic nie byłaby zmodernizowana bez dobrej współpracy z Powiatem Biłgorajskim i Gminą Biłgoraj. Bardzo dużo pomagali nam posłowie Stanisław Żmijan, Genowefa Tokarska oraz wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa - Zofia Woźnica. Po wielu latach udało nam się porozumieć z Powiatem Biłgorajskim i Województwem Lubelskim w kwestii utrzymania i oczyszczania wszystkich dróg na terenie miasta. Przejęliśmy te zadania i myślę, że efekt jest widoczny.

A jak współpraca z Radą Miasta i radami osiedli?
Jak wspomniałem, z większością radnych można było się porozumieć i wypracować wspólne stanowisko. W zasadzie kontrowersyjny był tylko temat likwidacji gimnazjów. Była inicjatywa kilku radnych, by gimnazja włączyć od razu do szkół podstawowych, ale większość zdecydowała, że wdrażanie reformy nastąpi zgodnie z wolą większości rad pedagogicznych i rad rodziców szkół.

Jak przedstawia się podsumowanie minionych 4 lat jeśli chodzi o inwestycje miejskie? Ile milionów do Biłgoraja wpłynęło?
Nie można oddzielnie rozliczać poszczególnych kadencji, gdyż inwestycje rozpoczęte w poprzedniej kadencji kończone i rozliczane były w obecnej. Chyba wszystkie media podawały wiadomość, że Biłgoraj w 2018 roku zajął I miejsce w wykorzystaniu środków UE i III miejsce w wysokości wydatków inwestycyjnych - oczywiście w kategorii miast powiatowych. Od 2005 roku wykonaliśmy inwestycje o wartości 325 mln zł, pozyskując środki zewnętrzne na poziomie 195 mln.

roslan_janusz_wywiad_1.jpg

Nadal jednak "antyreklamą" Biłgoraja jest jego centrum...
Jak wcześniej mówiłem, rozstrzygnięty jest konkurs architektoniczny, wykonany projekt budowlany, otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, nasz wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną. W Urzędzie Marszałkowskim trwa procedura związana z oceną merytoryczną. Szkoda, że kryteria w poprzedniej edycji konkursu wyłączyły miasta, które nie mają zabytków, z możliwości pozyskania dofinansowania, bo już mielibyśmy piękny Plac Wolności. Czasami trzeba poczekać.

Sukcesem bez wątpienia są inwestycje w gospodarkę odpadami, bo nie samymi drogami Miasto żyje, a to tych inwestycjach mówi się bardzo mało...
Tak, za mało. Inwestycja na składowisku w Korczowie opiewa na kwotę 39,6 mln zł, przy dofinansowaniu w wysokości 21,7 mln zł. Należą się wielkie podziękowania panu prezesowi Andrzejowi Furmankowi i Jego współpracownikom z PGK Sp. z o. o. za zaangażowanie, profesjonalizm, umiejętność zjednania partnerów do projektu. To wielka sprawa, ponieważ nie będziemy musieli wywozić odpadów do odległej o 100 km Gminy Mircze. Konieczność transportu spowodowałaby znaczny wzrost kosztów, jakie mieszkańcy ponoszę za odbiór śmieci.

Często podczas spotkań z mieszkańcami zwracano uwagę na kwestie bezpieczeństwa, a w sposób szczególny na brak monitoringu w Mieście oraz kwestie związane z nagminnym łamaniem przepisów ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych Biłgoraja. Jakie działania władze miasta podejmowały w tym przedmiocie?
Bardzo poważnie i odpowiedzialnie przyglądamy się problemom bezpieczeństwa. Cóż, ani Straż Miejska, ani Policja nic nie zrobią, jeżeli nie będzie większego zaangażowania mieszkańców. To my wszyscy musimy przestrzegać prawa, nie przekraczać dozwolonych prędkości, parkować w dozwolonych miejscach, szanować innych użytkowników drogi. Rozpoczęliśmy prace nad monitoringiem, który pomoże rejestrować nieprawidłowe zachowania i z całą pewnością ułatwi pracę policji oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w mieście. Koszt jego wykonania w niezbędnym zakresie to około 500 tys zł.

Rozmawiając o działaniach prorozwojowych, nie da się uciec od kwestii rozwoju przedsiębiorczości i biznesu w Biłgoraju. Palącym tematem nadal są tereny inwestycyjne...
Istotnie ciągle słyszy się o braku terenów inwestycyjnych. Ale rzadko mówi się, że bezrobocie w Biłgoraju było i jest najniższe w Województwie Lubelskim. Jaki poważny inwestor zdecyduje się na wielką inwestycję przy bezrobociu na poziomie 5%? Proszę zapytać pracodawców, czy łatwo dziś znaleźć ludzi do pracy? Coraz częściej pracodawcy proszą o zmianę kierunków kształcenia, zwłaszcza zawodowego, bo nie mogą znaleźć chętnych do pracy. Chciałbym również wspomnieć, że w 2017 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, której tematem było wspieranie przedsiębiorczości przez Miasto. W raporcie końcowym z 31 sierpnia 2017 roku naczelny organ kontroli państwowej uznał, że Gmina Miasto Biłgoraj zapewniła odpowiednie warunki do rozwoju przedsiębiorczości na swoim terenie.

A jakie działania Pan podejmował by ściągnąć inwestorów do Biłgoraja?
Najważniejsze, że mamy wreszcie plan zagospodarowania, który określa przeznaczenie gruntów, w tym tych, które mają być wykorzystane pod przemysł. Mamy uchwałę zwalniającą z podatku od nieruchomości, rząd objął cały kraj tzw. specjalną strefą ekonomiczną, nasze tereny są prezentowane na wielu portalach internetowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego, miasto otworzyło podstronę internetową, na której prezentuje tereny inwestycyjne oraz ułatwia kontakt pomiędzy właścicielami tych gruntów, a potencjalnymi nabywcami. Korzystamy też z każdej okazji nabywania gruntów inwestycyjnych do zasobu Miasta. Nie ma jednak możliwości prawnych zmuszenia właścicieli prywatnych do zbycia ich własności na rzecz miasta.

Reklama.

Miasto ma plan zagospodarowania przestrzennego, jednak wzbudza on wiele sprzeciwów i kontrowersji...
Nie ma możliwości uchwalenia takiego planu, który zadowoliłby wszystkich. Tym bardziej, że interesy poszczególnych mieszkańców, często sąsiadów, wzajemnie się wykluczają. Planem objęte jest prawie całe miasto, a osób niezadowolonych jest może kilkanaście. Prace nad planem trwały prawie 10 lat, a to dlatego, że chcieliśmy uwzględnić jak najwięcej wniosków i uwag mieszkańców. Niektórych nie można było uwzględnić, zwłaszcza w rejonie ulicy Motorowej, gdyż były niezgodne z innym dokumentem, jaki jest studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Tłumaczyłem to wraz z moimi pracownikami bardzo szeroko na sesji, kiedy Rada uchwalała plan. Dlatego też, na tej samej sesji podjęta została uchwała o przystąpieniu do zmiany studium. W przypadku niezgodności zapisów planu zagospodarowania z zapisami studium, Wojewoda stwierdza naruszenie prawa, a tym samym nieważność uchwały.

Część mieszkańców czyni władzom Biłgoraja zarzut, że od lat nic nie robi się z biłgorajskimi parkami. Obok modernizacji "Parku Solidarności" pozostałe skwery i Park Nowakowskiego to miejsca zapomniane.
Na pewno nie są zapomniane. Ale zawsze jest coś za coś. Proszę wskazać, z realizacji jakich zadań powinniśmy zrezygnować, by zrewitalizować, np. Park Saski? Jakiej ulicy nie powinniśmy wybudować, lub która z wykonanych inwestycji jest niepotrzebna? Jak wyjaśnić mieszkańcom ulic Parkowej, Korczaka, Partyzantów, Sokołowskiego i wielu innych, że ważniejszy od ich ulic jest skwer?  Kto odważy się powiedzieć, "grzęźnijcie w błocie przez następne lata, bo my chcemy wybudować sobie kolejną fontannę”? Na wszystko przyjdzie czas, ale należy ustalić priorytety, jakąś rozsądną hierarchię ważności.

Panie Burmistrzu, zmieniając nieco temat koniec obecnej kadencji to dwie ważne sprawy, którymi żyją mieszkańcy Biłgoraja. Pierwszą są szeroko podejmowane działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Mieście, zwłaszcza w okresie od jesieni po wczesną wiosnę...
Jest źle, a nawet bardzo źle. Prawie każdy szuka oszczędności i wybiera najtańszy sposób ogrzewania. Domów jednorodzinnych przybywa, a z każdego komina wydobywa się dym. Wiem, że na efekt programów rządowych oraz naszego samorządowego, przyjętego na ostatniej sesji, trzeba będzie długo poczekać. Ale pierwszy krok został zrobiony. Będziemy musieli czerpać ze sprawdzonych wzorów państw zachodnich, które już dawno się uporały z tym problemem. Każdy komin w naszym mieście partnerskim Crailsheim, jeżeli dom nie jest ogrzewany gazem lub ciepłem systemowym, musi być wyposażony w skuteczny filtr. U nas do tego jeszcze daleka droga. Więc na razie zachęcam do korzystania z programów rządowych oraz środków z naszego budżetu. Apeluję również o niespalanie odpadów, bo to jest najgorsze co może być, a niestety niektórzy ciągle jeszcze to robią.

Drugą kwestia osoby Józefa Dechnika oraz pomnika mu poświęconego...
Długo można byłoby dyskutować. Najbardziej boli to, że ci którzy niczego w życiu nie dokonali, nie mają żadnego dorobku, wydają negatywne opinie o Józefie Dechniku i domagają się usunięcia  pomnika. Najprawdopodobniej nie wygramy batalii o pomnik, ale kilka osób zadeklarowało, że z chęcią przetrzymają pomnik Józefa Dechnika na swojej prywatnej posesji.

Po tej kadencji Pana wnioski i obszary działania w Biłgoraju na kolejne lata to...
Tak jak podaliśmy w naszym programie: Rewitalizacja Placu Wolności, drogi osiedlowe, sprawy społeczne, mieszkania komunalne, wspieranie organizacji pozarządowych, uchwalenie zmiany studium i przystąpienie do korekty planów zagospodarowania, poprawa jakości powietrza, modernizacja oczyszczalni ścieków.

Kończy się kampania samorządowa wyborów 2018 roku. Na koniec proszę kilka zdań podsumowań "wyborczej batalii" w Biłgoraju...
Była to najtrudniejsza z dotychczasowych kampanii. Ubolewam, że ordynacja wyborcza zlikwidowała okręgi jednomandatowe, a tym samym upolityczniła znowu samorządy. Potwierdzają to wyniki wyborów. Do organów samorządowych nie weszły osoby cieszące się olbrzymim zaufaniem społecznym, posiadające znaczący dorobek życiowy, doświadczenie w pracy samorządowej, natomiast szyld partyjny sprawił, że mandat radnego otrzymała np. osoba, która jak niedawno uznał sąd, nie jest godna pełnienia funkcji publicznych. Po I turze wyborów „zniknęła” prawie połowa bannerów mojego komitetu, a limit wyborczy nie pozwala na dodrukowanie kolejnych. Choć obserwując miasto odnoszę wrażenie, że  limit ten był  dla poszczególnych komitetów różny. Boli mnie, jako samorządowca fakt, że przedstawiciele naszego rządu wspierali kandydatów PiS, krytykując dotychczasową pracę i osiągnięcia dotychczasowych wójtów, burmistrzów i prezydentów.  Niezależni eksperci wystawiają naszemu miastu najwyższą ocenę, a Wojewoda mówi, że jest wręcz odwrotnie i tylko kandydat PiS może to zmienić. To boli. To jest przecież i mój Wojewoda. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł dzielić mieszkańców na podstawie ich sympatii politycznych. Nigdy nikogo nie pytałem w Urzędzie, czy popiera PiS, czy jakąkolwiek inną partię, ani Klientów Urzędu, ani swoich pracowników. Wiem, że właśnie z tych powodów, walka nie była równa, ale liczę na obiektywną ocenę mieszkańców naszego Miasta i zachęcam do wzięcia udziału w wyborach 4 listopada.

Dziękuję za rozmowę
Ja również dziękuję.

Tagi: burmistrz janusz rosłan   podsumowaniekadencji samorzadu miasta biłgoraj   biłgoraj   inwestycje

Zobacz także

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Frampola

Dodane: 2019-06-22 16:40 - Komentarze  (0)  czytane (501)

TAGI: absolutorium, burmistrz frampola, gmina frampol, wotum zaufania dla burmistrza frampolaKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 34.228.185.211

Biura rachunkowe

Biuro Rachunkowe BIURGAW Jan Gawda - rozliczenia podatkowe, księgowość, doradztwo, podatki

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Zmiany personalne dotyczące księży pracujących w Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej (LISTA)

W sobotę, 22 czerwca br., podczas Dnia Kapłańskiego w Sanktuarium...

Koncert chwały na podsumowanie Uroczystości Bożego Ciała (FOTO, VIDEO)

Specjalnie stworzony zespół muzyczny i chór w repertuarze pieśni...

Jest absolutorium dla Zarządu Powiatu za wykonanie budżetu 2018 roku

Najważniejsze założenia zeszłorocznego budżetu przedstawił Starosta...

Gęsi biłgorajskie trafiły do Soli

160 sztuk piskląt gęsi biłgorajskiej w tym tygodniu trafiło do Soli...

Walne Zgromadzenie w Spółdzielni Mieszkaniowej

W Spółdzielni Mieszkaniowej "Łada" w Biłgoraju, ruszyły Walne...

Uprawomocniła się decyzja Wojewody. Pomnik Jóżefa Dechnika zniknie z centrum Biłgoraja

Właśnie uprawomocniła się decyzja Wojewody Lubelskiego z 4 lutego...

Ogłoszenia