Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Debaty na reformą oświaty w Biłgoraju kolejna odsłona

Dodał: red Data: 2017-01-23 17:09:43 (czytane: 4305)

23 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miasta Biłgoraj, podobnie jak poprzednie w całości poświęcone reformie oświaty, która przewiduje likwidację gimnazjów i wprowadza m. in. 8-klasową szkołę podstawową.

RESTAURACJA PIZZERIA COUNTRY
www.country.bilgoraj.com.pl,pizzeria, pizza, Biłgoraj, w Biłgoraju, restauracja

ul Dąbrowskiego 6B. 23-400, Biłgoraj

JP BUDOWNICTWO
www.jpbudownictwo.pl,termo-modernizacja, doceplanie biłgoraj, malowanie, tynkowanie, remonty, renowacje, ocieplanie, adaptacja, adaptacja poddasza, adaptacja piwnc, tynkowanie biłgoraj, malowanie biłgoraj, adaptacja biłgoraj, remont biłgoraj

ul. E Orzeszkowej 25. 23-400, Biłgoraj

Biuro Rachunkowe BIURGAW Jan Gawda - rozliczenia podatkowe, księgowość, doradztwo, podatki
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, BiłgorajPoprzednie posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miasta Biłgoraj odbyło się 17 stycznia br., o czym informowaliśmy Państwa w artykule pt. Wygaszanie biłgorajskich gimnazjów czy łączenie ich w zespoły?. Wówczas Komisji nie podjęła żadnych decyzji, na spotkaniu 23 stycznia, jedyną wiążącą decyzją jaka zapadła było skierowanie wniosku do Burmistrza, aby ten z kolei zwrócił się do dyrektorów szkół, by na zbliżających się Rada Pedagogicznych wypracowały stanowiska w tej sprawie, co ma pozwolić podjąć Komisji decyzję i rekomendowanie Radzie Miasta Biłgoraj konkretnego rozwiązania. Pierwotnie Komisja Oświaty miała odbyć się w sali konferencyjnej przy Biurze Rady Miasta Biłgoraj, jedna z racji dużej ilości gości, obrady zostały przeniesione do sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraj, gdzie odbywają się m. in. posiedzenia Rady Miasta.

reforma_oswiaty_bilgoraj_gimnazja.JPG


W posiedzeniu Komisji - obok jej członków - uczestniczyli także inni radni RM, tj. Marcin Mura, Tomasz Grabias, Janusz Wójcik, Paweł Kudzia, Jan Rybak, Tomasz Bednarz, i Grzegorz Bedoński. Obecny był także Burmistrz Janusz Rosłan, inspektor ds oświaty Anna Florkiewicz, Ewa Bździuch z Centrum Usług Wspólnych odpowiedzialna za obsługę finansowo - księgową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobka oraz mecenas Łukasz Bury. Biłgorajską oświatę reprezentowali dyrektorzy Szkół Podstawowych Nr 1 i 4 oraz dyrektor Gimnazjum Nr 2, grono pedagogiczne Gimnazjum Nr 2 oraz rodzice dzieci uczęszczających do Gimnazjum Nr 2. Związki Zawodowe reprezentował Grzegorz Dobrzyński z ZNP.

komisja_oswiaty_rm_bilgoraj.JPG


Radna Renata Socha korzystając z obecności mecenasa Łukasza Burego poprosiła by on przedstawił procedury i terminy jakie zobowiązują Radę Miasta. Na wstępnie -  z powodów terminów - odrzucono ewentualność powołania nowej szkoły podstawowej, dyskusja więc skupiła się, zresztą jak to było i na poprzednim posiedzeniu Komisji jedynie na dwóch wariantach: wygaszania gimnazjów i włączeniu gimnazjów do zespołów szkół ze szkołami podstawowymi. -Jeżeli mówimy o wygaszaniu gimnazjów, to na dobrą sprawę mamy czas do 30 listopada br. by w drodze uchwały stwierdzić zakończenie działalności gimnazjów. Jeżeli chodzi o włączanie gimnazjów do zespołów ze szkołami podstawowymi, to sprawa jest bardziej skomplikowana. Uchwała taka i związana z tym uchwała o zmianie obwodów musiałaby być podjęta do końca marca 2017 roku. Aby jednak podjąć uchwałę o włączeniu konieczna jest opinia Kuratora Oświaty i Związków Zawodowych, które mają na to 21 dni - to nie wynika wprost z Ustawy prawo oświatowe, ale dla mnie wynika z Ustawy o samorządzie gminnym. Wg. mnie mamy na to około miesiąca - mówił Łukasz Bury i dodał: -Nawiązując do tego co mówiłem na poprzedniej Komisji Oświaty, do końca lutego mamy czas na przygotowanie uchwały o ew. włączeniu gimnazjów do zespołów szkół.

Reklama.

-Czy w przypadku włączenia gimnazjów, będziemy mieli do czynienia z dwoma radami pedagogicznymi? Chciałbym w tym temacie usłyszeć odpowiedz pana mecenasa, ja przeczytałem tę ustawę i mam wątpliwości - mówił z kolei radny Jarosław Bondyra. O wątpliwościach w tej materii mówił w odpowiedzi Łukasz Bury. -Przyznam się Państwu, że także mam poważne wątpliwości, w przypadku dyrekcji, to kwestia jest jasna będzie jedna dyrekcja kwestia ilu będzie wicedyrektorów ale to jest temat odrębny. Przyznam się Państwu szczerze nie wiem, moim zdaniem ale jest to jest moje zdanie będzie jedna, aczkolwiek jestem otwarty na głosy krytyki i dyskusji, bo rzeczywiście nie jest to jednoznacznie, na gruncie art. 125 można dyskutować - mówił mecenas Bury. Mówił także o kwestii podjęcia uchwał w sprawie ew. nowych obwodów.

lukasz_bury_bilgoraj.JPG


Podczas dyskusji głos zabrała Małgorzata Wójcik. Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju podkreślała, że w przypadku szukania optymalnych i najlepszych rozwiązań co do reformy oświaty wprowadzonej przez Sejm RP, obu gimnazjów nie musowo traktować jednakowo, bo są to różne sytuacja. -Jeżeli w przypadku Gimnazjum Nr 1 ta opcja z wygaszaniem będzie dobra, tam jest duża szkoła więc to nie będzie wyglądało tak jak w naszym gimnazjum. Jeśli ta opcja jest dobra dla szkoły, dla uczniów, dla nauczycieli to dobrze, nie jest napisane, ze wszystkie szkoły mają iść tą samą drogą. U nas problem dotyczył będzie głównie kwestii uczniów, a mówiąc dokładnie dwóch roczników naszych gimnazjalistów, chodzi o cztery klasy - podkreślała Małgorzata Wójcik.

gimnazjum_batorego_bilgoraj.JPG


Dyrektor "Batorego" mówiła także: -Gimnazjum Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 5 mieszczą się w jednym budynku. Szkoły funkcjonowały dotychczas niezależnie od siebie, ale współpraca między szkołami układała się dobrze: stosownie do potrzeb nauczyciele obu szkół uzupełniają etaty w drugiej szkole, wspólnie przygotowujemy dekoracje i wyposażenie sali gimnastycznej przed uroczystościami szkolnymi, dzielimy salę gimnastyczną w czasie zajęć, a w chwili obecnej uczniowie szkoły podstawowej korzystają z kilku sal należących do gimnazjum. Jesteśmy bardzo zdziwieni, że nie bierze się pod uwagę najbardziej oczywistego wariantu, czyli połączenia dwóch szkół funkcjonujących w jednym budynku, tylko szuka się jakichś nieracjonalnych i karkołomnych rozwiązań. Dyrektor Wójcik przedstawiła także kwestię zatrudnienia nauczycieli przy wygaszaniu szkół, apelowała także by połączyć obie placówki i w ten sposób przetrwać najbliższe dwa lata, jej zdaniem w kolejnych latach sytuacja się unormuje. W jej opinii wygaszanie będzie "rozłożeniem szkoły na łopatki", bo nie będzie etatów dla nauczycieli, poza ew. polonistą i nauczycielem wychowania fizycznego. Kwestią otwarta zostanie w kolejnych etatach cały etat nawet dla polonisty i wuefisty do tego dochodzą kwestie pracy biblioteki i pedagoga. -Ze względu na uczniów, połączone naszych szkół jest najlpeszym rozwiązaniem - przekonywała Małgorzata Wójcik.

reforma_oswiaty_burmistrz_bilgoraja.JPG


Wątpliwości starał się rozwiać Burmistrz Janusz Rosłan. Podkreślał, że co roku ustalane jest ilość godzin wg. wskaźnika w przeliczeniu na ilość oddziałów, oczywiście jeśli dyrektor uzasadni, że potrzebuje większą ilość pedagoga, to jest to modyfikowane. -Jeśli w Gimnazjum Nr 2 będzie mniej godzin dla pedagoga czy psychologa to na skutek powstania klas VII i VIII szkoły podstawowej to tam będzie większe zapotrzebowanie. Kwestia wg. mnie jest tylko to gdzie na lekcje chodził będzie dany nauczyciel, czy do szkoły podstawowej czy do gimnazjum. Tak jak to deklarowali dyrektorzy szkół podstawowych w pierwszej kolejności zatrudniani będą ci nauczyciele, dla których nie ma godzina w danej placówce. Powszechnie od kliku lat stosujemy to, że nauczyciele uzupełniają etat w innej placówce. To co jest pocieszające dla nas, to to, że nie będzie naboru do Gimnazjum Powiatowego, tam jest sześć oddziałów gimnazjów. Nie umiem powiedzieć ilu jest tam uczniów z Biłgoraja a ilu przyjezdnych, ale szacujemy, że przynajmniej dwa oddziały zostanie w naszych VII i VIII klasach - mówił Burmistrz Rosłan. -Uważam, że kwestie przyszłości i reformy oświaty są sprawami bardzo ważnymi i nie należą do tej grupy decyzji o które sprzeczamy się z Burmistrzem, a które dotyczą dróg czy chodników. Jedno co ja uważam, że najważniejsza rzeczą jest obrona nauczycieli, ochrona każdego stanowiska pracy teraz rozmawiamy o nauczycielach, ale jeśli byłby inny problem także bym tak uważał - ochrona pracy. Moim zdaniem forma połączenia daje ochronę nauczycielom - podnosił radny Janusz Wójcik i podkreślał: -Nikt nie zagwarantuje, że zwolniony nauczyciel zostanie zatrudniony. Taka jest szczera prawda. Liczymy tylko na dobrą wolę dyrektorów. To jest uchwała, która może pociągnąć za sobą przyszłości byt wielu rodzin.

dyskusja_o_bilgorajskiej_oswiacie.JPG


-Chciałby zauważyć, że każdy dyrektor szkoły deklarował współpracę i stopniowe zatrudnianie nauczycieli, którzy będą odchodzili z wygaszanych gimnazjów. Jest o tym mowa w pismach, które dyrektorzy przysłali do Burmistrza Miasta i wciąż dyrektorzy szkół deklarują swą dobrą wolę, na razie nie mogą więcej, ale uważam że i tak to dużo - podnosił Mirosław Tujak. Radny Mirosław Lipiński apelował do Burmistrza i władz Miasta by podejmować rozmowy z dyrektorami szkół średnich  w przedmiocie ew. zatrudniania nauczycieli zwolniałych z gimnazjów w Biłgoraju. Grzegorz Dobrzański przedstawiciel ZNP mówił z kolei: -Komisja powinna podjąć taką rekomendację Radzie, którą uważa za słuszną, a słuszną jest wg. mojego zdania, taka decyzja, któa na równi będzie traktować wszystkie jednostki podległe Urzędowi czy Radzie Miasta. Nie można traktować jednej szkoły, że jest lepsza, a drugiej że jest "gorsza".

dyskuja_o_oswiacie_bilgoraj_2017.JPG


Za połączeniem w zespół szkół Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 2 opowiedział się także radny Marcin Mura. Ostatecznie Komisja Oświaty zakończyła się skierowanie wniosku do Burmistrza, aby ten z kolei zwrócił się do dyrektorów szkół, by na zbliżających się Rada Pedagogicznych wypracowały stanowiska w tej sprawie, co ma pozwolić podjąć Komisji decyzję i rekomendowanie Radzie Miasta Biłgoraj konkretnego rozwiązania. -Nie pozostaje mi nic innego tylko zakończyć dzisiejszą oświatę - mówił podczas zamykania posiedzenia radny Mirosław Tujak, ale szybko się poprawił: - Komisję Oświaty. -Prorocze słowa - zaznaczyła radna Socha, w odpowiedzi od przewodniczącego Tujaka usłyszała: -Nie nie, przejęzyczenia nie są tutaj, nie powinny być w ten sposób odbierane.

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: reforma edukacji   komisja oświaty rm biłgoraj   wygaszanie gimnazjów   oświata biłgoraj

Zobacz także

Spotkanie z dziedzictwem i święto czytelników w Aleksandrowie

Dodane: 2018-06-20 09:31 - Komentarze  (0)  czytane (31)

TAGI: gmina aleksandrów, biblioteka w aleksandrowie, podsumowanie czytelnictwa, czyetlnictwo aleksandrówKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.224.255.17

Jan (2017-01-27 07:43:13)

Rosłan - jaki sprytny.
Jest problem, jak poprowadzić oświatę po reformie - to On umywa ręce i mówi wy Komisjo, WY Nauczyciele zarekomendujcie organizację oświaty Radzie Miasta.
A to jest obowiązek i jednocześnie odpowiedzialność samego BURMISTRZA.
Potem będzie mówił.
Odpowiada KOmisja, Rada, Radni.

Andrzej (2017-01-26 12:11:26)

Radny Lipiński ma rację, w wyniku przekształcenia gimnazjów i rozdzielenie uczniów tych szkół pomiędzy szkołę podstawową i szkołę średnią, oczywistym jest, że część nauczycieli gimnazjów powinno być zatrudnionych w szkołach podstawowych, a część powinna mieć możliwość zatrudnienia w szkołach średnich

(2017-01-26 10:31:29)

Ale jest proste rozwiązanie obie wywalić i rozpisać konkurs na nowo i sprawa się zakończy szybko.

(2017-01-26 10:26:13)

to co się dzieje jest bardzo proste nie chodzi o dobro dzieci ani nauczyciel chodzi o posady dyrektorskie. Można się dogadać ale trzeba mieć w sobie choć gram dobrej woli. A w 5 i gimnazjum tego nie widać, zawsze będzie iskrzyć jeśli Panie nie dojdą do porozumienia.

on (2017-01-24 23:03:53)

Do radnego Lipińskiego: Panie radny a jak zwalniali nauczycieli w szkołach średnich to czemu nie apelował Pan aby ich zatrudniać w gimnazjach i podstawówkach ?? W szkołach średnich także nie ma wolnych etatów a jak jest Pan taki mądry to proszę się podzielić, podobno ma Pan godziny nadliczbowe ?? to prawda ??

do Pana Lipińskiego (2017-01-24 22:39:30)

Jak w ONZ nie będzie dwóch klas teraz i przez następne 2 lata, to Pan Lecha też ma problem z nauczycielami.

wyjaśniam (2017-01-24 21:01:44)

Grzegorz Dobrzyński a nie Dobrzański, reprezentował ZNP a nie związki zawodowe.
Solidarność wg mojej wiedzy nie poinformowana o spotkaniu a termin posiedzenia Komisji jak i tematyka nie zostały nigdzie ogłoszone do wiadomości wyborców i zainteresowanych.
JEDNYM SŁOWEM JAK ZWYKLE "TAJNE"?
A to już hit nad hitami
-Nie pozostaje mi nic innego tylko zakończyć dzisiejszą oświatę - mówił podczas zamykania posiedzenia radny Mirosław Tujak

(2017-01-24 20:13:34)

Ten Janusz Wojcik to jakas rodzina z dyrektor Wojcik?

(2017-01-24 19:22:02)

Chcieliście PIS to macie dobrą zmianę nauczyciele.

Marcin (2017-01-24 18:47:38)

Ja od dawna mówiłem zmienić Rosłana i w innej atmosferze dialogu wszyscy dogadaliby się. Pokazali już z przedszkolami.

Dd (2017-01-24 16:35:32)

Anka umyj włosy.

Basiu Bogdanie Marto (2017-01-24 14:54:40)

czytanie tych waszych wpisów o szkodzeniu dzieciom uwłacza pomału ludzkiej inteligencji. Oburzenie dyrekcji Batorego nie ma z tym nic wspólnego to walka o posadki i tyle. To nie pierwszy konflikt wywołany przez dyrekcję. Kiedyś chciano połączyć gimnazjum z sp 5 odpowiedz była nie, później połączyć z Jadwigą również nie. Także teraz PiS powiedział jak ma być i nie ma zmiłuj. Gimnazjów nie bedzie i chyba dobrze, ale do kierowników placówek to nie dociera dalej chcieliby dyrektorzyć na całego.

Basia (2017-01-24 14:07:23)

Najpierw przedszkola a teraz znowu szkoły. Wszystko kosztem dzieci? Zmienić burmistrza i to szybko.

Reasumując (2017-01-24 13:35:04)

w Biłgoraju ma być jedna, jedyna słuszna linia oczywiście po myśli dyrekcji gimnazjum nr 2, zresztą tak jest od lat. Pozdrawiam wolnych obywateli.

zirytowany (2017-01-24 13:22:33)

nie rozumiem komentarzy które przedstawiają Biłgoraj jako miasto w którym coś się dzieje niedobrego. Proszę poczytać trochę i wtedy wypisywać jakieś pretensje do władz. Praktycznie w każdym z sąsiadującym z nami miast toczą się rozmowy i uzgodnienia dotyczące modelu oświaty ale u nas oczywiście jest to zabronione.

gg (2017-01-24 13:00:16)

Jak nauczyciel może mieć jakąś moralność jak on bierze kasę od swojego ucznia za korki bo lekcje robi na odwal , a potem kłopoty na maturach , no chyba ,że ktoś zapłaci

hh (2017-01-24 12:57:01)

Proponuję protest głodowy , ale nauczyciele maja inny pomysł , to jest szczucie rodziców dzieci na PiS

Na znana nutę (2017-01-24 12:11:15)

Stołeczki, stołeczki ja wszystkie was stołeczki posiadać chcę...

Wiesławo (2017-01-24 11:24:29)

a gdzie są te awantury. U nas w mieście jest tylko jeden konflikt personalny na prostej zasadzie jedna baba drugiej babie

Obserwuję (2017-01-24 11:20:08)

tą walkę o dobro dzieci już od kilkunastu lat i nadal nie mogę jej odnaleźć. Nauczyciele walczą o dobro dzieci, samorząd walczy o dobro dzieci, parlamentarzyści walczą o dobro dzieci tylko tym dzieciom się jakoś nie poprawia. Ale za to poprawia się wszystkim wymienionym obrońcom dzieci. Taki dziwny paradoks.

To obiektywnie (2017-01-24 11:12:38)

Jakbyś był obecny na spotkaniu to byś się dowiedział że na emeryturę może przejść w następnym roku tylko jedna osoba, ale co tam lepiej pisać banialuki i być zadowolonym. Masakra.

Wyborca (2017-01-24 11:02:52)

Proszę radnych wszystkich opcji aby nie dali się wkręcać w prywatne wojenki dyrektorów Sp5 i gimnazjum Nr 2. Inne szkoły doszły do porozumienia tylko zawsze z tymi dwoma paniami problem. I to jest największy problem czyli personalia, a nie dobro dzieci, bo nikt na to nie patrzy.

Bogdan (2017-01-24 09:55:40)

Gdzie Marian Klecha przewodniczący rady miasta? Rosłan i Klecha do zmiany.

Obiektywnie (2017-01-24 08:27:29)

Reforma jest bardzo dobra tylko szkoda że władze miasta nie umieją sprawiedliwie tego poprowadzić. Połączyć szkoły. Emeryci nauczyciele na emeryturę a reszta podzielić etaty aby każdy miał prace i rozwiazanie jest.

Wiesława (2017-01-24 00:37:10)

A gdzie są takie awantury jak u nas ? W jakim mieście skłóca się nauczycieli? Marta dobrze napisała są miasta gdzie stawia się na rozwój dzieci i oświatę i są inne miasta. Nie można skłócać nauczycieli panie burmistrzu Rosłan. Rozwiązania powinny być sprawiedliwe a oświata to inwestycja w dzieci i jak nejlepsze powinno być dzieci kształcenie.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


więcej

Kursy językowe

więcej

Kursy prawa jazdy

Ośrodek Szkolenia Kierowców LUIS

ul. Lubelska 7 IIp, 23-400 Biłgoraj

'Wiosna młodych artystów', czyli jubileusz w MDK (FOTO)

Pracownia plastyczna prowadzona przez Irenę Oręziak - Kupczak obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia swej działalności. Z tej okazji 11 marca br. w MDK odbyły się jubileuszowe uroczystości. W programie znalazła się prezentacja prac plastycznych, występy artystyczne oraz aukcje obrazów. więcej»

Studniówka ZSBiO 2018 (FOTO, VIDEO)

Uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju bawili się w Janowie Lubelskim na balu studniówkowym. Był polonez, przemówienia i podziękowania oraz zabawa przy przy przebojach muzyki rozrywkowej. -Dziś odrzućcie troski i bawcie się, za sto dni matura - mówił Starosta Biłgorajski. więcej»

więcej

Kursy i szkolenia

Ogłoszenia