Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta podsumowali kończącą się kadencję

Dodał: red Data: 2018-10-30 10:05:36 (czytane: 2043)

Burmistrz Miasta Biłgoraj Janusz Rosłan i Przewodniczący Rady Miasta Marian Klecha podsumowali kadencję samorządu 2014 - 2018. Informacje przedstawione zostały na październikowej sesji wraz z raportem "O stanie Miasta Biłgoraj".

JP BUDOWNICTWO
www.jpbudownictwo.pl,termo-modernizacja, doceplanie biłgoraj, malowanie, tynkowanie, remonty, renowacje, ocieplanie, adaptacja, adaptacja poddasza, adaptacja piwnc, tynkowanie biłgoraj, malowanie biłgoraj, adaptacja biłgoraj, remont biłgoraj

ul. E Orzeszkowej 25. 23-400, BiłgorajZ przedstawionej przez Burmistrza Janusza Rosłana informacji wynika, że szczegółowa analiza wszystkich obszarów działalności samorządu Miasta Biłgoraj, pozwala na wysunięcie tezy, że stan finansów miasta na koniec VII kadencji jest dobry, a założone cele rozwoju społeczno - gospodarczego Biłgoraja były sukcesywnie realizowane. -Świadczą o tym nagrody i wyróżnienia w niezależnych rankingach samorządowych opartych w głównej mierze na oficjalnych danych raportowanych do Ministerstwa Finansów oraz Głównego Urzędu Statystycznego - mówił Burmistrz Rosłan. Z przedstawionego przez władze Miasta Sprawozdania wynika, ze kończąca się kadencja Rady Miasta Biłgoraj działała w oparciu m. in. o dokumenty strategiczne takie jak Strategia Rozwoju Miasta Biłgoraj na lata 2007 - 2015, Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2007 - 2015, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasto Biłgoraj oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016 - 2022. -Zakończenie przez Miasto Biłgoraj w tej kadencji priorytetowych inwestycji i działań realizowanych w tzw. "projektach miękkich i twardych", zawartych w strategicznych dokumentach zapewniło nie tylko ekonomiczny rozwój miasta, ale zwiększyło też jego atrakcyjność inwestycyjną, turystyczną oraz podniosło poziom życia mieszkańców. To także zaowocowało znaczącym rozwojem infrastruktury społecznej - podkreśla Janusz Rosłan.

Burmistrz wymieniał także najważniejsze projekty realizowane w różnych obszarach działalności samorządu Miasta Biłgoraj dla których pozyskano dofinansowanie zewnętrzne, wymieniał m. in. budowę obwodnicy północnej, budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej N 835, budowę dróg miejskich i powiatowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020, wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę oraz usuwania wyborów zawierających azbest, rozbudowę infrastruktury sportowej OSiR, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, budowę targowiska mój rynek, przygotowanie projektu "Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Biłgoraj" czy doposażenie i remonty przedszkoli w ramach Projektu "Przedszkola Samorządowe w Biłgoraju - przyjazne dzieciom".

roslan_janusz.JPG
Na pierwszym planie: Burmistrz Janusz Rosłan

-Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, to w latach 2014 - 2018 wybudowano lub przebudowano 21 km dróg miejskich, powiatowych i wojewódzkich, w tym także oświetlenie uliczne, chodniki, ścieżki rowerowe, odwodnienie, zieleń, wybudowano miejsca parkingowe i postojowe (717 sztuk - przyp. Red.) oraz zainwestowaliśmy w słupy i energooszczędne oprawy oświetlania ulicznego. Generalnie należy wskazać, że w latach 2015 - 2018 samorząd Miasta Biłgoraj przeznaczył prawie 114 mln zł na inwestycje. Dla porównania w latach 2011 - 2014 było to prawie 111 mln zł - wyliczał włodarz Biłgoraja. Z przedstawionych danych wynika, że zadłużenie długoterminowe budżetu Miasta z tytułu pożyczek i kredytów w okresie od końca 2014 roku do zakładanego na koniec 2018 roku wynieść ma nominalnie ma około 1 mln zł. -Budżet Miasta Biłgoraj uchwalany i wykonywany w latach 2010 - 2018 zachowywał normy obowiązującego prawa i wskaźników, a począwszy od roku 2010 systematycznie wzrastała nadwyżka operacyjna z niespałna 2,6 mln zł w roku 2010 do 9,7 mln zł w roku ubiegłym - dodał Burmistrz. Przekonywał także, iż pozwala to w następnych latach na obsługę zadłużenia i dalsze inwestycje.

Ważnymi inwestycjami są także te, które w kończącej się kadencji poczyniło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W 2013 roku Spółka zakończyła m. in. realizację zadania pn. "Kompleksowy system gospodarki odpadami w ZZO Korczów - etap II". Koszt tej inwestycji to 5,4 mln zł, w tym 3,3 mln zł to środki zewnętrzne. Obecnie PGK realizuje budowę instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem na terenie ZZO w Korczowie. Zakończenie tych prac ma nastąpić na przełomie zimy i wiosny 2019 roku.

Reklama.

Władze VII - kończącej się - kadencji samorządu Biłgoraja podjęły także działania w zakresie gospodarki przestrzennej i planowania w mieście. W 2017 roku uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - etap I, który objął około 60% powierzchni terenu Miasta, zaplanowano do uchwalenia w 2019 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Biłgoraj - etap II - Śródmieście, który obejmuje kolejne 25% powierzchni Biłgoraja oraz przytępienie w 2017 roku do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biłgoraj. Studium, wg. założeń, ma być uchwalone w przyszłym roku.

-Bardzo ważnym przedsięwzięciem społecznym dla Biłgoraja będzie realizacja I etapu Programu Rewitalizacji Miasta Biłgoraj - rewitalizacja Śródmieścia, tj. rynku oraz budynku dawnej szkoły muzycznej. Plan zakłada realizację tych zadań w latach 2019 - 2020, a wartość prac to blisko 19 mln zł, szacujemy że pozyskane środki zewnętrzne mogą wynieść 11 mln zł - mówił Rosłan.

klecha_marian.JPG
Przewodniczący Rady Miasta VII kadencji Marian Klecha

Jak wynika z danych przedstawionych przez Przewodniczącego rady Miasta VII kadencji, na przestrzenią minionych czterech lat Rada obradowała 41 razy i uchwaliła 385 aktów prawa miejscowego. Z kolei Komisje Stałe Rady Miasta odbyły 174 posiedzenia. Na sesjach zgłoszono 464 interpelacje. -Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pracowali dla dobra naszego Miasta, dziękuję Burmistrzowi, Wiceburmistrzowi oraz wszystkim współpracownikom za umiejętne i efektywne argumentowanie swoich decyzji oraz realizowanie wspólnie przyjętych koncepcji. Dziękuję instytucjom za okazaną pomoc. dziękuję również Przewodniczącym Rad Osiedli za wskazanie potrzeb mieszkańców i kierunków działania dla Rady oraz współpracę i wspieranie radnych w pracy. Dziękuję pracownikom Biura rady za pracę, a w sposób szczególny dziękuję radnym za sumienną i pełną zaangażowania służbę na rzecz rozwoju naszego Miasta - mówił Marina Klecha.

Z przedstawionego przez władze raportu wynika, że w przyszłej kadencji priorytetowymi zadaniami winny być wspomniana wyżej rewitalizacja centrum Biłgoraja, działania związane z budową tzw. obwodnicy zachodniej Biłgoraja, opracowanie dokumentu strategicznego rozwoju Biłgoraja uwzględniającego analizę perspektywy budżetowej UE na lata 2014 - 2020 oraz pakiet projektów dotyczących tzw. polityki spójności na lata 2021 - 2027 oraz programów pomocowych budżetu państwa. Ważną kwestią będzie także realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, a szczególnie kwestie związane z poprawa jakości powietrza i kwestią gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi.Zobacz także:

Ostatnia sesja Rady Powiatu tej kadencji. Podsumowania i podziękowania (AUDIO)

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: burmistrz biłgoraja   rada miasta biłgoraj   podsumowanie kadencji   samorząd biłgoraja

Zobacz także

Pomóż wygrać maszt i flagę dla Biłgoraja i pozostałych gmin

Dodane: 2020-09-08 09:37 - Komentarze  (11)  czytane (1933)

TAGI: pomóz wygrac maszt i flagę, 100-lecie cudu nad wisłą, flaga polski, biało-czerwonaBiura rachunkowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Biłgoraj. Protest rolników (AUDIO)

Dzisiaj w całym kraju - także na Lubelszczyźnie i w powiecie...

Łukowskie Powązki odnawiane i zabezpieczane przed zniszczeniem

Cmentarz parafialny w Łukowej założony został w tym samym czasie...

Uczcili Kapelana Solidarności i kapłanów niezłomnych (FOTO, AUDIO)

Mieszkańcy Biłgoraja uczcili dziś ks. Jerzego Popiełuszkę i księży...

Karty podarunkowe dla dzieci medyków

Rozstrzygnięty został konkurs Fundacji 4F Pomaga. W ramach konkursu...

Jak skutecznie zapobiegać korozji metalowych elementów?

Inżynierowie projektujący obiekty przemysłowe wykorzystują w tym celu...

Wolontariusz 2020. Nagrodzono społeczników zaangażowanych w działania lokalne

Dziś w sali widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury, z zachowaniem...

Ogłoszenia