Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Budżet powiatu za 2019 rok. Starosta otrzymał absolutorium

Dodał: red Data: 2020-06-24 17:25:08 (czytane: 1504)

Powiat Biłgorajski w 2019 roku osiągnął dochody w wysokości 126,1 mln zł, natomiast wydatki to 120,9 mln zł. Ubiegły rok zamknął się więc nadwyżką budżetową w kwocie 5,1 mln zł. Powiat w 2019 roku zaciągnął kredyt bankowy w kwocie 5 mln zł na cele inwestycyjne i spłatę rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.Reklama.

Zadłużenie budżetu Powiatu Biłgorajskiego
Zadłużenie powiatu na koniec 2019 roku wyniosło 21,3 mln zł. Zadłużenie wynosi, 16,94% dochodów powiatu. W tym miejscu należy nadmienić, że Powiat z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wydatkował kwotę 3,3 mln zł. Tak wynika z informacji przekazanej przez Starostę Biłgorajskiego, Andrzeja Szarlipa i Skarbnika Powiatu Grzegorza Płechę, podczas sesji absolutoryjnej.

Zobacz

Infrastruktura drogowa
W 2019 roku na inwestycje w rozwój infrastruktury powiatowej wydatkowano kwotę 25,7 mln zł, czyli ponad 21% budżetu powiatu, większość prowadzonych przez Powiat inwestycji na które przeznaczono ponad 80% środków dotyczyła nakładów na rozwój infrastruktury drogowej oraz bazy oświatowej głównie w obszarze szkolnictwa zawodowego. -Na inwestycje w obszarze rozwoju sieci drogowej powiatu w 2019 roku wydatkowano kwotę 15,1 mln zł - wyliczał w rozmowie z bilgoraj.com.pl Starosta. Wymienił także najważniejszych zadania, zaliczając do nich:

1. Zadania zrealizowane ze wsparciem środków Funduszu Dróg Samorządowych, których łączna wartość w 2019 roku wyniosła 7,84 mln zł, w ramach tych środków realizowano trzy zadania:
1) Przebudowano drogi powiatowe Nr 2953L Babice – Susiec i drogę powiatową Nr 2943L Księżpol – Obsza ,gdzie wydatkowano środki w kwocie 4.331.711,87 zł., zadanie to było prowadzone z udziałem gmin Obsza i Łukowa;
2) Rozpoczęto przebudowę dróg powiatowych: Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin, 2906L Gilów - Teodorówka i 2910L Frampol - Latyczyn”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 2.211.537,37 zł., zadanie to jest realizowane przy wsparciu gmin Goraj, Frampol i Turobin, także w roku 2020 a jego wartość wyniesie prawie 7 mln zł.
3) Kolejnym zadaniem rozpoczętym w 2019 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2941L Biszcza - Tarnogród” , gdzie wydatkowano kwotę 1.301.901,27 zł.,  zadanie to z udziałem gmin Tarnogród i Biszcza jest będzie kontynuowane w roku 2020, a jego wartość wyniesie prawie 3,3 mln zł.
2. W 2019 roku zakończono realizację wieloletniego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2940L Księżpol - Jedlinki - w ramach projektu pn. „Wygodniej szybciej, bezpieczniej - poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”,  zadanie to było realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego, gdzie na realizację tego zadania wydatkowano w roku 2019 środki w kwocie 3,6 mln zł, a jego wartość w latach 2016 - 2019 wyniosła prawie 12 mln zł.
3. Na „Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2908L Bononia - Wola Radzięcka wraz z dojazdami w miejscowości Wólka Abramowska”  wydatkowano kwotę 598.128,21 zł., zadanie to było współfinansowane ze środków rezerwy drogowo - mostowej budżetu państwa.
4. W roku 2019 udzielono dotacji Miastu Biłgoraj na przebudowę ulic Partyzantów, 11-listopada, Kolberga i ks. Józefa Chmielewskiego w łącznej kwocie 1,1 mln zł.
5. Powiat w 2019 roku w ramach I edycji „Programu poprawy bezpieczeństwa pieszych, uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych” udzielił gminom dotacji w kwocie 650 tys. zł na dofinansowanie budowy i przebudowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gmin: Potok Górny, Księżpol, Tarnogród, Biłgoraj, Tereszpol i Turobin, którego efektem było powstanie 3,4 km nowych chodników . Program jest kontynuowany w bieżącym roku.
6. Na pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg powiatowych oraz przygotowanie projektów przebudowy kolejnych dróg powiatowych wydatkowano środki w wysokości 1,2 mln zł.

absolutorium_powiat_2019.JPG

-Warto także zaznaczyć, że oprócz prowadzonych inwestycji drogowych na bieżące remonty dróg powiatowych wydatkowano w 2019 roku środki w kwocie 3 mln zł. Podsumowując wydatki Powiatu w 2019 roku na inwestycje i remonty drogowe  wyniosły łącznie ponad 18 mln zł, czego efektem było przebudowanie oraz wyremontowanie 23 km dróg powiatowych - dodał Skarbnik Powiatu.

Inwestycje w oświatę
Na inwestycje w obszarze edukacji wydatkowano w 2019 roku środki w kwocie 5,6 mln zł, gdzie do najważniejszych zadań realizowanych w ubiegłym roku należało:
1. Kontynuowanie realizacji unijnego projektu w ramach RPO Województwa Lubelskiego obejmującego warsztaty szkolne pn. „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”  gdzie wydatkowano środki w kwocie 3 mln zł w ramach tej kwoty dokonano zakończenia modernizacji warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  oraz większej części warsztatów  Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, zadanie to jest  dalej realizowane w bieżącym roku, a jego wartość wyniesie ponad 3,6 mln zł.
2. Na zakończenie prac termomodernizacyjnych budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz rozpoczęcie kolejnych prac termomodernizacyjnych budynków RCEZ i domów pomocy społecznej w ramach wieloletniego zadania z udziałem środków unijnych  pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego”  wydatkowano kwotę 737.402,72 zł., wydatki na to zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego są kontynuowane w bieżącym roku, a szacunkowa wartość zadania prowadzonego w latach 2016 - 2020 wyniesie ponad 22,5 mln zł.
3. Na budowę łącznika komunikacyjnego miedzy budynkiem i warsztatami szkolnymi w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących na ul. Przemysłowej wraz z nową infrastrukturą cyfrową  łączącą ten łącznik z budynkami szkoły i warsztatów wydatkowano środki w łącznej kwocie 931 tys. zł.
4. Na modernizacje sali gimnastycznej przy I LO im. ONZ w Biłgoraju wraz z montażem elementów wyposażenia tej Sali wydatkowano środki w kwocie 834 tys. zł.
5. Na pozostałe inwestycje oświatowe  powiat wydatkował kwotę 203 tys. zł.

Zobacz

-Przypomnę, iż Powiat w ubiegłym roku prowadził w szkołach i placówkach oświatowych projekty edukacyjne skierowane do uczniów naszych szkół, obejmujących szerokie spektrum działań od wyjazdów zagranicznych naszej młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej, poprzez programy edukacyjne i możliwość odbywania staży u pracodawców. Wartość tych projektów finansowanych ze źródeł unijnych jak i krajowych wyniosła w ubiegłym roku kwotę 1,3 zł. Największym projektem zrealizowanym w 2019 roku szkołach był program skierowany do uczniów szkół typu zawodowego oraz pracodawców pod nazwą „Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów - większe szanse zatrudnienia”, gdzie wydatkowano środki w kwocie 839 tys. zł, projekt ten jest realizowany w szkołach typu technicznego w latach 2017-2020, a jego wartość wynosi 3,6 mln zł - podsumował w rozmowie z naszym Portalem Andrzej Szarlip.

Pozostałe inwestycje
Pozostałe wydatki inwestycyjne powiatu poniesione w ubiegłym roku wyniosły niespełna 5 mln zł, w ramach tych środków zrealizowano m. in. następujące zadania:
1. Na realizację unijnego projektu wieloletniego w ramach RPO Województwa Lubelskiego pn. „E – geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” wydatkowano kwotę 4.363.897,76 zł, wydatki będą kontynuowane w bieżącym roku, a wartość tego projektu realizowanego w latach 2016 - 2020, wyniesie prawie 14,5 mln zł.
2. Na potrzeby KP PSP w Biłgoraju wydatkowano łącznie środki w kwocie 162 tys. zł w tym na zakup samochodu specjalnego dla potrzeb KP PSP wydatkowano kwotę 100 tys. zł, a na modernizację systemu łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 62 tys. zł.

    Zobacz

-Podsumowując należy stwierdzić, że Powiat w ubiegłym roku zrealizował wiele zadań rozwijając istniejącą infrastrukturę drogową, poprawiając istniejącą bazę oświatową czy bazę techniczną jednostek powiatowych, prowadził wiele projektów skierowanych do uczniów naszych szkół. Kilka projektów jak przebudowa dróg powiatowych w ramach programów Funduszu Dróg Samorządowych, termomodernizacja obiektów oświatowych i obiektów domów pomocy społecznej, modernizacja warsztatów szkolnych, cyfryzacja zasobu geodezyjnego czy projekty edukacyjne w szkołach są kontynuowane także w roku bieżącym - mówi Grzegorz Płecha.

Absolutorium
-Szanowni Państwo, biorąc powyższe informacje, któe przedstawił m. in. Skarbnik Powiatu, proszę Państwa Radnych o udzielenie absolutorium zarówno Zarządowi z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. To był nasz wspólny budżet, nasze wspólne zobowiązania wobec mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej - apelował Starosta Szarlip. W głosowaniu, wszyscy obecni radni zagłosowali "za" udzieleniem Zarządowi Powiatu poparcia. Uchwałę przyjęto więc jednogłośnie.

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: sesja absolutoryjna   absolutorium   rada powiatu   starsosta biłgorajski

Zobacz także

Na terenie województwa lubelskiego potwierdzono badaniami laboratoryjnymi 812 przypadków zakażenia koronawirusem

Dodane: 2020-07-12 20:30 - Komentarze  (3)  czytane (7232)

TAGI: koronawirus, biłgoraj, powiat biłgorajski, covid-19Komentarze (9)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 18.206.194.134

j23 (2020-06-26 05:42:28)

napiszcie jak glosowali radni psl i biłgorajszczyzny

Gdzie prawda? (2020-06-25 12:27:32)

To w końcu 14 radnych było ,,ZA,, czy z tych czternastu 4 było ,, PRZECIW,,

Marek (2020-06-25 10:46:44)

Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu radni podjęli uchwale jednogłośnie będąc "za". Brawo dla Zarządu i wszystkich radnych. Jesteście razem, a w jedności siła.

Wotum zaufania (2020-06-25 10:24:17)

Podczas głosowania nad wotum zaufania dla Zarządu Powiatu „za” jego udzieleniem głosowało 14 radnych, 4 radnych było „przeciw”. Tyle samo radnych wstrzymało się od głosu.

do Test - potwierdzam (2020-06-25 09:33:09)

Niestety często ,,redaktorek nie wstawia komentarzy albo usuwa. To polityczny pisowski redaktorek, dlatego poczytność tego portalu leci na gło- wę. ,,tak trzymać,,?

Potok (2020-06-25 08:10:52)

Super Starosta i Vice. Pokazaliście klasę. Młodzi, wykształceni i prawdziwi politycy. Pan Rogla mistrz riposty. Dziękujemy i pełen szacun

Test (2020-06-24 19:09:30)

Podobno usuwają lub nie wstawiają komentarzy. Testuję dodawanie komentarza.
24.06.2020 godz 19.08

KC (2020-06-24 18:14:47)

Jesteśmy za a nawet przeciw.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Telewizja

Minister Ziobro w Biłgoraju. Mówił o Funduszu Sprawiedliwości i wyborach prezydenckich

Osuchy 1944. Droga Krzyżowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Osuchach

Program chodnikowy powiatu biłgorajskiego

Wsparcie dla samorządów powiatu biłgorajskiego z tarczy antykryzysowej 4.0

Raport o stanie powiatu biłgorajskiego za 2019 rok

#ChalengePomagam biłgorajskich krwiodawców

Konkursy

Zobacz więcej Dodaj

Promocje

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Koronawirus na Lubelszczyźnie. Podsumowanie dnia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało dane dotyczące najnowszych przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce. Dane aktualizowane są codziennie....