Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Kultura, Muzyka i Sztuka > Kino

REPERTUAR KINA

Biłgorajskie Centrum Kultury powstało w 1953 roku jako Powiatowy Powiatowy Dom Kultury obejmujący swoją działalnością cały powiat biłgorajski. Po reformie administracyjnej w roku 1975 został przemianowany na Biłgorajski Dom Kultury, który głównie pełnił funkcję placówki miejskiej, ale również służył pomocą instruktażową i merytoryczną 11 gminom rejonu biłgorajskiego.

Od 1 lutego 2000 roku, decyzją ówczesnej Rady Miasta, dokonano zmiany nazwy z Biłgorajskiego Domu Kultury na Biłgorajskie Centrum Kultury. Jest to przede wszystkim placówka miejska, ale również realizuje zadania zlecone powiatu.

Aktualnie Biłgorajskie Centrum Kultury prowadzi stałe kino, wydaje gazetę samorządową, posiada studio lokalnej Telewizji Kablowej oraz "małą" Galerię. Przy BCK pracują zespoły amatorskiego ruchu artystycznego oraz kluby zainteresowań jak:

    *  Biłgorajska Orkiestra Dęta im. Czesława Nizio
    * Big Band BCK
    * Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej "ECHO"
    * Biłgorajska Kapela Podwórkowa "WYGIBUSY"
    * Kapela "KOMPANI"
    * Dziecięca Grupa Taneczna
    * Teatr Poezji i Piosenki
    * Koło Szermierki Dawnej "GLADIUS SECUNDUS"
    * Klub twórców ludowych i rękodzieła artystycznego
    * Klub Seniora
    * Klub Szachowy
    * Klub Brydżowy


Biłgorajskie Centrum Kultury organizuje imprezy na rzecz środowiska o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim min.:

- Eliminacje powiatowe konkursów, festiwali i przeglądów wojewódzkich oraz ogólnopolskich
turnieje szachowe
- Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Pogodna Nutka”
- Międzypowiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich
- Wiosna Teatralna na Kresach – cykl spektakli teatralnych
- Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych
- Jesień z muzyką na Kresach – cykl koncertów muzycznych
- Ogólnopolskie premiery Kina Niezależnego

BCK ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie miasta oraz Fundacją „Kresy 2000”, czego efektem są wspólnie organizowane imprezy jak:

Konfrontacje Chórów „Tobie śpiewamy Ojczyzno”
– wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej „ECHO”
Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską
– wspólnie ze Stowarzyszeniem „Teatr i Muzyka”
Koncerty Cecyliańskie
– wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Chóru „ECHO”
Widowiska plenerowe „Żałosne – Radosne”
– wspólnie z Fundacją „Kresy 2000”Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 49302Data ostatniej weryfikacji: 2013-02-04

Kategorie