Strona startowa

BIŁGORAJ: I Konkursu na uczniowski scenariusz lekcji historii 'Historia oczami uczniów'

Data:12 10 2017 - 24 11 2017
Miejsce: Biłgoraj

konkurs_lekcja_historii_piotr_olszowka_plakat.jpg

Regulamin:
1. Przepisy ogólne:
1.1. Organizatorem I Konkursu na uczniowski scenariusz lekcji historii „Historia oczami uczniów” jest poseł na Sejm RP Piotr Olszówka
1.2. Celem konkursu jest rozwijanie u młodych ludzi zamiłowania do historii, zainteresowania Małą Ojczyzną i współtworzenia lekcji historii oraz rozbudzenie kreatywności, pracy w zespole, współdziałania i pogłębiania swej wiedzy oraz budzenie zainteresowania historią Regionu i Polski.
1.3. Konkurs jest adresowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Biłgorajskiego.
1.4. Opiekun każdej klasy przygotowującej konspekt, automatycznie traktowany będzie przez organizatora jako opiekun grupy wraz ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z wygraną. Zmiana opiekuna może nastąpić tylko za zgodą dyrektora szkoły.

2. Przepisy dotyczące konkursowych prac:
2.1. Przedmiotem konkursowej pracy winien być scenariusz lekcji historii przygotowany przez uczniów poszczególnych klas ( w formie dowolnej: np. prezentacja multimedialna). Ważne by praca konkursowa w dużej mierze powstała przy współpracy i zaangażowaniu uczniów pod okiem wychowawców bądź nauczycieli przedmiotów. Chodzi o to by sami uczniowie stworzyli ciekawy konspekt lekcji historii dotyczący historii Regionu bądź historii Polski, który z powodzeniem można zaadoptować i przeprowadzić w innych szkołach.
2.2. Jedna klasa może przesłać tylko jeden konspekt.
2.3. Poszczególne klasy do konkursu zgłaszać mogą nauczyciele bądź dyrekcje. W pierwszym przypadku należy mieć pisemną zgodę dyrektora placówki. 
2.4.  Konspekty lekcji nie mogą być wcześniej publikowane ani nagrodzone w innych konkursach. Mogą natomiast być przeprowadzone w szkole.

3. Przepisy dotyczące terminów:
3.1. Zgłoszenia do konkursu powinny zostać wysłane do 23.10. 2017 r. pocztą tradycyjną na adres: Biuro Poselskie Piotra Olszówki, ul. T. Kościuszki 86, 23-400 Biłgoraj lub drogą e-mailową na adres biuroolszowka@gmail.com. Więcej informacji pod nr tel. 84 627 37 27.
3.2. Gotowe konspekty lekcji Historii należy wysyłać na powyżej podany adres od 23.10.2017 r.  do 20.11.2017 r.
3.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.11. 2017 r.
3.4. Przesłane konspekty wraz z załącznikami niezbędnymi do przeprowadzenia lekcji będzie oceniać komisja powołana przez organizatora. Decyzje komisji są ostateczne.
3.5. Twórcy nagrodzonych konspektów o zwycięstwie zostaną powiadomieni za pośrednictwem szkoły.

4. Przepisy dotyczące nagród:
4.1. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną oraz 2 nagrody rzeczowe za 2 i 3 miejsce.
4.2. Nagrodą główną będzie zaproszenie do Sejmu RP oraz wycieczka po Warszawie.

5. Wykorzystanie prac:
5.1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa wykorzystywania konspektów jako programu lekcji przeprowadzonych w innych szkołach średnich Powiatu Biłgorajskiego oraz publikacjach promujących konkurs i historię. Twórcy konspektu we wszystkich przypadkach zostaną wymienieni jako jego autorzy.
5.2. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu,
5.3. Ostateczna interpretacja należy do organizatora.
5.4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Imprezy

2017-10-12 - 2017-11-24

BIŁGORAJ: I Konkursu na uczniowski scenariusz lekcji historii 'Historia ocz...

2017-10-19

BIŁGORAJ: 33. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

2017-10-20

BIŁGORAJ: XIV Biłgorajski Przegląd Twórczości Muzyczno - Teatralnej Osób NI...

2017-10-21

BIŁGORAJ: I Jesienny Turniej piłki nożnej dziewcząt SPARTA CUP

2017-10-21

BIŁGORAJ: 'Wygraj z rakiem'

2017-10-21

SÓL: Poświęcenie i przekazanie samochodu OSP Sól

2017-10-21

BIŁGORAJ: Dla dzieci czy dla dorosłych?

2017-10-21

ZAWADKA: Lato 'Za horyzontem'

2017-10-22

BIŁGORAJ: Kapelusze mają dusze

recital_plakat.jpg
2017-10-27

BIŁGORAJ: Recital Marka Nosala

2017-11-01 - 2017-11-02

ŁUKOWA: Kwesta na cmentarzu

Konkursy

Wejściówki na Monster truck