Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Dodał: red Data: 2017-05-25 17:22:47 (czytane: 3661)

25 maja br. odbyła się absolutoryjna sesja Rady Powiatu Biłgorajskiego. Przedstawiono na niej dochody i wydatki budżetu Powiatu za 2016 rok. Przypomniano najważniejsze inwestuje oraz głosowano nad absolutorium dla Zarządu.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda
www.biurgaw.ns24.net,Biuro rachunkowe, Jan Gawda, Biurgaw, rozliczenia, księgi podatkowe, biłgoraj, księgowy, księgowy biłgoraj,

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro. 23-400, BiłgorajBudżet powiatu na 2016 rok przyjęty uchwałą 28 stycznia 2016 roku i zakładał dochody Powiatu w kwocie 102,2 mln zł  zł, z tego planowane dochody bieżące wynosiły  89,4 mln zł, a planowane dochody majątkowe wynosiły 12,8 mln zł. Budżet Powiatu w trakcie jego realizacji w 2016 roku był zmieniany uchwałami Rady Powiatu i uchwałami
Zarządu, na skutek pozyskania dodatkowych dochodów na realizację zadań Powiatu. Na dzień 31 grudnia 2016 roku planowane dochody budżetu powiatu wynosiły 106,7 mln zł, z tego dochody bieżące planowano w kwocie 90,6 mln zł (84,96% dochodów ogółem), a dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 16 mln zł (15,04% dochodów ogółem). Planowane dochody Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku są wyższe od zaplanowanych dochodów uchwałą budżetową Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2016 roku o kwotę 4,4 mln zł, co było spowodowane przede wszystkim przyjęciem pomocy finansowej od gmin głównie na realizację modernizacji i remontów dróg powiatowych, otrzymania dotacji z Lasów Państwowych na przebudowę dróg, uzupełnienia subwencji ogólnej oraz pozyskania środków z innych źródeł na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Powiatu.

Plan dochodów budżetowych wg stanu na koniec grudnia ubiegłego roku został zrealizowany w kwocie 106,1 mln zł, tj. 99,5% planu, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości 90,6 mln zł (99,99% planu), a dochody majątkowe wykonano w wysokości 15,5 mln zł (96,79%  planu). Zrealizowane dochody budżetu Powiatu w 2016 roku są o 8,8 mln zł wyższe niż w roku 2015, a wskaźnik wykonania dochodów w 2015 roku wynosił 99,04%, a w 2016 roku wynosił 99,5%. Wzrost dochodów w 2016 roku w stosunku do roku 2015 jest głównie spowodowany wzrostem dochodów majątkowych związanych z pozyskaniem większej kwoty środków zewnętrznych na drogi powiatowe niż w poprzednim roku.

absolutorium_powiat_bilgorajski.JPG


Budżet Powiatu na 2016 rok zakładał wydatki w kwocie 107,2 mln zł. W wyniku zmian w ciągu roku budżetowego plan wydatków budżetowych wzrósł do kwoty 112,8 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano wydatki Powiatu w wysokości 105,4 mln zł, tj. 93,47% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 81,1 mln zł, tj. 95,60% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 24,3 mln zł, tj. 87,02% planu. Z informacji przedstawionej przez władze Powiatu wynika, że niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika z powstałych oszczędności w zakresie bieżącego utrzymania jednostek powiatowych oraz oszczędności powstałych w związku z realizacją bieżących zadań powiatu. Natomiast niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika głównie z powstania oszczędności poprzetargowych związanych z realizacją inwestycji drogowych. Wydatki bieżące w roku 2016 były wyższe od wydatków bieżących roku 2015 o 2 mln zł, co wynika głownie ze zwiększenia wydatków płacowych w 2016 roku w stosunku do 2015 roku, a wskaźnik wykonania tych wydatków w 2016 roku wynosi 95,60% planu, a w 2015 roku wynosił 94,65%. Przedstawione dane pokazują natomiast, że wydatki majątkowe były w roku 2016 wyższe o 10,6 mln zł niż w roku 2015.

Ciekawie przedstawiają się wydatki majątkowe Powiatu Biłgorajskiego w 2016 roku. Zostały one wykonane w wysokości 24,3 mln zł, co stanowi 87,02% planu. Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, że większość inwestycji została wykonana w kwotach niższych niż pierwotnie zakładano co wynikało z rozstrzygnięć w trakcie przetargów oraz z tego, że niektóre inwestycje nie zostały zrealizowane i będą one realizowane w roku 2017. Wartym podkreślenia jest fakt, że w roku 2016 wysokość wydatków majątkowych powiatu była wyższa o 10,6mln zł niż w roku 2015. Ponadto rok 2016 został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie blisko 702 tys. zł. Na koniec 2016 roku zadłużenie Powiatu Biłgorajskiego wyniosło nieco ponad 14,6 mln zł, a wskaźnik zadłużenia wynos 13,75% do dochodów. Roczne koszty obsługi długu
wynoszą około 2,9 mln zł, gdzie wskaźnik obsługi długu wynosi 2,5% do dochodów. Łącznie w wydatkach Powiatu na 2016 rok zaplanowano na wynagrodzenia i składki 54,9 mln zł, wydatkowano 54,7 mln zł. O Wydatkach Powiatu więcej >>TUTAJ<<

Reklama.

-Powiat w 2016 roku na zadania inwestycyjne wydatkował kwotę 24,3 mln zł, co stanowi 23,09% wydatków Powiatu. W ramach tych wydatków środki własne Powiatu Biłgorajskiego wyniosły 8,9 mln zł, a środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych wyniosły 15,4 mln zł (63% wszystkich środków inwestycyjnych) w tym z budżetu państwa pozyskano 6,3 mln zł, od gmin 6,4 mln zł, od Lasów Państwowych, PFRON i innych źródeł 2,7 mln zł - wyliczał skarbnik Powiatu Grzegorz Płecha. Jak podkreślał, inwestycje drogowe stanowiły 86% wszytskich wydatków inwestycyjnych Powiatu i wyniosły blisko 21 mln zł, z tego środki Powiatu to 6,3 ml zł. Podobna kwote przekazały gminy, a środki budżetu Państwa wyniosły 5,8 mln zł.

grzegorz_plecha.JPG


Do najważniejszych inwestycji drogowych zaliczyć należy poprawę dostępności komunikacyjnej ulic powiatowych Bohaterów Monte Cassino, Długiej, Komorowskiego, Prusa i Bankowej - zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej kosztowało ponad 5,7 mln zł, przy wkładzie Powiatu w wysokości 400 tys. zł, a wkładem Miasta Biłgoraj rzędu 2,7 mln zł. Na drogi Harasiuki - Naklik i Nowa Wieś - Lipiny Dolne o długości 14 km wydatkowano niespełna 3 mln zł, z tego środki powiatu to 743 tys. zł. Na przebudowę obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych - most w Pisklakach to inwestycja kosztująca 2,3 mln zł, gdzie środki własne wyniosły 825 tys. zł. Z kolei przebudowa drogi Księżpol - Harasiuki kosztowała nieco ponad 1 mln zł, remont drogi Biłgoraj Smólsko ponad 2 mln zł.1,8 mln zł wydatkowano na inwestycje drogową Gózd Lipiński - Potok Górny. Ponad 1 mln zł wydatkowano na inwestycje drogowe Stefin - Kąty - Korytków i Żółkiewka - Turobin. Zrealizowano także 15  inwestycji, których koszt nie przekroczył 500 tys. zł.

marian_tokarski.JPG


Na pozostałe inwestycje Powiatu wydatkowano 3,4 mln zł, co stanowi 14% wszystkich wydatków inwestycyjnych Powiatu. W ramach tych wydatków środki własne wyniosły 2,6 mln zł. Tutaj wymienić należy budowę boisk przy RCEZ (1,1 mln zł). Inwestycje w DPS w Teodorówce (350 tys. zł), przebudowa kompleksu sportowego przy ZSZiO (ok. 620 tys. zł), przebudowa i adaptacja pomieszczeń po Kolegium UMCS (450 tys. zł), termomodernizacja obiektów ZSZiO, RCEZ, MDK, ZSS, OIK, DPS Teodorówka oraz DPS dla Kombatantów (236 tys. zł). Pozostałe wydatki w szkołach wyniosły łącznie 171 tys. zł. Podsumowania budżetu za 2016 rok dokonał były Starosta Powiatu biłgorajskiego. -To był najbardziej proinwestycyjny budżet w ostatnich latach naszego powiatu. Co czwarta złotówka została przekazana na inwestycje, głównie na inwestycje drogowe, które realizowaliśmy wspólnie z partnerami, w tym z gminami naszego powiatu. Powstały dwa boiska przy naszych szkołach średnich, inwestowaliśmy w oświatę i w DPS-y. To sukces radnych, urzędników Starostwa i jednostek podległych oraz  wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tego budżetu. Życze by kolejne budżety były równie dobre. dziekuję za przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium - mówił Marian Tokarski. Za udzieleniem budżetu głosowała wiekszość obecnych na sesji radnych, od głosu wstrzymali się: Józef Borowiec, Beata Strzałka, Michał Furlepa, Andrzej Kozina i Henryk Paska.

/bilgoraj.com.pl/

Tagi: wykonanie budżetu powiatu za 2016 rok   budżet powiatu biłgorajskiego   sesja absolutoryjna rady powiatu w biłgoraju   absolutorium dla zarządu powiatu

Zobacz także

Krzysztof Grabczuk otworzył biuro poselskie w Biłgoraju (AUDIO, FOTO)

Dodane: 2020-01-17 16:23 - Komentarze  (7)  czytane (832)

TAGI: krzysztof grabczuk, biuro poslskie, platforma obywatelska, biłgorajKomentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 35.175.201.14

do Pana Puźniaka (2017-05-28 10:59:51)

Nie wiem czy inicjatywa rowerowa wystarczy na wejście do powiatu ???? Są ludzie którzy się wypalili w biłgorajskiej polityce i gołym okiem widać jak chcą jedynie dorobić kolejnego tyśaczka.

SzeLig (2017-05-26 17:54:24)

Nie odsuniemy PSL od władzy ponieważ z Listy PiS wystartują Schodziński, Puźniak i Kurzyna i od razu za Stołki sprzedadzą się PSLowi
Mają dalego gdzieć Olszówkę i BOROWCOWĄ

BOROWCE idą z SLD i PSL aby mieć tylko poparcie i głaskanie. Spzedadzą sie samemu diabłu

(2017-05-26 14:52:46)

Pamiętajcie wyborcy , wasi radni pierwszą decyzję jaką przegłosowali to podwyżka dla starosty. Oni was mają po prostu w d.......... Obudzcie się w końcu

Henryk (2017-05-25 23:50:13)

Kiedy odsunął PSL od władzy w powiecie ? Zagłosuje na takich co to zrobią.

to byl budzet Tokarskiego (2017-05-25 20:44:41)

do poniżej (2017-05-25 18:35:46)

Udziela się absolutorium, a budżet się przyjmuje (lub nie przyjmuje)

co to za PiS ? popierają PSL i ich działania w szpitalu i powiecie? wstrzymanie się to jak popieranie, głosuje się przeciw. (2017-05-25 18:23:13)

Za udzieleniem budżetu głosowała wiekszość obecnych na sesji radnych, od głosu wstrzymali się: Józef Borowiec, Beata Strzałka, Michał Furlepa, Andrzej Kozina i Henryk Paska.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...


Biura rachunkowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego BIURGAW Jan Gawda

Ul. Komorowskiego 3 /pokój 113 i 115/ I piętro, 23-400 Biłgoraj

Biuro Rachunkowe Biłgoraj - Janusz i Maria Gaj

Komorowskiego 3/111 i 112, 23-400 Biłgoraj

Ubezpieczenia

Zarezerwuj nocleg

Konkursy

bilgoraj.com.pl poleca

Krzysztof Grabczuk otworzył biuro poselskie w Biłgoraju (AUDIO, FOTO)

W miejscu, gdzie biuro swe miał były poseł Stanisław Żmijan,...

Wykorzystaj Google do rozwoju swojej marki. Podpowiemy Ci, jak najłatwiej to zrobić

Aby wypromować markę własną w internecie, trzeba dysponować określonym...

Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego w Biłgoraju

Wiemy ile dzieci urodziło się w 2019 roku, ile zawarto małżeństw...

Przez Goraj przeszli Trzej Królowie (FOTO)

Ulicami Goraja przeszedł w tym roku po raz pierwszy Orszak trzech...

Łukowa. I Regionalny Przegląd Najstarszych Kolęd Ludowych i Dunajów (FOTO)

Region biłgorajski ma sie czym pochwalić jeśli chodzi o bogactwo...

Fotografia ślubna: Jak uwiecznić wyjątkową chwilę?

Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Przygotowujemy...

Ogłoszenia