Strona startowa

Wiadomości

Wyświetl wiadomości:

Wiadomości:

Minimalny spadek liczby bezrobotnych w lipcu w województwie lubelskim

Dodał: red, edycja: 2020-08-07 13:13:55 Komentarze ()  (czytane 914 razy)

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przedstawił raport o stanie bezrobocia na podstawie wstępnych danych otrzymanych z powiatowych urzędów pracy. Z informacji wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w lipcu wynosiła 75 656 i była niższa niż w czerwcu o 77 osób (tj. 0,1%). Stopa bezrobocia w czerwcu wynosiła 8,1%. więcej»

TAGI: stopa bezrobocia, lubelszczyzna, epidemia koronawirusa, wzrost bezrobocia

Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Biłgorajskim. Stan na koniec 2019 roku

Dodał: red, edycja: 2020-05-17 19:06:05 Komentarze ()  (czytane 1848 razy)

Podczas majowej sesji Rady Powiatu w Biłgoraju radni pochylili się nad przygotowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju dokumentem. Przedstawia on sytuację na rynku pracy, dane dotyczą 2019 roku. Publikujemy szczegóły. więcej»

TAGI: powiatowy urząd pracy, danuta łagożna, bezrobocie, powiat biłgorajski

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim w 2018 roku

Dodał: red, edycja: 2019-04-01 07:40:12 Komentarze ()  (czytane 2494 razy)

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju przedstawił dane dotyczące stanu i struktury bezrobocia w naszym Powiecie według stanu na koniec grudnia 2018 roku. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 2 380 osób, w tym 1 239 kobiet. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyła się o 11,7%. więcej»

TAGI: powiatowy urząd pracy w biłgoraju, stan i struktura bezrobocia w powiecie biłgorajski, stopa bezrobocia, bezrobocie w 2018 roku

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim na koniec 2017 roku

Dodał: red, edycja: 2018-03-30 15:53:09 Komentarze ()  (czytane 2342 razy)

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju na koniec 2017 roku wynosiła 2 694 osoby, w tym 1 387 kobiet. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 389 osób tj. 12,6% . W grudniu 2016 roku zarejestrowane były 3 083 osoby. więcej»

TAGI: pup biłgoraj, powiat biłgorajsi, stan i struktura bezrobocia, powiatowy urząd pracy

REKLAMA

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim według stanu na koniec grudnia 2016 roku

Dodał: red, edycja: 2017-08-10 12:27:24 Komentarze ()  (czytane 2278 razy)

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju na dzień 31 grudnia ubiegłego roku wynosiła 3 083 osoby, w tym 1 509 kobiet. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 700 osób tj. 18,5% (w grudniu 2015 roku zarejestrowane były 3 783 osoby). więcej»

TAGI: powiatowy urząd pracy w biłgoraju, pup biłgoraj, stan i struktura bezrobocia za 2016 rok, bezrobocie powiat biłgorajski

Sprawozdanie z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za 2016 rok

Dodał: red, edycja: 2017-07-19 12:02:03 Komentarze ()  (czytane 1809 razy)

Na koniec grudnia ubiegłego roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju wyniosła 3 083 osoby, w tym 1 509 kobiet. W ewidencji zarejestrowanych było 73 osoby poszukujące pracy tj. posiadające gospodarstwa rolne powyżej 2 ha przeliczeniowych, renty inwalidzkie lub inne źródła dochodów. więcej»

TAGI: pup biłgoraj, powiatowy urząd ppracy, bezrobocie, promocka zatrudnienia biłgoraj

Miliony na gospodarkę wodno - ściekową dla Gmin Powiatu Biłgorajskiego

Dodał: red, edycja: 2017-07-06 09:02:18 Komentarze ()  (czytane 3121 razy)

Podczas posiedzenia Zarząd Województwa Lubelskiego, 5 lipca br., zaakceptowano listę zakwalifikowanych projektów w ramach operacji „Gospodarka wodno - ściekowa” w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętym PROW 2014 - 2020. więcej»

TAGI: kanaliacja sanitarna, gospodarka wodno - ściekowa, prow, śrdoki unijne

Sprawozdanie z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za 2015 rok

Dodał: red, edycja: 2016-07-07 14:39:52 Komentarze ()  (czytane 2188 razy)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju Danuta Łagożna przedstawiła dokument pn. Sprawozdanie z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za 2015 rok. Zawiera on charakterystykę struktury bezrobocia w Powiecie oraz działania zmierzające do aktywizacji lokalnego rynku pracy. więcej»

TAGI: pup biłgoraj, owiatowy urząd pracy, bezrobocie, powiat biłgorajski

REKLAMA

Stan i struktura bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim w 2015 roku

Dodał: red, edycja: 2016-04-02 10:16:37 Komentarze ()  (czytane 2415 razy)

Z danych przytoczonych przez dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju wynika, że na koniec grudnia 2015 roku, liczba osób bezrobotnych wyniosła 3 783, w tym 1 833 kobiety. W odniesieniu do analogicznego okresu roku 2014 liczba ta zmniejszyła się 0 4,3%. więcej»

TAGI: stan i struktura bezrobocia, powiat biłgorajski, pup biłgoraj, bezrobicie biłgoraj

Jak będzie się rozwijało lubelskie w 2015 roku?

Dodał: red, edycja: 2015-01-14 14:49:17 Komentarze ()  (czytane 4277 razy)

Lubelskie nie należy do bogatych regionów w Polsce - PKB na jednego mieszkańca plasuje województwo w dolnej części rankingu wśród pozostałych, a stopa bezrobocia do aktywnych zawodowo wynosi 12,5% (dane z listopada 2014 r.). Jednak z drugiej strony charakteryzuje je ogromny potencjał przemysłowy. więcej»

TAGI: województwo lubelskie, berobocie, powiat biłgorajski, perspektywy rozwoju

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim w 2013 roku

Dodał: red, edycja: 2014-04-02 10:09:11 Komentarze ()  (czytane 4194 razy)

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju na koniec grudnia 2013 roku wyniosła 4 489 osób i zwiększyła się w stosunku do roku 2012 o 6,6%. Publikujemy informację o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim w ubiegłym roku. więcej»

TAGI: powiatowy urząd pracy w biłgoraju, struktura bezrobocia, powiat biłgorajski, stopa bezrobocia w 2013 roku

Początek roku ze wzrostem bezrobocia. Stopa przekroczyła 10%

Dodał: red, edycja: 2014-03-13 15:46:28 Komentarze ()  (czytane 2712 razy)

Pierwszy raz od dłuższego czasu stopa bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim przekroczyła 10%. Sytuacja gospodarcza kraju i kondycja firm z uwagi na skutki kryzysu nie sprzyjała zatrudnieniu i tworzeniu nowych miejsc pracy. więcej»

TAGI: powiatowy urząd pracy w biłgoraju, stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim, wzrost liczby osób bezrobotnych , rynek pracy

REKLAMA

Stan i struktura bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim

Dodał: red, edycja: 2013-04-04 17:38:26 Komentarze ()  (czytane 4875 razy)

Na marcowej sesji rady Powiatu w Biłgoraju, dyrektor PUP przedstawiła informację o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim, wg. stanu na koniec grudnia 2012 roku. więcej»

TAGI: powiatowy urząd pracy, pup biłgoraj, struktura bezrobocia, stopa bezrobocia

Promocja zatrudnienia po biłgorajsku

Dodał: red, edycja: 2012-12-13 21:27:06 Komentarze ()  (czytane 3964 razy)

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju opublikował program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za rok 2011. więcej»

TAGI:

Stan i struktura bezrobocia w naszym Powiecie

Dodał: red, edycja: 2012-11-15 10:58:06 Komentarze ()  (czytane 3726 razy)

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju na dzień 30 września br. wyniosła 3 527 osób (w tym 1878 kobiet). W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, liczba bezrobotnych zwiększyła się o 404 osoby (tj. o 12,9%)*. więcej»

TAGI:

Stan i struktura bezrobocia w naszym Powiecie

Dodał: red, edycja: 2011-12-21 11:00:26 Komentarze ()  (czytane 3508 razy)

Gotowa jest już informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju, na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim, wg danych na koniec września br. Jako pierwsi przestawiamy te informacje. więcej»

TAGI:

REKLAMA

PUP w Biłgoraju: u nas bezrobocie najniższe

Dodał: red, edycja: 2011-08-30 12:59:30 Komentarze ()  (czytane 3610 razy)

W oparciu o Regulamin od 1 stycznia 2010 roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biłgoraju funkcjonują następujące komórki organizacyjne: Centrum Aktywizacji Zawodowej, Dział Ewidencji i Świadczeń, Organizacyjno Administracyjny i Kadr oraz Finansowo – Księgowy. więcej»

TAGI:

U nas znów najniższe bezrobocie

Dodał: red, edycja: 2011-02-11 09:53:00 Komentarze ()  (czytane 4416 razy)

Stopa bezrobocia wyniosła na Lubelszczyźnie 13 procent, na tym tle Biłgoraj wypada najlepiej. Bezrobocie w naszym powiecie na dzień 31 grudnia 2010 roku to 7,6 procent. więcej»

TAGI:

Promocja zatrudnienia w powiecie biłgorajskim

Dodał: TF, edycja: 2010-07-13 12:17:11 Komentarze ()  (czytane 2926 razy)

Powiatowy Urzędu Pracy w Biłgoraju przedstawił sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za miniony rok. więcej»

TAGI:

brak zdjęcia

Bezrobocie w Powiecie Biłgorajskim

Dodał: TF, edycja: 2009-12-23 00:22:10 Komentarze ()  (czytane 6096 razy)

Radnym Rady Powiatu w Biłgoraju, dyrektor PUP przedstawiła dane dotyczące zmian w poziomie i strukturze bezrobocia. Danuta Łagożna przedstawiła także tendencje na rynku pracy w Powiecie Biłgorajskim. więcej»

TAGI:

REKLAMA

POWIAT: Rynek pracy powiatu biłgorajskiego, a kryzys ekonomiczny

Dodał: NN, edycja: 2009-06-02 21:34:23 Komentarze ()  (czytane 2374 razy)

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie biłgorajskim w okresie styczeń – kwiecień 2008 r. i za analogiczny okres roku bieżącego. więcej»

TAGI:

brak zdjęcia

Kryzys tak, ale jeszcze nie u nas

Dodał: TF, edycja: 2009-02-28 10:40:17 Komentarze ()  (czytane 3328 razy)


Nie odnotowano drastycznego wzrostu bezrobocia, a firmy nie obawiają się kryzysu. Tak można podsumować to co dzieje się w gospodarce powiatu.
więcej»

TAGI:

brak zdjęcia

Na razie nie będzie zwolnień grupowych

Dodał: TF, edycja: 2009-01-19 17:20:47 Komentarze ()  (czytane 3352 razy)

Urzad_Pracy.jpg
W powiecie biłgorajskim jest najniższy wskaźnik bezrobocia w całym województwie lubelskim. Gospodarka powiatu opiera się kryzysowi gospodarczemu.
więcej»

TAGI:

brak zdjęcia

Nie boimy się o przyszłość

Dodał: AN, edycja: 2008-06-18 17:53:29 Komentarze ()  (czytane 1383 razy)

zlota_setka.jpg
Na terenie powiatu biłgorajskiego działa wiele dużych, prężnych firm, które zatrudniają od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Nic dziwnego, że stopa bezrobocia jest tu jedną z najniższych w całym województwie lubelskim.
więcej»

TAGI:

REKLAMA

brak zdjęcia

Dwa worki pełne €urodotacji

Dodał: AK, edycja: 2006-03-20 13:54:03 Komentarze ()  (czytane 972 razy)

Tych pieniędzy nikt nam nie zabierze. Są tylko dla nas. więcej»

TAGI:

Telewizja

Powiatowe święto plonów

I Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego

Przygotowanie szkół powiatowych do nowego roku szkolnego w stanie epidemii

Pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego

Koncert Pauliny Mazepy, zakończył tegoroczny piknik ekologiczny w Biłgoraju

Ruszył "Festiwal kultur"

więcej

Sport

Medale lekkoatletów biłgorajskiego „Znicza”

12 września br., na stadionie lekkoatletycznym MOSiR w Lublinie, odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Lekkiej Atletyce. W zawodach wzięło udział ponad pięciuset młodych adeptów (roczniki 2005-2006) lekkiej atletyki z 21 klubów województw: Lubelskiego i Podlaskiego. więcej»

więcej

Kultura, rozrywka

„Senior polski smakuje”

Pomysł na inicjatywę był wynikiem wspólnej pracy seniorek z UTW w Biłgoraju. Grupa seniorek zastanawiała się nad tym w jaki sposób połączyć w jednej inicjatywie zagadnienia na których najbardziej im zależało tj. edukacja w zakresie zdrowego odżywiania, kultywowanie tradycji lokalnej oraz propagowanie literatury. więcej»

więcej

Polityka

Prezes PiS zawiesił posłów w prawach członków partii. Wśród zawieszonych poseł z Zamojszczyzny, były szef struktur partii

O zawieszeniu posłów poinformował Krzysztof Sobolewski przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Z przekazanej przez niego informacji wyniak, iż decyzją prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, z dniem dzisiejszym w prawach członka partii Prawo i Sprawiedliwość zawieszonych zostało 14 posłów. więcej»